Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
353.98 Kb.
НазваМетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки
Сторінка1/3
Дата конвертації14.05.2013
Розмір353.98 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
Харківська НАЦІОНАЛЬНА академія

міського господарства
МетодИчні вказівки
до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки

060101 – «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «Міське будівництво

та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» і «Теплогазопостачання та вентиляція»)


Харків – ХНАМГ – 2007 р.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціальностей 6.060101 – «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» і «Теплогазопостачання та вентиляція») / Укл.: Лугченко О.І., Псурцева Н.О., Кулаков О.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 26 с.
Укладачі: О.І. Лугченко, Н.О. Псурцева, О.Ю. Кулаков


Рецензент Г.А. Молодченко

Рекомендовано кафедрою будівельних конструкцій,

протокол № 2 від 14.09.2007 р.
ВСТУП

Ці методічні вказівки мають на меті допомогти студентам спеціальностей 6.060101 – «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель» і «Теплогазопостачання та вентиляція» при вивченні тем курсу, запропонованих для самостійного вивчання з дисципліни «Будівельні конструкції».
1. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЙ
Тема 1. Галузі застосування і номенклатура металевих конструкцій

 1. Галузі застосування і номенклатура металевих конструкцій. Основні положення «Технічних правил з економного витрачання основних будівельних матеріалів у будівництві (ТП 101-81)».

 2. Позитивні якості й недоліки металевих конструкцій. Вимоги, що висуваються до металевих конструкцій.

 3. Історичний нарис розвитку металевих конструкцій. Внесок вітчизняних вчених у розвиток сталевих конструкцій.

 4. Основні напрямки розвитку металевих конструкцій на сучасному етапі.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перелічіть типи споруд, що зводяться з металу.

 2. У яких випадках в колонах промислових будівель дозволяється застосування металу?

 3. Перелічіть основні позитивні якості й недоліки металевих конструкцій.

 4. Назвіть основні етапи металобудівництва.

 5. Назвіть вітчизняних вчених, які зробили великий внесок у розвиток науки про металеві конструкції.

 6. Основні напрямки розвитку металевих конструкцій.


Тема 2. Матеріали для сталевих конструкцій

 1. Групи конструкцій за ступенем відповідальності.

 2. Основні показники механічних властивостей сталей, нормовані ДЕСТами.

 3. Хімічний склад сталей. Зварюваність. Класифікація сталі за хімічним складом.

 4. Термообработка сталі.

 5. Маловуглецеві сталі. Основні механічні властивості маловуглецевих сталей. Хімічний склад. Мікроструктура. Групи поставки маловуглецевих сталей. Способи розливки. Категорія поставки.

 6. Низьколеговані будівельні сталі. Відмінність механічних властивостей низько- легованих сталей від маловуглецевих. Основні леговані компоненти та їх вплив на властивості сталей.

 7. Робота сталі під навантаженням.

 8. Вибір сталі для конструкцій.

 9. Сортамент прокатної сталі.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перелічіть показники механічних властивостей сталі, нормовані ДЕСТами.

 2. Які хімічні елементи, що входять до складу сталі, погіршують її зварюваність? Які поліпшують?

 3. Дати характеристику сталі марки ВС т 3сп5.

 4. Перелічіть групи поставки сталей. Поясніть, чому для будівельних конструкцій застосовується сталь, поставлена за групою В.

 5. Дати характеристику сталі марки 10Г2С1-6.

 6. Як впливає на властивість сталі марганець (Г)?

 7. Що називається умовною межею текучості сталі?

 8. Вибрати марку сталі для підкранової балки, яка працює при розрахунковій температурі не нижче -40 С.

 9. Перелічіть види листового прокату.


Тема 3. Методика розрахунку конструкцій за граничнм станом

 1. Визначення граничного стану конструкцій.

 2. Граничний стан першої групи.

 3. Граничний стан другої групи.

 4. Навантаження. Класифікація навантажень за тривалістю дії на конструкцію. Поєднання навантажень. Коефіцієнти поєднання. Нормативні й розрахункові навантаження. Коефіціент надійності за навантаженням.

 5. Нормативні й розрахункові опори. Коефіціент надійності за матеріалом.

 6. Коефіцієнт умов роботи конструкцій. Коефіцієнт надійності за навантаженням.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Дати визначення граничного стану конструкцій.

 2. Перелічіть часткові тривалі дії навантаження. Постійні навантаження.

 3. Дати визначення коефіцієнта надійності. Від чого залежить його величина?

 4. Що приймається за вимогу нормативного опору сталі. Розрахункові опори?

 5. Що враховує коефіцієнт умови роботи конструкцій?


Тема 4. Зварювальні з’єднання

 1. Типи зварювальних швів і з’єднань.

 1. Температурні напруження та деформації при зварюванні.

 1. Робота і розрахунок зварювальних з'єднань. Розрахункові опори зварювальних з’єднань. Робота і розрахунок стикових швів. Робота і розрахунок кутових швів.

 1. Конструктивні вимоги до зварювальних з'днань.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перелічіть типи зварювальних з’єднань.

 2. Накресліть схему деформацій при зваррванні елемента таврового перерізу з двох листів уздовж осі елемента і деформацію горизонтального листа (грибко- подібність поясу).

 3. В яких випадках розрахунковий опір стикового зворювального шва на розтяг приймається рівним розрахунковому опору основного металу?

 4. Коли потрібна перевірка міцності стикового зварювального опору при скісному стику?

 5. Накресліть епюру розподілу напруження за довжиною в кутовому фланговому шві.

 6. Як розподіляється площа перерізу шва за пером і обушком при закріпленні кутників?


Тема 5. Болтові й заклепочні з’єднання

 1. Типи болтів, класи міцності болтів.

 1. Елементи заклепочного з’єднання, типи заклепування.

 1. Робота і розрахунок заклепочних і болтових з’єднань на зріз.

 1. Робота і розрахунок заклепочних і болтових з’єднань на зім’яття.

 1. Робота і розрахунок з’єднань на високоміцних болтах.

 1. Розміщення заклепок і болтів у з’єднанні. Конструктивні рішення заклепочних і болтових з’єднань.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Поясніть значення цифр, що позначають клас міцності болтів (наприклад, болти класу 5.6).

 2. Як одержують отвори типу В?

 3. Від чого залежить величина каефіцієнта тертя у з’єднаннях на високоміцних болтах?

 4. Якими способами контролюються осьові зусилля у високоміцних болтах?


Тема 6. Балки і балочні клітки

 1. Робота сталі на вигин. Шарнір пластичності.

 2. Типи балок і балочних кліток.

 3. Металеві настили. Розрахункові схеми настилів.

 4. Прокатні балки. Підбір перерізу і перевірка несучої здатності.

 5. Оптимальна й мінімальна висота складових балок.


Тема 7. Підбір перерізу складової балки, перевірка міцності й жорсткості

 1. Зміни перерізу балок за довжиною.

 2. Перевірка і забезпечення загальної стійкості балок.

 3. Перевірка і забезпечення місцевої стійкості елементів складових балок.

 4. Розрахунок з’єднання поясів балки зі стінкою.

 5. Конструкція і розрахунок стиків балок зварених і на високоміцних болтах.

 6. Конструкція і розрахунок опорних частин балок при обпиранні балок на сталеву колону і бетон.ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Чим відрізняється шарнір пластичності від звичайного шарніру?

 2. За яких умов дозволяється враховувати пластичну роботу сталі при вигині?

 3. Перелічіть типи балок за статистичною схемою.

 4. Перелічіть типи балочних кліток та накресліть схеми.

 5. Як визначається циліндрична жорсткість настилу при його розрахунку на вигин?

 6. Вивести формулу оптимальної висоти складової балки.

 7. Вивести формули мінімальної висоти балки ( за жорсткістю).

 8. Вивести формулу для визначення площі поясу складової балки.

 9. Як забезпечується місцева стійкість стиснутого пояса балки?

 10. Записати формулу для визначення висоти поясного шва.

 11. Як визначаються зусилля у болтах від згинаючого моменту та перерізуючої сили при розрахунку стику стінки балки?

 12. Накресліть схеми перерізів при розрахунку обпірних частин балок на стійкість.


Тема 8. Центрально-стиснуті колони

 1. Робота сталевого центрально-стиснутого стержня на стійкість. Формула Ейлера. Коефіцієнт j. Поняття про приведений модуль при розрахунку стержнів малої гнучкості. Коефіцієнт приведення довжини при різних закріпленнях кінців стержня.

 2. Типи перерізів безперервних колон.

 3. Підбір перерізів безперервних колон.

 4. Підбір перерізів наскрізних колон. Розрахунок планок та розкісних граток наскрізних колон.

 5. Конструкція і розрахунок оголовків центрально-стиснутих колон.

 6. Конструкція і розрахунок баз центрально-стиснутих колон.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Написати формулу критичної сили для центрально-стиснутого стержня.

 2. Чому дорівнює коефіцієнт приведення довжини стержня зі затиснутим верхнім і нижнім кінцем?

 3. Які суцільні перерізи центрально-стиснутих стояків є найбільш економічними щодо витрати сталі?

 4. Як визначити ширину поясу колон Н-подібного перерізу згідно з заданою гнучкістю колони?

 5. Що є основною умовою, яка визначає відстань між вітками наскрізної колони?

 6. Які елементи і з’єднання розраховують в оголовці колони?

 7. Як визначити величину рівномірно розподіленого навантаження на опорну плиту бази колони при визначенні її товщини?

 8. Як визначити висоту траверси бази колони?


Тема 9. Ферми

 1. Типи ферм за обрисом. Типи граток ферм.

 2. Стійкість ферм. В’язі.

 3. Уніфіковані крокв’яні ферми.

 4. Визначення розрахункового навантаження на ферму і зусиль у стержнях ферм.

 5. Розрахункові довжини стержнів ферм.

 6. Типи перерізів елементів ферм.

 7. Підбір перерізів стержнів ферм.

 8. Конструкція і розрахунок вузлів ферм опорних, проміжних і монтажних.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Коли є раціональним використання ферм полігонального обрису?

 2. У чому перевага ферм із рівнобіжними поясами?

 3. Яке призначення зв’язків за верхніми поясами ферм?

 4. Який порядок побудови діаграми зусиль (діаграми Кремони)?

 5. Чому дорівнює розрахункова довжина опорного розкосу в площині ферми? У площині, яка перпендикулярна до площині ферми?

 6. Для яких елементів ферми раціонально використовувати тавровий переріз з двох нерівнополичних кутників, складених разом великими полицями?

 7. В яких випадках перерізи елементів ферм добирають за гнучкістю?

 8. На яке зусилля перевіряють зварювальні шви, що з’єднують поясні кутки з фасонкою у проміжному вузлі ферми?

 9. Як визначаються розміри вузлової фасонки?


Тема 10. Попередньо-напружені конструкції

 1. Основні ідеї і способи попереднього напруження конструкції.

 2. Попереднє напруження балок шляхом попереднього вигину з подальшим з’єднанням.

 3. Попереднє напруження нерозрізних балок методом зміщення (пересування) опор по вертикалі.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перелічіть способи попереднього напруження конструкцій.

 2. Накресліть поетапно опори нормальних напружень у перерізі попередньо-напруженої балки методом попереднього вигину під час виготовлення та після прикладення навантаження.

 3. Запишіть формулу напруження у верхньому поясі балки із затяжкою після натягання без експлуатаційного навантаження. Те саме після прикладення експлуатаційного навантаження.

 4. Чим відрізняється розрахунок ферми з окремими попередньо-напруженими стержнями від розрахунку ферм, в яких напруження затяжки створює зусилля у багатьох стержнях ферми?


Тема 11. Загальні положення проектування та компоновки

каркасу одноповерхових виробничих будівель

 1. Склад каркасу виробничої будівлі.

 2. Експлуатаційні вимоги до каркасів виробничих будівель. Режим роботи ранів.

 3. Розбивка сітки колон у плані.

 4. Компонування поперечної рами.

 5. Зв’язки між колонами.

 6. В’язі по покриттю.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перелічіть елементи каркасу виробничих будівель.

 2. Назвіть фактори, що визначають режим роботи кранів.

 3. Які розміри температурних блоків при сталевому каркасі?

 4. Які навантаження сприймаються в'язями по колонах? Де вони розташовуються за довжиною будівлі?

 5. В яких випадках необов’язкове встановлення в’язів по верхніх поясах ферм?

 6. Які навантаження сприймають в’язі за нижнім поясом ферм, розташованих біля торця будівлі?


Тема 12. Розрахунок поперечних рам виробничих будівель

 1. Розрахункові схеми рам.

 2. Постійні навантаження на раму.

 3. Снігове навантаження на раму.

 4. Навантаження від мостових кранів.

 5. Вітрове навантаження.

 6. Особливості статистичного розрахунку рам.

 7. Таблиця розрахункових комбінацій зусиль у перерізах колон


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Чому дорівнює ширина розрахункового блоку при кроці зовнішніх колон 6 метрів, внутрішніх 12 метрів?

 2. Від чого залежить коефіцієнт надійності по нагріву (снігове навантаження) при розрахунку рами?

 3. В якій точці колони прикладене навантаження від гальмування візка крана?

 4. Як визначається еквівалентне вітрове навантаження на раму?

 5. Перерахуйте основні допущення при статичному розрахунку рам.

 6. Накресліть характер епюри моментів у однопрогонній рамі від вертикального тиску кранів.

Тема 13. Конструкції покриття виробничих будівель

 1. Безпрогонні покриття. Конструктивні рішення дахових панелей.

 2. Покриття по прогонах. Конструкції прогонів при кроці ферм 6 і 12 м. Розрахунок суцільних прогонів даху із значним ухилом.

 3. Особливості розрахунку ферм покриття при їх жорсткому з’єднанні з колонами.

 4. Конструкції ліхтарів.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Накресліть характерні поперечні перерізи метелевих дахових панелей.

 2. Для чого служать тяжі по прогонах?

 3. Як визначити величину опорних моментів ферми при жорсткому з’єднання ригеля із колоною?

 4. Як визначити зусилля у стержнях ферми від опорного моменту?

 5. Які існують ліхтарі за призначенням?


Тема 14. Колони виробничих будівель

 1. Робота стальних стержнів на позацентрове стиснення.

 2. Типи колон промислових будівель.

 3. Розрахункові довжини колон.

 4. Типи перерізів суцільних та наскрізних колон.

 5. Підбір перерізів позацентрово-стиснутих колон суцільного перерізу.

 6. Підбір перерізу позацентрово-стиснутих колон наскрізного перерізу.

 7. Конструктивні рішення і розрахунок вузла колони в місці опирання підкранової балки.

 8. Конструктивні рішення і розрахунок баз позацентрово-стиснених колон наскріз- ного перерізу.

 9. Конструктивні рішення і розрахунок баз колон наскрізного перерізу.

 10. Розрахунок анкерних болтів.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Напишіть формулу для перевірки позацентрово-стиснутого стержня на стійкість.

 2. Чому дорівнює розрахункова довжина нижньої частини колони в площині, перпендикулярній до площини рами?

 3. Як визначити зусилля в гілці наскрізної колони при відомих значеннях нормальної сили і згинаючого моменту?

 4. Накресліть розрахункову схему траверси в місці з’єднання верхньої частини наскрізної колони з нижньою.

 5. Яке напруження під опорною плитою бази суцільноі позацентрово-стиснутої колони приймається як розрахункове навантаження при визначенні товщини плити?

 6. Як визначити зусилля в анкерних болтах для наскрізної колони з роздільною базою?


Тема 15. Підкранові конструкції

 1. Типи підкранових конструкцій.

 2. Типи перерізів суцільних підкранових і гальмових конструкцій.

 3. Навантаження на підкранові балки.

 4. Розрахунок підкранових балок.

 5. Конструкція та особливості розрахунку наскрізних підкранових балок (ферм).

 6. Конструкція та особливості розрахунку підкраново-підкрокв’яних ферм.

 7. Вузли та кріплення підкранових балок і гальмових конструкцій колон.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. В яких випадках є раціональним застосування наскрізних підкранових балок (підкранових ферм)?

 2. Чому верхній пояс підкранових балок раціонально робити більш міцним у порівнянні з нижнім?

 3. Поясніть, як встановити крани на розрізній балці для отримання максимального згинального моменту?

 4. Як враховується при розрахунку підкранових балок дінамична дія кранів?

 5. Яка особливість розрахунку поясних швів підкранових балок?

 6. Напишіть формулу для визначення напруження у верхньому поясі підкранової балки при наявності гальмової балки. Так само при гальмовій фермі.

 7. Накресліть розрахункову схему підкранової ферми.

 8. Свобода яких деформацій повинна бути забезпечена при конструюванні кріплень гальмових конструкцій до колон?


Тема 16. Великопрогонна конструкція з плоскими

несучими конструкціями

 1. Область застосування та особливості великопрогонних покриттів.

 2. Балочні конструкції великих прогонів.

 1. Рамні конструкції великих прогонів.

 1. Арочні конструкції великих прогонів.

 1. Особливості компоновки конструктивних схем каркасів великопрогонних будівель.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Чим зумовлена економічна доцільність застосування у великопрогонних покриттях сталей підвищеної та високої міцності і алюмінієвих сплавів?

 2. Перерахуйте переваги великопрогонних рам щодо балочних покриттів. Їх недоліки.

 3. В яких межах визначають відносну висоту перерізу арок?

 4. Накресліть схему повітряного тиску на поверхню арочного покриття.

Тема 17. Висячі покриття

 1. Переваги й недоліки висячих систем.

 2. Класифікація висячих покриттів за видом стабілізуючих пристроїв.

 3. Основи розрахунку гнучкої нитки.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Поясніть, чому висячі покриття є найбільш легкими в порівнянні з іншими системами покриттів.

 2. Чим пояснюється підвищена деформативність висячих покриттів?

 3. Перерахуйте способи зменшення кінематичних переміщень тросових покриттів (стабілізація).

 4. Які конструктивні рішення застосовують для сприйняття розпору від покриття в будівлях прямокутного обрису на плані; в будівлях круглих та овальних на плані?

 5. Як визначити розпір, вертикальну складову та зусилля в гнучкій нерозтяжній нитці?


Тема 18. Сталеві каркаси багатоповерхових будівель

 1. Раціональна галузь застосування сталевих каркасів багатоповерхових будівель.

 2. Компоновка каркасу в плані і за висотою.

 3. Розміщення на плані та конструктивні схеми в’язів каркасів багатоповерхових будівель.

 4. Типи перерізів елементів каркасу багатоповерхових будівель.

 5. Конструктивне рішення вузлів каркасів багатоповерхових будівель.

 6. Принципи розрахунку рамних та в’язкових систем каркасів.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Як розрізняють системи каркасів залежно від способу сприйняття горизон- тальних навантажень.?

 2. Накресліть конструктивні схеми вертикальних в’язів.

 3. Накресліть типи перерізів колон.

 4. Накресліть вузол сполучення балок із колоною при їх шарнірному з’єднанні. Так само при жорсткому з’єднанні.

 5. Поясніть характер епюри моментів у триповерховій, двопрогонній рамі від вертикальних навантажень на ригелі. Так само від горизонтальних навантажень.


Тема 19. Листові конструкції

1. Номенклатура листових конструкцій.

2. Особливості листових конструкцій

Тема 20. Резервуари

1. Типи резервуарів за формою.

2. Вертикальні циліндричні резервуари.

3. Конструкція стінок, днища та кровель. Навантаження на елементи резервуару.

4. Визначення напружень у стінці резервуару.

5. Крайовий ефект.

6. Конструктивні заходи боротьби з витратами на випарювання.
Тема 21. Газгольдери

1. Класифікація.

2. Конструктивні рішення газгольдерів змінного об’єму.

3. Газгольдери постійного об’єму.
Тема 22. Бункери

1. Класифікація.Бункери з плоскими стінками.

2. Конструктивні елементи бункера, принципи їх розрахунку.

3. Висячі бункери.

4. Конструктивні елементи висячого бункера.

5. Основи розрахунку висячої оболонки.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Які конструкції відносяться до листових?

 2. Перерахуйте особливості виготовлення і монтажу листових конструкцій.

 3. Які типи покрівель застосовуються у вертикальних циліндричних резервуарах?

 4. Напишіть формулу перевірки міцності стінки вертикального циліндричного резервуару.

 5. Перерахуйте заходи боротьби з витратами нафтопродуктів від випарювання.

 6. Намалюйте і поясніть принцип роботи водяного затвору мокрого газгольдера.

 7. Перерахуйте основні навантаження на корпус газгольдера змінного об’єму.

 8. З яких елементів складається бункер з плоскими стінками?

 9. За рахунок чого забезпечується ефективне використання сталі у висячих бункерах?


Тема 23. Мачти

 1. Особливості висотних споруд та їх навантажень.

 2. Номенклатура висотних споруд. Їх конструктивні рішення.

 3. Види навантажень.

 4. Особливості вітрової дії.


Тема 24. Башти. Види конструктивних рішень башт

1. Основи розрахунки башт.

2. Основи конструювання. Загальна характеристика.

3 .Основи конструювання башт.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Перерахуйте основні навантаження, на які розраховують башти і мачти.

 2. Поясніть, чому у висотних спорудах найбільш раціональним є застосування перерізу циліндричної форми (труб, стержнів)?

 3. При якому направленні вітру на башту отримуємо максимальне зусилля в поясах, розкосах?

 4. Яка схема є розрахунковою для стовбура мачти?

Тема 25. Опори повітряних ліній електропередач

 1. Загальна характеристика.

 2. Основи конструювання.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. Для чого служать опори ЛЕП?

 2. Види опор ЛЕП.

 3. Схема ділянки одноланцюгової повітряної лінії ЛЕП.

 4. Вузли кріплення розкосів до поясу стовбура.

 5. Основи конструювання та розрахунку.


Тема 26. Основи економіки металевих конструкцій

1. Структура вартості.

2. Загальна характеристика економіки виготовлення і монтажу стальних конструкцій.

3. Визначення вартості стальних конструкцій.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 1. В яких співвідношеннях (%) у будівництві знаходяться окремі складові вартості металевих конструкцій?

 2. Чим характеризується співвідношення структури виробництва з видами стальних конструкцій?

 3. Який фактор впливає на зниження собівартості металевих конструкцій?

 4. Як визначається вартість металу в конструкціях?

 5. У чому полягає визначення вартості металевих конструкцій?

 6. Які фактори впливають на зниження вартості металевих конструкцій?


2. ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ
  1   2   3

Схожі:

МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять
Внутрішньогосподарський контроль" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму...
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки до вивчення куРсу для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальностей
Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092101 пцб, 092103 мбг, 092108 тгв...
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Виконання контрольної роботи з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» студентами заочної форми навчання є складовою...
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки для самостійної роботи Суми 2012 міністерство аграрної політики та продовольства україни
Актуальні проблеми технології галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу зі спеціальності 05170108 “Технологія...
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconПрограма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Підготовка спеціаліста до соціальної взаємодії забезпечується у процесі вивчення курсу “Психологія”
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу заочної форми навчання технічних спеціальностей
Українська мова за професійним спрямуванням: Метод вказівки до проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів...
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо підготовки до лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 060101 «Промислове та цивільне будівництво»
Укладачі: Височин І. А., к т н., доцент, завідувач кафедри архітектури та інженерних вишукувань
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо підготовки до лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 060101 «Промислове та цивільне будівництво»
Укладачі: Височин І. А., к т н., доцент, завідувач кафедри архітектури та інженерних вишукувань
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки щодо підготовки до лекцій для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 060101 «Промислове та цивільне будівництво»
Укладачі: Височин І. А., к т н., доцент, завідувач кафедри архітектури та інженерних вишукувань
МетодИчні вказівки до самостійної роботи з курсу будівельних конструкцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання з дисципліни «Технологія наукових досліджень»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка