Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів
120.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів
Дата конвертації17.03.2013
Розмір120.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Директорам загальноосвітніх шкіл

Про методичні рекомендації для

практичних психологів, соціальних педагогів
Відповідно до листа обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського надаємо методичні рекомендації практичним психологам, підготовлені обласним центром практичної психології та соціальної роботи, щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку першокласнику!» та здійснення діагностики готовності дитини до навчання у школі (додаток).


Начальник відділу освіти

районної державної адміністрації Т.ТАРАСЕНКО

Хівренко С.М., 2*11*48


Додаток

до листа КОІППО

імені Василя Сухомлинського

17.04.2012 №374

Методичні рекомендації практичним психологам закладів освіти області щодо діагностики готовності дитини до навчання у школі
Готовність дитини до шкільного навчання- це сукупність фізіологічних і психологічних особливостей дитини старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематично організованого шкільного навчання.

Своєчасна діагностика готовності дитини до навчання у школі дозволяє:

- визначити ступінь готовності дитини до шкільного навчання;

- покращити процес адаптації дитини до школи;

-запобігти втомлюваності й захворюваності молодших школярів, надмірній нервово-психічній напрузі під час виконання шкільних завдань;

- спрямувати увагу вихователів, вчителів і батьків на необхідність проведення додаткової розвиваючої та корекційної роботи із дітьми, які мають низький рівень готовності до навчання у школі.

Основні компоненти загальної (психологічної) готовності до школи:
   1. Мотиваційна готовність до навчання у школі. Виявляється у прагненні дитини до навчання; у достатньо високому рівні пізнавальної діяльності і мислительних операцій; у володінні елементами навчальної діяльності; у певному рівні соціального розвитку. Все це забезпечує психологічні передумови включення дитини в колектив класу, свідомого, активного засвоєння навчального матеріалу, виконання різноманітних шкільних обов'язків. Свідченням мотиваційної готовності є наявність у дитини бажання йти до школи і вчитися, сформованість позиції майбутнього школяра. Якщо в дитини сформувалися адекватні уявлення про школу, вимоги до нової поведінки, вона не відчуватиме труднощів у прийнятті нової позиції, легко засвоюватиме норми і правила навчальної діяльності та поведінки в класі, взаємини з учителем і школярами.
   2. Емоційно-вольова готовність до навчання в школі. Засвідчує здатність дитини регулювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях спілкування і спільної навчальної діяльності, виявляється у самостійності, зосередженості, готовності й умінні здійснювати необхідні вольові зусилля.

3. Розумова готовність дитини до навчання в школі. Виявляється у загальному рівні її розумового розвитку, володінні вміннями і навичками, які допоможуть вивчати передбачені програмою предмети. Загалом розумова готовність дитини до навчання у школі охоплює її загальну обізнаність з навколишнім світом, елементи світогляду; рівень розвитку пізнавальної діяльності й окремих пізнавальних процесів (мовлення, пам'яті, сприймання, мислення, уяви, уваги); передумови для формування навчальних умінь і загалом навчальної діяльності.

4. Психологічна готовність до спілкування та спільної діяльності.

Психологічна готовність є цілісним станом психіки дитини, що забезпечує успішне прийняття нею системи вимог школи і вчителя, успішне оволодіння новою для неї діяльністю та новими соціальними ролями.
Вимоги до проведення процедури діагностики дітей шестирічного віку

 • Діагностика проводиться протягом 20-25 хвилин (не більше).

 • Завдання даються в послідовності, зручній для дитини (якщо немає вербального контакту, то на початку пропонуються завдання невербального плану).

 • Під час діагностики обов'язкова присутність батьків, але вони не повинні бути в полі зору дитини.

 • Перед початком бесіди потрібно дати дитині можливість звикнути до нової для неї ситуації.

 • Під час обстеження батьки повинні сидіти позаду віддалік, щоб дитина спілкувалась не з ними, а з педагогом.

 • Розмовляючи з особливо сором’язливою і боязкою дитиною, можна запропонувати комусь із батьків сісти з нею поряд, узяти її за руку, щоб заспокоїти. При цьому треба стежити, щоб батьки не відповідали за дитину, не підказували їй відповідь.

 • Розмовляти з дитиною потрібно неофіційно, довірливо.

 • Запитання бажано ставити в усній формі, не ведучи записів. Якщо дитині важко відповісти, її слід підбадьорити.

 • Ні в якому разі не можна лаяти дитину чи виявляти невдоволення за неправильну відповідь або коли відповіді немає взагалі.

Пропонуємо комплекс методик для визначення психологічної готовності дитини до навчання в школі.

Розпочати роботу з дитиною можна з питань для перевірки її уміння орієнтуватися у навколишньому середовищі, а саме:

   1. Як тебе звати? Твоє прізвище?

   2. Скільки тобі років?

   3. Як звати твоїх батьків?

   4. Чи є в тебе дома тварини? Яких ти знаєш домашніх тварин?

   5. Яких ти знаєш диких тварин?

   6. Чи любиш ти кататись на санчатах? У яку пору року діти катаються на санчатах?

   7. Коли на небі світить сонце, а коли – місяць?

   8. Що залишається на асфальті після дощу?

   9. Чи хочеш ти ходити до школи? Чому?


Оцінка виконання завдання:

За кожну вірну відповідь ставимо 1 бал (якщо дитина назвала 1-2 тварини – 1 бал, якщо 4-5 – до 1 балу додається ще 0,5 бала).

Високий рівень: 9-10 балів;

Досить високий рівень: 7-8 балів;

Середній рівень: 5-6 балів;

Низький рівень: 4 бали і нижче.

Для визначення мотивації дитини до навчання у школі пропонуємо методику «Бесіда про школу».

Методика «Бесіда про школу » (автор Т. Нєжнова)

Запитання бесіди

Варіанти відповідей

Бали

1. Чи хочеш ти йти до школи?

А – дуже хочу

Б – так собі, не знаю

В –   не хочу

2

1

0

2. Чому ти хочеш іти до школи?

А – інтерес до навчання, занять, хочу навчитись читати, писати, стати грамотним, розумним, багато знати, довідатись про нове

Б – інтерес до зовнішньої шкільної атрибутики: нова форма, книги, портфель

В – позашкільні інтереси: у садку набридло, у школі не сплять, там весело, усі діти йдуть до школи

2

1

0

3. Чи готуєшся ти до школи? Як ти готуєшся (тебе готують) до школи?

А – освоєння деяких навичок читання, письма, лічби: з мамою вчили літери, лічили, розв’язували задачки

Б – придбання форми, шкільного приладдя

В – заняття, що не стосуються школи

2

1
0

4. Чи подобається тобі в школі? Що тобі найбільше подобається? (Попередньо в дитини запитати, чи була вона у школі).

А – уроки, шкільні заняття, що не мають аналогів у дошкільному житті дитини

Б – позашкільні заняття та інші, не пов’язані з навчанням, моменти: перерва, заняття в позаурочний час, особистість учителя, зовнішній вигляд школи, оформлення класу

В – уроки художньо-фізкультурного циклу, знайомі і близькі дитині в дошкільному дитинстві

2


1

0

5. Якби тобі не треба було ходити до школи та у дитячий садок, чим би ти займався вдома, як би проводив свій день?

А – заняття навчального типу: писав би літери, читав

Б – дошкільні заняття: малювання, конструювання

В – заняття, що не мають відношення до школи: ігри, допомога по господарству, догляд за тваринами

2

 

1

 

0


Інтерпретація результатів

Рівні сформованості внутрішньої позиції

Характеристика

Результат

(бали)

Достатній

Шкільно-навчальна орієнтація дитини і позитивне ставлення до школи (внутрішня позиція школяра досить сформована)

10 – 9

Початковий

Інтерес дитини переважно до зовнішньої атрибутики шкільного життя (початкова стадія формування внутрішньої позиції школяра)

8 – 5

Низький

Дитина не виявляє інтересу до школи (внутрішня позиція школяра не сформована)

4 – 0


Тест Керна Йирасека

Тест спрямований на визначення шкільної зрілості.
Він складається з трьох завдань:

1 - намалювати фігуру людини;

2 - скопіювати невелику фразу;

3 - скопіювати 10 крапок, розташованих одна під одною на рівній відстані по вертикалі та горизонталі.

Результат кожного завдання оцінюється за п'ятибальною системою (1 - вищий, 5 - нижчий бали), потім обчислюється сумарний підсумок за трьома завданнями.

Розвиток дітей, що отримали в сумі від 3 до 6 балів, розглядається як вище середнього; від 7 до 11 - як середнє, від 12 до 15 - нижче норми. Дітей, які отримали 12 - 15 балів, слід поглиблено обстежити, оскільки серед них можуть бути розумово відсталі.

Інструкція щодо застосування тесту
Дитині (групі дітей) пропонують бланк тесту. На першій сторінці бланка містяться дані про дитину і залишено вільне місце для малювання фігури чоловіка. На звороті в верхній лівій частині подано зразок письмових букв, а в нижній лівій частині – зразок групи крапок. Права частина боку аркуша залишена вільною для відтворення їм зразків. Олівець перед піддослідним кладуть так, щоб він був на однаковій відстані від обох рук (якщо дитина виявиться лівшею, експериментатор повинен зробити відповідний запис у протоколі).

Перед виконанням першого завдання кожній дитині пропонується зобразити фігуру чоловіка (без подальших пояснень). Допомога досліджуваному або акцентування його уваги на помилках і недоліках малюнка виключені. Якщо дитина не може виконати це завдання, то її слід підбадьорити.
Після закінчення малювання дітей просять перегорнути аркуш паперу на інший бік і скопіювати два слова ("Це кулька"), написаних письмовими буквами (друге завдання). Якщо дитина не розрахувала довжину фрази і одне слово не помістилося в рядку, то їй можна порадити написати це слово вище або нижче.

У третьому завданні дітям необхідно скопіювати групу намальованих крапок. Треба показати дитині місце на аркуші паперу, де вона повинна малювати, оскільки у деяких дітей можливе послаблення концентрації уваги.
Оцінка результатів тесту

Завдання 1 Оцінка виконання завдання:

Завдання оцінюється від 1 до 5 балів.

5 балів – намальована фігура має голову, тулуб, руки, ноги. Голова з’єднана із тулубом шиєю. Голова має нормальні розміри ( не більше ½ тулуба, але й не дуже маленька). На голові є волосся (або капелюх), вуха. На обличчі: очі, ніс, рот. На руках є по 5 пальців. Ноги мають ступні. На фігурі чоловічий одяг. Частини тіла зображено пропорційно. Лінії чіткі.

4 бали – виконано всі вимоги зазначені вище, проте не вистачає 1-3 частин тіла (шия, волосся, один палець на руці, але не якась із частин обличчя). Частини тіла зображено пропорційно. Лінії малюнка чіткі.

3 бали – на малюнку зображено голову, тулуб, кінцівки. Допускається відсутність шиї, вух, волосся, одягу, пальців, ступнів.

2 бали – примітивний малюнок із тулубом. Кінцівки намальовані лише простими лініями. На обличчі схематично зображено очі, ніс, рот.

1 бал – у фігури відсутні деякі суттєві елементи (тулуб, руки, ноги). Лінії малюнку криві, нечіткі.

Завдання 2
1 бал - зразок повністю скопійований. Літери перевищують розмір літер зразка не більше, ніж у два рази. Перша літера по висоті відповідає великій. Літери чітко пов'язані в два слова. Скопійована фраза відхиляється від горизонтальної лінії не більш, ніж на 30 градусів.
2 бали - зразок скопійований розбірливо. Розмір букв та дотримання горизонтальної лінії не враховуються.
3 бали - явна розбивка напису на дві частини. Можна зрозуміти хоча б чотири букви зразка.
4 бали - зі зразком збігаються хоча б дві літери. Відтворений зразок все ще створює рядок напису.
5 балів - каракулі.
Завдання 3
1бал - майже досконале копіювання зразка. Допускається незначне відхилення однієї крапки від рядка або колонки. Зменшення зразка допустимо, а збільшення не повинно бути більше, ніж удвічі. Малюнок розміщений паралельно зразку.
2 бали - число і розташування крапок повинні відповідати зразку. Можна не враховувати відхилення не більше трьох крапок на половину ширини зазору між рядком або стовпчиком.
3 бали - малюнок в цілому відповідає зразку і не перевищує його по ширині і висоті, ніж удвічі. Кількість крапок може не відповідати зразку, але, при цьому, їх не повинно бути більше 20 і менше 7. Допускається будь-який розворот – навіть на 180 градусів.
4 бали - контур малюнка не відповідає зразку, але все ж складається з крапок. Розміри зразка і число крапок не враховуються. Інші форми (наприклад, лінії) не допускаються.
5 балів - каракулі.


На підставі аналізу наукових робіт М. Баррето, П. Лайта, В. Мухіної,

П. Хоментаускаса та інших вважається, що особливості графічних зображень дитячих малюнків певною мірою пов’язані із рівнем розумового розвитку дітей. Так, П. Хоментаускас рекомендує психологу звертати увагу на такі особливості дитячих графічних зображень:

▪ Кількість частин тіла. Чи намальовані голова, волосся, вуха, очі, зіниці ока, вії, брови, ніс, рот, шия, плечі, руки, долоні, пальці, ноги, ступні.

▪ Чи є декоративні деталі: капелюх, комір, краватка, кишені, пасок, гудзики, елементи зачіски, прикраси і таке інше.

Інформативною може бути і абсолютна величина фігури: діти, схильні до домінування, впевнені у собі, зображують фігури великих розмірів; якщо дитина зображує маленьку фігурку, це може бути пов’язано із тривожністю, невпевненістю у собі, почуттям страху.

Необхідно зазначити, що якщо діти 6-7 років пропускають у процесі зображення обличчя деякі деталі (очі, рот), це може свідчити про серйозні порушення у спілкуванні дитини з іншими людьми (ізольованість, аутизм тощо).

Аналізуючи малюнки дітей, можна зробити такий висновок: чим детальніше зображення чоловічої фігури, тим вищий загальний рівень психічного розвитку дитини. Якщо у 6-7 років дитина не намалює одну з деталей (голову, очі, ніс, рот, вуха, руки, ноги), на це необхідно звернути увагу, зафіксувати у протоколі та спостерігати за її подальшим рівнем розвитку.
Для діагностики готовності дитини до навчання у школі практичні психологи можуть використовувати наступні методики:
▪ Уміння розрізняти слово і предмет — Методика визначення готовності дитини до школи Л.А.Венгера, А.Л.Венгера.
▪ Знання і розрізнення кольорів — Діагностико-корекційна програма Г.Віцлака. ▪ Діагностика шкільної зрілості (Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є.).
▪ Логічна слухова пам'ять — Діагностико-корекційна програма Г. Віцлака.

▪ Методика визначення шкільної готовності Ю.З. Гільбуха, С.Л. Коробко,

Л.О. Кондратенко.
▪ Загальна обізнаність і словниковий запас — Діагностико-корекційна програма Г. Віцлака.

▪ Уміння бачити аналогії —Діагностико-корекційна програма Г.Віцлака.
▪ Вольва готовність — Діагностика шкільної зрілості (Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є.).
▪ Уміння працювати за правилом — Діагностична програма по визначенню готовності дітей до шкільного навчання Н.І. Гуткіної.

▪ Аналітико-синтетичні уміння — Діагностична програма з визначення готовності дітей до шкільного навчання Н.І. Гуткіної; Методика визначення рівня розумового розвитку дітей Е.Ф. Зямбицявичене; Батарея тестів шкільної готовності (Ю.З. Гільбуха, С.Л. Коробко, Л.О.Кондратенко); Діагностика шкільної зрілості (Білан О.І., Партико Т.Б., Хома О.Є.); Тести для підготовки і відбору дітей до школи (Чередникова Т.В.).

Визначення рівня підготовленості дітей до шкільного навчання допомагає психологу зробити досить обґрунтований висновок про те, чи можна прийняти дитину до школи, чи відкласти на рік її прийом (а можливо, рекомендувати додаткове обстеження невропатолога чи дефектолога).

Література

1. Авраменко Н.К. Підготовка дитини до школи/ Н.К. Авраменко.- М., 1992. – 48 с.
2. Агафонова И.Н. Психологічна готовність до школи в контексті проблеми

адаптації/ И.Н. Агафонова// Початкова школа.- 1999.- № 1.- 61-63 с.
3. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте дети/ Ш.А. Амонашвили.- М., 1993. – 180с.
4. Бура Р.С. Готуємо дітей до школи/ Р.С Бура. - М., 1997. – 93с.
5. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Чи готова ваша дитина до школи?/ Л.А. Венгер, А.Л Венгер. - М., 1994. –189 с.
6. Діагностична і корекційна робота шкільного психолога /за редакцією

Дубровиной.- М., 1997 – 235 с.
7. Запорожець А.В. Підготовка дітей до школи. Основи дошкільної педагогіки

/за редакцією А.В. Запорожця, Г.А. Маркової.- М., 1990. – с. 250-257.
8. Козлов Н. А. Кращі психологічні ігри і вправи/ Н. А. Козлов.- Екатеринбург, 1998.- 136 с.
9. Кравцов Е. Е. Психологічні проблеми готовності дітей до навчання в

школі/Е.Е. Кравцов.- М., 1991. - 145 с.
10. Луценко Ю.А., Охрімовська О.О., Прибульська В.І., Чикунова І.В. Техніки і технології- Світ навколо мене (комплект картинок для розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку)/ Ю.А. Луценко, О.О Охрімовська, В.І.Прибульська, І.В. Чикунова. –К., 2011.


Схожі:

Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconМетодичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів
Журнал щоденного обліку роботи (додаток 14 до листа мон №1/9-352 від 27. 08. 2000)
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconСемінар практичних психологів та соціальних педагогів
Знз №97 було проведено районний семінар практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчальних...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconАналіз діяльності психологічної служби у 2011/2012 н р
У психологічній службі системи освіти працювало 3 осіб: методист з психологічної служби – 1 особа; практичних психологів днз – 0...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconМетодичні рекомендації для психологів та педагогів з проблеми «Зовнішнє незалежне оцінювання: труднощі і стратегії підтримки старшокласників»
Зно — це поле діяльності не тільки педагогів, але І психологів. Із якими труднощами стикаються старшокласники під час зно? Яким чином...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconМетодичні рекомендації для виявлення творчо обдарованих дітей, вимоги до проведення тестування. Для практичних психологів, педагогів та батьків
Упровадження в практику ефективних засобів і технологій виявлення творчо обдарованих дітей необхідне для створення умов гармонійного...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconЗвіт в моіппо про роботу практичних психологів І соціальних педагогів за 2010/2011 н р. Лист моін україни від 07. 08. 2000 №1/9-352 18. 05. 2012 Олійникова Н. Д
Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти міста
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconЩодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconЩодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconГазета «Психолог» видавництва «Шкільний світ»
Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. Виходить 2 рази на місяць. Обсяг 120 сторінок
Методичні рекомендації для практичних психологів, соціальних педагогів iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів
Виробнича логістика. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 050108 “Маркетинг” денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка