Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
123.21 Kb.
НазваЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Дата конвертації11.05.2013
Розмір123.21 Kb.
ТипДокументы
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комітету з конкурсних торгів

10-го ВГРЗ

________________ О.А. Кладко

„__28__„__квітня__ 2011р.
З М І Н И

до документації конкурсних торгів на відкриті торги

щодо закупівлі вапна (хімічного поглинача вапняного (ХП-В))
1. П. 7 розділу І «Загальні положення», п. 1, 3, 6, 7 Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів», підпункт «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)» п. 1, підпункт «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» п. 2 Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю вапна (хімічного поглинача вапняного (ХП-В)), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 15.03.2011р., викласти в наступній редакції:

I. Загальні положення 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Згідно зі ст. 15 Закону визначальним є текст, викладений українською мовою. Всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Документи, які учасник буде отримувати за своїми запитами від інших підприємств, організацій, можуть бути викладені російською мовою.


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів договору про закупівлю (для фізичних осіб – копіями паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Учасники, які здійснюють діяльність без печатки, у місцях склеювання проставляють власноручний підпис.

На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;

-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

-повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (крім фізичних осіб), номери контактних телефонів;

-маркування: «Не відкривати до 25.05.2011 р. 10:00»

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Учасник повинен надати, як частину своєї пропозиції конкурсних торгів,, її забезпечення – 11 446,00 (одинадцять тисяч чотириста сорок шість) грн. 00 коп. в строк до 8-00 25 травня 2011 р. у формі банківської гарантії або трьохстороннього договору поруки.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (банківська гарантія або трьохсторонній договір поруки) надається у бухгалтерію Замовника шляхом оформлення акту приймання – передачі у термін до 8-00 25 травня 2011 р.

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 90 днів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасники-юридичні особи у відповідності до ст. 16 Закону надають письмове підтвердження наявності наступних кваліфікаційних даних:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Інформація Учасника про наявність обладнання та матеріально-технічної бази стосовно зазначеного товару.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.2. Інформація Учасника, яка містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи з зазначеним товаром.

3. Досвід у виконанні аналогічних договорів:

3.1. Документи-підтвердження про виконання аналогічних договорів (такими документами можуть бути: листи-відгуки замовників про учасника; копії аналогічних договорів).

4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, станом на 04 травня 2011 року або більш пізню дату.

4.2. Копія Балансу підприємства-учасника (Форма №1) за 2010 рік, копія Звіту про фінансові результати Учасника (Форма №2) за 2010 рік, копія Звіту про рух грошових коштів (Форма №3) за 2010 рік.

Інші документи, що підтверджують відповідність Учасника вимогам документації з конкурсних торгів у відповідності до ст. 17 Закону та вимог Замовника:

а) копія Статуту або іншого установчого документу;

б) інформацію про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) інформація про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб);

г) інформація про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

д) інформація про те, що цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

є) оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, передбачених чинним законодавством України, станом на 04 травня 2011 року або більш пізню дату;

е) копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

ж) оригінал довідки, виданої компетентним державним органом України про те, що учасника в установленому порядку не визнано банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, станом на 04 травня 2011 року або більш пізню дату;

з) копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

і) копія довідки про включення до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України;

й) копія документу про призначення на посаду, перебування на якій, відповідно до установчих документів, надає право на укладення договору або копія довіреності, яка надає право на укладення договору.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, кількісним та якісним вимогам до предмета закупівлі, визначеним замовником:

а) характеристика зазначеного товару;

б) копія сертифікату відповідності на зазначений товар;

в) копія паспорту якості заводу-виробника зазначеного товару;

г) висновок (або копія) заводу-виробника респіраторів ВАТ «Донецький завод гірничорятувальної апаратури» (83048, м. Донецьк, вул. Левицького¸ 31) про можливість використання даного ХП-В в апаратах Р-30, Р-34;

д) висновок (або копія) Державної Санітарно-Епідеміологічної експертизи хімічного поглинача вапняного;

є) токсикологігієнічна оцінка хімічного поглинача вапняного (ХП-В) (або копія), яка надається Міністерством охорони здоров’я України.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону:

Кожна партія хімічного поглинача вапняного (ХП-В) повинна супроводжуватись паспортом якості заводу-виробника і відповідати вимогам діючого ГОСТу 6755-88.

Хімічний поглинач вапняний (ХП-В) товар повинен постачатися у герметичних неушкоджених жорстких ємностях з ХП-В усередині, упакованому в додаткову тару вагою 2 кг.

При прийомці хімічного поглинача вапняного (ХП-В) Замовником перевіряються:

  • номери партій та ємностей;

  • наявність висновку ВТК заводу-виробника про відповідність даної партії ХП-В діючому ГОСТу;

  • зовнішній стан ємностей (відсутність ушкоджень тари, герметичність та ін.);

  • відповідність показників хімічного поглинача вапняного (ХП-В) паспортним даним (шляхом лабораторного аналізу ХП-В на зміст вологи, двоокису вугляця та сторонніх запахів).

Лабораторний аналіз хімічного поглинача вапняного (ХП-В) провадиться газоаналітичною лабораторією 10-го ВГРЗ. До аналізу береться хімічного поглинача вапняного (ХП-В) не менш, ніж з 10% від кожної партії хімічного поглинача вапняного (ХП-В).

Хімічний поглинач вапняний (ХП-В), що за результатами аналізу не відповідає паспортним даним, визнається браком та підлягає поверненню Постачальнику для його безкоштовної заміни на якісний.

Ємності з хімічним поглиначем вапняним (ХП-В), у яких при зовнішньому огляді виявлені пошкодження (тріщини, сквозні отвори, негерметичність кришок та ін.), визнаються бракованими. Хімічний поглинач вапняний (ХП-В) з таких ємностей підлягає лабораторному аналізу і в разі відповідності вимогам ГОСТу пересипається у придатні до використання ємності та приймається Замовником до використання.

Термін виготовлення хімічного поглинача вапняного (ХП-В) не повинен перевищувати п’ять місяців на момент постачання Замовнику.

Усі документи Учасника (окрім тих, що надаються іншими організаціями або уповноваженими органами), які повинні підтверджувати відповідність Учасника встановленим критеріям та вимогам цієї документації конкурсних торгів, завіряються підписом і печаткою уповноваженої особи Учасника торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

25 травня 2011 р. до 08:00 за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

25 травня 2011 р. 10:00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб).
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Зазначені документи мають бути надані для ознайомлення членам комітету з конкурсних торгів до початку проведення розкриття пропозицій.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 


2. П. 5.5., 5.6. Розділу V «Поставка товару» Додатку 2 «Істотні умови договору на закупівлю вапна (хімічний поглинач вапняний (ХП-В))» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю вапна (хімічний поглинач вапняний (ХП-В)), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 15.03.2011р., викласти в наступній редакції:

Додаток 2

Істотні умови договору на закупівлю вапна

(хімічний поглинач вапняний (ХП-В))

V. Поставка товару


5.5. Продукція пакується у ємності (тару), яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов і забезпечує схоронність продукції при перевезенні та схову.

5.6. Кожне пакувальне місце продукції повинно бути промаркованим на ємності (тарі) чи ярлику відповідно до дер­жавних стандартів, технічних умов і виконано таким чином, що виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до складу Покупця.

Відповідальний секретар комітету

з конкурсних торгів 10-го ВГРЗ _______________________ Н.П. ГулеватаСхожі:

Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
«Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів», документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
«Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Н2 до газоаналізатора х-am 7000, лот №2 – сенсори Н2, сн4, О2, со до газоаналізатора мх 2100, затвердженої рішенням комітету з конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка