Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна
69.41 Kb.
Назва«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна
Дата конвертації17.08.2013
Розмір69.41 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Тема: Основні рослинні тканини та їх функції.
Мирчанське навчально – виховне об’єднання

«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок»

Дидактичні матеріали до теми:

« Будова органів квіткової рослини»

біологія 7 клас

Підготувала :

учитель біології

Крицька Наталія Миколаївна

2012

Тема: Розмаїтість рослинних клітин.

1.c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_02_01_01.jpg 2. c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_02_01_03.jpg

І. Розгляньте малюнок. Які частини клітини позначені на ньому цифрами 1-4 (А) та 1-8 (Б)? Які структури клітини розміщуються в цитоплазмі? Яку функцію виконує цитоплазма?

ІІ. Що таке пластиди? Які види пластид є в рослинних клітинах? Яку функції вони виконують?

ІІІ. Майже всі рослини мають зелене забарвлення листя, а деякі і стебел, яке надає їм хлорофіл. Що таке хлорофіл? У яких органелах клітини він розташований?

Яку роль відіграють хлоропласти в живленні рослин?

^ Тема: Основні рослинні тканини та їх функції.І. Що таке тканина?

ІІ. Опишіть особливості будови та функції рослинних тканин. Результати узагальніть у вигляді таблиці.

Тканина

Особливості будови

Функції


ІІІ. Які тканини забезпечують взаємозв’язок між різними її органами?

ІV. Визначіть тип рослинної тканини за її описом:

 • клітини тканини забезпечують захист від несприятливих умов;

 • тканина надає органам міцність і пружність;

 • клітини тканини забезпечують ріст та розвиток рослини;

 • клітини цієї тканини забезпечують обмін речовин між підземною і наземною частинами рослини;

 • клітини цієї тканини дають початок всім іншим тканинам рослин;

 • у клітинах цієї тканини відбувається фотосинтез;

 • у безбарвних клітинах цієї тканини запасаються поживні речовини;

 • ця тканина утворена щільно зімкнутими живими або мертвими клітинами;

 • по клітинах цієї тканини відбувається переміщення органічних речовин від листя до коренів.

Тема: Будова квіткової рослини. Вегетативні та генеративні органи.І. Вищі рослини утворені вегетативними та генеративними

( репродуктивними) органами.

І.І. Які генеративні органи є у рослини? Які функції вони виконують?

І.ІІ. що таке вегетативні органи рослини? Які вегетативні органи є в рослин? Які функції вони виконують?

ІІ. Охарактеризуйте вегетативне та статеве розмноження.

ІІІ. Поміркуйте, яку роль у житті рослин відіграють її наземна та підземна частини?

Тема: Корінь, його будова та функції. Кореневі системи.

1. 2.

І.Вставте пропущені слова: «Коренева система, яка має чітко виражений головний корінь, називається ……………… . У мичкуватої кореневої системи …………… відсутній, вона утворена ….. коренями.

ІІ.Видозміни кореня.Використовуючи зображення знайдіть описану видозміну кореня та поставте її номер:

1.Поживні речовини відкладаються у головному корені ……….. .

2.Цей вид коріння допомагає утримувати рослину в просторі ……………. .

3.Корені, які вбирають воду з повітря …………… .

4.Цей вид коріння мають рослини паразити……………. .

5.Це коріння закріплює рослину на іншому об’єкті……………… .

6. Поживні речовини запасаються у бічних або додаткових коренях……………. .

7.Ця видозміна кореня забезпечує дихання у болотних рослин………………… .

Тема: Клітинна будова кореня.

 1. Пригадайте, які функції виконує корінь?

 2. Розгляньте уважно малюнок та підпишіть позначені зони кореня.

1 - ……………………………………………..

2 - …………………………………………….

3 - …………………………………………….

4 - …………………………………………….

5 - ……………………………………………. 1. Охарактеризуйте будову та функції зон кореня. Відповіді оформіть у вигляді таблиці:

Зони кореня

Особливості будови

Функції
 1. В якій зоні кореня всмоктується грунтовий розчин?

 2. Які особливості будови кореня у всисній зоні?

Тестове завдання:

 1. Зона поділу кореня представлена тканиною:

а) провідною; б) покривною; в) твірною;

2. У довжину корінь росте в зоні:

а) кореневого чохлика; б) розтягування; в) кореневих волосків;

3.Коренеплід – це потовщення:

а)головного кореня; б) додаткових коренів; в) бічних коренів.

Поміркуйте: відомо, що ріст кореня вглиб грунту визначається дією певного постійного подразника. Який це подразник?

Тема : Пагін та його будова

 1. Назвіть (підпишіть) позначені частини пагона.

 1. …………………………………………………. 1. ………………………………………………….. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. …………………………………………………. 1. ………………………………………………….

 1. Закінчіть речення:

 • Розвиваються в пазухах листка - ………………………………….

 • Всередині на зачатковому стеблі знаходяться зачатки …………………………..

 • Забезпечують галуження стебла - ……………………………………

 • Зачаткові квітки або суцвіття формуються в …………………………….

 • Забезпечують ріст пагона у висоту - …………………………………….

 • Після зимівлі не розвиваються - …………………………….

 • Утворюються на коренях чи листках - ……………………………..

 • Зачатки листків і квіток формуються із………………………………….. . 1. Рослини мають різні види пагонів, що різняться своєю формою, розміром, розташуванням у просторі. Назвіть види пагонів та наведіть по декілька прикладів рослин, які мають такі пагони.

Тема : Зовнішня будова пагона. Ріст пагона з бруньки.

 1. Підпишіть ( назвіть) позначені частини пагона, види та будову бруньок.

c:\users\ната\desktop\biology_6_11\directory\1\files\1_08_02_01.jpg

Тема : Внутрішня будова стебла. Ріст стебла. 1. Підпишіть позначені частини внутрішньої будови стебла:

1 - ………………………………………………………… 6- ………………………………………………………………

2-………………………………………………………….. 7 - …………………………………………………………….

3 - ……………………………………………………….. 8 - …………………………………………………………….

4 - ……………………………………………………….. 9 - ………………………………………………………………

5 - ……………………………………………………..... 10 - ………………………………………………………………

 1. Дайте відповіді на запитання:

  1. Що таке корок?

  2. З яких тканин складається кора?

  3. Що таке луб? За рахунок чого він виникає?

  4. Що таке деревина?

ІІІ. З якої тканини складаються серцевина та серцеві промені?

Тема : Видозмінені пагони.

 1. Ви вже знайомі зі звичайним, притаманним кожній рослині , характерним тільки для неї стеблом. Але дивний світ рослин багатий видозмінами стебла та його частин. Розгляньте малюнок , назвіть видозміни пагона, які на ньому зображені. 1. Назвіть ознаки за якими вищезазначені утворення рослин віднесли до видозміни пагона.

 2. Які типи видозмін пагонів вам відомі.

 3. Що таке вусики і колючки? Які їх функції?

 4. Що собою становлять стеблові бульби? Наведіть приклади рослин, здатних до утворення стеблових бульб?

 5. Яке значення мають видозміни пагона в природі та житті людини?

 6. Як рослини розмножуються за допомогою видозміни пагона?

Поміркуйте, за якою ознакою можна відрізнити стеблові бульби від кореневих, а кореневище від кореня?

Тема: Листок. Зовнішня будова листка.

1.Розгляньте способи прикріплення листків до стебла. Підпишіть (назвіть ) позначені на малюнку частини. Чим відрізняються між собою зображені листки ?1 - …………………………………………; 2 - …………………………………………; 3 - ……………………………..;

4 - ………………………….

2. Розгляньте уважно листки, зображені на малюнку. Які типи листків вам відомі :

А- ………………………; Б - ………………………………… .3. Чим відрізняються прості листки від складних?

4. Які типи складних листків позначені на малюнку?

Поміркуйте: інколи листкова пластинка простих листків має глибокі вирізи, які сягають центральної жилки чи основ листка. Як такі прості листки можна відрізнити від складних?

Тема : Внутрішня будова листка. 1. Підпишіть позначені частини внутрішньої будови листка:

 1. ………………………………………….. 4 - ……………………………………………….

 2. ………………………………………….. 5 - ………………………………………………

 3. …………………………………………… 6 - ……………………………………………… 1. Що таке восковий шар? Які його функції?

 2. Що таке шкірка? Які її функції?

 3. Яка будова та функції продихів? 1. Тестове завдання:

 1. До складу жилок листка не входять тканини:

а)твірна; б)механічна; в)провідна;

2. Міжклітинники у листку заповнені:

а)повітрям; б) водою; в) повітрям і водяною парою;

3. Продихи розташовані:

а)у корку стебла; б) шкірці листка; в)шкірці кореня;

4. У процесі фотосинтезу рослини поглинають енергію світла:

а)тільки сонячну; б) тільки штучного освітлення; в) обидві відповіді вірні;

5. промені світла рослина поглинає завдяки наявності в її клітинах:

А)води; б) хлорофілу; в)крохмалю

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconУрок Організаційний момент (слайд 1). Учитель української мови. Виразне читання уривку поезії В. Симоненка «Моя мова»
Розробка бінарного уроку. Автори: вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист Єршова Наталія Миколаївна; вчитель...

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconКриворізька спеціалізована школа №9 з поглибленим вивченням суспільно – економічних дисциплін ви ховний захід підготувала: вчитель початкових класів Кочерга Наталія Миколаївна
Я, вчитель початкових класів ксш №9, Кочерга Наталія Миколаївна, презентую вашій увазі міні – театр «Молодці». Щоб зробити економіку...

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconЯкий з органів рослини відноситься до генеративних?
Біологія 7 клас. Відділ покритонасінні (генеративні органи. Різноманіття покритонасінних. Значення покритонасінних)

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconУрок біології, 8 клас тема: органи кровообігу. Будова серця. Мета: спираючись на знання учнів, розкрити значення кровообігу у життєдіяльності організму людини, розглянути особливості будови серця та його зв’язок з
Діденкул Н. О., учитель біології Селезнівської середньої загальноосвітньої школи №18 Перевальського району

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconУрок№17 Тема. Ядро
Обладнання: електронний підручник, “Біологія 10 клас”, роздатковий матеріал “Будова еукаріотичних клітин”,”Будова бактерії,” мікропрепарати,...

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconПрограма вступного випробування з біології
Біологія наука про живу природу. Місце біології в системі природничих наук. Різноманітність живих організмів. Основні царства живої...

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconСистема уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна учитель-методист вищої категорії учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№2
Тема. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconУрок-дослідження (з використанням інтерактивних технологій)
Лихоносова Світлана Миколаївна учитель географії та біології, учитель-методист, Відмінник освіти України, нвк «Школа-ліцей інформаційних...

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconТема: Дихання – одна з умов життя людини. Верхні дихальні шляхи, їхня будова й функції. Підготувала Учитель біології Жаркова Н. Б
Тема: Дихання – одна з умов життя людини. Верхні дихальні шляхи, їхня будова І функції

«Будова органів квіткової рослини» біологія 7 клас Підготувала : учитель біології Крицька Наталія Миколаївна iconПрограма з біології загальна біологія
Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. Основні методи біологічних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка