Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання




427.18 Kb.
НазваДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання
Сторінка1/5
Дата конвертації18.05.2013
Розмір427.18 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5


Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ документів іноземними мовами

Методика викладання

іноземних мов

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

(за матеріалами періодичних видань

за II півріччя 2006 року)


Випуск 6
Дніпропетровськ
2007
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск 6. / Упорядники: О. А. Захарова, О. В. Прокоф’єва. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007. – 40 с.

Упорядники О. А. Захарова

О. В. Прокоф’єва
Редактор О. Н. Літуча


Тираж 25 прим. Зам. № 53

Підписано до друку 26.12.07

Видавничий центр ДОУНБ

м. Дніпропетровськ, вул. Ю.Савченка, 10


Від упорядника
Відділ документів іноземними мовами Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, йдучи назустріч потребам користувачів у довідковій літературі з методики викладання іноземних мов та з ціллю донести її до багатьох з них, підготував бібліографічний покажчик, який ми пропонуємо Вашій увазі.

Покажчик складено на основі періодичних видань України та Росії, що одержав відділ документів іноземними мовами за друге півріччя 2006 року.

Матеріал покажчика поданий у такій послідовності: загальні питання методики викладання іноземних мов; методика викладання деяких розділів мови за видами компетенцій, сценарії позакласних заходів, методика викладання окремих мов, тематичний матеріал та розробки уроків до цих мов.

Покажчик може бути корисним викладачам іноземної мови середніх навчальних закладів та студентам, що вивчають курс „Методика викладання іноземної мови”.

Покажчик виходитиме двічі на рік.


Іноземні мови. Методика викладання


 1. European Language Portfolio: методичний банк // Англійська мова та література. - 2006. - № 25. - C. 1 - 16




 1. Fomina Anna

Using Songs to Explore a Foreign Culture: методичний матеріал // Іноземні мови. - 2006. - № 3. - C. 59 - 61


 1. Languages are learned, they are not taught // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N16. - C. 19-21




 1. Булгакова Вікторія

Підготувати молодь до самонавчання: деякі методологічні аспекти розбудови старшої школи на засадах профільності // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №6. - C. 62 - 66


 1. Буренко В. М.

Особливості викладання іноземних мов у 2006 - 2007 навчальному році // Англійська мова та література. - 2006. - № 25. - C. 2 - 7


 1. Волошинова Людмила

Вивчаємо мову зорових образів: аудіовізуальні технології у стратегіях мовної підготовки старшокласників // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №5. - C. 72 - 77


 1. Годунова Н. А.

Использование краеведческого материала для повышения мотивации при обучении иностранным языкам: методический материал // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - C. 46-48


 1. Головань И. В.

Развитие умений письменной речи на иностранном языке во время летнего отдыха: методический материал // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - C. 43 - 45


 1. Голота Ганна

Долаючи психологічне та культурологічне непорозуміння: коментування як засіб подолання комунікативних невдач у фреймі тандем - методу // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №6. - C. 104 - 110

 1. Голушкова Н. М.

Структурная организация и предметное содержание речевой деятельности. - (Теория) // Иностранные языки в школе. - 2006. - N 8. - С. 19-25. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

Важность обучения речевой деятельности как основного объекта в преподавании иностранных языков.


 1. Державна підсумкова атестація з іноземних мов: методичні рекомендації // Deutsch (Шкільний світ). - 2007. - №4. - C. 11 – 17




 1. Епихина Н. М.

Деятельностный подход в обучении иностранным языкам // Deutsch Kreativ. - 2006. - N4. - C. 2 – 4


 1. Игумнова О. В.

Предпрофильный курс "Любимые рифмы британских детей". - (Теория) // Иностранные языки в школе. - 2006. - N 8. - С. 25-31. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

Основное назначение предлагаемого курса - помочь выпускнику определить зону своих общих и профильных интересов в процессе знакомства с профессиями переводчика, культуролога и т. п.


 1. Ильина Л. Е.

Новый взгляд на систему оценок и рейтинговый учет знаний: методические указания // Иностранные языки в школе. - 2006. - N6. - C. 44 - 48


 1. Казачінер О. С.

Організація навчання слабковстигаючих школярів // Англійська мова та література. - 2006. - № 31. - C. 3 – 5


 1. Карпенко О. О.

Роль кабінету іноземної мови у навчанні // Англійська мова та література. - 2006. - № 34. - C. 2 – 3


 1. Карпенко О. О.

Як налагодити работу в парах на уроках іноземної мови // Англійська мова та література. - 2006. - № 34. - C. 4 - 5


 1. Коваленко О.

Політика та практика викладання в умовах соціокультурного розмаїття: Проект Ради Європи // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №5. - C. 10 - 13


 1. Коваленко Оксана

Державна підсумкова атестація з іноземних мов (9-11 класи): методичний матеріал // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №6. - C. 6 - 8


 1. Кузьменкова Ю. Б.

Составление программ и подбор учебного материала к элективным курсам по английскому языку для профильной школы. Лекция 2. Возможности планирования занятий по иностранному языку // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N18. - C. 21-28


 1. Кузьменкова Ю. Б.

Составление программ и подбор учебного материала к элективным курсам по английскому языку для профильной школы. Лекция 4. Возможности составления языковых и речевых модулей для предметно-ориентированных курсов // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N20. - C. 21-28


 1. Кузьменкова Ю. Б.

Составление программ и подбор учебного материала к элективным курсам по английскому языку для профильной школы. Лекция 6. Элективные курсы в профильном обучении: задачи и перспективы // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N22. - C. 21-27


 1. Кузьменкова Ю. Б.

Составление программ и подбор учебного материала к элективным курсам по английскому языку для профильной школы. Лекция 7. Этапы составления программ элективного курса // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N23. - C. 22-28


 1. Лапченко В. С.

Методика комунікативного навчання в умовах модернізації навчально - виховної роботи // Англійська мова та література. - 2006. - № 32. - C. 2 – 3



 1. Маланова О. В.

Використання комп'ютерних технологій з урахуванням особистості учня // Англійська мова та література. - 2006. - № 34. - C. 6


 1. Маслієва К. С.

Зміст комплексної сценарної гри як форми тематичного контролю з іноземної мови у початковій школі: методичний матеріал // Іноземні мови. - 2006. - № 4. - C. 38 - 41


 1. Методика викладання іноземних мов у таблицях і схемах: вкладка // Англійська мова та література. - 2006. - № 31. - C. 1 - 8




 1. Мильруд Р. П.

Языковой тест: проблемы педагогических измерений // Иностранные языки в школе. - 2006. - N5. - C. 7 - 13


 1. Мишанська М. М.

Як працювати над темою: алгоритм роботи // Англійська мова та література. - 2006. - № 29. - C. 17 – 20


 1. Москаленко Ю. А.

Розвиток навичок аудіювання на уроках іноземної мови у школі другого ступеня // Англійська мова та література. - 2006. - № 22/23. -C. 15 - 16


 1. Мыльцева Н. А.

Подготовка специалистов со знанием иностранных языков в высших учебных заведениях: методические рекомендации // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - C. 11 – 19


 1. Ніколаенко Станіслав

Перелік програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою в 2006/2007 навчальному році: Іноземні мови // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №5. - C. 6-9


 1. Навчати малюків із радістю: допоможе кожному вчителеві новий навчально-методичнтй посібник "Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи" // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №5. -C. 122 - 124




 1. Нагорнова І.

Внутрішньошкільний контроль викладання іноземної мови ( з урахуванням специфіки предмету) // Le Francais (Шкільний світ). - 2006. - №17. - C. 17-21


 1. Першукова Оксана

Особливості змісту навчання іноземної мови в старшій школі у країнах західної Европи: методичний матеріал // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №6. - C. 75 - 82


 1. Про вивчення іноземних мов у 2006/2007 н.р. // Le Francais (Шкільний світ). - 2006. - №15/16. - C. 11-14




 1. Свиридюк В. П.

Інтернет - технології у процесі оволодіння студентами - заочниками вищих навчальних закладів іншомовним писемним спілкуванням: методичний матеріал // Іноземні мови. - 2006. - № 4. - C. 22 - 25


 1. Скляренко Н. К.

Рольова гра в інтерактивних фоновправах для формування мовних компетенцій в процесі оволодіння іноземною мовою: методичний матеріал // Іноземні мови. - 2006. - № 4. - C. 15 – 17


 1. Слободина Т. И.

Предпрофильное обучение: Курс "Основы переводческой деятельности" // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - C. 2-6


 1. Смирнов И. Б.

Развитие устной речи учащихся на основе аутентичного художественного фильма // Иностранные языки в школе. - 2006. - N6. - C. 11 - 14


 1. Соловова Е. Н.

Формирование филологической компетенции в профильной школе и вузе. - (Теория) // Иностранные языки в школе. - 2006. - N 8. - С. 13-18. - ISSN ХХХХ-ХХХХ

В связи с переходом на компетентностную модель образования, становятся актуальными вопросы усиления гуманизации и гуманитаризации образования в целом.


 1. Соловова Е. Н.

Социокультурные лакуны: типология, причины появления и способы заполнения при изучении иностранных языков // Иностранные языки в школе. - 2006. - N5. - C. 2 – 7


 1. Соловова Е. Н.

Социокультурные лакуны: типология, причины появления и способы заполнения при изучении иностранных языков // Иностранные языки в школе. - 2006. - N6. - C. 2 - 8


 1. Трубачова Дар'я

Не бійтесь заглядати у словник: До проблеми укладання та використання термінологічних словників у навчальному процесі // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - №6. - C. 100 – 103


 1. Хаимова Е. М.

Эстетическое воспитание как метод обучения иностранному языку в средней школе: "Цель или средство?" // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N19. - C. 34-35

Позакласна робота


 1. Eliot's Cats Gallery: School Theatre // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N24. - C. 13-15




 1. English is fun: Интеллектуально-лингвистическая игра для учащихся 5-х классов // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N20. - C. 33-35




 1. Gritsyuk Tatiana

Halloween: School Theatre // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N20. - C. 38-39


 1. Kershin Victor

Christmas is a Holiday of Childhood: School Theatre: Сценарий рождественского представления для уч-ся 2-4 классов // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N23. - C. 30-32

 1. Plyushcheva Natalia

Новогодний праздник (для младших классов школ с углубленным изучением иностранного языка) // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N23. - C. 44


 1. Smelova Lyudmila

Рождественский утренник: School Theatre // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N23. - C. 41-43


 1. The Forgotten Christmas Wish: School Theatre // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N23. - C. 29




 1. Yegorova Polina

The Tale of the Dead Princess and Seven Knights: Fairy-tale by A. Pushkin // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N15. - C. 26-28


 1. Заднепровская Г. П.

Конкурс "Good Luck": методический материал // Иностранные языки в школе. - 2006. - № 7. - C. 75 - 79


 1. Шадрунова Світлана

Learning English can be fun: Гра-змагання // English (Шкільний світ). - 2007. - № 2. - C. 4-5

Англійська мова. Методика викладання



 1. Bugrova Anastasia

English through biology: методическая записка для преподавателей // Английский язык (Первое сентября). - 2006. - N15. - C. 21-25


 1. Chkhetiani T.

Cross-Cultural Approach to Foreign Language Study: методичний матеріал // Іноземні мови. - 2006. - № 3. - C. 52 - 53


 1. Haskins Greg R.

A Guide to Critical Thinking // Англійська мова та література. - 2007. - № 1. - C. 1-16 (вкладка)

  1   2   3   4   5

Схожі:

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами
Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, йдучи назустріч потребам користувачів у довідковій літературі з методики...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи
Публічні бібліотеки області: рік 2005. Інформаційно-аналітичний огляд/ Укладач І.Є. Луньова. – Дніпропетровськ: Обласна універсальна...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconБібліотека Відділ документів іноземними мовами
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. Захарова,...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconКомунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
«Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія»
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Патентно-технічний відділ
У трефлану [Текст] / Кошель М.І., Мусіяка В. К., Яворська В. К., Дроговоз І. В., Мережинський Ю. Г., заявник та патентовласник український...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Краєзнавчий відділ
Лицар Свободи. До 75-річчя від дня народження Івана Сокульського: Біобібліограф покажчик / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: доунб,...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ наукової інформації та бібліографії
Берестень, Владимир Ильич. Коррупция и ее общественная опасность : Учеб метод пособие / В. И. Берестень. Минск : ривш, 2005. 166...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ наукової організації і методики
Велика роль сільської бібліотеки й у вихованні інтересу до історії рідного краю, його природних багатств, культури, демографічних...
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ документів іноземними мовами Методика викладання iconДніпропетровська Обласна Універсальна Наукова
Відділ комплектування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував черговий „Зведений каталог періодичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка