Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
129.55 Kb.
НазваЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Дата конвертації11.05.2013
Розмір129.55 Kb.
ТипДокументы
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова комітету з конкурсних торгів

10-го ВГРЗ

________________ О.А. Кладко

„__22__„__червня__ 2011р.
З М І Н И

до документації конкурсних торгів на відкриті торги щодо закупівлі

вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальної апаратури

(лот №1 - сенсор Н2 до газоаналізатора Х-am 7000,

лот №2 - сенсори Н2, СН4, О2, СО до газоаналізатора МХ 2100)
1. П. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Розділу ІІІ «Підготовка пропозицій конкурсних торгів», підпункт «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)» п. 1, підпункт «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» п. 2 Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів», п. 4 Розділу V «Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця», п. 4 Розділу VІ «Укладання договору про закупівлю» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальної апаратури (лот №1 – сенсор Н2 до газоаналізатора Х-am 7000, лот №2 – сенсори Н2, СН4, О2, СО до газоаналізатора МХ 2100), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 09.06.2011р., викласти в наступній редакції:

I. Загальні положення 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів за кожним лотом.

Учаснику процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів договору про закупівлю (для фізичних осіб – копіями паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Учасники, які здійснюють діяльність без печатки, у місцях склеювання проставляють власноручний підпис.

На конверті повинно бути зазначено:

-повне найменування і місцезнаходження замовника;

-назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

-повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (крім фізичних осіб), номери контактних телефонів;

-маркування: «Не відкривати до 28.07.2011 р. 10:00»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (лотів);

- документально підтвердженої інформації про його відповідність кваліфікаційним критеріям;

- пропозиції конкурсних торгів, форми щодо кожного лота предмета закупівлі якої надані в Додатках 1, 2;

- інших документів відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозицій конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

-відхилити таку вимогу;

-погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Учасники-юридичні особи у відповідності до ст. 16 Закону надають письмове підтвердження наявності наступних кваліфікаційних даних:

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1. Інформація Учасника про наявність обладнання та матеріально-технічної бази стосовно зазначеного товару.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.2. Інформація Учасника, яка містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи з зазначеним товаром.

3. Досвід у виконанні аналогічних договорів:

3.1. Документи-підтвердження про виконання аналогічних договорів (такими документами можуть бути: листи-відгуки замовників про учасника; копії аналогічних договорів).

4. Наявність фінансової спроможності:

4.1. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 14 липня 2011 року або більш пізню дату.

4.2. Копія Балансу підприємства-учасника (Форма №1) за 2010 рік, копія Звіту про фінансові результати Учасника (Форма №2) за 2010 рік, копія Звіту про рух грошових коштів (Форма№3) за 2010 рік.

Інші документи, що підтверджують відповідність Учасника вимогам документації з конкурсних торгів у відповідності до ст. 17 Закону:

а) копія Статуту або іншого установчого документу;

б) інформацію про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

в) інформація про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичних осіб);

г) інформація про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, або не погашено у встановленому законом порядку;

д) інформацію про те, що цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

е) копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

є) оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, передбачених чинним законодавством України, станом на 14 липня 2011 року або більш пізню дату;

ж) оригінал довідки, виданої компетентним державним органом України про те, що учасника в установленому порядку не визнано банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, станом на 14 липня 2011 року або більш пізню дату;

з) копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

і) копія довідки про включення до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України;

й) копія документу про призначення на посаду, перебування на якій, відповідно до установчих документів, надає право на укладення договору або копія довіреності, яка надає право на укладення договору.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

28 липня 2011 р. до 08:00 за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

28 липня 2011 р. 10:00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (для юридичних осіб).
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Зазначені документи мають бути надані для ознайомлення членам комітету з конкурсних торгів до початку проведення розкриття пропозицій.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції лота. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону (для юридичних осіб);

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається.


2. П. 6.1.3, 6.3.3. Розділу VІ «Права та обов’язки сторін» Додатку 4 «Істотні умови договору на закупівлю сенсорів Н2, СН4, О2, СО до газоаналізатора МХ 2100 (лот№2)» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю вузлів та приладдя до контрольно-вимірювальної апаратури (лот №1 – сенсор Н2 до газоаналізатора Х-am 7000, лот №2 – сенсори Н2, СН4, О2, СО до газоаналізатора МХ 2100), затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів 09.06.2011р., виключити, а Розділ VІ «Права та обов’язки сторін» Додатку 4 «Істотні умови договору на закупівлю сенсорів Н2, СН4, О2, СО до газоаналізатора МХ 2100 (лот№2)» документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції:

Додаток 2
Істотні умови договору на закупівлю сенсорів Н2, СН4, О2, СО

до газоаналізатора МХ 2100 (лот№2)

VI. Права та обов’язки сторін


6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно акту приймання-передачі та накладним документам на товар;

6.1.4. Інші обов’язки _________________________________________________________________.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Продавцем, повідомивши про це його у строк 3-х робочих днів, з моменту прийняття відповідного рішення.

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Інші права ___________________________________________________________________.

6.3. Продавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Інші обов’язки _______________________________________________________________.

6.4. Продавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари.

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 3-х робочих днів, з моменту прийняття відповідного рішення.

6.4.4. Інші права _________________________________________________________________.

Заступник голови комітету з конкурсних

торгів 10-го ВГРЗ, начальник ПЕВТіЗ _______________________ О.В. Колодяжная


Схожі:

Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
Розділу ІV «Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
«Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів», документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconЗатверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко
«Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних торгів щодо проведення торгів на закупівлю продуктів...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 28 березня 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
Комітетом з конкурсних торгів Головного управління мнс україни прийнято рішення про внесення таких змін до документації з конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 09. 12. 2010 №9 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від 2010р. Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Затверджую: Голова комітету з конкурсних торгів 10-го вгрз о. А. Кладко iconРішенням комітету з конкурсних торгів від " " № голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка