Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна
424.02 Kb.
НазваКваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна
Сторінка1/3
Дата конвертації12.05.2013
Розмір424.02 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
НАГЛЯДОВА РАДА З ПИТАНЬ ОЦІНКИ МАЙНА , МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ:
ОЦІНЮВАЧ МАЙНА

Напрям 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізації 1.1-1.7


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова наглядової ради ___________Є.М. Григоренко

«____» _______ 2011 р

М. КИЇВ- 2011 р.

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Комітетом з питань професійної підготовки оцінювачів при Наглядовій раді з питань оцінки майна, майнових прав та професійній оціночній діяльності в Україні при участі Саморегулівних організацій оцінювачів та навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Рішенням Наглядової раді з питань оцінки майна, майнових прав та професійній оціночній діяльності в Україні (протокол №____ від « ____» _____________ 2011 р)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 1. РОЗРОБНИКИ
 1. Вступ.


1.1. Ця кваліфікаційна характеристика є нормативним документом, який формулює та конкретизує кваліфікаційні вимоги до оцінювача, який має кваліфікаційне свідоцтво за напрямом «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізація ми 1.1-1.7.

1.2. У даному документі відображаються цілі професійної підготовки оцінювачів за вказаним напрямом оцінки, визначаються місце оцінювача та вимоги до його компетентності, інших соціально - важливих властивостей та якостей.

1.3. Кваліфікаційна характеристика професії використовується при:

 • визначені посадових обов’язків оцінювачів.

 • визначенні об'єкта, цілей освітньої та професійної підготовки;

 • визначенні змісту навчання з професійної підготовки оцінювачів за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,

 • визначенні змісту навчання в системі підвищення кваліфікації,

 • розробці системи та обсягу знань, умінь та навичок вирішувати конкретні оціночні, комерційні, організаційно-управлінські завдання в оціночній діяльності;

 • визначенні рівня професійної підготовки оцінювача та умов його використання за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі»,

 • визначенні відповідальності навчального закладу за якість підготовки оцінювачів;

 • визначенні вимог до атестації випускників базового курсу за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» 1. Галузь використання


2.1. Цей документ поширюється на міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або працюють оцінювачі, які мають кваліфікаційні свідоцтва за напрямом 1. «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізації 1.1-1.7.
2.2. Документ встановлює :

- професійне призначення та умови використання оцінювачів майна в матеріальній формі;

- освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників оцінювачів майна в матеріальній формі у вигляді переліку здатностей та вмінь вирішувати певні завдання соціальної діяльності;

- вимоги до державної атестації якості освітньої та професійної підготовки оцінювачів майна в матеріальній формі;

- відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки навчального закладу.

2.3. Органи місцевої влади, підприємства, організації та установи повинні згідно з чинним законодавством забезпечити необхідні умови для використання оцінювачів майна в матеріальній формі.

2.4. Оцінювач майна в матеріальній формі здатний виконувати професійну роботу згідно переліку, наведеному у ст.4 . Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність: практичну діяльність з оцінки майна , консультування, рецензування звіту про оцінку майна, методичне забезпечення оцінки майна, а також брати участь у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.

2.5. Оцінювач майна в матеріальній формі призначений для роботи в суб’єктах оціночної діяльності незалежно від форм власності.

2.6. Професійна діяльність Оцінювачів майна в матеріальній формі полягає у виконанні основних функцій: планової, організаційної, аналітичної, технологічної (практична оціночна діяльність), контрольної та освітньої.

 1. Нормативні посилання


Кваліфікаційна характеристика розроблена на підставі таких державних та галузевих стандартів України:

 • ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

 • ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

 • ДСВО 01-98 Основні положення;

 • ДСВО 02-98 Терміни та визначення;

 • ДСВО 03-98 Освітній рівень « базова вища освіта ”;

 • ДСВО 04-98 Освітній рівень “повна вища освіта”;

 • ДСТУ 3739-98 Положення про введення державного класифікатора ДК 003-95 «Класифікатор професій».
 1. Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння
  1. Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння для оцінювача майна за напрямом 1 усіх спеціалізацій наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Виробничі функції, типові завдання діяльності та вміння для оцінювача майна за напрямом 1 усіх спеціалізацій

Функція

Типові завдання діяльності

Уміння

Знання

1.Планова


1.1. Планування доходів і видатків для виконання замовлення

1.1.1. Розраховувати та готувати плановий бюджет замовлення.

1.1.2. Розробляти пропозиції щодо обмеження рівня фінансового ризику в системі фінансового менеджменту проекту оцінки (податкові, несплати заборгованості, втраченої фінансової вигоди).

1.1.3. Визначати форми розрахунків, виявляти вплив на стан дебіторської заборгованості, розробляти ефективні умови платежів, розраховувати суми знижок за скорочення терміну оплати рахунків.

1.1.4. Прогнозувати розмір прибутку від операційної діяльності, рентабельність проекту оцінки.

Володіння знаннями з фінансової математики, фінансового менеджменту, бухгалтерського обліку, мікроекономіки

1.2. Планування заходів для забезпечення виконання замовлень

1.2.1. Готувати календарні плани оціночних робіт для виконання замовлення.

1.2.2. Визначати потребу, співвідношення залучення власних та залучених ресурсів (технічних, кадрових, інш.)

Володіння знаннями з економіки підприємств, управління людськими ресурсами

1.3. Планування заходів щодо підвищення ефективності виконання замовлень

1.3.1. Корегування оперативної діяльності щодо виконання оціночних робіт для дотримання термінів та бюджету замовлення.

1.3.2. Робота з відхиленнями.

Володіння знаннями з економічної математики, управління проектами

2.Організаційна


2.1. Налагодити процеси збору інформації для цілей оцінки

2.1.1. Визначити перелік та організувати збір необхідної первинної інформації для цілей оцінки.

2.1.2. Визначити вимоги до інформації.

2.1.3. Визначити джерела інформації та оформити доступ до них

2.1.4. Організація маркетингових досліджень для цілей оцінки.

2.1.5. Організація збору інформації в галузях спеціальних знань, а саме для окремих видів майна в матеріальній формі.

2.1.6. Перевірка повноти та достовірності інформації

2.1.7. Якісний аналіз, селекція та фільтрація інформації

2.1.8. Створення інформаційних баз даних.


Володіння знаннями з маркетингового аналізу, статистичного аналізу, інформатики

2.2. Організаційне забезпечення виконання звіту з оцінки

2.2.1. Організація актуального законодавчо-нормативного та методологічного забезпечення для проведення робіт з оцінки.

2.2.2. Формування законодавчо-нормативної бази для проведення операцій з окремих видів майна в матеріальній формі.

2.2.3. Організація робочого місця, що відповідає вимогам для виконання звіту з оцінки

2.2.4. Організація договірного процесу з власником об’єкта оцінки.

2.2.5. Організація огляду об’єкту оцінки.

2.2.6. Організація консультацій з учасниками ринку об’єктів майна в матеріальній формі, що оцінюється та експертами.

Володіння знаннями в галузі права:

Власність та майнові права;

Правові засади управління державною та комунальною власністю;

Правові засади вивезення ввезення та повернення окремих видів майна в матеріальній формі;

Нормативно-правова основа оціночної діяльності в Україні;

Правові засади операцій з окремими видами об’єктів майна в матеріальній формі;

Нормативно-правове регулювання організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи.

Основи менеджменту

2.3. Організація проведення технологічної експертизи

2.3.1. Організація проведення державної експертизи (в разі потреби);

2.3.2. Організація проведення наукової та науково-технічної експертизи.

2.3.3. Визначення випадків та організація консультацій з експертами.

Володіння знаннями в галузі права, менеджменту,

Основами знань з технологічної експертизи

2.4. Забезпечення взаємодії з контролюючими державними органами та професійними об‘єднаннями

2.4.1. Робота з органами влади при виконанні державних та комунальних замовлень.

2.4.2. Робота у професійних об‘єднаннях, участь у розробці національних стандартів, обмін інформацією та досвідом.

2.4.3. Підвищення кваліфікації

Володіння знаннями з менеджменту, правовими знаннями в галузі оцінки

3. Аналітична


3.1. Діагностика стану ринку та середовища для цілей оцінки

3.1.1. Проводити маркетингові дослідження чи залучати фахівців для здійснення маркетингових досліджень ринків певних видів об‘єктів оцінки, аналізувати результати досліджень.

3.1.2. Визначати тенденції розвитку ринку об’єкту оцінки на найближчі 5 років.

3.1.3. Використовувати статистичний аналіз як метод для дослідження ринків.

3.1.4. Визначати фактори макро- і мікро-середовища, що впливають на вартість об’єкту оцінки

3.1.4. Аналізувати результати технологічної експертизи для цілей оцінки

Володіння знаннями з маркетингового аналізу, статистичного аналізу, основами спеціальних знань в галузі до якої відноситься об’єкт оцінки

3.2. Ідентифікація об’єктів оцінки

3.2.1. Визначати відповідність об’єкта оцінки вихідним даним та інформації про нього.

3.2.2. Аналізувати можливі обмеження та застереження, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів

Володіння спеціальними знаннями в галузі права

Володіння основами спеціальних знань в галузі до якої відноситься об’єкт оцінки

Правові засади операцій з об’єктами оцінки

Нормативно-правові засади формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони і використання окремих видів майна в матеріальній формі

3.3. Аналіз змін законодавчо-нормативної бази та їх впливу на методи та підходи оцінки

3.3.1. Збирати та нагромаджувати інформацію про стан законодавчо-нормативної бази оцінки майна в матеріальній формі.

3.3.2. Вести спостереження та оцінювати зміни законодавчо-нормативної бази оцінки майна в матеріальній формі.

3.3.3. Співвідносити зміни законодавчо-нормативної бази та методи оцінки майна в матеріальній формі.

3.3.4. Визначати вплив змін законодавчо-нормативної бази на діяльність оцінювача.

Володіння знаннями з інформатики, права, статистичного аналізу, нормативно-методичне забезпечення оціночної діяльності в Україні,

Міжнародні стандарти оцінки, методології оцінки об’єктів майна в матеріальній формі.
3.4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності проекту оцінки

3.4.1. Проводити аналіз та оцінку рівня і динаміки показників прибутковості, взаємозв’язку витрат, обсягу наданих послуг та прибутку проекту оцінки.

3.4.2. Аналізувати стан бюджету проекту оцінки.

Володіння знаннями в галузі управління проектів, економічного аналізу, економіки підприємств

 1. Технологічна

(практична оціночна діяльність)


4.1. Підготовка технічної та договірної документації для оцінки майна в матеріальній формі.

4.1.1. Ознайомлення з об’єктом оцінки, характерними умовами угоди, для укладення якої проводиться оцінка.

4.1.2. Визначення бази оцінки.

4.1.3. Подання замовнику, пропозицій стосовно істотних умов договору на проведення оцінки

Володіння основами договірного права,

основами знань в галузі до якої належить об’єкт оцінки

Міжнародні та Національні стандарти оцінки
4.2. Виконання незалежної оцінки

4.2.1. Укладення та оформлення договорів із замовниками, підрядниками для виконання робіт з оцінки об‘єктів майна в матеріальній формі, юридичний їх супровід.

4.2.2. Ознайомлення з об’єктом оцінки, збір, підготовка та аналіз технічної документації, необхідної для виконання звіту з оцінки.

4.2.3. Проведення ідентифікації об’єкту, що оцінюється

4.2.4. Врахування обмежень щодо операцій з об’єктом, що оцінюється при складанні звіту з оцінки.

4.2.5. Врахування результатів технологічної експертизи при визначення вартості об‘єкту оцінки.

4.2.6. Вибір необхідних методичних підходів, методів та процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування.

4.2.7. Виконання вибраних оціночних процедур.

4.2.8. Узгодження результатів оцінки, отриманих із застосуванням різних методичних підходів.

Володіння основами знань в галузі до якої належить об’єкт оцінки

знаннями зі статистичного аналізу

Стандартів оцінки Підходів, методів та інструментів оцінки об’єктів, що оцінюються

4.3. Складання звіту з оцінки

4.3.1. Оформлення звіту з оцінки відповідно до нормативних вимог.

4.3.2. Використання програмних комп’ютерних продуктів при виконанні звіту з оцінки.

4.3.3. Доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об’єкта оцінки на нову дату (у разі потреби).


Володіння знаннями в галузі права для здійснення оціночної діяльності, операцій з культурними цінностями, знаннями з економічного аналізу

Стандартів оцінки, підходів, методів та інструментів оцінки об’єктів, що оцінюються

5. Контрольна

5.1. Контроль організації процесу та результатів оцінки

5.1.1. Контролювати на відповідність проведення операцій з культурними цінностями законодавчо-нормативній базі, що регулює операції з культурними цінностями.

5.1.2. Контроль за виконанням планових завдань та угод.

5.1.3. Контроль за виконанням звітів з оцінки відповідно до вимог Національних стандартів оцінки та існуючої законодавчо-нормативної бази на момент виконання оцінки.

Стандартів оцінки Підходів, методів та інструментів оцінки об’єктів, що оцінюються

Відповідальність за порушення вимог законодавства

5.2. Рецензування звітів з оцінки ( для оцінювачів, що мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності)

5.2.1 Неупереджений, об’єктивний розгляд результатів оцінки.

5.2.1 Надання висновків щодо повноти, правильності та відповідності застосованих процедур оцінки майна в матеріальній формі вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна

5.2.3. Складати рецензію на Звіт про незалежну оцінку вартості майна в матеріальній формі.

Володіння знаннями в галузі права для здійнення оцінки, фаховими знаннями з оцінки

Відповідальність за порушення вимог законодавства

6. Освітня

6.1. Викладання оціночних дисциплін у навчальних закладах.

6.1.1. Розробляти робочі програми дисциплін, методично забезпечувати вивчення фахових дисциплін (готувати кейси, виробничі ситуації, задачі, передбачати форми контролю і атестації).

6.1.2. Планувати заняття, визначати форми і зміст занять, раціонально їх проводити.

6.1.3. Застосовувати в навчальному процесі систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до державних стандартів.

Методику викладання економічних дисциплін
6.2. Самоосвіта і підвищення кваліфікації

6.2.1. Вивчати літературу та інформаційні джерела фахового спрямування, послуговуватися передовим досвідом у сфері професійної діяльності.

6.2.2. Використовувати організовані форми підвищення кваліфікації, освітнього і професійного рівня, ділової кваліфікації.

Вимоги законодавства щодо підвищення кваліфікації оцінювачів
6.3. Керівництво стажуванням (при виконанні умов ст. 15. Закону Країни про «Оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність»)

6.3.1. Розробляти робочі програми стажування, календарні плани стажування, методично забезпечувати процес стажування

6.3.2. Планувати та раціонально проводити індивідуальні заняття зі стажистами, визначати форми та зміст цих занять.

6.3.3. Забезпечувати виконання навчальних звітів стажистами.

6.3.3. Забезпечувати контроль за діяльністю стажистів, визначати форми та терміни контролю та атестації.

Методику викладання економічних дисциплін

Вимоги законодавства щодо організації та проведення стажування оцінювачів
6.4 Консультаційна діяльність

6.4.1. Надавати консультації з оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки, оцінювачам та іншим особам письмово або в усній формі.

Теорію та практику оціночної діяльності  1. Знання у межах окремих спеціалізацій.

У межах окремих спеціалізацій оцінювач повинен мати таки спеціальні знання:

   1. Спеціалізація 1.1.

Оцінювач за спеціалізацією 1.1. " Оцінка нерухомого майна у тому числі земельних ділянок та прав на них " напряму 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» повинен мати такі спеціальні знання:
Поняття нерухомості. Види нерухомості. Класифікація об’єктів нерухомості. Нерухомість як об’єкт оцінки. Правовий режим об’єктів нерухомого майна. Реєстрація прав на нерухомість.

Основні фактори, які впливають на вартість різних видів нерухомості. Правила визначення фізичних параметрів об’єктів нерухомості.

Ціноутворення в будівництві. Загальні принципи формування кошторисної вартості та договірної ціни будівництва. Нормативно-методична база для визначення вартості будівництва. Інформаційне забезпечення оцінки, вихідні дані для оцінки об’єктів нерухомого майна. Генеральний план розвитку міста, його зміст та структура. Застосування проектно-планувальної, технічної, землевпорядної документації в практиці оцінки.

Нерухомість як активи підприємства: обіг, облік, види вартостей в обліку, документи, якими оформлюються усі господарські операції з обігу. Поняття про амортизацію нерухомості. Переоцінка нерухомості, відображення її результатів в обліку та вплив на фінансові результати підприємства.

Застосування доходного підходу до оцінки нерухомості. Поняття дохідної власності. Грошові потоки та чистий операційний дохід для оцінки поліпшень, їх аналіз та прогнозування. Особливості застосування капіталізації як оціночної процедури для оцінки поліпшень. До податкова та після податкова база оцінки доходу. Інформаційна база для аналізу і прогнозування майбутніх грошових потоків, ставки капіталізації. Поняття реверсії. Оціночні процедури, що дозволяють визначити вартість реверсії. Особливості методів прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків) для оцінки поліпшень. Урахування рівня інфляції, витрат на менеджмент, показників ліквідності і факторів ризику. Особливості визначення ставки капіталізації та ставки дисконту для оцінки поліпшень: метод підсумовування, метод ринкових даних, метод зв'язаних інвестицій.

Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості, передумови та область його застосування. Основні методи підходу. Особливості порівняльного підходу для оцінки земельних поліпшень. Види подібних об’єктів: будівельний, функціональний. Основні засади відбору подібних об’єктів. Підходи до вибору одиниць порівняння. Критерії формування сукупності елементів порівняння як ціноутворюючих факторів. Класифікація ознак та елементів порівняння. Джерела інформації про подібні об’єкти. Загальний алгоритм і процедура порівняння продаж. Способи аналізу і внесення коригувань. Метод прямого порівняння продаж та його алгоритм. Метод валового рентного мультиплікатора та його алгоритм. Метод попарного порівняння продаж. Статистичні методи внесення поправок та особливості їх застосування.

Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості. Визначення витрат на здійснення земельних поліпшень, їх структура. Поняття прибутку забудовника. Основи проектно-кошторисної справи. Види зносу нерухомого майна. Способи оцінки зносу. Зв'язок між натуральним і вартісним вираженням фізичного зносу. Способи прямої і непрямої оцінки вартості відтворення поліпшень. Збірники укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд. Способи визначення коефіцієнтів індексації вартості капітального будівництва. Оцінка вартості відтворення і залишкової вартості відтворення, вартості заміщення і залишкової вартості заміщення. Область Застосування методів витратного підходу. Переваги і недоліки методів. Зв'язок між вартістю, отриманою за витратним підходом, і ринковою вартістю.

Оцінка земельних ділянок та прав на них. Визначення поняття земельної ділянки. Правовий статус земельної ділянки. Види власності на землю. Правові обмеження та сервітути. Планувальні обмеження щодо використання та забудови земельної ділянки. Порядок відведення земельної ділянки, (становлення меж, реєстрація правовстановлюючих документів. Цільове призначення земельних ділянок, геодезичні, фізичні та якісні характеристики земельної ділянки. Природно-сільськогосподарське районування території земель України як територіальна основа проведення грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Агровиробничі групи ґрунтів - одиниці грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Бонітування ґрунтів. Економічна оцінка земель. Поняття та сутність земельної ренти, її види. Особливості формування ренти в сільськогосподарському виробництві, населених пунктах та несільськогосподарських галузях. Теорія вартості землі, основні фактори її формування. Система містобудівної та землевпорядної документації. Грошова нормативна та експертна оцінка земельних ділянок. Методичні підходи, що застосовуються для оцінки права оренди земельної ділянки

Особливості оцінки земельних ділянок із земельними поліпшенням, на яких розміщені спеціалізовані об’єкти нерухомого майна, та об’єктів нерухомого майна з обмеженим ринком. Загальні підходи та порядок визначення вартості об’єктів незавершеного будівництва. Оцінка вбудованих і прибудованих приміщень. Загальні підходи до оцінки унікальних об’єктів, пам’яток культури і об’єктів, що мають сезонний характер експлуатації. Методи оцінки жилої нерухомості. Особливості оцінки передавальних пристроїв. Особливості оцінки об’єкта нерухомості, що передається в оренду. Врахування невід'ємних поліпшень, створених за рахунок власних коштів орендаря під час оренди, під час оцінки орендованого майна. Оцінка впливу екологічних факторів на вартість нерухомості.

Особливості оцінки нерухомого майна для цілей застави (іпотеки). Співвідношення між вартістю предмета іпотеки, сумою і терміном кредиту. Оцінка інвестиційної привабливості об’єкта нерухомості. Оціночні процедури визначення витрат на капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів нерухомості. Визначення розміру прямих збитків, завданих власнику (користувачу) об’єкта нерухомості.

Програмні продукти, які використовуються при оцінці нерухомості.

   1. Спеціалізація 1.2.

Оцінювач за спеціалізацією 1.2. " Оцінка машин та обладнання" напряму 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» повинен мати такі спеціальні знання:

Класифікацію машин і обладнання, процедуру ідентифікації машин і обладнання. Види вартості, які можуть визначатися для машин і обладнання. Фактори, що впливають на вартість машин і обладнання. Основні показники технічного рівня виробництва. Загальні стадії життєвого циклу продукції. Нормативне регулювання режиму експлуатації окремих видів машин і обладнання і його врахування в процесі оцінки.

Ринок машин і обладнання та його інфраструктура. Фінансово-правові механізми ринку машин і обладнання. Інформаційне забезпечення оцінки машин і обладнання.

Машини і обладнання як активи підприємства: обіг, облік, види вартостей в обліку, документи, якими оформлюється усі господарські операції з обігу. Поняття про амортизацію машин і обладнання. Способи ії нарахування. Переоцінка машин і обладнання, відображення її результатів в обліку та вплив на фінансові результатів діяльності підприємства.

Застосування витратного підходу до оцінки машини і обладнання. Відтворення активів: вартість відтворення, вартість заміщення. Оціночні процедури, що застосовуються для їх визначення. Врахування витрат на монтажні і пусконалагоджувальні робота. Поняття зносу, його види та способи оцінки. Термін експлуатації. Системи ремонтів. Вартість монтажних та демонтажних робіт. Переваги і недоліки окремих методів витратного підходу. Зв'язок, між залишковою вартістю заміщення (відтворення) і ринковою вартістю.

Застосування доходного підходу до оцінки машини і обладнання. Машини і обладнання як дохідна власність. Поняття грошових потоків та чистого операційного доходу. Інформаційна база для аналізу і прогнозування майбутніх грошових потоків. Особливості визначення потенційного і дійсного валових доходів, чистого операційного доходу для оцінки машин і обладнання. Методи визначення ставок капіталізації і дисконту для оцінки машин і обладнання. Норма доходу і норма повернення інвестованого капіталу. Врахування рівня інфляції, факторів ризику для визначення ставки капіталізації та ставки дисконту. Недоліки і переваги методів. Поняття реверсії. Оціночні процедури, що дозволяють визначити вартість реверсії. Методи прямої та непрямої капіталізації (дисконтування грошових потоків) для оцінки машин і обладнання.. Особливості застосування дохідного підходу для окремих видів машин і обладнання.

Застосування доходного підходу до оцінки машини і обладнання. Джерела інформації про продаж та інші характеристики подібних об’єктів. Методи порівняльного підходу та алгоритми їх застосування. Визначення чинників формування вартості - критеріїв формування сукупності елементів порівняння. Особливості відбору об’єктів порівняння. Одиниці порівняння. Класифікація ознак та елементів порівняння. Аналіз і правила коригування цін продажу (пропонування) подібних об’єктів. Особливості процедури коригування вартості аналога при застосуванні методу парного порівняння продажів. Метод мультиплікаторів. Метод попарного порівняння цін продаж. Статистичний метод і порядок його застосування. Переваги і недоліки окремих методів порівняльного підходу. Особливості застосування порівняльного підходу для окремих видів машин і обладнання

Особливості визначення неринкових видів вартості машин і обладнання. Оцінка нестандартизованого обладнання. Оцінка серійного обладнання. Особливості оцінки імпортного обладнання. Оцінка інвестиційної привабливості машин і обладнання. Особливості оцінки машин і обладнання з метою їх переоцінки для бухгалтерського обліку.

   1. Спеціалізація 1.3.

Оцінювач за спеціалізацією 1.3.. " Оцінка колісних транспортних засобів" напряму 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» повинен мати такі спеціальні знання:

Поняття колісного транспортного засобу (далі - КТЗ). Основні поняття, які використовуються під час оцінки КТЗ. Класифікація КТЗ. Технічний огляд КТЗ, порядок його проведення та документування. Ідентифікаційні характеристики КТЗ. Організаційно-правові засади відчуження, застави, оренди, страхування КТЗ в аспекті їх оцінки.. Методичне забезпечення оцінки КТЗ. Види вартості КТЗ та порядок вибору залежно від мети оцінки. Ринкова вартість КТЗ та фактори, що її формують. Загальний огляд методичних підходів, що застосовуються для оцінки КТЗ.

Застосування порівняльного підходу для оцінки КТЗ
  1   2   3

Схожі:

Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconТарифно-кваліфікаційна характеристика
Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconПрограма "Затверджую" "Узгоджено" "Розглянуто"
Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconТема. Вибір майбутньої професії
Мета: формування в учнів відповідального ставлення до вибору професії; актуалізація проблеми успішного вибору професії; діагностика...
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconПрофесія – 7231. 2 Слюсар з ремонту автомобілів Кваліфікація
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconПрограма "Затверджую" "Узгоджено" "Розглянуто" Заст директора по вн
Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconТема 34. Договір оренди державного та комунального майна
Загальна характеристика договору оренди державного та комунального майна. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconПрвомайський професійний ліцей
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconІ. загальна характеристика професії
Урарту та Вавилону, храми та вілли Давньої Греції є пам’ятками досягнень мулярської праці
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconУрок подорож «Всі професії потрібні, всі професії важливі»
Мета: надати учням уявлення про різноманітність існуючих професій, про особливості кожної професії, характер та умови праці, основні...
Кваліфікаційна характеристика професії: оцінювач майна iconПрограма фахового вступного випробування
Гсво мону "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напрямку "Гірництво", з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка