Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р
127.84 Kb.
НазваДо Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р
Дата конвертації11.03.2013
Розмір127.84 Kb.
ТипДокументы
До Всесвітнього дня охорони праці 28.04.2012р.
Піклуємося про здоров’я працівників:

медичні огляди працівників певних категорій
Ірина КОНОНОВА,

завідуюча відділенням гігієни праці Київської міської санітарно-епідеміологічної станції, канд. мед. наук
Медичні огляди працівників певних категорій — це складова лікувально-профілактичних заходів, які проводять з метою охорони здоров’я працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядах осіб до 21 року. Враховуючи значну кількість запитань щодо цих медоглядів, виникла потреба визначити основні правила їх організації
12 правил організації медичних оглядів працівників певних категорій
Збереження здоров’я кожного працівника і трудового колективу в цілому є потенціалом для розвитку будь-якого підприємства. Особливо це стосується підприємств, на яких працівники працюють під впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Одним із основних профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я працівників зазначених категорій є медичні огляди, мета яких:

 • оцінка стану здоров’я та функціональних особливостей кожного працівника;

 • визначення придатності працівника виконувати роботи у конкретних умовах виробництва;

 • виявлення початкових ознак патології, що можуть завадити продовженню роботи;

 • проведення необхідних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів для збереження здоров’я працівників.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає вимоги для роботодавців, лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), установ Державної санітарно-епідеміологічної служби (Держсанепідслужби) при організації та проведенні медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медоглядів осіб до 21 року, є Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246).

Метою прийняття цього наказу було, зокрема, врегулювання відносин між роботодавцем, працівником, закладами охорони здоров’я, а також підвищення відповідальності роботодавців та працівників за збереження здоров’я, а медичних працівників — за повноту та якість проведення медоглядів.

Порядком № 246 передбачені єдина методологія щодо організації та проведення медичних оглядів, оптимізації повноти охоплення та якості медоглядів, визначення строку проведення обстежень залежно від шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях працівників, обсяги необхідних лабораторних та функціональних досліджень, перелік медичних протипоказань для працівників, які виконують роботи в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів.

ПРАВИЛО 1. Медичні огляди працівників проводять за ініціативою роботодавця, а не за приписом Держсанепідслужби
Медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб до 21 року є обов’язковими і проводяться за ініціативою роботодавця, а не за приписом фахівців Держсанепідслужби. Згідно з пунктом 3.5 Порядку № 246 роботодавець має призначити осіб, відповідальних за організацію медоглядів.

При цьому обсяги і періодичність медичних оглядів встановлюються не роботодавцем та не згідно з економічними можливостями підприємства, а визначаються відповідно до додатка 4 «Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників» та додатка 5 «Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників» до Порядку № 246.

ПРАВИЛО 2. Заборонено приймати на роботу працівників без попереднього медогляду та допускати їх до роботи за наявності медичних протипоказань
Прийняття на роботу працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, без попереднього медичного огляду, а також допуск зазначених категорій працівників протягом трудової діяльності до робіт за наявності медичних протипоказань, є порушенням законодавства, зокрема, Кодексу законів про працю України (КЗпП), Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII та Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII.

ПРАВИЛО 3. Категорії працівників, які підлягають медоглядам, щорічно визначають фахівці Держсанепідслужби за участю представників роботодавця
Категорії працівників, які підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам, визначають фахівці територіальної установи Держсанепідслужби щорічно, як правило, до 1 грудня за заявкою роботодавця (п. 2.2 Порядку № 246), а не 1 раз на 2 роки, як це зазначено у деяких коментарях до статті 169 КЗпП.

Категорії працівників визначаються не одноособово фахівцями Держсанепідслужби, а до цієї роботи обов’язково залучаються представники роботодавця (як правило, інженер з охорони праці) та представник профспілкової організації (або уповноважена працівниками особа за відсутності профспілки). Загальну згоду закріплюють Актом визначення категорії працівників, які підлягають попередньому та періодичним медичним оглядам, яку підписують та скріплюють печатками.

У разі зміни на підприємстві технологічного процесу, запровадженні нових виробництв, введенні нових професій, про що роботодавець повинен повідомити територіальну установу Держсанепідслужби, категорії осіб, що підлягають на підприємстві медоглядам, уточнюються на предмет внесення змін до зазначеного Акта.

При складання Акта також враховують працівників, для яких є обов’язковими психіатричні та наркологічні огляди, що їх проводять згідно з постановами Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238 та «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» від 27 вересня 2000 р. № 1465.

На підставі Акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках за встановленою формою поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх з санітарно-епідеміологічною станцією (п. 2.3 Порядку № 246).

ПРАВИЛО 4. Укладати договір на проведення медоглядів необхідно з комісією, яка має право проводити такі огляди
Згідно з пунктом 2.4 Порядку № 246 для проведення медогляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають медичним оглядам.

Домовлятися та укладати договір на проведення медичних оглядів працівників необхідно з комісіями лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), списки яких визначаються наказами Міністерства охорони здоров’я України, головних управлінь охорони здоров’я держадміністрацій на рівні областей, інших центральних органів виконавчої влади.

У разі, якщо медогляди працівників буде проведено комісією ЛПЗ, яка не має на це повноважень, територіальна установа Держсанепідслужби під час проведення перевірки або здійсненні контролю Заключного акта може визнати медогляд недійсним та внести Подання про відсторонення працівників від роботи1 за несвоєчасне проходження профілактичних медоглядів та допуск працівників до роботи без медичних довідок.

Тому якщо на підприємстві не можуть визначитися з комісією ЛПЗ, що проводитиме медогляди, доцільно звернутися до територіальної установи Держсанепідслужби або управління охорони здоров’я.

ПРАВИЛО 5. Витрати на організацію проведення медоглядів несе роботодавець
Згідно з пунктом 2.5 Порядку № 246 роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Отже, роботодавець зобов’язаний відшкодувати медичній установі (комісії ЛПЗ) витрати, пов’язані з проведенням медичного огляду, а також витрати на обстеження та лікування працівників у профпатологічних спеціалізованих центрах і клініках.

ПРАВИЛО 6. На час проходження працівниками медоглядів за ними зберігаються середній заробіток і місце роботи
Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» та пункту 2.21 Порядку № 246 роботодавець повинен зберегти за працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду поінформувати працівника про можливість (або неможливість) виконувати роботу за професією.

ПРАВИЛО 7. На підприємстві видається наказ про направлення працівників на медогляд, з яким ознайомлюють працівників під підпис
Після укладання договору з комісією ЛПЗ на проведення медоглядів та складання комісією плану-графіка, який також узгоджується з роботодавцем і закладом Держсанепідслужби, працівників підприємства направляють на медичні огляди.

Оскільки медогляди проводять у робочий час, на підприємстві необхідно видати відповідний наказ про направлення працівників для проходження медичних оглядів. Кожного працівника ознайомлюють з наказом під його особистий підпис.

Копію наказу передають табельнику або працівнику, відповідальному за ведення табеля обліку використання робочого часу за формою П-5, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. № 489, в якому проставляють відповідні позначки.

ПРАВИЛО 8. На підприємстві працівникам видаються направлення на обов’язковий попередній медогляд
Пунктом 2.4 Порядку № 246 передбачено, що під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника за встановленою Порядком № 246 формою.

У Направленні мають бути зазначені шкідливі та небезпечні фактори з посиланням на відповідні пункти додатка № 4 до Порядку № 246 або назва роботи з посиланням на пункти та підпункти додатка № 5 до Порядку № 246.

Крім того, згідно з пунктом 3.4 Порядку № 246 роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.

Для проходження медоглядів працівник повинен мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, для пред’явлення комісії ЛПЗ.

ПРАВИЛО 9. Результати медогляду лікар заносить до Картки працівника та Медичної карти амбулаторного хворого
Результати медичних оглядів і висновок про стан здоров’я працівника лікар заносить до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, яка є вкладишем до Медичної карти амбулаторного хворого за формою № 025/0. Під час проходження медоглядів ці документи знаходяться на руках у працівника. Після завершення медогляду працівник повинен залишити Картку у голови комісії, який і робить остаточні висновки щодо можливості за станом здоров’я продовжувати роботу за певною професією.

Згідно з пунктом 2.16 Порядку № 246 картки працівників зберігаються у медичного працівника, а за його відсутності — у відділі кадрів підприємства протягом трудової діяльності, та надаються комісії під час проходження медоглядів.

У разі зміни місця роботи Картка працівника разом з трудовою книжкою видається працівнику під підпис для пред’явлення на новому місці роботи. Кожна сторінка Картки працівника завіряється печаткою відділу кадрів підприємства. Копія цієї Картки зберігається на підприємстві (за основним місцем роботи) протягом 15 років після звільнення працівника.

ПРАВИЛО 10. За результатами медичного огляду працівникам на руки видають медичні довідки
За результатами медичного огляду працівникам видаються на руки медичні довідки про проходження попереднього (періодичного) медогляду, які реєструються у спеціальному журналі. Медичну довідку видають на підставі Картки працівника.

В окремих випадках медичні довідки може отримати представник роботодавця, але цей факт має бути засвідчений його особистим підписом із письмовим зобов’язанням передати ці довідки кожному працівникові особисто, оскільки працівники мають право і повинні знати про стан свого здоров’я.

ПРАВИЛО 11. Медогляд вважається завершеним у разі оформлення у встановленому порядку Заключного акта за результатами медогляду
Медичний огляд вважається завершеним, коли комісія ЛПЗ склала Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду у шести примірниках. Обов’язковою частиною Заключного акта є додатки з поіменними списками тих працівників, у яких виявлено підозру на професійне захворювання, тих, що підлягають дообстеженню, осіб з виявленими вперше загальними захворюваннями та тих, що потребують переведення на іншу роботу, лікування.

Порядком № 246 передбачено, що Заключний акт складається протягом місяця після проведеного медогляду. Представники роботодавця повинні знати про це і вимагати його отримання протягом встановленого строку.

Організаційна робота щодо медоглядів вважається завершеною, коли усі екземпляри Заключного акта підписані головою комісії, фахівцем Держсанепідслужби (лікарем з гігієни праці), головою профспілки (або уповноваженою особою) та роботодавцем (п. 2.17 Порядку № 246). Зазначеним особам, а також профпатологу та представнику робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України передається по одному примірнику Заключного акта.

Слід зазначити, що під час підписання Заключного акта територіальною установою Держсанепідслужби представник роботодавця повинен надати для контролю інформацію про виконання Заключного акта минулого року. Результати контролю заносять до Заключного акта за поточний рік.

ПРАВИЛО 12. Рекомендації комісії, викладені у Заключному акті, мають виконуватися на підприємстві та перевірятимуться наступного року
У Заключному акті за результатами періодичного медогляду працівників комісія ЛПЗ, яка проводила медогляд, перелічує комплекс оздоровчих та санітарно-епідеміологічних заходів, які слід виконати на підприємстві. Роботодавцю, спеціалістам з охорони праці разом з представниками профспілкової організації необхідно докласти максимальних зусиль для виконання приписів та рекомендацій медичної комісії, оскільки виконання рекомендацій медичних комісій є запорукою максимального збереження здоров’я і працездатності кожного працівника.

Так, роботодавець наказом по підприємству відсторонює від роботи працівників, які не пройшли без поважних причин у встановлений термін медогляд або потребують дообстеження, не допускає до роботи працівників, яким певна робота протипоказана за станом здоров’я.

Також рекомендації Заключного акта є підставою для направлення окремих працівників на лікування до стаціонару або санітарно-курортне лікування за рахунок роботодавця тощо.
При медичному обстеженні працівника кожен лікар

дає висновок про стан здоров’я працівника, що підтверджує особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи за обраною професією та у разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи

Контроль за організацією проведення медоглядів

покладається на заклади Держсанепідслужби, за якістю проведення медоглядів — на органи охорони здоров’я та спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань

НОРМАТИВНА БАЗА

 • Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VІІІ (із змінами та доповненнями)

 • Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (із змінами та доповненнями)

 • Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII (із змінами та доповненнями)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238 (із змінами та доповненнями)

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих» від 27 вересня 2000 р. № 1465 (із змінами та доповненнями)

 • Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р. № 246, зареєстровано в Мін’юсті 23 липня 2007 р. за № 846/14113

 • Наказ Державного комітет статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 5 грудня 2008 р. № 489 (із змінами та доповненнями)

12 правил щодо організації медичних оглядів працівників певних категорій
1 Медичні огляди працівників проводять за ініціативою роботодавця, а не за приписом Держсанепідслужби

2 Заборонено приймати на роботу працівників без попереднього медогляду та допускати їх до роботи за наявності медичних протипоказань

3 Категорії працівників, які підлягають медоглядам, щорічно визначають фахівці Держсанепідслужби за участю представників роботодавця

4 Укладати договір на проведення медоглядів необхідно з комісією, яка має право проводити такі огляди

5 Витрати на організацію проведення медоглядів несе роботодавець

6 На час проходження працівниками медоглядів за ними зберігаються середній заробіток і місце роботи

7 На підприємстві видається наказ про направлення працівників на медогляд, з яким ознайомлюють працівників під підпис

8 На підприємстві працівникам видаються направлення на обов’язковий попередній медичний огляд

9 Результати медогляду лікар заносить до Картки працівника та Медичної карти амбулаторного хворого

10 За результатами медичного огляду працівникам на руки видають медичні довідки

11 Медогляд вважається завершеним у разі оформлення у встановленому порядку Заключного акта за результатами медогляду

12 Рекомендації комісії, викладені у Заключному акті, мають виконуватися на підприємстві та перевірятимуться наступного року

1 Читайте статтю І. Кононової, Л. Лазаренко «Якщо працівник без поважних причин не пройшов медогляд, або Відсторонення від роботи за поданням Держсанепідслужби: крок за кроком» зі зразками документів у журналі «Довідник спеціаліста з охорони праці» № 9/2011. Ви можете замовити цей номер журналу, зателефонувавши до відділу передплати за тел. 0 (44) 586-56-06.


Схожі:

До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р icon28 квітня – Всесвітній день охорони праці Девіз 2012 року – «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці» звернення
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2012 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconСприяння охороні праці у “зеленій” економіці – девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2012 році
Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці, щоб привернути увагу світової спільноти до проблеми...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconПлан заходів
...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconВсесвітній день здоров’я 2013 року: слідкуйте за своїм артеріальгним тиском!
Вооз в 1948 році. Кожен рік для Всесвітнього дня здоров'я вибирається тема, що відбиває яку-небудь пріоритетну проблему суспільної...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconІнформація про проведення гідрометеорологічного тижня в одеку
З 12. 03 по 31. 03. 2013р в Одеському державному екологічному університеті проводяться гідрометеорологічні тижні, присвячені святкуванню...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconРозпорядження від 22 квітня 2011 року №71 Про організацію підготовки та проведення Дня охорони праці
Відповідно до Указу Президента України від 18. 08. 2006 №685/2006 щорічно 28 квітня відзначається День охорони праці. З метою привернення...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р icon28 квітня в Україні як і в усіх країнах світу відзначається День охорони праці. Цього року День охорони праці проводитиметься під гаслом: «Життя та здоров'я на робочому місці – основне право людини»
Наукових закладів підготовлено пропозиції щодо проведення відповідної роботи на місцях, які покладені в основу Плану підготовки та...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconДо дня охорони праці: створення І розвиток системи управління охороною праці (архів)

До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconТема Всесвітнього дня води в 2011 році "Вода в містах: шляхи для вирішення проблеми"
У цьому році Програма ООН з навколишнього середовища координує заходи з нагоди Всесвітнього дня води у всьому світі. Вооз буде привертати...
До Всесвітнього дня охорони праці 28. 04. 2012р iconЗакон України «Про охорону праці». Зі змінами 2012р шт. 20 Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» Зі змінами 2012р шт. 3 4
Дтек добротвірська тес проводить процедуру запиту оферт в рамках чого запрошує Вас подати свою оферту на поставку продукції наступної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка