Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань
137.96 Kb.
НазваКонцепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань
Дата конвертації13.05.2013
Розмір137.96 Kb.
ТипКонцепція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДИРЕКТОРАТ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
ПРОЕКТ “РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”


ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

2006 – 2009

ПОЗИКА СВІТОВОГО БАНКУ

$ 86 587 000

КОШТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

$ 9 600 000

ЗАМОВНИК

УРЯД УКРАЇНИ

ВИКОНАВЕЦЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ДИРЕКТОРАТ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

 

НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬМЕТА ПРОЕКТУ: забезпечити громадянам України рівний доступ до якісної освіти шляхом удосконалення системи загальної середньої освіти, поліпшення рівня її ефективності та управління.


ЗАВДАННЯ  ПРОЕКТУ:

 • розробити і запровадити сучасні навчальні програми, підручники і посібники, інформаційні ресурси, зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти;

 • підвищити кваліфікацію вчителів, покращити технічний рівень і вдосконалити професійно інститути післядипломної педагогічної освіти;

 • відремонтувати і комп’ютеризувати сільські школи, оптимізувати мережі цих шкіл у шести вибраних регіонах.


ПЕРЕДУМОВИ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПРОЕКТУ

2002 року Україна затвердила “Національну доктрину розвитку освіти”, визнаючи освіту пріоритетом національної політики, і встановила стратегію та головні напрями її подальшого розвитку. Цей документ чітко визначає нові довготермінові принципи реформування галузі і поліпшення послуг, що надаються навчальними закладами, починаючи з дошкільної до освіти вищої. У доктрині зазначено, що забезпечення рівного доступу до якісної освіти є першочерговим завданням. Відтак, світоглядна концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань.

Для швидшого досягнення цієї мети Міністерство освіти та науки України започаткувало програму реформування освіти, в межах якої 2006 року розпочато проект “Рівний доступ до якісної освіти” на кошти позики Світового Банку українському уряду. Позика за гнучкою схемою застосовується як інструмент кредитування для допомоги урядові у виконанні цієї програми, що складається з трьох етапів, розрахованих на десятирічний період. Проект “Рівний доступ до якісної освіти в Україні” охоплює перший етап цієї довготривалої програми.


ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

2006 року Кабінет Міністрів України отримав від Світового Банку позику на
4 роки у розмірі 86 мільйонів 587 тисяч доларів США, призначену для фінансування заходів у рамках проекту “Рівний доступ до якісної освіти”. Організацією з упровадження цього проекту є Міністерство освіти і науки України (МОН).

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ТА ЇХ ОХОПЛЕННЯ

 • Вчителі і викладачі / тренери, керівники освіти різних рівнів (школа – район / область – міністерство). Вони будуть залучені до заходів із професійного розвитку та скористаються з інвестування в удосконалення шкіл.

 • Учні як кінцеві отримувачі послуг. Будуть краще споряджені сучасними навчальними матеріалами, зокрема, комп’ютерними засобами навчання.

 • Батьки та громади, які братимуть участь у різноманітних заходах щодо удосконалення шкіл та оптимізації шкільної мережі.

 

Компонент І. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Завдання компоненту:

 • збільшити кількість викладачів системи післядипломної педагогічної освіти шляхом залучення до викладання викладачів педагогічних університетів і педагогів-практиків, які пройшли навчання упродовж 2007-2008 років за програмами, розробленими в межах компонента;

 • замінити нинішню систему одномісячного підвищення кваліфікації педагогічних працівників раз у 5 років на регулярні курси коротшої тривалості (3-5 днів);

 • забезпечити доступ до нових педагогічних матеріалів, що передбачають нові методики навчання та оцінювання якості викладання певних навчальних предметів;

 • запровадити нові навчальні програми з математики, рідної мови, природничих наук та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

 • підготувати директорів шкіл і керівників районної та обласної ланок управління освітою, керівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у галузі управлінської діяльності, що включатиме нові професійні стандарти, навчальні програми підготовки та регуляторну базу діяльності керівника в освіті;

 • удосконалити діяльність обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, оновити їх приміщення, матеріально-технічну базу, зокрема, технічні засоби навчання та поповнення бібліотечних фондів тощо.

Здобутки 2008 року:

 • підготовлено 110 провідних викладачів системи післядипломної педагогічної освіти;

 • розроблено з урахуванням нових технологій професійного розвитку педагогічних працівників 10 навчальних модулів і видано накладом по 2000 примірників 5 навчально-методичних посібників для викладачів і методистів системи післядипломної педагогічної освіти. Посібники надіслано у 28 ІППО;

 • розроблено 6 навчальних модулів для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності;

 • підготовлено 72 провідних викладачі методикам перепідготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності;

 • проведено на базі Івано - Франківського ОІППО перший кущовий семінар для керівників ІППО з проблем управління інститутами післядипломної педагогічної освіти. Керівниками ІППО розроблено і презентовано плани інституційного розвитку;

 • розроблено навчально-методичний посібник для керівників ІППО;

 • закуплено обладнання відеоконференцзв’язку для 10 обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО).

Витрати 2008 року: 43 тисячі 557 доларів США

Заплановані заходи 2009 року:

 • видати накладом у 2000 примірників і надіслати до 28 ІППО три навчально-методичні посібники для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності;

 • провести на базі 7 пілотних ОІППО навчання для 200 провідних викладачів, які згодом навчатимуть директорів шкіл управлінській діяльності;

 • навчити викладачів ОІППО та методистів районних методичних кабінетів користуватися новими технологіями професійного розвитку для педагогічних працівників;

 • перепідготувати за новими програмами підвищення кваліфікації 400 голів окружних методичних об’єднань вчителів шкіл з пілотних районів;

 • провести пілотне навчання 400 директорів шкіл з питань управління навчальними закладами;

 • підготувати 60 фахівців з моніторингу для ІППО;

 • підготувати 60 фахівців ІППО до роботи з обладнанням для дистанційного навчання;

 • провести підсумковий семінар для керівників ІППО з проблем управління інститутами післядипломної педагогічної освіти;

 • видати навчально-методичні посібники з проблем управління ІППО;

 • закупити для 28 інститутів післядипломної педагогічної освіти базові комплекти навчального обладнання та програмного забезпечення для проведення дистанційного навчання;

 • обладнати 18 інститутів післядипломної педагогічної освіти комплектами відеоконференцзв’язку;


Заплановані витрати 2009 року: 2 мільйони 302 тисячі доларів США

Компонент ІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Завдання компоненту:

 • провести заходи, спрямовані на оновлення змісту загальної середньої освіти (підготувати педагогічні моделі освітніх галузей та Рамкових основ змісту освіти);

 • комп’ютеризувати одну школу у кожному сільському районі України (загальна кількість навчальних комп‘ютерних класів -- 531), розширити можливості для доступу до інформації про наявні навчальні матеріали шляхом підтримки створення національного веб-порталу;

 • забезпечити лабораторним обладнанням і створити у кожному регіоні України по два базових кабінети для викладання предметів природничо-наукового циклу;

 • підтримати розвиток матеріально-технічної бази Українського Центру  оцінювання якості освіти (УЦОЯО);

 • підтримати участь України у міжнародних порівняльних дослідженнях TIMSS 2011, PIRLS 2011, PISA 2012.


Здобутки 2008 року:

 • підготовлено та представлено МОН проекти «Рамкових основ змісту загальної середньої освіти» та педагогічні моделі освітніх галузей;

 • закуплено, поставлено і змонтовано навчальні комп’ютерні комплекси (НКК) у 530  школах України;

 • проведено повторний тендер на закупку меблів для шкіл, які отримали НКК;

 • за кошти і організаційної підтримки проекту проведено міжнародне порівняльне дослідження TIMSS-2007;

 • закуплено обладнання для Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО);  

 • силами консультантів групи сприяння надано практичну підтримку УЦОЯО у створенні банку тестів і в розробці документів, що стосуються зовнішнього оцінювання.


Витрати 2008 року: 1 мільйон 43 тисячі 374 долари США

Заплановані заходи 2009 року:

 • завершити процес розробки та представити на Колегії МОН «Рамкові основи змісту загальної середньої освіти» та педагогічні моделі освітніх галузей;

 • закупити і встановити меблі для шкіл, що отримали НКК, та 54 кабінети для викладання предметів природничо-наукового циклу;

 • закупити та поставити педагогічні програмні засоби для шкіл, що отримали НКК;

 • закупити та поставити в усі регіони України по два базових кабінети для викладання предметів природничо наукового циклу;

 • забезпечити закупку обладнання для Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО);

 • сплатити внески за участь у міжнародних порівняльних дослідженнях (TIMSS 2011, PIRLS 2011, PISA 2012) та оплатити аналітичний етап дослідження TIMSS  2007;

 • розпочати створення національного веб-порталу та он-лайн бази даних.


Заплановані витрати 2009 року: 8 мільйонів 186 тисяч 870 доларів США

Компонент ІІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ


Для розвитку ефективної політики та управління ресурсами створено відділ планування політики (ВПП) при Міністерстві освіти і науки України.  
Завдання компоненту:

 • забезпечити ефективність планування, впровадження та оцінювання освітньої політики в Україні;

 • підготувати керівників освіти різних рівнів управління (центрального, регіонального, районного) до планування та ефективної реалізації освітньої політики;

 • оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів;

 • забезпечити якість управління ресурсами;

 • відновити школи, що потребують ремонту у 6-ти пілотних регіонах;

 • надати науково-методичну допомогу керівникам освіти різних рівнів;

 • виробити та впровадити стратегії інформування громадськості, спрямованої на підвищення поінформованості населення щодо реформування галузі та реалізації освітньої політики;

 • розробити технології оцінювання програм (національних, регіональних, районних, інституційних);

 • розробити систему інформатизованого управління освітою, підготувати керівників різних рівнів управління до комунікації в межах цієї системи;

 • підготувати пропозиції та взяти участь у оновленні нормативно-правової бази  загальної середньої освіти.


Здобутки 2008 року:

 • обґрунтовано стратегічні напрями діяльності ВПП як організаційної структури при МОН України із забезпечення планування, впровадження й оцінювання політики у галузі загальної середньої освіти;

 • підготовлено проект контракту з Національною академією державного управління при Президентові України для підготовки 86 керівників освіти національного та регіонального рівнів;

 • підготовлено проект контракту з відібраною організацією -- Університетом менеджменту освіти -- на організацію навчання 124 керівників освіти районного рівня з питань освітньої політики;

 • розроблено проект концепції єдиної інформаційної системи управління освітою (ЄІСУО);

 • надано практичну допомогу департаменту загальної середньої та дошкільної освіти й іншим підрозділам МОН з питань оновлення нормативно-правової бази ЗСО;

 • розроблено методику оптимізації мережі сільських шкіл;

 • розпочато роботу над  5 дослідженнями з освітньої політики:

- “Комплексне планування та технології впровадження освітньої політики”;
- “Створення інноваційної системи післядипломної педагогічної освіти”;
- “Розробка та впровадження інноваційних моделей загальноосвітнього навчального закладу в рамках програми “Школа майбутнього”;
- ”Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів”;
- ”Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників”).

 • підготовлено проекти контрактів на проведення досліджень:

- “Стандарти діяльності загальноосвітнього навчального закладу”;  
- “Розробка та впровадження моделі національного моніторингу якості освіти”;
- “Розробка та апробація методики формульного фінансування загальної середньої освіти” .

 • проведено експертизу 172 експериментальних та індивідуальних навчальних планів ЗНЗ різних регіонів;

 • розроблено проекти типових навчальних планів для закладів “Школа-родина”, ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів, шкіл з навчанням мовами національних меншин на реалізацію галузевої програми з поліпшення вивчення української мови;

 • взято участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях та семінарах з питань оприлюднення роботи відділу планування політики щодо організації досліджень та навчання з питань освітньої політики, підвищення ефективності управління в галузі ЗСО;

 • підготовлено рукопис першого випуску збірника матеріалів відділу планування політики «Аналітичне планування  освітньої політики»;

 • проведено навчання для керівників освіти 10-ти пілотних регіонів навикам планування, впровадження та оцінювання освітньої політики;

 • створено Комітет з відбору районних планів оптимізації шкільної мережі;

 • відібрано 6 пілотних областей та по одному району з кожної області для експериментального впровадження процесу оптимізації мережі ЗНЗ та програми відновлення шкіл;

 • надано науково-методичну допомогу керівникам освіти пілотних регіонів;

 • підготовлено 112 районних планів оптимізації у 6 пілотних областях та відібрано по одному району з кожної області для здійснення оптимізації шкільної мережі та 36 районів, у яких заплановано проведення відновлювальних робіт у школах;

 • створено 32 опорних школи у пілотних районах з оптимізації мережі сільських шкіл та відібрано 180 шкіл для відновлення шкільних приміщень;

 • відібрано групу із чотирьох осіб –  індивідуальних консультантів для супроводу процесу оптимізації шкільної мережі у регіонах;

 • відібрано 20 компаній для здійснення проектування та архітектурного інжинірингу у 211 школах.


Витрати 2008 року:  382 тисячі 282 долари США
 
Заплановані заходи 2009 року:
 

 • підготувати керівників освіти національного та регіонального рівнів з ефективного забезпечення освітньої політики на базі Національної академії державного управління при Президентові України (86 осіб);

 • підготувати керівників освіти районного (міського) рівня з ефективного планування, впровадження та оцінювання освітньої політики (124 особи);

 • затвердити оновлений перелік статистичних даних про систему загальної середньої освіти для єдиної системи управління освітою;

 • завершити 8 досліджень з питань освітньої політики:

- “Комплексне планування та технології впровадження освітньої політики”
- “Розробка та впровадження інноваційних моделей загальноосвітнього навчального закладу в рамках програми “Школа майбутнього”;
- ”Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладів”;
- ”Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників”).
- “Стандарти діяльності загальноосвітнього навчального закладу”;
- “Розробка та впровадження моделі національного моніторингу якості освіти”;
- “Розробка та апробація методики формульного фінансування загальної середньої освіти” ;

 • укласти угоду з уповноваженою організацією (Київський міський педагогічний університет імені Б.Грінченка) на проведення семінарів, конференцій, «круглих столів»;

 • продовжити роботу щодо оновлення нормативно-правової бази системи загальної середньої освіти: підготувати за результатами досліджень 10 проектів нормативних документів;

 • підвищити професійну компетентність управлінської діяльності керівників освіти різних рівнів;

 • підготувати 12 найменувань науково-методичних матеріалів за результатами досліджень, навчання та проведення семінарів і конференцій з освітньої політики;

 • провести низку заходів з актуальних питань освітньої політики (конференцій, семінарів, “круглих столів” тощо)

 • розробити робочі проекти для здійснення ремонтно-будівельних робіт у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості за програмою відновлення шкільних приміщень та оптимізації шкільної мережі;

 • здійснити заходи з виконання ремонтно-будівельних робіт у 71 школах за програмою відновлення шкільних приміщень та у 31 опорній школі за програмою оптимізації шкільної мережі;

 • закупити та передати опорним школам пілотних районів 87 шкільних автобусів, з них 6 автобусів для перевезення дітей з особливими потребами та 128 навчальних кабінетів з фізики, хімії, біології та математики;

 • провести цикл семінарів для керівників органів управління освітою регіонального рівня, керівників опорних шкіл пілотних районів, представників батьківської громадськості на тему «Шляхи впровадження оптимізації шкільної мережі»;

 • підготувати та видати методичний посібник – керівництво процесом оптимізації шкільної мережі у сільській місцевості.


Кампанія з інформування громадськості

 • експертно та фінансово підтримати діяльність «Інформаційного центру незалежного оцінювання» для ефективного впровадження ЗНО 2009;

 • виготовити для кампанії «ЗНО 2009» 2 відео- та 3 аудіо- ролики соціальної реклами і розмістити їх на загальнонаціональних телеканалах;   

 • провести 5 навчальних семінарів для 100 журналістів загальнонаціональних та регіональних ЗМІ з метою їх навчання роботі з освітньою тематикою;

 • розмістити 2 відео- та 3 аудіо- ролики соціальної реклами за проектом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» на загальнонаціональних телеканалах;

 • провести 2 прес-конференції в Києві та 25 “круглих столів” для ЗМІ в 24 областях та АРК з питань реформування системи освіти в Україні, діяльності МОН, обласних та районних управлінь освіти, висвітлення ходу виконання проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»;

 • надрукувати впродовж року у загальнонаціональних друкованих та електронних виданнях 290 аналітичних статей та інформаційно-освітніх матеріалів на тему інновацій в освіті та запровадження реформ у царині освіти;

 • створити 1 рубрику на Першому національному, 2 тематичні програми в аналітичних ток-шоу „Свобода слова” на ICTV та на «Інтері»; показати 91 репортаж у новинах на каналах «Ера», 1+1, «Новий», ICTV та на регіональних телеканалах у 24 областях та АРК.

 • створити рубрику на ФМ радіостанції «ТРК ЕРА» та спеціальну 15 хвилинну програму на національному радіо;

 • створити цикл з 5 документальних фільмів із подальшим їх розміщенням в ефірі загальнонаціональних телеканалів про суть і перебіг освітніх реформ в Україні;

 • створити нову Інтернет-сторінку МОН.


Заплановані витрати 2009 року

За ІІІ компонентом в цілому: 10 мільйонів 458 тисяч доларів США
а) за під компонентом  3.1: 2 мільйони 368 тисяч 900 доларів США
б) за підкомпонентом  3.2: 1мільйон 36 тисяч доларів США
в) за підкомпонентом  3.3. 5 мільйонів 843 тисячі 500 доларів США
в) за підкомпонентом  3.4: 2 мільйони 109 тисяч 600 доларів США

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ


 • Прозорість, відкритість та максимальна ефективність у використанні коштів

 • Залучення широких кіл громадськості, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування і державного управління тощоПартнери проекту


 • Комітет з питань освіти і науки Верховної Ради України

 • Академія педагогічних наук України

 • Університет менеджменту освіти  АПН України

 • Інститути післядипломної педагогічної освіти

 • Міністерство освіти і науки Автономної республіки Крим

 • Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації

 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

 • Український центр оцінювання якості освіти

 • Міжнародні донорські організації

 • Громадські інституції освітньої політики

 

ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ


Поєднання зусиль Уряду, зокрема Міністерства освіти і науки України, різних гілок влади усіх рівнів, Світового Банку, інших міжнародних фінансових і донорських організацій.

Загальне управління проектом координує Наглядова Рада, склад якої затверджено Кабінетом Міністрів України.

Безпосереднє управління проектом здійснює Міністерство освіти і науки України через Державну Установу “Директорат програм розвитку освіти”.

Схожі:

Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconНаказ №125 «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури»
України та Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2009р. №518/674, задля забезпечення рівного доступу кожного учня до якісної...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconЗаконів України «Про освіту»
Великобурлуцького району з метою створення належних умов для організованого початку 2012/2013 навчального року та забезпечення рівного...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconПоради для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми із затримкою психічного розвитку
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та враховуючі індивідуальні потреби дітей із затримкою психічного розвитку...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconІнклюзивне навчання – шлях до рівного доступу до якісної освіти
У розвитку інклюзивного освітнього простору беруть участь учителі початкових класів, учителі-предметники, логопеди, педагоги-психологи,...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconРішення від 29. 08. 2012 р м. Галич № Про готовність навчально-виховних закладів району до нового 2012-2013 навчального року
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,указів Президента України стосовно...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconО. В. Коломис В. В. Стрілецька " " 2011р. " " 2011 р. Планробот и відділуосвіт и Острозької районної державної адміністрації
Головна мета освіти – забезпечення рівного доступу до якісних знань, розвиток й самореалізація кожної особистості як громадянина...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconНаказ №189 Про організацію індивідуального навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Орджонікідзевського району у 2011/2012 навчальному році
Харківської обласної державної адміністрації від 31. 12. 2004, від 21. 01. 2005 №211, від 24. 01. 2005 №219, довідок лікувальних...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconКонцепція громадянської освіти в Україні Актуальність громадянської освіти в Україні
Україні: її мету, завдання, основні принципи, зміст, форми, методи та шляхи впровадження. Концепція громадянської освіти в Україні...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconКонцепція громадянської освіти в середній школі України
Дана концепція розроблена групою українських науковців та педагогів в межах широкомасштабного Проекту "Освіта для демократії в Україні",...
Концепція для країни на наступні десять років полягає в наданні рівного доступу до якісної освіти та покращенні ефективності системи освіти, що повинна підготувати випускників до суспільства знань iconСтатистика освітніх послуг
Діяльність у сфері освіти, згідно з статистичною класифікацією, полягає у наданні послуг з
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка