Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Реферат до циклу наукових праць по темі " Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника
38.67 Kb.
НазваРеферат до циклу наукових праць по темі " Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника
Дата конвертації13.03.2013
Розмір38.67 Kb.
ТипРеферат
РЕФЕРАТ ДО ЦИКЛУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПО ТЕМІ

Нові біологічно активні полімерні матеріали

для застосування в медицині”

кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника

відділу полімерів медичного призначення

Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Кулєша Дмитра Володимировича

для участі у конкурсі на здобуття

премії Президента України для молодих вчених
Швидкий та динамічний розвиток хімії полімерів створює дедалі ширші можливості щодо застосування полімерних сполук у медичній практиці, зокрема в імплантології. Актуальною проблемою є надання полімерним імплантаційним матеріалам біологічної активності, що дало б змогу проводити лікування та профілактику різних патологічних станів в організмі. Місцеве використання полімерних матеріалів з лікарськими речовинами дозволить досягти вираженої біологічної активності безпосередньо в зоні ушкодження та звести до мінімуму побічні ефекти ліків. Такі форми повинні мати пролонговану лікарську дію, що дасть можливість тривалий час підтримувати стабільну і визначену концентрацію діючого препарату в організмі. Полімерні матеріали з пролонгованою дією лікарських речовин не повинні викликати гострої подразнюючої чи токсичної дії на оточуючі тканини й, у той же час, виявляти високу фармакологічну активність.

Створення біологічно активних матеріалів вимагає від дослідників комплексного підходу в оцінці ефективності та безпечності таких матеріалів. Відомо, що введення до складу полімеру будь-якого нового інгредієнта може докорінно змінювати властивості матеріалу та впливати на його біосумісність. Багатофакторність впливу на живий організм біологічно активних полімерних систем вимагає створення моделей, в яких біологічно активна речовина знаходилася б на раніше вивчених і дозволених до використання полімерних носіях. Це дасть змогу розробити нові методи оцінки ефективності біологічно активних полімерів та встановити основні закономірності взаємодії імплантатів з живим організмом.

Відомо, що будь-який імплантаційний матеріал в живому організмі викликає різну за інтенсивністю реакцію на чужорідне тіло у вигляді запального процесу, що супроводжується на різних стадіях утворенням характерних клітинних реакцій та активацією ферментативних систем. Мінімалізація запальної реакції на імплантацію полімерних матеріалів з боку оточуючих тканин є основним позитивним результатом проведення такого роду операцій. Медична практика потребує впровадження нових полімерних імплантаційних матеріалів з іммобілізованими нестероїдними протизапальними препаратами, які зменшували б інтенсивність запалення в місці імплантації та в цілому організмі завдяки пролонгованому вивільненню лікарської речовини. Також в зв’язку з поширенням епідемії туберкульозу дуже гострою є потреба в нових імплантаційних матеріалах з іммобілізованими протитуберкульозними препаратами, які б не тільки заміщували порожнини та дефекти хірургічно видалених, ушкоджених туберкульозом тканин, а й мали б досить високу терапевтичну активність у місці імплантації.

Метою даного циклу робіт було створення нових біологічно активних полімерних матеріалів на основі сітчастого поліуретану, поліакриламідного гелю з пролонгованою дією нестероїдного протизапального та протитуберкульозного препаратів, оцінка їх біологічної активності, біосумісності та ефективності.

Наукова новизна представленої роботи полягає в тому, що отримано біологічно активні полімерні матеріали на основі сітчастого поліуретану, поліакриламідного гелю з пролонгованою дією нестероїдного протизапального та протитуберкульозного препаратів. Розроблено методику визначення динаміки вивільнення нерозчинної лікарської речовини з полімерного імплантата в умовах in vivo, на прикладі піроксикаму. Показано, що при імплантації в організм експериментальних тварин поліуретанові зразки з піроксикамом сприяють зменшенню виразності клітинних реакцій в оточуючих тканинах, знижують рівень активності кислої та лужної фосфатаз, мають антипроліферативну активність, а також інгібують місцевий процес судиноутворення. Встановлено, що ізоніазид пролонговано вивільняється з сітчастого поліуретану протягом тривалого часу, стимулюючи макрофагальні елементи на всіх етапах асептичного запалення. Розроблено методику насичення поліакриламідного гелю, модифікованого полівінілпіролідоном, протитуберкульозним препаратом, вивчена динаміка вивільнення ізоніазиду в умовах in vitro. Проведено модифікацію методу тканинної культури, за допомогою якого визначена ступінь токсичності гідрогелевих матеріалів. Внаслідок проведенної роботи розроблено комплексну систему медико-біологічних методів, що дала змогу оцінити біологічну активність, біосумісність та ефективність імплантаційних полімерних матеріалів. Показано, що полімерні матеріали з піроксикамом та ізоніазидом біосумісні і нетоксичні та можуть бути рекомендовані для проведення клінічних випробувань.

Практична значимість даної роботи полягає у створенні нових біологічно активних полімерних матеріалів на основі сітчастого поліуретану та поліакриламідного гелю з іммобілізованими нестероїдним протизапальним препаратом піроксикамом і протитуберкульозним препаратом ізоніазидом. Проведена комплексна оцінка отриманих біологічно активних полімерних матеріалів дає змогу рекомендувати їх для проведення клінічних випробувань.

За матеріалами даної роботи опубліковано 7 статей у наукових фахових журналах, 17 тез доповідей на міжнародних та українських конференціях.
Д.В. Кулєш


Схожі:

Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат циклу наукових робіт кандидата технічних наук, молодшого наукового співробітника Інституту монокристалів нан україни Бабаєвської Наталії Володимирівни
Нан україни Дуліної Надії Андріївни «Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат циклу наукових робіт „Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів нан україни Галеніна Євгенія Петровича
Нан україни Коневського Павло Вячеславовича, кандидата фіз мат наук, старшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconСтаршого наукового співробітника
Питання присудження наукових ступенів доктора І кандидата наук, а також присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат циклу наукових праць к е. н. Мандзика Валерія Миколайовича Рентні
До циклу наукових праць входить 9 наукових праць, в тому числі 2 колективні монографії та 7 статей
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат циклу наукових праць „ геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території
До циклу наукових праць входить 26 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія, 2 підручника, 1 навчально-методичний...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат роботи кандидата технічних наук, молодшого наукового співробітника Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова нан україни Семенова Юрія Станіславовича
«Удосконалювання контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти»
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат циклу наукових праць " Створення нових флуоресцентних мітчиків І зондів для медико-біологічних досліджень "
Днк тощо та здатні поглинати та випромінювати світло. Флуоресцентні мітчики І зонди широко використовуються в сучасних біологічних...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconПорядок присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового...
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат на цикл наукових праць
Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями
Реферат до циклу наукових праць по темі \" Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині\" кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника iconРеферат міждисциплінарного циклу наукових праць "Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот"
Костюкова В. В. (Севастопольський національний технічний університет мон україни)
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка