Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Сумський державний університет
0.59 Mb.
НазваСумський державний університет
Сторінка1/5
Дата конвертації23.10.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Ковальов ігор олександрович
Основні дати життя і діяльності
Хронологічний покажчик публікацій
  1   2   3   4   5
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

KАФЕДРA ПРИКЛАДНОЇ ГIДРОАЕРОМЕХАНIКИ

БІБЛІОТЕКА

Біобібліографія вчених університету

Випуск 3

Заслужений професор Сумського державного університету

Ігор Олександрович Ковальов

До 70-річчя від дня народження

Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1968-2011 роки

Суми

Сумський державний університет

2011

016

З-36

З-36

Заслужений професор Сумського державного університету Ігор Олександрович Ковальов: до 70-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик. – Суми: Сумський державний університет. Бібліотека, 2011. – 68 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 3)

У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність заслуженого професора Сумського державного університету, академіка Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, заслуженого працівника освіти України Ігоря Олександровича Ковальова. Покажчик виходить до 70-річчя від дня народження.

© Сумський державний університет, 2011КОВАЛЬОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(до 70-річчя з дня народження)

Ковальов Ігор Олександрович розпочав свою трудову діяльність у 1963 році на посаді інженера-конструктора Сумського насосного заводу після закінчення Харківського політехнічного інституту. З 1965 по 1969 рік навчався в аспірантурі ХПІ. Після її закінчення у грудні 1969 року був направлений на викладацьку роботу до Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту, де після захисту дисертації працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри гідравлічних машин. У березні 1972 року був призначений на посаду директора цього філіалу. Одночасно, з 1979 по 1990 рік, очолював кафедру "Гідравлічні машини".

За час керівництва І.О.Ковальова (а це понад 30 років) з філії ХПІ навчальний заклад перетворився на потужний освітній і науковий центр – один з провідних університетів класичного типу України. У цей період склалася сучасна структура університету як навчального і наукового комплексу, значно збільшився перелік найрізноманітніших спеціальностей і спеціалізацій, був досягнутий високий рівень навчально-методичної і наукової роботи, зріс потужний професорсько- викладацький склад, були побудовані навчальні корпуси, бібліотека, гуртожитки, спортивні споруди, їдальня.

Ковальов І.О. – професор, заслужений професор СумДУ, академік Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, заслужений працівник освіти України. Був головою Сумського обласного відділення Інженерної академії України, головою ради ректорів Сумської області, головним редактором наукового журналу «Вісник Сумського державного університету», головою редакційної колегії наукового журналу «Сумська старовина» та «Енциклопедія Сумщини».

Професор Ковальов І.О. постійно веде активну викладацьку та наукову роботу, є одним із провідних викладачів кафедри "Прикладна гідроаеромеханіка". Під його керівництвом захищено ряд дисертацій та виконано комплекс робіт з розроблення нетрадиційного насосного обладнання для гідротранспорту, створені теорія, методи розрахунків та конструювання вільновихрових насосів, які сьогодні визнані у багатьох галузях і випускаються підприємствами України, Росії, Білорусії.

Ним опубліковано понад 100 наукових праць, одержано 23 авторські свідоцтва на винаходи.

За багаторічну плідну працю нагороджений орденом "Знак пошани", срібною медаллю "Незалежність України" ІІ ступеня, знаком "Заслужений винахідник СРСР", 4 медалями ВДНГ СРСР і ВДНГ України, знаком "Відмінник освіти".

Студенти знають Ігоря Олександровича як досвідченого керівника, талановитого викладача та цікаву людину. Співробітники, науковці та викладачі поважають його за принциповість, високий професійний рівень та чуйне ставлення до людей.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА КОВАЛЬОВА

19 травня 1941 р.

1958 р.

1958-1963 рр.

1963-1965 рр.

1965-1969 рр.

З 1969 р.

1970 р.

15 березня 1972 р.

1979-1990 рр.

1990-1993 рр.

1992 р.

1993-2004 рр.

2001 р.

2004 р.

Народився у м. Харкові у сім’ї службовців.

Закінчив Куп’янську СШ Харківської області.

Навчання в Харківському політехнічному інституті, який закінчив з відзнакою.

Інженер-конструктор, керівник групи відділу головного конструктора Сумського насосного заводу.

Навчання в аспірантурі ХПІ.

Асистент, старший викладач, доцент кафедри гідравлічних машин Сумського філіалу ХПІ.

Захист дисертації зі спеціальності «Гідравлічні машини і засоби автоматики».

Призначений директором Сумського філіалу ХПІ.

Зав. кафедри гідравлічних машин.

Ректор СФТІ.

Присвоєно вчене звання професора.

Ректор Сумського державного університету

Присвоєно звання заслужений працівник освіти України.

Удостоєний нагороди митрополита Київського і всієї України – знак ордена «За патріотизм».

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПУБЛІКАЦІЙ

1968

 1. Экспериментальное определение величины циркуляции на входе и выходе из рабочего колеса / И.А. Ковалев // Опыт конструирования, изготовления и эксплуатации центробежных насосов. Серия ХМ-4. – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1968.

1969

 1. О повышении экономичности центробежных насосов авиационных систем и жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) / И.А. Ковалев, И.Г. Гречишный //Самолетостроение и техника воздушного флота : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков : Издательство ХГУ, 1969. – Вып. 19.

 2. О путях повышения экономичности ступеней центробежных насосов низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1968 год. – Харьков : Издательство ХГУ, 1969.

 3. Об эффективности применения торцевого уплотнения в ступенях центробежных насосов низких удельных быстроходностей / И.А. Ковалев, Ю.Д. Музыкин // Известия вузов. Энергетика. – 1969. – № 6. – С. 91-94.

1970

 1. Анализ особенностей рабочего процесса ступени цетробежного насоса низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1969 год / отв. ред. Ф.К. Замниус. – Х. : Изд-во Харьковск. ун-та, 1970. – Вып. 7. – С. 67.

 2. К вопросу о потерях в малорасходных рабочих колесах центробежных насосов / И.А. Ковалев, В.М. Арсеньев // Интенсификация технологических процессов в химической и машиностроительной промышленности: сборник. – Х., 1970.

 3. Профилирование проточной части ступени центробежного насоса низкой удельной быстроходности / И.А. Ковалев // Материалы научно-технической конференции по итогам научных работ за 1969 год / отв. ред. Ф.К. Замниус. – Х. : Изд-во Харьковск. ун-та, 1970. – Вып. 7. – С. 66-67.

1974

 1. Состояние и развитие компрессоростроения в текущем пятилетии / С.Г. Соколов, В.Д. Васильев, И.А. Ковалев // Химическое и нефтяное машиностроение. – 1974. – № 8. – С. 1-2.

1976

 1. Виховання майбутніх інженерів: директор СФ ХПІ Ігор Ковальов розповідає про роботу закладу / І.О. Ковальов // Ленінська правда. – 1976. – 23 липня.

1980

 1. Исследование газового потока в вихревом противоточном массообменном аппарате / И.А. Ковалев, Б.Г. Холин, В.И. Склабинский // Современные машины и аппараты химических производств : вторая Всесоюзная научная конференция. – Чимкент, 1980.

 2. О рациональном расположении распыливающего устройства в вихревом противоточном массообменном аппарате / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания. – Сумы, 1980. – Ч. 2. – С. 9-10.

 3. Рабочий престиж института : директор Сумского филиала ХПИ о связи института с производством / И.А. Ковалев // Правда. – 1980. – 17 сентября.

1981

 1. Исследование вихревых газовых потоков / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Химическая технология. – 1981. – № 4. – С. 42-45.

1982

 1. Гидравлическое сопротивление вихревых противоточных массообменных аппаратов / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Химическая технология. – 1982. – № 2. – С. 21-22.

 2. Гидродинамика двухфазных потоков в вихревом противоточном массообменном аппарате / Б.Г. Холин, И.А. Ковалев, В.И. Склабинский // Известия вузов. Химия и химическая технология. – 1982. – Т. XXV, № 7. – С. 894-897.

 3. Исследование гидродинамики вихревого распыливающего противоточного массообменного аппарата / И.А. Ковалев, Б.Г. Холин, В.И. Склабинский // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : второе Всесоюзное научно-техническое совещание. – Сумы, 1982.

 4. О некоторых массообменных характеристиках вихревого распыливающего аппарата / Б.Г. Холин, В.И. Склабинский, И.А. Ковалев // Пути совершенствования, интенсификации и повышения надежности аппаратов в основной химии : второе Всесоюзное научно-техническое совещание. – Сумы, 1982.

1984

 1. Влияние геометрических параметров рабочего колеса свободновихревого насоса на его характеристики / В.Ф. Герман, И.А. Ковалев, И.Н. Чебаненко // Гидравлические машины : научно-технический сборник. – Х. : Вища школа, 1984. – Вып. 18. – С. 75-77.

1985

 1. Потенціал вузівської науки: про внесок СФ ХПІ у технічне переозброєння виробництва / І. Ковальов // Ленінська правда. – 1985. – 7 серпня. – С. 3.

1986

 1. Исследование и анализ конструктивных схем свободновихревых насосов применительно к перекачиванию жидкостей со взвесями / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман, И.А. Мельник, В.А. Соляник // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

 2. Исследование осевых сил, действующих в свободновихревых насосах / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

 3. Методические указания и задания к курсовым работам по дисциплинам "Механика жидкостей и газов" и "Гидравлика", "Гидравлические машины и гидроприводы" раздел "Гидравлика" для студ. спец. 0501 и 0516 дневной и вечерней форм обучения / И.А. Ковалев, Н.М. Олада. – Х. : ХПИ, 1986. – 56 с.

 4. Осевые силы в свободновихревом насосе / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най // Известия вузов. Машиностроение. – 1986. – № 6. – С. 91-94.

 5. Разработка и исследование проточной части свободновихревого насоса для гидротранспорта легкоповреждаемых сред / И.А. Ковалев, А.С. Мандрыка, В.А. Новак // Повышение эффективности и надежности машин и аппаратов в основной химии : тезисы докладов Всесоюзного совещания. – Сумы, 1986.

1987

 1. Стенд для экспериментальных исследований осевых сил в свободновихревых насосах / И.А. Ковалев, Хоанг Ван Най, Н.М. Олада. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.02.87 № 578-Ук 87.

1988

 1. Экспериментальное исследование влияния числа лопаток рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман, А.И. Котенко. – Деп. в ЦИНТИХимнефтемаш 18.03.88 № 1803.

1990

 1. Свободновихревые насосы : учеб. пос. / И.А. Ковалев, В.Ф. Герман. – К : УМК ВО, 1990. – 60 с.

1991

 1. Медичний факультет у Сумах / І.О. Ковальов // Ленінська правда. – 1991. – 13 квітня.

 2. Початок великого шляху : про першу річницю існування Сумського фізико-технологічного інституту як самостійного вузу / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1991.– № 1.- 29 жовтня. – С. 1.

 3. Экспериментальное исследование влияния геометрических параметров рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Редакционно-издательский отдел облуправления по печати, 1991. – С.  115.

1992

 1. Виступ на серпневій нараді викладачів та співробітників СФТІ / І.О. Ковальов // Резонанс. – 1992.– № 15-16.- 1 жовтня. – С. 1.

 2. Влияние подрезки диска рабочего колеса на результирующее осевое усилие в свободновихревом насосе / И.А. Ковалев, Н.М. Олада // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 105.

 3. О влиянии конструктивных параметров рабочего колеса на кавитационные характеристики свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Химическое машиностроение: расчет, конструирование, технология / отв. ред. В.А. Хворост. – К. : УМК ВО, 1992. – С. 29-35.

 4. О возможности перекачивания газожидкостной смеси свободновихревым насосам / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников // Научно-технические проблемы энергомашиностроения и пути их решения : научно-техническая конференция. – С.-Петербург, 1992. – С. 37.

 5. Обобщенные зависимости для выбора основных геометрических параметров при проектировании проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, И.А. Мельник, В.А. Соляник // Научные проблемы энергомашиностроения и пути их решения: тезисы докладов научно-технической конференции. – С.-Петербург, 1992. – С. 30.

 6. Теоретические предпосылки для расчета свободновихревого насоса на кавитацию / И.А. Ковалев, А.И. Котенко // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов.– Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 102.

 7. Уменьшение результирующего осевого усилия в свободновихревом насосе при помощи разгрузочных отверстий, выполненных в диске рабочего колеса / Н.М. Олада, И.А. Ковалев // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы : Ред-изд. отдел, 1992. – С. 103.

1993

 1. В ім'я сили й авторитету знань : про ідею заснування в м. Суми університету і втілення її в життя / І.О.Ковальов // Резонанс. – 1993. – № 10.- 8 вересня. – С. 2.

 2. Методика экспериментального исследования влияния газосодержания на характеристики динамических насосов и обработки результатов / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 193.

 3. Свободновихревые насосы в системах очистки конденсаторов эластичными шариками / И.А. Ковалев, Н.А. Кравцова, Н.М. Олада, А.Г. Салогуб // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 199.

 4. Способ изучения структуры потока в свободновихревом насосе / В.В. Демидов, И.А. Ковалев, В.А. Соляник // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 197.

 5. Сумський університет починає свій шлях / І.О.Ковальов // Резонанс. – 1993. – № 13-14.- 12 листопада. – С. 2.

 6. Установка для визуализации течения газожидкостной смеси в проточной части свободновихревого насоса / И.А. Ковалев, С.В. Сапожников, С.Е. Тарабан // Тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников и студентов. – Сумы, 1993. – С. 208.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет iconМолоді та спорту україни сумський державний університет
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Сумський державний університет iconСумський державний університет кафедра управління
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народжена : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет iconСумський державний університет кафедра управління
Сумського державного університету Олег Федорович Балацький : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет iconСумський державний університет кафедра загальної механіки І динаміки машин
Сумського державного університету Віталій Іович Симоновський : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад....
Сумський державний університет iconКонспект лекцій суми Сумський державний університет
Властивості р-металів та їх сполук: конспект лекцій / укладачі: Л.І. Марченко, С. Б. Большаніна, Т. В. Диченко. Суми: Сумський державний...
Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет
Підприємництво і бізнес-культура: конспект лекцій / укладач Г. М. Шевченко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 68 с
Сумський державний університет iconКонспект лекцій суми Сумський державний університет 2011
Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –...
Сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Енергетика у сучасному світі : рекомендаційний список. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет iconКонспект лекцій суми Сумський державний університет 2012
Корозія металів та захист від неї : конспект лекцій / укладач: С. Б. Большаніна. Суми : Сумський державний університет, 2012. 53...
Сумський державний університет iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Енергетика у сучасному світі : рекомендаційний список. –Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка