Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Розмаїтість рослинних клітин
69.41 Kb.
НазваРозмаїтість рослинних клітин
Дата конвертації17.08.2013
Розмір69.41 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тема: Основні рослинні тканини та їх функції.
Мирчанське навчально – виховне обєднання

«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

Дидактичні матеріали до теми:

« Будова органів квіткової рослини»

біологія 7 клас

Підготувала :

учитель біології

Крицька Наталія Миколаївна

2012

Тема: Розмаїтість рослинних клітин.

1.c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_02_01_01.jpg 2. c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_02_01_03.jpg

І. Розгляньте малюнок. Які частини клітини позначені на ньому цифрами 1-4 (А) та 1-8 (Б)? Які структури клітини розміщуються в цитоплазмі? Яку функцію виконує цитоплазма?

ІІ. Що таке пластиди? Які види пластид є в рослинних клітинах? Яку функції вони виконують?

ІІІ. Майже всі рослини мають зелене забарвлення листя, а деякі і стебел, яке надає їм хлорофіл. Що таке хлорофіл? У яких органелах клітини він розташований?

Яку роль відіграють хлоропласти в живленні рослин?

Тема: Основні рослинні тканини та їх функції.І. Що таке тканина?

ІІ. Опишіть особливості будови та функції рослинних тканин. Результати узагальніть у вигляді таблиці.

Тканина

Особливості будови

Функції


ІІІ. Які тканини забезпечують взаємозв’язок між різними її органами?

ІV. Визначіть тип рослинної тканини за її описом:

 • клітини тканини забезпечують захист від несприятливих умов;

 • тканина надає органам міцність і пружність;

 • клітини тканини забезпечують ріст та розвиток рослини;

 • клітини цієї тканини забезпечують обмін речовин між підземною і наземною частинами рослини;

 • клітини цієї тканини дають початок всім іншим тканинам рослин;

 • у клітинах цієї тканини відбувається фотосинтез;

 • у безбарвних клітинах цієї тканини запасаються поживні речовини;

 • ця тканина утворена щільно зімкнутими живими або мертвими клітинами;

 • по клітинах цієї тканини відбувається переміщення органічних речовин від листя до коренів.

Тема: Будова квіткової рослини. Вегетативні та генеративні органи.І. Вищі рослини утворені вегетативними та генеративними

( репродуктивними) органами.

І.І. Які генеративні органи є у рослини? Які функції вони виконують?

І.ІІ. що таке вегетативні органи рослини? Які вегетативні органи є в рослин? Які функції вони виконують?

ІІ. Охарактеризуйте вегетативне та статеве розмноження.

ІІІ. Поміркуйте, яку роль у житті рослин відіграють її наземна та підземна частини?

Тема: Корінь, його будова та функції. Кореневі системи.

1. 2.

І.Вставте пропущені слова: «Коренева система, яка має чітко виражений головний корінь, називається ……………… . У мичкуватої кореневої системи …………… відсутній, вона утворена ….. коренями.

ІІ.Видозміни кореня.Використовуючи зображення знайдіть описану видозміну кореня та поставте її номер:

1.Поживні речовини відкладаються у головному корені ……….. .

2.Цей вид коріння допомагає утримувати рослину в просторі ……………. .

3.Корені, які вбирають воду з повітря …………… .

4.Цей вид коріння мають рослини паразити……………. .

5.Це коріння закріплює рослину на іншому об’єкті……………… .

6. Поживні речовини запасаються у бічних або додаткових коренях……………. .

7.Ця видозміна кореня забезпечує дихання у болотних рослин………………… .

Тема: Клітинна будова кореня.

 1. Пригадайте, які функції виконує корінь?

 2. Розгляньте уважно малюнок та підпишіть позначені зони кореня.

1 - ……………………………………………..

2 - …………………………………………….

3 - …………………………………………….

4 - …………………………………………….

5 - ……………………………………………. 1. Охарактеризуйте будову та функції зон кореня. Відповіді оформіть у вигляді таблиці:

Зони кореня

Особливості будови

Функції
 1. В якій зоні кореня всмоктується грунтовий розчин?

 2. Які особливості будови кореня у всисній зоні?

Тестове завдання:

 1. Зона поділу кореня представлена тканиною:

а) провідною; б) покривною; в) твірною;

2. У довжину корінь росте в зоні:

а) кореневого чохлика; б) розтягування; в) кореневих волосків;

3.Коренеплід – це потовщення:

а)головного кореня; б) додаткових коренів; в) бічних коренів.

Поміркуйте: відомо, що ріст кореня вглиб грунту визначається дією певного постійного подразника. Який це подразник?

Тема : Пагін та його будова

 1. Назвіть (підпишіть) позначені частини пагона.

 1. …………………………………………………. 1. ………………………………………………….. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. ………………………………………………….

 1. Закінчіть речення:

 • Розвиваються в пазухах листка - ………………………………….

 • Всередині на зачатковому стеблі знаходяться зачатки …………………………..

 • Забезпечують галуження стебла - ……………………………………

 • Зачаткові квітки або суцвіття формуються в …………………………….

 • Забезпечують ріст пагона у висоту - …………………………………….

 • Після зимівлі не розвиваються - …………………………….

 • Утворюються на коренях чи листках - ……………………………..

 • Зачатки листків і квіток формуються із………………………………….. . 1. Рослини мають різні види пагонів, що різняться своєю формою, розміром, розташуванням у просторі. Назвіть види пагонів та наведіть по декілька прикладів рослин, які мають такі пагони.

Тема : Зовнішня будова пагона. Ріст пагона з бруньки.

 1. Підпишіть ( назвіть) позначені частини пагона, види та будову бруньок.

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_08_02_01.jpg

Тема : Внутрішня будова стебла. Ріст стебла. 1. Підпишіть позначені частини внутрішньої будови стебла:

1 - ………………………………………………………… 6- ………………………………………………………………

2-………………………………………………………….. 7 - …………………………………………………………….

3 - ……………………………………………………….. 8 - …………………………………………………………….

4 - ……………………………………………………….. 9 - ………………………………………………………………

5 - ……………………………………………………..... 10 - ………………………………………………………………

 1. Дайте відповіді на запитання:

  1. Що таке корок?

  2. З яких тканин складається кора?

  3. Що таке луб? За рахунок чого він виникає?

  4. Що таке деревина?

ІІІ. З якої тканини складаються серцевина та серцеві промені?

Тема : Видозмінені пагони.

 1. Ви вже знайомі зі звичайним, притаманним кожній рослині , характерним тільки для неї стеблом. Але дивний світ рослин багатий видозмінами стебла та його частин. Розгляньте малюнок , назвіть видозміни пагона, які на ньому зображені. 1. Назвіть ознаки за якими вищезазначені утворення рослин віднесли до видозміни пагона.

 2. Які типи видозмін пагонів вам відомі.

 3. Що таке вусики і колючки? Які їх функції?

 4. Що собою становлять стеблові бульби? Наведіть приклади рослин, здатних до утворення стеблових бульб?

 5. Яке значення мають видозміни пагона в природі та житті людини?

 6. Як рослини розмножуються за допомогою видозміни пагона?

Поміркуйте, за якою ознакою можна відрізнити стеблові бульби від кореневих, а кореневище від кореня?

Тема: Листок. Зовнішня будова листка.

1.Розгляньте способи прикріплення листків до стебла. Підпишіть (назвіть ) позначені на малюнку частини. Чим відрізняються між собою зображені листки ?1 - …………………………………………; 2 - …………………………………………; 3 - ……………………………..;

4 - ………………………….

2. Розгляньте уважно листки, зображені на малюнку. Які типи листків вам відомі :

А- ………………………; Б - ………………………………… .3. Чим відрізняються прості листки від складних?

4. Які типи складних листків позначені на малюнку?

Поміркуйте: інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, які сягають центральної жилки чи основ листка. Як такі прості листки можна відрізнити від складних?

Тема : Внутрішня будова листка. 1. Підпишіть позначені частини внутрішньої будови листка:

 1. ………………………………………….. 4 - ……………………………………………….

 2. ………………………………………….. 5 - ………………………………………………

 3. …………………………………………… 6 - ……………………………………………… 1. Що таке восковий шар? Які його функції?

 2. Що таке шкірка? Які її функції?

 3. Яка будова та функції продихів? 1. Тестове завдання:

 1. До складу жилок листка не входять тканини:

а)твірна; б)механічна; в)провідна;

2. Міжклітинники у листку заповнені:

а)повітрям; б) водою; в) повітрям і водяною парою;

3. Продихи розташовані:

а)у корку стебла; б) шкірці листка; в)шкірці кореня;

4. У процесі фотосинтезу рослини поглинають енергію світла:

а)тільки сонячну; б) тільки штучного освітлення; в) обидві відповіді вірні;

5. промені світла рослина поглинає завдяки наявності в її клітинах:

А)води; б) хлорофілу; в)крохмалю

Схожі:

Розмаїтість рослинних клітин iconБудова і значення ядра в клітині. Типи поділу рослинних клітин
Форма ядра може змінюватися з віком клітини й залежить від її функціонального стану. Розміри ядра найчастіше коливаються від 2 до...
Розмаїтість рослинних клітин iconТема культура рослинних клітин та тканин
Калусна клітина – основний тип рослинної клітини у культурі. Відбір експлантатів та методи одержання протопластів: механічний та...
Розмаїтість рослинних клітин iconПрограма дисципліни " загальна цитологія"
Предмет і завдання цитології. Загальні етапи в еволюції клітин. Поява прокаріотичних та еукаріотичних клітин. Співвідношення форми...
Розмаїтість рослинних клітин iconІнгібування росту пухлин рослин протипухлинними препаратами амітозином та його аналогом амітозиноберамідом
Ушуючи та змінюючи розвиток клітин, тканин, органів, призводячи до утворення пухлин. Серед причин генетичного утворення пухлин на...
Розмаїтість рослинних клітин iconПлан роботи Вступ Історія Відокремлення первинних статевих клітин Передзародковий розвиток Міграція первинних статевих клітин період розмноження статевих клітин Період росту Превітелогенез 2

Розмаїтість рослинних клітин iconПолякова М. М. Розробка технології подовження терміну придатності рослинних олій
Якість рослинних олій і жирів, використовуваних при виробництві харчових продуктів, визначає і якість кінцевого продукту
Розмаїтість рослинних клітин iconТематичний план практичних занять
Будова і властивості клітин прокаріотів і евкаріотів. Особливості клітин у рослин і тварин
Розмаїтість рослинних клітин iconБудова клітин прокаріотів та еукаріотів
Освітня. Почати формувати знання учнів про особливі організації живих систем на основі клітинної будови прокаріотів та еукаріотів;...
Розмаїтість рослинних клітин iconКультура клітин як біологічна система
Клітинна біотехнологія рослин ґрунтується на вирощуванні клітин, тканин чи органів ін вітро на штучних живильних середовищах
Розмаїтість рослинних клітин iconЛабораторна робота № з будова клітин прокаріот І укаріот
Мета: вивчити особливості будови клітин різних організмів, навчитися розпізнавати еукаріотичні і прокаріотичні кліти­ни за допомогою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка