Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності»
155.31 Kb.
НазваПрограма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності»
Дата конвертації15.05.2013
Розмір155.31 Kb.
ТипПрограма

ПОГОДЖУЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови - керівник апарата обласної державної адміністрації
Директор Центру перепідготовки

та підвищення кваліфікації

______________ А.П. Мунтян
______________М.В.Ярмистий

“____”_________2009 р.
“____”____________2009 р.Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

-

ПРОГРАМА


постійно діючого семінару

«Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення шляхи підвищення його ефективності»


Чернівці, 2009
Підстави для складання програми:
1.Державна програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки, затверджена Указом Президента України від 13.12. 2003 року № 1433/2003.

2. Державна програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004 – 2007 роки, затверджена Указом Президента України від 13.12. 2003 року № 1433/2003.

3. Лист Головдержслужби України від 11.06.03 №52/3887 “Про актуалізацію змісту навчання державних службовців на 2003-2004 р.р.
Призначення програми:
Державні службовці обласної, районних державних адміністрацій та посадові особи органів місцевого самоврядування ІV – VII категорій.
Мета: Ознайомити слухачів – державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з основними аспектами регіональної політики та транскордонного співробітництва, основними стадіями та менеджментом проектів, формування вмінь та навичок у написанні основних елементів проекту.

.

За результатами навчання слухачі повинні:
знати:

 • основні етапи становлення регіонального співробітництва в історії європейської інтеграції;

 • особливості транскордонної співпраці у Центрально-Східній Європі та єврорегіонів за участі західних областей України;

 • основні вимоги щодо менеджменту проектної діяльності;

 • основні елементи проекту;

 • методику планування проекту та контролю за ходом його реалізації.

вміти:

 • ідентифікувати проблему, яку можна вирішити через проектну діяльність;

 • написати обґрунтування та анотацію (резюме) проекту;

 • визначати мету, завдання, цільові групи та бенефіціарів проекту;

 • скласти заходи та бюджет проекту.


Тривалість семінару:
Всього : 54 години, в т.ч.

36 годин – лекційних занять;

18 годин - самостійної роботи.
Дата проведення:

За окремим планом – графіком. (додається)
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ з / п
Назва тем

Всього

Лекції

Тренінг

Самостійна роботаРегіональне співробітництво в історії європейської інтеграції

3

2

­

1Транскордонне співробітництво в Центрально-Східній Європі

3

2
1Особливості єврорегіонів за участі західних областей України

3

2
1Єврорегіон «Верхній Прут»: ідея, конституювання, діяльність

3

2
1Європейський інструмент сусідства та партнерства

3

2
1Спільна операційна програма Румунія-Україна-Молдова 2007-2013

3

2
2Тренінг: Менеджмент та кроки в написанні проекту
Частина І. Поняття, структура та основні елементи проекту

1. Визначення проекту.

2. Структура та основні елементи проекту:

а) Обґрунтування проекту (1 год.);

b) Ідентифікація проблеми (2 год.);

c) Мета і завдання (2 год.);

d) Резюме проекту (1 год.);

e) Заходи, цільова група та група бенефіціарів (2 год.);;

f) Бюджет проекту (2 год.);

g) Оформлення заявки на фінансування (1 год.).

17
12

5
Частина ІІ. Менеджмент та основні стадії проекту:

1. Загальні терміни менеджменту проекту (2 год.);

2. Основні етапи проекту (1 год.);

3. Планування (2 год.);.

4. Формування робочої групи проекту (кадровий менеджмент) (1 год.);

5. Стадія впровадження (реалізації) проекту (3 год.);

а) Розробка заходів проекту;

б) Контроль за реалізацією проекту;

с) Моніторинг виконання проекту.

6. Ризики проекту (1 год.);.


15
10

5
Залік

2

2


Всього


54

14

22

18ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Регіональне співробітництво в історії європейської інтеграції
Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи на рубежі 80-90-х років ХХ ст.: кардинальні політичні, соціальні та ідеологічні зміни. Важливість регіонального співробітництва. Роль Ради Європи у нормативно-правовому забезпеченні регіонального співробітництва. Заснування в 1975 році Постійної Конференції Місцевих та Регіональних Влад Європи та перетворення у 1994 р. у Конгрес Місцевих та Регіональних Сил Європи.

Впровадження у 1975 р. Європейським співтовариством двох елементів регіональної політики: фінансового – Європейський Фонд Економічного та Регіонального Розвитку (ЄФЕРР) та політичного – Комітет Регіональної Політики (КРП).
Тема 2. Транскордонне співробітництво в Центрально-Східній Європі.

Формування єврорегіонів у Європейському співтоваристві. Створення єврорегіональних структур посткомуністичних країнах суттєво відрізняється. Покращення розвиненої багаторівневої системи взаємин у транскордонних регіонах західних країн. Відновлення співробітництва всіх рівнів на руїнах колишнього СРСР та РЕВ. Нормативно-правова база та вихідна інфраструктура країн Центрально-Східної Європи.

Тема 3. Особливості єврорегіонів за участі західних областей України.
Створення 14 лютого 1993 р. у м. Дебрецен (Угорщина) Карпатського Єврорегіону за участі адміністративно-територіальних одиниць Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та України. Утворення в 1995 р. у Луцьку Єврорегіону “Буг”. Підписання угоди 14 серпня 1998 р. про створення українсько-молдовсько-румунського Єврорегіону “Нижній Дунай”. Основні завдання та структура єврорегіонів.

Тема 4. Єврорегіон «Верхній Прут»: ідея, конституювання, діяльність.

Українсько-молдовсько-румунський переговорний процес, щодо створення Єврорегіону "Верхній Прут". Відмінність позиції сторін. Конституювання єврорегіону у вересні 200 р. Структура єврорегіону. Повноваження та завдання Ради Єврорегіону «Верхній Прут» та його Секретаріату. Особливості Робочих Комісій Єврорегіону. Динаміка діяльності єврорегіону та його взаємини із центральними органами влади.
Тема 5. Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства.
Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства (ЄПСП). ЄПСП як головний фінансовий інструмент підтримки Європейської Політики Сусідства. Фінансуватиме спільні програм регіонів країн-членів ЄС та третіх країн. ЄПСП як важливий чинник в процесі розбудови відносин між Європейським Союзом і країнами-сусідами. Програми PHARE та TACIS. Особливості їх діяльності в Україні та на її кордонах.

Тема 6. Спільна операційна програма Румунія-Україна-Молдова 2007-2013.
Співробітництво між Україною, Республікою Молдова та Румунією у контексті Європейського Інструмента Сусідства та Партнерства. Спільна операційна програма Румунія-Україна-Молдова 2007-2013. Пріоритети та заходи програми. Особливості інтегрованих, симетричних та простих проектів. Прийнятність географічного розташування, організаційних особливостей та заходів програми.
Тема 7. Тренінг: Менеджмент та кроки в написанні проекту

Частина І. Поняття, структура та основні елементи проекту

1. Визначення проекту. Особливості програми. Проект як складова частина програми.
2. Структура та основні елементи проекту:

а) Обґрунтування проекту.

Схема управління проектом та основні його елементи: ідентифікація проблеми, визначення мети та завдань (цілей) проекту, цільових груп та бенефіціарів, бюджет та очікувані результати, оцінка ризиків проекту. Структура проекту. Орієнтація на мету і цілі програм.
b) Ідентифікація проблеми.

Визначення «хорошої проблеми». Постановка питань та пошук відповідей. Пошук інформації для обґрунтування та ілюстрації проблеми.
c) Мета і завдання.

Зв'язок мети та кінцевого результату. Зв'язок мети проекту із цілями програми. Зв'язок мети та завдань. Загальні та специфічні цілі. Цілі SMART.
d) Резюме проекту.

Складові резюме проекту. Спосіб обґрунтування резюме та пошуку логічної структури, даних для ілюстрації.
e) Заходи, цільова група та група бенефіціарів.

Особливості заходів та їх прив’язка до часових, географічних меж та до відповідальних. Зв'язок заходів із завданнями та кінцевими результатами
f) Бюджет проекту.

Основні складові бюджету. Розмір та прийнятність бюджетних витрат. Способи складання власного внеску в бюджет проекту.

g) Оформлення заявки на фінансування.

Вимоги донора. Аплікаційна форма. Необхідність та важливість додатків до заявки на фінансування.
Частина ІІ. Менеджмент та основні стадії проекту:

1. Загальні терміни менеджменту проекту.

Визначення менеджменту проекту. Цикл менеджменту проекту. Середовище проекту. Процес перетворення ресурсів на вході в результат на виході. Інтеграції різних частин системи в рамках міжорганізаційного середовища та пристосування до зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище. Зовнішнє середовище. Вивчення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Інституційні аспекти проекту. Функція організації. Організаційна структура організації, установи, фірми. Посади. Управлінська спроможність. Ієрархічні рівні. Відносини між посадовцями та підрозділами організації (фірми). Вимоги щодо реалізації організаційної функції. Вертикальний розподіл роботи. Управління. Горизонтальний розподіл роботи. Сфера діяльності. Глибина діяльності. Ієрархізація посад та підрозділів. Координація та мотивація. Функції менеджменту.
2. Основні етапи проекту.

Створення концепції проекту. Планування проекту. Реалізація проекту;

Завершення проекту.
3. Планування.

Визначення організаційного підходу до проекту, завдань проекту. Встановлення етапів реалізації проекту. Встановлення та активізація ресурсів. Формування проектної команди.
4. Формування робочої групи проекту.

Залучення та утримання кваліфікованих та мотивованих кадрів. Створення клімату для продуктивних та гармонійних відносин між менеджерами та працівниками. Командна робота та гнучкість. Завдання кадрового менеджменту. Характеристика кадрового менеджменту. Ключові види діяльності кадрового менеджменту.
5. Стадія впровадження.

а) Розробка заходів проекту.

Розробка заходів проекту. Завдання. Ресурси (людські, технічні, фінансові). Відповідальність. Часовий період. Діаграма Gantt
б) Контроль за реалізацією проекту.

Процес менеджерського контролю. Функція контролю.
с) Моніторинг виконання проекту.

Моніторинг виконання проекту. Оцінка проекту. Мета та цілі оцінювання. Необхідність оцінки. Головні принципи оцінки. Типи оцінок. Критерії оцінок (вплив на проблему; ефективність проекту (заходу), результативність, наслідки, тривалість). Відмінність між моніторингом, оцінкою та аудитом. Етапи оцінювання. Моделі оцінки. Показники оцінки. Характеристика показників. Приклади показників для проектів в залежності від типу інфраструктури. Економічний компонент аналізу. Соціальний компонент аналізу.
6. Ризики проекту.
Визначення ризику. Менеджмент ризику. Ідентифікація можливих ризиків. Аналіз ризиків. Прийняття рішень щодо заходів, що необхідно вжити. Ідентифікація заходів боротьби з ідентифікованим ризиком. Оцінка вартості вищезазначених заходів.Загальні заходи боротьби з ризиками: уникнення ризику; зменшення можливості появи або впливу ризику; передача ризику іншим; розробка плану для непередбачуваних ситуацій; прийняття ризику.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Брутер В. Перспективы и проблемы создания еврорегионов на территории Украины, Румынии и Молдовы // Mol­do­va, Romania, Ucraina: buna vecinătate şi colaborare regională. Materiale ale Simpo­zio­nului Ştiinţific Internaţional (Chişinău, 15-16 octombrie 1998). - Chişinău, 1998. - P. 22

 2. Гакман С. Возможности и перспективы еврорегионов в контексте межгосу­дар­с­твен­ного сотрудничества Украины, Республики Молдова и Румынии // Mol­do­va, România, Ucraina: buna vecinătate şi colaborare regională. Materiale ale Simpozionului Ştiinţfic Internaţonal (Chişinău, 15-16 octombrie 1998). – Chişinău, 1998. – P. 77-

 3. Гакман С. Сотрудничество приграничных территорий Украины, Республики Молдо­ва и Румынии в контексте европейских интеграционных процессов // Moldova, Ro­mâ­nia, Ucraina şi integrarea în structurile europene: Materiale ale Simpo­zionului Ştiinţific Internaţional (Chişinău, 15-16 octombrie 1999). – Chişinău, 2000. – P. 213 – 228.

 4. Гакман С. Єврорегіон “Верхній Прут” у контексті транскордонного співробітництва України, Республіки Молдова та Румунії // Вісник держкомнацміграції України. Щоквартальний інформаційний журнал. – 2002. – № 2. – С. 122-131.

 5. Гакман С. Інститут єврорегіонів і перспективи регулювання міжетнічних відносин на прикордонні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 2. – С. 323-329.

 6. Гакман С. Транскордонне співробітництво в західних областях України в контексті розвитку єврорегіонів // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 3. – С. 193-199.

 7. Гакман С. Державне регулювання процесів запобігання етнополітичним конфліктам в контексті транскордонного співробітництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 3. – С. 406-413.

 8. Гакман С. Особливості функціонування та інституційні інфраструктури єврорегіонів «Верхній Прут» та «Нижній Дунай»: компаративний аналіз // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2007. – № 3 (7). - С. 55-57.

 9. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Ру­мунією // Урядовий кур’єр. ­- 1997. - 5 червня.

 10. Другий конкурс проектів в рамках Програми сусідства «Румунія-Україна» (Бюджет TACIS CBC 2005): Посібник заявника. – К., 2007. – 236 с.

 11. Європейська безпека у контексті сучасних процесів європейської та євроатлантичної інтеграції: Хрестоматія. – Чернівці: ЧНУ, 2008. – 140 с.

 12. Єврорегіони: Потенціал міжетнічної гармонізації. Збірка наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2004. – 256 c.

 13. Етнічні взаємини на території Єврорегіону “Верхній Прут”: матеріали Міжнародної наукової конференції / Буковинський політологічний центр та Карінтійський інститут національних меншин. Під ред. А.Круглашова, К.Андервальда, Г.Валентина. – Чернівці: Букрек, 2004. – 401 с.

 14. Ілько І. Регіони Європи у транскордонному співробітництві: досвід для України // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. ІІ. – Чернівці: Прут, 2002. – 352 с.

 15. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід; За ред. М. Максименка. – К.: Міленіум, 2001. – 244 с.

 16. Курс України на інтеграцію до Європейського Союзу: регіональні вимірі громадської підтримки. – Чернівці: Прут, 2002.

 17. Мікула Н. Єврорегіони: Досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.

 18. Мікула Н. Транскордонне співробітництво регіонів України: стан та перспективи // http://www.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/08-6.pdf

 19. Мошняга В. Молдово-румыно-украинские еврорегионы: реальность и ожидания // Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18-19 вересня 2000. – Чернівці: БУКРЕК, 2000. – С. 155-168.

 20. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: Проект Київського центру Ін-ту Схід-Захід / за ред. С.Максименка та І.Студенніко­ва. - Київ: Логос, 2000.

 21. Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 264 с.

 22. Підготовка та менеджмент транскордонних проектів в контексті європейської інтеграції: Навчальний посібник / Укл. С. М. Гакман. – Чернівці: Прут, 2008. – 96 с.

 23. Підготовка та менеджмент транскордонних проектів в контексті європейської інтеграції: Матеріали для тренінг семінарів / Укл. С. М. Гакман – Чернівці, 2009. – 45 с.

 24. Попеску Д. Статус Румунії як члена Європейського Союзу перетворює транскордонне співробітництво з Україною в галузь стратегічного європейського інтересу // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2007. – № 3 (7). - С. 19-21.

 25. Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 6-7 грудня 2001. – Чернівці: Букрек, 2002. – 280 c.

 26. Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18-19 вересня 2000. – Чернівці: БУКРЕК, 2000.

 27. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень “ЄвроРегіо Україна” [Кол. моногр.] / А.Дулеба, К.Волчук, С.Гакман та ін. – К.: “К.І.С”, 2004. – 360 с. (www.eru.org.ua, www.urr.org.ua, www.eastwestinstitute.info).

 28. Транскор­дон­не співробіт­ництво у поліетнічних регіонах Східної та Південно-Східної Європи: Матеріали нау­кового симпозіуму 16-17 червня 1999 р. – Чернівці: Зо­лоті літаври, 1999.

 29. Угода про утворення Єврорегіону “Верхній Прут” // Поточний архів Секретаріату Ради Єврорегіону “Верхній Прут”.

 30. Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти у контексті сучасних європейських процесів: Збірник наукових праць / Буковинський політологічний центр. Під загальною редакцією А. М.Круглашова. – Чернівці: Букрек, 2006.

 31. Уткін О. Українське прикордоння – фактор взаєморозуміння чи нестабільності // Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал. ­­– 2001. – № 2. ­– С. 36-54.

 32. Aurescu B. Tratatul politic de bază româno-ucrainean şi instituţia “Euroregiunilor” // Drepturile omului. -1998. - ? 4. - P. 41.

 33. 2004 European Union Accession: Implications for Ukraine’s Relations with its Central European Neighbours / EastWest Institute and Institute for Regional and Euro-Integration Studies “EuroRegio Ukraine” [Col. monogr.] / A.Duleba, K.Volchuk, S.Hacman e c. t. – K.: “K.I.S”, 2004. – 332 p. (www.eru.org.ua, www.urr.org.ua, www.eastwestinstitute.info).

 34. Gakman S. The Institution of Euro-Regions in the Context of Integration Processes of Ukraine, Moldova Republic and Romania // http: // wwics.si.edu/kennan/ukraine/papers/gakman.pdf

 35. Hacman S. Starea relaţiilor interetnice în regiunea Cernăuţi şi perspectivele lor în contextul activităţii Euroregiunii “Prutul de Sus” // Relaţii etnice pe teritoriul euroregiunii “Prutul de Sus”: Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale / Centrul Politologic Bucovinean şi Institutul pentru Minorităţi Etnice din Carintia. Sub redacţia lui Anatoli Kruglaşov, Karl Anderwald şi Hellwig Valentin. –Cernăuţi: Bukrek, 2004. – P. 108-127.

 36. Hakman S. Contactele interumane şi problema minorităţilor etnice în contextul colaborării transfrontaliere dintre Ucraina şi România // Regiuni, etnii şi identităţii regionale: Lucrurile Simpo­zionului Internaюional de antropologie culturalг din 17-19 mai 2006. – Arad, 2007. – P. 95 – 119.

 37. Hakman S. Relaţiile de frontieră ucraineano-române (sfârşitul secolului XX – începutul secolului XXI) // Istoricul Liviu Marghitan la a 70-a aniversare. – Arad: Ramira, 2007. – P. 331 – 340.

 38. Hakman S. Colaborarea transfrontalieră între Ucraina şi România: aspecte comparative şi de perspectivă // Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”: Dezvoltarea ecomico-socială durabilă în cadrul euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere / Coord.C.I. Alecu, C.Stoica, I.Dornescu. – Iaşi, 2008. – P. 195 – 202.

 39. Manual de cooperare transfrontalieră. Bucureşti: Monitorul oficial, 2000. –300 p.

 40. Workshop “Vital Challenges for Transfrontier Co-operation on the new EU eastern border” (Chernivtsi, 8-9 May 2006).

Схожі:

Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconПрограма Міжнародного практичного семінару „Аграрні web –ресурси України та підвищення їх ефективності”
Мета семінару: обговорення стану аграрних web-ресурсів України та шляхів підвищення їх ефективності
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconПрограма постійно діючого семінару „Румунська мова Чернівці 2007 Підстави для складання програми
Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconПрограма постійно діючого семінару «Європейська та євроатлантична інтеграція та перспективи України» Чернівці 2004
Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого...
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconПрограма обласного постійно діючого семінару спеціалістів
Проблема: «Теоретико-методичні основи становлення І розвитку виховного простору регіону»
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconНтуу «кпі» Транскордонне співробітництво як напрям розвитку України
Основним законодавчим документом в сфері міжрегіональної співпраці є Закон «Про транскордонне співробітництво»[1], але він має значні...
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» icon22 листопада 2011 р на базі Марківської зош І-ІІІ ступенів відбувся постійно діючий семінар вчителів англійської мови. Семінар проходив під керівництвом методиста рмк костюк М. Б. та керівника постійно діючого семінару Галабури О. В
Марківської зош І-ІІІ ступенів відбувся постійно діючий семінар вчителів англійської мови. Семінар проходив під керівництвом методиста...
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconГирявець Марія Іванівна Викладач німецької мови Перечинського професійного ліцею. Педагогічне кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому» в даній роботі розглянуто шляхи підвищення ефективності урок
В даній роботі розглянуто шляхи підвищення ефективності уроків німецької мови, які допомагають перетворити процес навчання у захоплюючу...
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconРумунсько-українське транскордонне співробітництво
Центральним пріоритетом транскордонного співробітництва, який робить внесок у соціальну та економічну інтеграцію сусідніх прикордонних...
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconПрограма семінару вчителів шкіл нового типу «Підвищення ефективності використання ікт в навчально-виховному процесі»
Шевчик Марія Семенівна, директор нвк «зош І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт.Іваничі, заслужений учитель України
Програма постійно діючого семінару «Транскордонне співробітництво: шляхи підвищення його ефективності» iconТранскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку
Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України. За ред. С. Максименка. – К.: Логос, 2000. – 171 с. – : с. 138 170
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка