Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р
125.23 Kb.
НазваДоговір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р
Дата конвертації13.05.2013
Розмір125.23 Kb.
ТипДокументы
Проект договору

до аукціону № 1

ДОГОВІР № _______

поставки вугільної продукції

м. Київ “___ ” _________ 200_ р.
_________________________________________________________________________, в особі _________________________________________, діючого на підставі ________________________, що в подальшому іменується “Покупець”, з однієї Сторони, і

ДП „Вугілля України”, в особі генерального директора Ященка Ю.П., діючого на підставі Статуту, що в подальшому іменується “Постачальник”, з другої Сторони (надалі - Сторони), заключили цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю вугільну продукцію (далі Вугілля) в асортименті, по реквізитах і з якісними характеристиками, приведеними в цьому Договорі.

  2. Покупець зобов’язується прийняти вугілля, оплатити його вартість на умовах, встановлених цим Договором.

  3. Обсяг поставки вугілля складає ________ тис. тонн, на суму ____________тис. грн. з ПДВ.
 1. БАЗОВІ УМОВИ ПОСТАВКИ
  1. Вугілля постачається партіями залізничним транспортом у відкритих напіввагонах вантажною швидкістю на умовах DDP (залізнична станція призначення) згідно з міжнародними правилами тлумачення торгівельних термінів „Інкотермс” в редакції 2000р. за реквізитами Покупця, вказаними в Додатках до Договору. Мінімальна норма відвантаження - 4 напіввагони.

  2. Постачальник зобов’язаний завантажувати вугілля однорідним шаром по всій глибині в справні, очищені від залишків попереднього вантажу, сміття, тощо, вагони відповідно до їх вантажопідйомності.

  3. В період з 15 листопада по 15 березня Постачальник повинен приймати профілактичні міри, що запобігають змерзанню вугілля у дорозі (сушіння, переморожування, промаслення тощо), відповідно до ДСТУ 4083-2002.

  4. Партія вугілля відправляється Постачальником тільки після відбору (згідно з ДСТУ 4096-2002) об’єднаної проби, що засвідчується відповідним Актом згідно п. 6.4 ДСТУ 4083-2002. За результатами лабораторних випробувань об’єднаної товарної проби оформляється посвідчення про якість вугілля в партії.

  5. В підтвердження поставки Постачальник зобов’язаний надати Покупцю одночасно з прибуттям кожної партії вугілля залізничні накладні, а також не пізніше 24 годин з моменту завершення відбору проб надіслати Вантажоотримувачу швидкодіючими електронними засобами зв’язку (факс, електронна пошта) копії посвідчень про якість (реєстр посвідчень) з обов’язковим підтвердженням отримання відповідно до вимог п. 6.5 ДСТУ 4083-2002.

  6. Вугілля вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем тільки після одержання Покупцем оригіналів посвідчень про якість, рахунків-фактур, податкових накладних та підписання Сторонами Акту приймання-передачі вугільної продукції.
 1. КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ


3.1 Якість вугільної продукції, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати ДСТУ 4083-2002 „Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови”, ДСТУ 4096-2002 „Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторного випробовування” та ДСТУ 3472-96.

3.2 Кількість, сорт, базова якість, терміни поставки, ціна та вартість товару визначаються в Додатках до Договору.

3.3 Якість вугілля Постачальник засвідчує сертифікатами якості та технологічних властивостей і Технічними умовами вуглевидобувних підприємств.

 1. ПРИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ І ЯКІСТЮ

  1. Приймання вугілля по кількості і якості здійснюється у відповідності з вимогами Інструкції держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. № П-6 та від 25.04.66 р. № П-7 з подальшими змінами і доповненнями, ГОСТ 1137-64 „Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Правила приемки по качеству», ДСТУ 4083-2002 «Вугілля кам’яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови”, ДСТУ 4096-2002 „Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторного випробовування” та/або іншими нормативними документами України, прийнятими на заміну або доповнення вищевказаних в частині, що не суперечить даному Договору.

  2. Приймання партії вугілля за кількістю здійснюється Покупцем шляхом зважування на тензометричних вагах, які вчасно проходять перевірки Держстандарту України. У випадку виявлення розбіжностей у кількості вугілля між даними Покупця та Постачальника, виклик представника Вантажовідправника та Постачальника для проведення спільного зважування є обов’язковим. Маса вугілля в партії для розрахунків по поставках визначається на підставі даних, зазначених у залізничних накладних, і результатів приймання за кількістю у Покупця з врахуванням норми нестачі згідно з „Правилами перевезення вантажів” затверджених наказом Міністерства транспорту України від 29 грудня 2002 р. N 873.

  3. Вантаж вважається доставленим без втрат, якщо різниця між масою, зазначеною в залізничній накладній і масою, визначеною при прийманні, не перевищує норми природних втрат і граничної розбіжності при визначенні маси нетто.

При видачі вантажів, маса яких у наслідок їхніх властивостей зменшується під час перевезення, норма нестачі (сума норми природних втрат і граничної розбіжності визначення маси нетто) для вугілля складає 1% маси нетто, зазначеної в залізничній накладній.

Надлишки вантажу в порівнянні з масою нетто, зазначеною в залізничній накладній, вважаються такими, що не перевищують норму, якщо вони не виходять за межу граничної розбіжності визначення маси нетто, що складає 0,2 %.

  1. Фактичні значення показників якості вугілля в партії для розрахунків за поставками визначаються на підставі посвідчення про якість вугілля в партії і результатів приймання вугілля за якістю у Покупця таким чином: якщо різниця між показниками Аd , Wtr посвідчення якості та результатами Вантажоотримувача менша за встановлену допустиму похибку випробування згідно з ДСТУ 4096-2002, - за посвідченням про якість; якщо різниця між показниками Аd , Wtr посвідчення якості та результатами Вантажоотримувача більша за встановлену допустиму похибку випробування згідно з ДСТУ 4096-2002, - за результатами приймання вугілля за якістю у Покупця.

  2. Якщо партія вугілля не пройшла приймання за якістю у Постачальника, або копія посвідчення (реєстр посвідчень) про якість не надійшла Вантажоотримувачу в термін, зазначений в п.2.5. Договору, фактичні значення показників якості вугілля в партії для розрахунків за поставками беззаперечно визначаються на підставі приймання вугілля за якістю у Покупця.

  3. Якщо показники якості вугілля, визначені Покупцем, відрізняються від посвідчень якості на величину більше допустимої похибки випробування, Покупець, протягом 24 годин з моменту отримання таких результатів, зобов’язаний викликати Вантажовідправника та Постачальника для проведення спільного опробування вугілля. У разі неприбуття представника Вантажовідправника протягом 48 годин з моменту отримання такого виклику, до розрахунку приймаються показники якості, визначені Покупцем.

  4. У випадку постачання вугілля, якісні показники якого перевищують граничний рівень, встановлений цим Договором, Покупець має право відмовитися від прийняття та оплати такого вугілля.

  5. Фактична кількість та якість вугілля, що надійшло від Постачальника та прийнята Покупцем, відображається в акті звіряння кількості та якості вугілля.

  6. У випадку відсутності згоди між Постачальником і Покупцем щодо дійсної якості вугілля, Сторони мають право перевірити якість поставленої партії вугілля шляхом спільного опробування та проведення хіманалізу. Дані, отримані в результаті спільного випробування та проведення хіманалізу приймаються до розрахунку обома Сторонами.

4.9.1. Також, Постачальник і Покупець мають право залучати до контролю якості і кількості вугілля, що поставляється, незалежного експерта, особу якого Сторони повинні погодити між собою, проводити взаємні перевірки справності ваг, хімічних приладів, правильності відбору проб вугілля. При участі у прийманні вугілля за кількістю та якістю у Покупця незалежного експерта, результати його експертизи приймаються до розрахунку беззаперечно обома Сторонами.

  1. У випадку порушення Покупцем вимог п. 4.1 та 4.6, його претензії щодо якості та кількості вугілля Постачальником не приймаються.

  2. У випадку складання Залізницею комерційних актів щодо недостачі вугілля у вагонах, Покупець, разом з оригіналом комерційного акту, зобов’язаний передати Вантажовідправникові Вугілля право на звернення до Залізниці з претензійно-позовними вимогами шляхом внесення переуступного підпису на документі (накладній квитанції).
 1. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ


5.1 Якість вугілля за марками та фракціями повинна становити:


Марка вугілля

Базова зола Аd , %

Допустимий діапазон значення золи Аd , % не більше

Базова волога

Wtr , %

Допустимий діапазон значення вологи

Wtr , %

не більше


Допустимий діапазон виходу летких речовин Vdaf в межах

%

Температура плавлення

T3,0C


5.2. Якщо фактична якість вугілля відрізняється від базової хоча б по одному з показників Аd та Wtr вартість вугілля визначається з врахуванням знижок/надбавок у розмірі:

5.2.1 За показниками зольності:

 • надбавка 2,5% за кожен відсоток відхилення у бік зменшення:

від 19,8% - для вугілля марок групи „А”

від 23,0% - для вугілля марок груп „Г”, „Д” і „ДГ”

від 20,2% - для вугілля марок групи „П”

 • знижка 2,5% за кожен відсоток відхилення в межах діапазону:

від 19,8% до 25,0% - для вугілля марок групи „А”

від 23,0% до 26,0% - для вугілля марок груп „Г”, „Д” і „ДГ”

від 20,2% до 25,0% - для вугілля марок групи „П”

 • знижка 5,0% за кожен відсоток відхилення в межах діапазону:

від 25,0% до 27,0% - для вугілля марок груп „А” і „П”

від 26,0% до 28,0% - для вугілля марок групи „Г”, „Д” і „ДГ”

 • знижка 10,0% за кожен відсоток відхилення в межах діапазону:

від 27,0% до 30,0% - для вугілля марок груп „А” і „П”

від 28,0% до 30,0% - для вугілля марок групи „Г”, „Д” і „ДГ”

5.2.2 За показниками вологи:

 • надбавка 1,3% за кожен відсоток зменшення від показника:

7,6% - для вугілля марок групи „А”

8,9% - для вугілля марок груп „Г”, „Д” і „ДГ”

8,6% - для вугілля марок групи „П”

 • знижка 1,3% за кожен відсоток відхилення в межах діапазону:

від 7,6% до 10,0% - для вугілля марок групи „А”

від 8,9% до 12,0% - для вугілля марок груп „Г”, „Д” і „ДГ”

від 8,6% до 10,0% - для вугілля марок групи „П”

 • знижка 5,0% за кожен відсоток відхилення в межах діапазону:

від 12,0% до 14,0% - для вугілля марок груп „Г”, „Д” і „ДГ”

5.2.3 Остаточна знижка по ціні на вугілля не повинна перевищувати 90,0% від базової ціни.

5.4. Вугілля, якісні показники якого перевищують гранично допустимий рівень, встановлений цим договором в п.3.1, Покупцем не приймається, не оплачується і повертається назад на адресу Вантажовідправника.

5.4.1 Постачальник на повідомлення та за вимогою Покупця зобов’язаний телеграмою з залізничної станції відвантаження на залізничну станцію Вантажоотримувача підтвердити згоду та готовність на отримання неприйнятого Покупцем вугілля.

5.5.Покупець оплачує Постачальнику 90% вартості постачаємого вугілля рівномірними частинами протягом місяця постачання, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на умовах попередньої оплати. 10 % вартості вугілля оплачується на протязі трьох банківських днів з моменту підписання актів приймання-передачі вугілля та надання Постачальником документів, вказаних в п. 2.6 Договору.

5.6. Вартість перевезення вугілля Залізницею оплачує Постачальник. Покупець, разом з оплатою вартості вугілля, зобов’язується відшкодовувати Постачальнику фактичні затрати по оплаті вартості перевезення вугілля.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 Постачальник гарантує відповідність кількості і якості вугілля до умов, що узгоджені в цьому Договорі.

  1. Сторони гарантують відповідність порядку приймання-передачі вугілля за кількістю і якістю до вимог чинних нормативних документів та цього Договору.

  2. У випадках, які не врегульовані умовами цього договору, сторони керуються Цивільним кодексом України та діючим законодавством.

  3. Витрати пов’язані з оплатою простою вагонів та супутніх йому витрат, лягають на сторону, з вини якої виник простій вагонів з вугіллям. У випадку виклику представника Постачальника для проведення спільного зважування, відбору та аналізу проб відвантаженого вугілля, у результаті чого підтвердяться відхилення показників кількості чи якості вугілля понад норми, визначені цим Договором, Постачальник відшкодовує витрати Покупця за користування вагонами за час їх простоювання в очікуванні прибуття представника Постачальника, в т.ч. якщо він не прибув і не повідомив про це в термін.

  4. У випадку надходження вагонів з вугіллям, вага якого не відповідає вантажопідйомності вагону, Постачальник повністю відшкодовує всі збитки Покупця, пов’язані з оплатою залізниці за транспортування недовантаженого вугілля та з оплатою транспортування надлишку вантажу (в т.ч. штрафів) у випадку перевантаження і транспортування такого надлишку в окремому вагоні.

  5. За постачання вугілля, яке не відповідає вимогам п. п. 2.2 і 2.3 цього Договору, що буде підтверджене актом складеним за участю Залізниці, Постачальник повністю відшкодовує всі збитки Покупця, пов’язані з прийманням і вивантаженням змерзлого вугілля та збитки, понесені у випадку проведенням очищення вагонів від залишків попереднього вантажу на станції вивантаження.

  6. У випадку надходження вагонів з вугіллям не вітчизняного походження, Постачальник повністю відшкодовує всі збитки Покупця, пов’язані з оплатою залізниці користування вагонами за час їх простою, пов’язаний з розмитненням і оформленням митних документів.

7. ІНШІ УМОВИ

  1. Сторони погоджуються з тим, що всі спори та суперечності, які можуть виникнути в зв’язку з виконанням цього Договору, повинні розв'язуватись в досудовому порядку (шляхом переговорів, розгляду та задоволення претензій тощо) згідно з чинним законодавством.

  2. Якщо досудове врегулювання спору не призвело до розв'язання суперечностей, Сторона, яка вважає себе потерпілою, має право звернутись до Господарського суду за місцем знаходження відповідача у порядку, встановленому законодавством.

  3. Сторони можуть внести до Даного договору зміни, шляхом складення та двостороннього підписання відповідних Додаткових угод до нього, які стають невід’ємними його частинами.

  4. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які перешкоджають повному або частковому виконанню цього Договору, а саме пожеж, стихійних лих, не передбачуваних обставин, які призводять до порушень виробничого процесу, війн, військових дій будь-якого характеру, блокад, релігійних хвилювань, а також вчинення заборонних або обмежуючих дій органами державної влади тощо, час, встановлений для виконання обов’язків по Договору, має бути збільшено на термін дії таких форс-мажорних обставин.

  5. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені Стороною, яка заявила про настання форс-мажорних обставин шляхом надання іншій Стороні відповідного Акту компетентного органу, що визначений чинним в Україні законодавством. Обмежуючі/заборонні дії органів державної влади чи місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих, судових органів підтверджуться відповідними документами зазначених органів (рішеннями, листами, наказами, розпорядженнями, дорученнями, протоколами тощо).

  6. У разі зміни однією із Сторін відомостей, зазначених у цьому Договорі щодо неї, така Сторона негайно письмово повідомить іншу Сторону Договору та вчинить дії для подальшого підписання Додаткової угоди щодо цього.

  7. Цей договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

  8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Покупець є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".


8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір вступає в силу з “__” __________ 200__ р. і діє до “__” _________ 200__ р., а в частині проведення розрахунків - до повного виконання зобов’язань.
9. ЮРИДИЧНІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПОСТАЧАЛЬНИК

ДП „Вугілля України”

Україна, 01601, м. Київ,

Вул.. Б. Хмельницького,4

п/р №260093016513 в АК Промінвестбанк , м. Київ,

МФО 300012

ЄДРПОУ 32709929

Свідоцтво про реєстрацію платника

ПДВ 39113828

ІПН 327099226595

Тел. (044) 594-25-65

ПОКУПЕЦЬ
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

_______________ Ю.П. Ященко ______________
Додаток № _________

до договору поставки № _________ від ___________

між ДП „Вугілля України” та _________________
___”_____________________


 1. Постачальник зобов’язується забезпечити Покупцеві постачання в ______________ 200__р. вугілля наступних марок та за ціною:

Вантажоотримувач, станція призначення


Вантажовідправник,

станція відправлення

Марка, клас

Обсяг тис. тонн.


Базова ціна вугілля без ПДВ, грн./.т.
ЗагаломВартість вугілля без ПДВ – ____________________ грн.

Сума ПДВ – ___________________ грн.

Вартість вугілля загалом – _________________ грн.
2. Покупець сплачує вартість вугільної продукції з врахуванням фактично понесених витрат Постачальника по його перевезенню.

3. Даний Додаток складений у двох примірниках та є невід’ємною частиною договору поставки № ______________________________
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

___________________________ ____________________

Схожі:

Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
«Покупець», в особі, який діє на підставі, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір...
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір № поставки обладнання м. Київ “ ” 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій»
«Покупець», в особі, діючого на підставі, з другого боку, при вживанні разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей...
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір поставки n
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір поставки n (надалі іменується "Договір") про наступне
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича,...
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір поставки № м. Київ “ ” 200 р. Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”
Закрите акціонерне товариство “Кисневий завод”, іменоване надалі Постачальник, в особі Голови правління Мельника Анатолія Васильовича,...
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconАгентський договір № м. Київ 200 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристська компанія «Жюль Верн»
Турагент”, в особі, що діє на підставі, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір міни Київ “ ” 200 р. Сторони: Сторона-1

Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р icon01025, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 19, о
Прошу укласти договір добровільно страхування нижче вказаного транспортного засобу (ТЗ) на умовах “Правил добровільного страхування...
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconДоговір № на виготовлення та постачання продукції м. Київ 201 р
Виконавець", з однієї сторони, та, у подальшому "Замовник", з другої сторони, а разом "Сторони", уклали цей договір про наступне
Договір № поставки вугільної продукції м. Київ “ ” 200 р iconГосподарський суд м. Києва 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В
Тов (за договором – Постачальник) та пп (за договором – Покупець) було укладено Договір поставки №56600
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка