Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тести для контролю знань
0.69 Mb.
НазваТести для контролю знань
Сторінка1/2
Дата конвертації20.08.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Еталони відповідей
  1   2


Тести для контролю знань

1. Розділом якої науки є зуботехнічне матеріалознавство:

а) терапевтичної стоматології;

б) геології;

в) загальної медицини;

г) металургії;

д) матеріалознавства?

2. Що вивчає зуботехнічне матеріалознавство:

а) будову і застосування металів;

б) фізико-хімічні властивості пластмас і кераміки;

в) будову і властивості зуботехнічних матеріалів;

г) зв'язок між структурою і властивостями зуботехнічних матеріалів;

д) будову, властивості й зміни зуботехнічних матеріалів на різних технологічних етапах виготовлення зубних протезів?

3. На що слід звернути особливу увагу при вивченні зуботехнічних матеріалів:

а) на естетичні якості й вартість;

б) на технологічні властивості й колір;

в) на властивості, що визначають процес виготовлення зубного протеза, і їх вплив на організм людини;

г) на технологічні властивості й естетичні якості;

д) на вплив зуботехнічних матеріалів на ротову порожнину, а також на їх колір і вартість?

4. Класифікація зуботехнічних матеріалів за призначенням:

а) конструкційні, благородні й допоміжні метали; в) благородні й неблагородні метали, основні пластмаси;

в) конструкційні, клінічні й допоміжні матеріали;

г) клінічні, формувальні й відбиткові матеріали;

д) моделювальні та основні матеріали, флюси.

5. Конструкційні матеріали, що застосовують в ортопедичній стоматології, поділяють за властивостями:

а) на метали та їх сплави, металоїди, відбиткові матеріали;

б) на сплави металів, пластмаси, керамічні матеріали та ін.;

в) на неметалеві суміші, цементи, металоїди та ін.;

г) на пластмаси, фарфор, відбиткові та ін.;

д) на ситали, металоїди, керамічні матеріали та ін.

6. Участь зубного техніка в лікуванні хворого:

а) безпосередня;

б) виконання розпоряджень лікаря;

в) якісне виготовлення ортопедичних конструкцій;

г) безпосереднє виконання розпоряджень лікаря.

7. Для чого застосовують конструкційні матеріали:

а) для одержання відбитків, виготовлення коронок, протезів і моделей;

б) для виготовлення протезів і апаратів, для паяння і вибілювання;

в) для виготовлення апаратів, вкладок, базисів, вогнетривких моделей;

г) для виготовлення протезів, апаратів, шин, імплантатів;

д) для виготовлення імплантатів, моделей, вкладок і базисів?

8. Застосування клінічних матеріалів:

а) фіксація протезів і апаратів, виготовлення шин і моделей, лагодження протезів;

б) виготовлення шин, одержання відбитків, паяння, вибілювання;

в) лагодження (реставрація) протезів, виготовлення опок і моделей;

г) реставрація і виготовлення протезів, паяння, моделювання;

д) виготовлення шин, протезів, опок і моделей, вибілювання.

9. Застосування допоміжних матеріалів:

а) паяння, одержання відбитків, виготовлення моделей, вкладок, коронок;

б) виготовлення комбінованих моделей і апаратів, вибілювання, фіксація протезів;

в) одержання відбитків, виготовлення моделей, паяння, вибілювання, виготовлення ливарних форм, моделювання, обробка протезів;

г) вибілювання, виготовлення шин, протезів, ливарних форм, обробка протезів;

д) реставрація і виготовлення протезів, виготовлення ливарних форм, вибілювання.

10. Ортопедичні конструкції виготовляють:

а) із пластмас, сплавів металів, гіпсу, ситалів, формувальних мас;

б) зі сплавів металів, пластмас, фарфору, ситалів;

в) із фарфору, "Стенсу", сплавів металів, ситалів;

г) із ситалів, пластмас, сплавів металів, воску;

д) із металів, термопластичних мас, кераміки, полімерів.

11. На яких засадах надається населенню зубопротезна допомога:

а) безкоштовно;

б) за перерахуванням;

в) за рахунок бюджету установи;

г) платна допомога;

д) за рахунок самооплатності установи?

12. Постійний контроль за використанням зуботехнічних матеріалів та їх облік потрібний:

а) для складання бухгалтерського звіту;

б) для планування прибутків і витрат установи;

в) для своєчасного отримання кредитів;

г) для відшкодування витрат на зарплату;

д) для закупівлі нових матеріалів.

13. Списання витрачених зубним техніком матеріалів здійснюється:

а) за усним звітом зубного техніка завідуючому зубопротезною лабораторією;

б) за письмовим звітом старшого зубного техніка за півроку;

в) за нормами витрат зубопротезних матеріалів на виготовлення протезів;

г) за фактичними витратами матеріалів зубним техніком;

д) за запланованими витратами матеріалів для виготовлення протезів.

14. Як звітує зубний технік про виконання роботи:

а) щомісяця складає письмовий звіт про виконання роботи;

б) поквартально складає письмовий звіт;

в) усно звітує старшому зубному техніку (щотижня);

г) складає місячний звіт за даними записів старшого зубного техніка;

д) складає щотижневий звіт за записами головної
медичної сестри?

15. Допустимий відсоток втрат золота і срібно-паладієвого сплаву (СПС) при виготовленні зубних протезів:

а) золота - 8%, СПС - 5% ;

б) золота - 7%, СПС - 6% ;

в) золота - 6%, СПС - 8% ;

г) золота - 5%, СПС - 7% ;

д) золота - 4%, СПС - 9%.

16. Як відшкодовується перевитрата зуботехнічних матеріалів (брак, нераціональне використання):

а) за рахунок установи;

б) списання на збитки установи;

в) за рахунок усіх працівників зубопротезної лабораторії;

г) за рахунок винних осіб;

д) за рахунок адміністрації?

17. Шкідливі речовини та фактори зуботехнічного виробництва:

а) пил, пари, бризки металу, уламки інструмента;

б) температура, уламки інструмента, пари, кислоти;

в) запахи, світло, пил, мономер, волога;

г) світло, пил, пари, бризки металів, запахи;

д) світло, запахи, аерозолі, волога, пари.

18. Для запобігання впливу на організм шкідливих факторів застосовують:

а) інструкції з техніки безпеки, загальні й індивідуальні засоби захисту;

б) загальні й профілактичні засоби захисту, правила внутрішнього розпорядку;

в) плакати, інструкції;

г) колективні засоби захисту, інструкції, плакати;

д) індивідуальні засоби захисту, інструкції.

19. Загальні засоби захисту працівників зуботехнічних лабораторій від виробничих шкідливостей:

а) достатня площа приміщення, об'єм приміщення на 1 працівника - 8м3;

б) мінімальна площа приміщення, об'єм приміщення на 1 працівника — 10 м3, місцева припливна вентиляція;

в) площа основного приміщення на 1 працівника — 4— 4,5 м2, об'єм — 13 м3, загальна припливна і загальна витяжна вентиляція, місцева витяжна
вентиляція;

г) загальна припливна і місцева витяжна вентиляція, площа основного приміщення — 6 м2, об'єм — 8 м3;

д) площа основного приміщення на 1 працівника — З м2, об'єм — 12 м3, місцева припливна і загаль на витяжна вентиляція.

20. Індивідуальні засоби захисту працівників зуботехнічних лабораторій:

а) звичайний одяг, рукавички, ковпак, рушник, темні окуляри, бинт;

б) рукавички, полегшений одяг, звичайні окуляри, марлева маска, гумові чоботи;

в) респіратор, гумові рукавички, рушник, сині окуляри;

г) спеціальний одяг, звичайні окуляри, рукавички, респіратор;

д) ковпак, рушник, марлева маска, сині окуляри.

21. Мінімальна висота приміщень лабораторії і ширина проходів, вільних від устаткування:

а) 2,7 м - 1,0 м;

б) 2,8 м - 1,8 м;

в) 3,2 м — 1,5 м;

г) 3,5 м — 2 м;

д) 2,9 м - 1,2 м.

22. Світловий коефіцієнт на робочому місці зубного техніка і напрямок падіння світлових променів:

а) 0,5 — зліва і знизу;

б) 0,4 — справа і знизу;

в) 0,2 — зверху і зліва;

г) 0,1 — справа і зверху;

д) 1,0 — знизу і зверху.

23. Концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинна бути:

а) мінімальною;

б) оптимальною;

в) вище гранично допустимих;

г) гранично ненормованими;

д) не вищою за гранично допустиму.

24. Які системи вентиляції застосовують у приміщеннях, де працюють із хімічно активними, легкозай мистими та вибухонебезпечними речовинами:

а) загальна припливна вентиляція для всіх приміщень, місцева витяжна — на робочих місцях;

б) окремі витяжні вентиляції в кожному приміщенні й витяжні шафи па робочих місцях;

в) загальна витяжна вентиляція;

г) природна вентиляція приміщень із витяжними шафами на робочих місцях;

д) загальна припливно-витяжна вентиляція?

25. Які індивідуальні засоби захисту застосовують під час розфасовування мінеральних кислот:

а) прості окуляри, гумові рукавички, фартух, чоботи;

б) прості рукавички, окуляри, халат, ковпак;

в) темні окуляри, гумові рукавички, фартух, чоботи, халат;

г) гумові рукавички, чоботи, фартух, ковпак;

д) звичайний фартух, рукавички, окуляри, халат?

26. Де проводять паяння і випалювання деталей:

а) в основному приміщенні, на робочому столі зубного техніка;

б) у приміщенні для паяння, на звичайному робочому столі;

в) у паяльній кімнаті, на столі з вогнетривким покриттям, у витяжній шафі;

г) у гіпсувальній, на столі з вогнетривким покриттям;

д) у полімеризаційній, у витяжній шафі?

27. Яких навантажень зазнають протези в ротовій порожнині:

а) незначних, постійних, одноразових, в одному напрямку;

б) значних, постійних, багаторазових, у поперечному напрямку;

в) середніх, перемінних, у сагітальному напрямку, багаторазових;

г) великих, багаторазових, у різних напрямках, перемінних;

д) багаторазових, великих, постійних, у вертикальному напрямку?

28. Що відбувається з матеріалом протеза під дією жувального тиску:

а) не змінюється;

б) руйнується;

в) стає міцнішим;

г) стає менш міцним;

д) стирається?

29. Від чого залежить стирання зубних протезів:

а) від твердості матеріалу;

б) від еластичності матеріалу;

в) від стійкості матеріалу до корозії;

г) від деформаційної пружності;

д) від залишкової деформації?

30. Твердість матеріалів для протезів у стоматології порівнюють:

а) із твердістю нержавіючої сталі;

б) із твердістю золотих сплавів;

в) із твердістю дентину та емалі;

г) із твердістю сталі й дентину;

д) із твердістю кістки.

31. Основні вимоги до конструкційних матеріалів для зубних протезів:

а) стійкість до силових навантажень під час жування, біологічна інертність, низькі технологічні властивості;

б) біологічна інертність у ротовій порожнині, висока вартість;

в) стійкість до силових навантажень під час жування, високі технологічні властивості, біологічна інертність;

г) низька вартість, стійкість до силових навантажень під час жування, низькі технологічні властивості;

д) біологічна інертність, високі технологічні властивості, невелика стійкість до силових навантажень під час жування.

32. Вплив середовища ротової порожнини на матеріал протеза:

а) не впливає;

б) окиснення, набухання, підвищення міцності, зміна кольору;

в) зниження міцності, набухання, відновлення, посилення кольору;

г) стабілізація міцності, стирання, окиснення, звичайна корозія;

д) набухання, електрохімічна корозія, поглинання води, зміна кольору.

33. Наслідки користування протезами, виготовленими з різних за хімічними властивостями матеріалів:

а) виникнення мікрострумів, утворення нейтральних речовин;

б) утворення шкідливих речовин, корозія матеріалів, поява мікрострумів;

в) підвищення міцності протезів;

г) зменшення слиновиділення;

д) посилення слиновиділення, утворення нейтральних речовин.

34. Під час жування їжі на зубний протез діють сили;

а) до 50 кг;

б) до 80 кг;

в) до 90 кг;

г) до 100 кг;

д) до 130 кг.

35. Природні зуби з неушкодженою емаллю на жувальній поверхні більше стираються від жувального контакту:

а) із фарфоровими зубами;

б) зі штучними зубами, виготовленими зі сплавів металів;

в) із зубами з нержавіючої сталі;

г) із зубами з кераміки;

д) із пластмасовими зубами.

36. Природні зуби з ушкодженою емаллю на жувальній поверхні менше стираються від жувального контакту:

а) із фарфоровими зубами;

б) із зубами зі сплаву КХС;

в) із зубами з нержавіючої сталі;

г) із зубами з кераміки;

д) із пластмасовими зубами.

37. Основні властивості конструкційних матеріалів, що мають вирішальне значення при їх застосуванні:

а) твердість, густина, міцність, коефіцієнт термічного розширення, зовнішній вигляд, хімічна інертність, технологічність;

б) густина, коефіцієнт термічного розширення, вартість, біологічна інертність, внутрішня структура;

в) міцність, твердість, коефіцієнт термічного розширення, біологічна і хімічна інертність, технологічність;

г) зовнішній вигляд, густина, твердість, внутрішня структура, біологічна і хімічна інертність;

д) коефіцієнт лінійного розширення, міцність, технологічність, густина, біологічна інертність.

38. Що таке густина матеріалу:

а) його маса;

б) його вага;

в) відношення ваги матеріалу до його маси;

г) відношення об'єму тіла до його маси;

д) відношення маси тіла до його об'єму?

39. Щоб визначити необхідну кількість металу для відливки виробу за його восковою копією, потрібно:

а) помножити вагу воску деталі на густину металу і поділити на густину воску;

б) помножити вагу воску на його густину і поділити на густину металу;

в) поділити густину металу на густину воску;

г) скласти відношення ваги воску до густини металу;

д) скласти густини воску і металу.

40. В якому агрегатному стані застосовується більшість зуботехнічних матеріалів:

а) аерозольному;

б) твердому;

в) рідкому;

г) пароподібному;

д) змішаному?

41. Як змінюється об'єм матеріалу під час його кипіння (пароутворення):

а) змінюється незначно;

б) зменшується;

в) значно збільшується;

г) спочатку зменшується, а потім збільшується;

д) залишається постійним?

42. Яке значення має теплопровідність матеріалу протеза (для пацієнта):

а) можливі термічні подразнення та ушкодження тканин протезного поля;

б) можливі подразнення епітелію слизової оболонки, порушення смаку;

в) можливі подразнення зуба під протезом, порушення больової чутливості;

г) можливі порушення смаку і чутливості емалі зуба;

д) не має значення.

43. Коефіцієнт теплового розширення матеріалу, який застосовується в зубопротезуванні, повинен:

а) бути більшим від коефіцієнта теплового розширення слизової оболонки;

б) дорівнювати коефіцієнту розширення тканин зуба;

в) бути значно меншим від коефіцієнта розширення тканин зуба;

г) бути значно більшим від коефіцієнта розширення тканин зуба;

д) дорівнювати коефіцієнту теплового розширення слизової оболонки.

44. Які механічні властивості зуботехнічних матеріалів повинен знати зубний технік:

а) міцність, твердість, температуру плавлення, пружність, пластичність, в'язкість, утому;

б) твердість, температуру плавлення і кипіння, утому, в'язкість, пластичність;

в) міцність, твердість, температуру кипіння, пластичність, пружність, технологічність;

г) твердість, міцність, пружність, пластичність, в'язкість, утому;

д) утому, температуру кипіння і плавлення, міцність, твердість, пружність, пластичність?

45. Заходи для підвищення міцності матеріалу:

а) дотримання режиму механічної і термічної обробки, уведення до складу сплаву суміші зміцнювальних компонентів;

б) режим механічної обробки не має значення, уведення до складу сплаву суміші зміцнювальних компонентів;

в) уведення до складу суміші компонентів, що знижують температуру плавлення; дотримання режиму механічної обробки;

г) дотримання режиму термічної обробки, уведення до складу матеріалу компонентів, що підвищують температуру плавлення;

д) дотримання режиму хімічної обробки, уведення до складу матеріалу легуючих речовин.

46. Які процеси, обумовлені хімічними властивостями матеріалів, можуть виникати в ротовій порожнині:

а) корозія, гальванізм, слиновиділення;

б) електролітична дисоціація, гальванізм, розчинення металу протезів, корозія, поява металевого присмаку, подразнення слизової оболонки;

в) корозія, сухість слизової оболонки, відновлення металу протезів;

г) гальванізм, розчинення металу протезів, електролітична дисоціація;

д) електролітична дисоціація, сухість слизової оболонки, відновлення металу протезів, гальванізм?

47. Основні види корозії металевих сплавів:

а) механічна, хімічна, газова, місцева, кристалічна;

б) електрохімічна, газова, фізична, загальна, місцева, міжкристалічна;

в) хімічна, механічна, газова» місцева, вибірна, надкристалічна;

г) газова, хімічна, електрохімічна» рівномірна, місцева, міжкристалічна;

д) фізична, електрохімічна, газова, вибірна, загальна, кристалічна.

48. Що таке відбиток:

а) негативне відображення протезного ложа і прилеглих тканин;

б) часткове відображення дефекту зубного ряду;

в) позитивне відображення протезного ложа;

г) позитивне відображення тканин, прилеглих до протезного ложа;

д) повне відображення зубів, розміщених поряд із дефектом зубного ряду?

49. Класифікація відбиткових мас за станом матеріалу після твердіння:

а) твердокристалічні, термопластичні, термостійкі;

б) термопластичні, еластичні, термостійкі;

в) еластичні, тверді, твердокристалічні;

г) твердокристалічні, еластичні, термопластичні;

д) термостійкі, термопластичні, еластичні.

50. До якої групи відбиткових матеріалів відносять гіпс:

а) термопластичних;

б) термостійких;

в) еластичних;

г) твердокристалічних;

д) твердих?

51. Твердіння гіпсу прискорюють:

а) хлориди і сульфати калію і натрію, дрібнодисперсність порошку, температура понад 50 °С, швидке замішування;

б) сульфати і хлориди калію і натрію, дрібнодисперсність порошку, температура 37 °С, рівномір не замішування;

в) великодисперсність порошку, хлорид натрію, температура понад 50 °С, повільне замішування;

г) сульфат калію, дрібнодисперсність порошку, температура до 18 °С, швидке замішування;

д) хлорид калію, дрібнодисперсність порошку, температура 40 °С, повільне замішування.

52. Твердіння гіпсу вповільнюють:

а) ретельне замішування, бура, столярний клей, нітрид калію, температура ЗО— 37 °С;

б) бура, етиловий спирт, цукор, столярний клей, температура до 10 °С;

в) хлорид калію, етиловий спирт, швидке замішування, температура 60 °С;

г) цукор, бура, дрібнодисперсність порошку, ретельне замішування, температура 40 °С;

д) етиловий спирт, сульфат натрію, бура, повільне замішування.

53. До якої групи відносять відбиткові матеріали "Дентол" і "Репін":

а) термопластичних;

б) еластичних;

в) термостійких;

г) твердокристалічних;

д) м'яких?

54. До якої групи відбиткових матеріалів відносять "Гелій":

а) твердих;

б) еластичних;

в) твердокристалічних;

г) термопластичних;

д) термостійких?

55. До якої групи відбиткових матеріалів відносять "Стомальгін":

а) термопластичних;

б) м'яких;

в) термокристалічних;

г) термостійких;

д) еластичних?

56. До еластичних відбиткових матеріалів відносять:

а) "Дентол", "Дентафоль", "Стомальгін", "Сіеласт", "Силіт", "Тіодент";

б) "Стомальгін", "Сіеласт", "Тіодент", "Упен", "Кромопан", "Гелін";

в) "Стене", "Упен", "Тіодент", "Силіт", "Репін", "Стомальгін";

г) "Сіеласт", "Стомальгін", "Акродент", "Кромапан", "Стомапласт", "Упен";

д) "Стомапласт", "Силіт", "Стомальгін", "Гелін", "Репін", "Тіодент", "Кромапан".

57. До термопластичних відбиткових матеріалів відносять:

а) "Акродент", "Дентафоль", "Стене", масу Керра, термопластичні маси № 1 — № 4, "Стомапласт";

б) масу Керра, "Дентафоль", "Акродент", "Стомальгін", термопластичні маси № 1 — № 4, "Ортокор";

в) "Стене", "Дентафоль", "Дентол", "Акродент", "Стомапласт", масу Керра, "Ортокор";

г) "Стомапласт", "Стене", термопластичні маси № 1 - № 4, "Дентафоль", "Акродент", "Сіеласт", "Репін";

д) "Сіеласт", "Дентол", "Стене", "Стомапласт", "Акродент", "Дентафоль", "Ортокор".

58. Термопластичні відбиткові маси використовують для зняття відбитків:

а) за наявності одиничних зубів;

б) при часткових дефектах зубних рядів, вираженому нахилі зубів;

в) при виготовленні вкладок, півкоронок і штифтових зубів, при беззубих щелепах;

г) за наявності рухливих зубів при пародонтозі;

д) в усіх випадках.

59. Що таке модель:

а) часткове негативне відображення рельєфу протезного ложа;

б) позитивне відображення рельєфу протезного ложа і прилеглих тканин;

в) повне відображення зубів, розміщених поряд з дефектом зубного ряду;

г) позитивне відображення рельєфу тканин, прилеглих до протезного ложа;

д) негативне відображення рельєфу протезного ложа?

60. Матеріали, які застосовують для виготовлення моделей:

а) гіпс, кварцовий пісок, легкоплавкий сплав, пластмаса, "Гелій", амальгама;

б) маршаліт, гіпс, пластмаса, алюміній, цемент;

в) супергіпс, пемза, мелот-мегал, цинк, пісок, амальгама, цемент;

г) гіпс, супергіпс, пластмаса, легкоплавкий метал, цемент, амальгама;

д) алюміній, супергіпс, Телін", гіпс, мелот-метал, амальгама.

61. Моделі за призначенням поділяють так:

а) робочі, допоміжні, гіпсові, металеві;

б) гіпсові, діагностичні, допоміжні, вогнетривкі;

в) робочі, допоміжні, часткові, музейні;

г) допоміжні, діагностичні, музейні, гіпсові;

д) робочі, допоміжні, діагностичні, музейні.

62. Для зміцнення гіпсових моделей застосовують:

а) 2 — 4% розчин бури, 4% розчин калієво-натрієвого тартрату з 0,2 — 0,4% розчином бури, занурення моделі в розтоплений парафін, кип'ятіння у 20 — 30% розчині бури;

б) 4% розчин калієво-натрієвого тартрату, 3% розчин натрію хлориду, занурення моделі в киплячий парафін, кип'ятіння у 20-30% розчині бури;

в) 10% розчин бури, просочення моделі рідким парафіном, кип'ятіння в насиченому розчині бури, 3% розчин калію сульфату;

г) занурення моделі в насичений розчин калію хлориду, кип'ятіння в розтопленому парафіні, 2—4% розчин бури для замішування;

д) 14% розчин калієво-натрієвого тартрату з 2% розчином бури, кип'ятіння у 20 — 30% розчині калію нітрату, кип'ятіння в розтопленому бджолиному воску.

63. Робочі комбіновані моделі застосовують для виготовлення:

а) повних знімних протезів, штампованих коронок, суцільнолитих незнімних протезів, вкладок;

б) металокерамічних незнімних протезів, керамічних коронок, часткових знімних протезів, півкоронок;

в) суцільиолитих і металокерамічних незнімних протезів, вкладок, півкоронок, керамічних протезів;

г) вкладок, півкоронок, повних знімних протезів, металопластмасових протезів, штампованих коронок;

д) металопластмасових протезів, керамічних коронок, суцільнолитих мостоподібних протезів, паяних металевих мостоподібних протезів,

64. Розбірні робочі моделі використовують для виготовлення:

а) знімних пластинкових, металокерамічних протезів;

б) керамічних і металокерамічних незнімних протезів;

в) знімних часткових і бюгельних протезів;

г) бюгельних протезів, фарфорових коронок;

д) повних знімних і металокерамічних протезів.

65. Вогнетривкі моделі призначені:

а) для пресування пластмасових протезів;

б) для штампування металевих базисів;

в) для паяння металевих незнімних протезів;

г) для лиття каркасів бюгельних протезів;

д) для лиття проміжних частин мостоподібних протезів.

66. Допоміжні антагоністичні моделі застосовують:

а) для вибору конструкції протеза;

б) для фіксації центральної оклюзії;

в) для відновлення бічного контакту зубів;

г) для імітації жувальних рухів;

д) для фіксації передньої оклюзії.

67. Призначення моделювальних матеріалів;

а) виготовлення заключних форм деталей або виробів;

б) моделювання форми проміжної частини протеза;

в) моделювання попередніх форм деталей або виробів;

г) виготовлення робочих моделей;

д) моделювання заключних базисів протезів.

68. До складу моделювальних матеріалів входять:

а) воски, барвники, гіпс, крейда;

б) барвники, тальк, стеарин, церезин;

в) стеарин, воски, пемза, гіпс;

г) парафін, стеарин, барвники, каучук;

д) воски, каніфоль, барвники, каучук.

69. До якої групи восків відносять бджолиний віск:

а) рослинних;

б) синтетичних;

в) мінеральних;

г) пластичних;

д) тваринних?

70. Температури розм'якшення і плавлення бджолиного воску:

а) 37-38 °С, 62-64 °С;

б) нижче ніж 36 °С, 58 — 60 °С;

в) вище ніж 42 °С, 62 — 64 °С;

г) 39-40 °С, 50-55 °С;

д) 42-45 °С, 65-66 °С.

71. Властивість бджолиного воску, що визначає його застосування в моделювальних матеріалах:

а) пластичність;

б) клейкість;

в) великий інтервал між температурами розм'якшення і плавлення;

г) низька температура розм'якшення;

д) великий діапазон коефіцієнта лінійного розширення.

72. До якої групи восків відносять стеарин:

а) рослинних;

б) синтетичних;

в) мінеральних;

г) пластичних;

д) тваринних?

73. До тваринних восків відносять:

а) парафін, стеарин, церезин;

б) стеарин, церезин, монтановий віск;

в) бджолиний віск, стеарин;

г) озокерит, бджолиний віск;

д) карнаубський і бджолиний воски.

74. До рослинних восків відносять:

а) монтановий і карнаубський воски, церезин;

б) карнаубський і японський воски;

в) японський віск і парафін;

г) японський віск, озокерит, стеарин;

д) церезин, карнаубський віск.

75. Температури розмякшення і плавлення стеарину:

а) 48-50 °С, 50-55 °С;

б) 56-58 °С, 56-60 °С;

в) 50 — 55 °С, близько 70 °С;

г) 58 — 60 °С, близько 65 °С;

д) 46-48 °С, 71-75 °С.

76. До мінеральних восків відносять:

а) монтановий вікс, озокерит, парафін, церезин;

б) озокерит, парафін, церезин, стеарин;

в) парафін, стеарин, карнаубський віск, каніфоль;

г) церезин, парафін, японський і монтановий воски;

д) озокерит, карнаубський і монтановий воски, стеарин.

77. Температура плавлення парафіну:

а) 38-40 °С;

б) 42-50 °С;

в) 49-55 °С;

г) 32-37 °С;

д) до 60 °С.

78. Основні компоненти моделювальних восків:

а) парафін, бджолиний віск;

б) карнаубський віск, каніфоль;

в) монтановий віск, стеарин;

г) парафін, озокерит;

д) каніфоль, церезин.

79. Основні компоненти воску для вкладок;

а) стеарин, парафін, бджолиний віск;

б) каніфоль, озокерит, монтановий віск;

в) парафін, церезин, бджолиний віск;

г) японський і бджолиний воски;

д) карнаубський віск, церезин, озокерит.

80. Основні компоненти ливарних восків:

а) японський віск, озокерит, парафін;

б) монтановий і японський воски, церезин;

в) парафін, церезин, стеарин;

г) озокерит, карнаубський і монтановий воски;

д) парафін, бджолиний і карнаубський воски.

81. Для підвищення липкості у воскові суміші вводять:

а) стеарин, озокерит;

б) каніфоль, японський віск;

в) парафін, церезин;

г) карнаубський віск, стеарин;

д) озокерит, церезин,

82. До винайдення пластмас базиси протезів виготовляли:

а) з дерева;

б) з кераміки;

в) з мінералів;

г) з каучуку;

д) із твердої гуми.

83. З яких пластмас виготовляють базиси і штучні зуби:

а) з фенолформальдегідних;

б) з фторопластів;

в) з акрилатів;

г) з фенопластів;

д) з поліетиленів?

84. Мономер акрилової пластмаси;

а) ацетонціангідрин;

б) суміш ацетону і спирту;

в) діоктилфталат;

г) метилетакрилат;

д) метиловий ефір метакрилової кислоти.

85. Емульсійний порошок акрилової пластмаси складається:

а) із затверділого мономера, хімічних активаторів, стабілізаторів;

б) із барвника, замутнювача, плексигласу, хімічного ініціатора;

в) із затверділого мономера, замутнювача, барвника, пластифікатора;

г) із замутнювача, затверділого полімеру, ініціатора, фтороп ласту;

д) із пластифікатора, фенопласту, діоктилфталату, плексигласу.

86. Хімічні активатори самотвердіючих пластмас:

а) третинні аміни;

б) гідрохінон;

в) діоктилфталат;

г) солі сульфонових кислот;

д) диметилпаратолуїдин.

87. Недоліки самотвердіючих пластмас:

а) тривалість полімеризації;

б) високий вміст залишкового мономера;

в) нерівномірність полімеризації;

г) утворення раковин і пор;

д) зміна кольору.

88. Пресування пластмаси проводять у стадії:

а) зволоженого порошку ;

б) набухаючого порошку;

в) тістоподібної консистенції;

г) в'язкої консистенції;

д) гумоподібної консистенції.

89. Які пластмаси відносять до базисних:

а) "Акрел", "Акроніл", "Бакрил", "Протакрил", "Еластопласт";

б) "Акрел", "Акроніл", "Бакрил", "Редонт", "Стадонт";

в) "Акроніл", "Бакрил", "Протакрил", "Боксил", "Фторакс";

г) "Акрел", "Акроніл", "Бакрил", "Етакрил", "Фторакс";

д) "Акроніл", "Акрел", "Протакрил", "Фторакс", "Ортосил"?

90. Які пластмаси відносять до самотвердіючих:

а) "Акрилоксид", "Карбопласт", "Протакрил", "Редонт", "Бакрил", "Норакрил";

б) "Карбопласт", "Акрилоксид", "Протакрил", "Норакрил", "Редонт", "Стадонт";

в) "Акрилоксид", "Карбопласт", "Норакрил", "Протакрил", "Фторакс", "Редонт";

г) "Карбопласт", "Протакрил", "Акрилоксид", "Акрел", "Редонт", "Стадонт";

д) "Норакрил", "Акрилоксид", "Карбопласт", "Протакрил", "Редонт", "Акрел"?

91. Які пластмаси відносять до еластичних:

а) "Боксил", "Еладент", "Ортосил", "Акроніл", "ПМ-1";

б) "Еладент", "Боксил", "Стадонт", "Ортосил", "Еластопласт";

в) "Боксил", "Еластопласт", "Еладент", "Акрил", "ПМ-1";

г) "Еластолласт", "Боксил", "Еладент", "Карбопласт";

д) "Боксил", "Еладент", "Еластопласт", "Ортосил", "ПМ-1"?

92. Основне застосування самотвердіючих пластмас:
а) лагодження і перебазування протезів, виготовлення базисів знімних протезів, штучних зубів;

б) перебазування і лагодження протезів, виготовлення щелепно-лицевих і бюгельних протезів;

в) лагодження і перебазування протезів, виготовлення індивідуальних відбиткових ложок і ортопедичних апаратів;

г) виготовлення щелепно-лицевих протезів, базисів знімних протезів, ортопедичних апаратів;

д) виготовлення індивідуальних відбиткових ложок, ортопедичних апаратів, підкладок знімних протезів.

93. Еластичні пластмаси застосовують для виготовлення:

а) базисів знімних протезів, обтураторів, боксерських шин, пелотів, фасеток;

б) обтураторів, боксерських шин, підкладок знімних протезів, пелотів, щелепно-лицевих протезів;

в) боксерських шин, підкладок знімних протезів, обтураторів, щелепно-лицевих і бюгельних протезів;

г) підкладок знімних протезів, пелотів, боксерськихшин, бюгельних протезів;

д) пелотів, обтураторів, боксерських шин, фасеток, базисів протезів.

94. Чому для виготовлення зубних протезів застосовують сплави, а не чисті метали:

а) сплави легше обробляються;

б) чисті метали недостатньо міцні;

в) сплави більш стійкі до корозії;

г) чисті метали не відповідають вимогам до конструкційних матеріалів;

д) сплави дешевші за чисті метали?

95. Який склад сплаву золота 900-ї проби:

а) золота — 90%, срібла — 5%, міді — 5%;

б) золота — 90%, срібла — 6%, міді — 4% ;

в) золота — 90%, срібла — 10%, міді — сліди;

г) золота — 90%, срібла— 4%, міді — 6% ;

д) золота — 96%, срібла — 4%, міді — сліди?

96. Платину в зубопротезуванні застосовують:
а) для зміни кольору сплавів золота;

б) для економії золота в сплаві;

в) для підвищення механічних властивостей сплавів золота;

г) для зниження температури плавлення сплавів золота;

д) для виготовлення фарфорових коронок і зубів.

97. Срібно-паладієві сплави мають такі властивості:

а) низьку температуру плавлення, високу твердість;

б) високу стійкість до окиснення, малу усадку;

в) низьку пластичність, високу твердість;

г) високу пластичність, високу стійкість до окиснення;

д) низьку твердість, малу усадку.

98. До складу нержавіючої сталі входять:

а) залізо, мідь, манган, хром, кобальт;

б) залізо, вуглець, нікель, хром, титан;

в) залізо, нікель, манган, срібло, хром;

г) залізо, нікель, мідь, титан, хром;

д) залізо, вуглець, манган, хром, срібло.

99. З якою метою випалюють металеві гільзи для коронок:

а) для збільшення міцності;

б) для зміни кольору деталі;

в) для зміни кристалічної решітки;

г) для зниження температури плавлення;

д) для підвищення ковкості?

100. Кобальтохромовий сплав складається:

а) з кобальту, хрому, мангану, заліза, міді;

б) з кобальту, хрому, срібла, мангану, молібдену;

в) з кобальту, нікелю, мангану, хрому, молібдену;

г) з кобальту, нікелю, хрому, міді, вуглецю;

д) з кобальту, хрому, ванадію, нікелю, срібла.

101. До складу легкоплавких сплавів входять:

а) олово, свинець, алюміній, кадмій;

б) олово, бісмут, магній, свинець;

в) свинець, манган, олово, бісмут;

г) кадмій, цинк, бісмут, свинець;

д) бісмут, олово, кадмій, свинець.

102. Нітрид титану застосовують у зубопротезуванні:

а) для збільшення твердості й зміни кольору деталі;

б) для зменшення твердості й зміни кольору деталі;

в) для відновлення ковкості, підвищення міцності;

г) для відновлення кольору деталі, зменшення пластичності;

д) для підвищення міцності, зменшення температури плавлення.

103. Ліквація під час плавлення сплаву — це:

а) усадка металу;

б) неоднорідність відливка;

в) утворення усадочних раковин;

г) утворення газових раковин;

д) утворення крупнозернистої структури сплаву.
  1   2

Схожі:

Тести для контролю знань iconТести для визначення базового, поточного І підсумкового контролю знань

Тести для контролю знань iconТести для поточного модульного контролю з навчальної дисципліни
Тести для поточного модульного контролю з навчальної дисципліни „Основи економічної теорії” (відповідно до вимог ects) / Уклад.:...
Тести для контролю знань iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
Тести для контролю знань iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг і яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для контролю знань iconЗасоби контролю знань студентів засоби проведення поточного контролю знань студентів
Для самоконтролю знань студентів у процесі самопідготовки у зошитах домашньої роботи пропонується підготувати до занять завдання...
Тести для контролю знань iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Засоби з контролю якості знань студентів (тести, поточний, підсумковий контроль, екзаменаційний перегляд) з дисципліни рисунок для...
Тести для контролю знань iconМіністерство освіти І науки україни херсонський національний технічний університет
Засоби з контролю якості знань студентів (тести, поточний, підсумковий контроль, екзаменаційний перегляд) з дисципліни живопис для...
Тести для контролю знань iconВідділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Методичний кабінет Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Поліщук М. В. Крижановська Л. В. Тести для поточного та тематичного контролю знань по історії України 10 клас
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту ”, затвердженої Міністерством освіти...
Тести для контролю знань iconПорядок поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «проектне фінансування»
...
Тести для контролю знань iconОрганізація поточного та підсумкового контролю знань
Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка