Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
224.79 Kb.
Назва«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
Дата конвертації18.05.2013
Розмір224.79 Kb.
ТипДокументы


Навчальна дисципліна

«Українська література» (семестр перший)

напрям підготовки 6.030301 Журналістика
Теми практичних занять
з/п

Назва теми

1

«Повість временних літ» як зразок літописання київської Русі

 1. Літописання в Київській Русі, час його виникнення та жанрові особливості.

 2. Нестор як упорядник «Повісті временних літ». Джерела твору.

 3. Композиція “Повісті временних літ”.

 4. Синкретизм як головна риса стилю літопису.

 5. Особливості характеротворення персонажів «Повісті временних літ».

 6. Народнопоетичні легенди та перекази в літописі, їх значення.

2

Києво-Печерський патерик як пам’ятка агіографічного письменства

 1. Місце агіографії в системі жанрів пізнього Середньовіччя.

 2. Виникнення київського монастирського епосу.

 3. Жанрові особливості Києво-Печерського патерика; редакції пам’ятки.

 4. Мотив чуда в новелах про Алимпія-іконника, Агапіта-лікаря, Прохора-Лободника, Мойсея-угрина.

 5. Барокові редакції «Києво-Печерського патерика».

3

Полемічно-публіцистична творчість Івана Вишенського

 1. Суспільно-культурний і релігійний контекст творчості Івана Вишенського.

 2. Відомості про життєвий і творчий шлях Івана Вишенського. Світогляд письменника.

 3. Історична основа, проблематика, образність провідних творів Івана Вишенського, їх вплив на українську культуру.

 4. Особливості стилю послань Івана Вишенського.

4

Художній світ української барокової поезії

 1. особливості українського бароко.

 2. Риси барокового стилю в поезії Лазаря Барановича.

 3. Жанрово-тематична своєрідність поетичної творчості Івана Величковського.

 4. Художній світ поезії Климентія Зиновіїва: тематика, образи, жанрова природа.

 5. художня своєрідність поетичних творів Данила Братковського.

 6. Збірка «Сад божественних пісень» Григорія Сковороди: жанрово-тематична специфіка, образна система.

5

Жанрово-стильова своєрідність поеми «енеїда» Івана Котляревського

 1. Традиції та новаторство Івана Котляревського в травестіюванні сюжету однойменної поеми Вергілія.

 2. Жанрова природа «Енеїди» Івана Котляревського.

 3. Фольклорні елементи і проблема національного характеру в поемі.

 4. Проблема стильового вираження поеми в дослідженнях літературознавців: бароко – класицизм – просвітницький реалізм – преромантизм.

 5. Явище «котляревщини» в українській літературі початку ХІХ ст.

6

Стильова своєрідність прозової спадщини Григорія Квітки-Основ’яненка

 1. Сентименталізм та його ознаки в українській літературі. Літературно-естетичні погляди Григорія Квітки-Основ’яненка.

 2. Повість «Маруся» як перший зразок «серйозної» прози в новому українському письменстві.

 3. Еволюція жіночого образу повістях григорія Квітки-Основ’яненка.

 4. Синтез сентименталізму й романтизму в оповіданні «Перекотиполе».

 5. Бурлескно-реалістичний характер оповідань Григорія Квітки-Основ’яненка.

 6. поєднання елементів реалістичного та фантастичного бачення світу у повісті «Конотопська відьма».

7

Українська романтична балада

 1. Жанрова своєрідність української романтичної балади.

 2. Мотиви й образи балад Левка Боровиковського («Маруся», «Чарівниця», «Вивідка», «Ледащо», «Молодиця»).

 3. Тематична специфіка балад Амвросія Метлинського («Смерть бандуриста», «Підземна церква», «Козачая смерть»).

 4. Художнє осмислення минулого у творах Миколи Костомарова («Пан Шульпіка», «Співець Митуса», «Брат з сестрою», «Ластівка, «Наталя»).

 5. Інтерпретація традиційного сюжету в баладах «Маруся» Левка Боровиковського та «Наталя» Миколи Костомарова.

8

«Руська трійця» як школа українського романтизму

 1. «Руська трійця» і початок розвитку нової української літератури в Галичині.

 2. Тематичне багатство альманаху «Русалка Дністровая», його суспільно-культурне значення.

 3. Тематично-жанрові різновиди та художня специфіка творчості Маркіяна Шашкевича.

 4. Літературна й фольклористична діяльність Якова Головацького.

 5. Художній світ поезії Івана Вагилевича.

9

біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка

 1. Вплив Біблії на світогляд Тараса Шевченка.

 2. Переспіви з біблійних текстів у поетичній творчості митця («Псалми Давидові», «Подражаніє Ієзекіїлю», «Царі», «Осія. Глава ХІV», «Ісаія. Глава 35»).

 3. Роль біблійних епіграфів у творах поета («Сон» («У всякого своя доля..»), «Єретик», «Кавказ», «І мертвим, і живим…»).

 4. Біблійний сюжет і тематика як художній засіб образного узагальнення у творчості Тараса Шевченка («Неофіти», «Марія», «Во Іудеї во дні они…»).

 5. Біблійне підґрунтя Шевченкового «Букваря».

10

Художній світ української прози Марка Вовчка

 1. Проблема авторства творів Марка Вовчка. Стильовий синкретизм української прози письменниці.

 2. Жанрово-стильова своєрідність «Народних оповідань».

 3. Образ романтичного героя у повістях «Кармелюк» і «Гайдамаки».

 4. «Інститутка» Марка Вовчка як перша в українській літературі соціально-психологічна повість.

 5. Принципи характеротворення жіночих образів у повісті «Три долі».

11

Історична романістика середини ХІХ ст.: «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

 1. Шляхи формування та розвитку історичного роману в українській літературі.

 2. Історія написання та видання роману «Чорна рада».

 3. Система образів роману.

 4. Особливості композиції твору, природа конфліктів.

 5. Проблематика роману «Чорна рада».

12

Художня своєрідність романтичної прози Олекси стороженка

 1. Основні фактори становлення Олекси Стороженка як прозаїка.

 2. Літературне опрацювання фольклорних зразків у циклі «З народних уст», його дидактичне спрямування.

 3. Поєднання побутово-етнографічного зображення з химерним світом повір’їв та легенд в оповіданнях «Закоханий чорт», «Чортова корчма», «Сужена».

 4. Ідеалістичне зображення козацтва в оповіданнях Олекси Стороженка («Кіндрат Бубненко-Швидкий», «Прокіп Іванович», «Дорош», «Мірошник», «Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа»).

 5. жанрова специфіка повісті «Марко Проклятий». Поєднання міфологічно-легендарного та конкретно-історичного вимірів у творі.


Самостійна робота
з/п

Назва теми

1

Ораторська й учительна проза Київської Русі

 1. Загальна характеристика ораторсько-проповідницької й учительної прози Київської Русі. Провідні жанри.

 2. «Слова про закон і благодать» митрополит Іларіона як зразок урочистої проповіді. Композиційні особливості твору.

 3. Алегорично-символічна інтерпретація біблійних образів у проповідях свт. Кирила Турівського.

 4. Повчання як літературний середньовічний жанр.

 5. Жанрова своєрідність «Повчання» Володимира Мономаха.

 6. Тематична своєрідність повчань прп. Феодосія Печерського.

2

«Слово о полку Ігоревім» як оригінальний твір літератури Київської Русі

 1. Історія відкриття тексту. Проблема автентичності «Слова о полку Ігоревім».

 2. Подієва основа сюжету.

 3. Образна система твору; засоби характеротворення.

 4. Жанрова і поетикальна своєрідність.

3

Галицько-Волинський літопис як зразок орнаментального стилю в літописанні

 1. Історія написання літопису. Питання авторства.

 2. Структура і джерела літопису.

 3. Центральні персонажі літопису (король Данило Галицький і князь Володимир Василькович).

 4. Опис протистоянні русинів монголо-татарській навалі.

 5. Фольклорні вкраплення у структурі літопису. Легенда про євшан-зілля.

4

Гуманістичні тенденції в літературі доби Ренесансу в Україні

 1. Гуманізм як напрям епохи українського Відродження (друга половина ХV–ХVІ ст.).

 2. Літературна спадщина Юрія Дрогобича.

 3. Художня своєрідність поезії Павла Русина з Кросна.

 4. Ренесансні тенденції творів Станіслава Оріховського.

 5. Мотиви й образи поеми «Роксоланія» Севастяна Кльоновича.

5

панегірична поезія раннього бароко

 1. панегірики як естетична мода доби Бароко. Жанрові різновиди панегіриків.

 2. Бароковість панегіриків «Візерунок цнот» Олександра Митури та «На старожитний клейнот ясносвітних та вельможних князів Острозьких» Даміана Наливайка.

 3. Художня своєрідність твору «Вірші на жалосний погреб… Петра Конашевича-Сагайдачного» Касіяна Саковича.

 4. Панегірики на честь митрополита Петра Могили: «Імнологіа», «Євхаристиріон, албо Вдячность… Петру Могилѣ» Софронія почаського, анонімна «Евфоніа».

6

«Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка як зразок «козацького літопису»

 1. Загальна характеристика барокової історико-мемуарної прози. Зміст поняття «козацькі літописи».

 2. Джерела Літопису Самійла Величка. Документальна основа твору. Літературні містифікації.

 3. Принципи образотворення. Антропологічні погляди Самійла Величка.

 4. Стильова своєрідність твору.

7

Українська барокова драма

 1. Загальний огляд розвитку української барокової драми.

 2. жанрово-стильовий синкретизм драми «Володимир» Феофана Прокоповича, особливості характеротворення.

 3. «Милість Божа» невідомого автора як історична драма.

 4. Жанрово-тематична і сюжетно-композиційна своєрідність драми «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

 5. Поетика інтермедій до драм Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського.

8

Драматургія Івана Котляревського і Григорія Квітки-Основ’яненка

 1. Особливості становлення нової української драматургії.

 2. Дискусії в літературознавстві довкола питання про творчий метод п’єси «Наталка Полтавка» Івана Котляревського (класицизм, сентименталізм, просвітницький реалізм). Художні особливості п’єси.

 3. Розвиток жанру водевілю у творчості Івана Котляревського («Москаль-чарівник») та Григорія Квітки-Основ’яненка («Бой-жінка»).

 4. Образність і проблематика п’єс «Сватання на Гончарівці», «Шельменко-денщик» Григорія Квітки-Основ’яненка.

 5. Трагедійне начало у п’єсі «Щира любов» Григорія Квітки-Основ’яненка.

9

Жанр байки в українській літературі першої половини ХІХ ст.

 1. Історія розвитку жанру байки у світовій та українській літературі. Жанрові ознаки байки.

 2. Джерела, жанрові різновиди та художні особливості байок Петра Гулака-Артемовського.

 3. Художня своєрідність байок Євгена Гребінки.

 4. Жанровий різновид міні-байки у творчості Левка Боровиковського.

 5. Самобутній характер байок Маркіяна Шашкевича.

10

Жанрово-тематичні особливості творчості Петра Гулака-Артемовського

 1. Періодизація творчості письменника. Перекладацька діяльність.

 2. Дидактична поезія «Справжня добрість».

 3. Творчі пошуки у жанрі байки.

 4. Жанр балади у творчості Петра Гулака-Артемовського («Твардовський», «Рибалка»).

 5. Бурлескно-травестійна поезія.

11

Жанрово-стильова своєрідність творчості Євгена Гребінки

 1. творча біографія письменника.

 2. Преромантичні тенденції в ліриці митця.

 3. Синтез романтизму й сентименталізму у збірці «Рассказы пирятинца».

 4. Романтичні тенденції в історичній прозі Євгена Гребінки («Нежинский полковник Золотаренко, «Чайковский»).

 5. Звернення до реалістичного методу у прозовій творчості («Кулик», «Злой человек», «Приключения синей ассигнации», «Верное лекарство», «Лука Прохорович», «Записки студента», «Доктор»).

12

Українська романтична поезія

 1. Шляхи розвитку української романтичної поезії: народно-фольклорна, історико-поетична, байронічна течії.

 2. романтичні настрої й образи поезії Амвросія Метлинського.

 3. Романсова лірика Олександра Афанасьєва-Чужбинського.

 4. Медитативний характер поезії Михайла Петренка.

 5. Елегійна лірика Віктора Забіли.

13

Творчі пошуки Миколи Костомарова у прозових і драматичних жанрах

 1. творчий шлях Миколи Костомарова.

 2. Місце прозових творів у ранній прозі письменника (повість «Сорок лет», казки «Торба», «Лови»). Оригінальність художнього замислу прозової книжки «Рассказы И. Богучарова».

 3. Жанрово-тематична і стильова своєрідність історичних повістей «Сын», «Холуй», «Кудеяр», «Черниговка».

 4. Історична драма «Сава Чалий» як художня трансформація фольклорного джерела. Алюзійність політичної драми «Кремуций Корд».

 5. Романтико-патріотичні тенденції у трагедії «Переяславська ніч». Синтез класицистичного стилю та романтичної поетики в історичній драмі «Эллины Тавриды».

14

Українська романтична поезія в Західній Україні: Микола Устиянович, Антін Могильницький

 1. Шляхи розвитку української романтичної поезії в Західній Україні.

 2. Провідні мотиви поезії Миколи Устияновича («Верховинець» («Верховино, світку ти наш...», «Піснь опришків», «Хлібороб», «І старому придасться школа...», «Ужас на Русі при зближенню монголів...», «Похід Русі на Царгород»).

 3. Утвердження Антоном Могильницьким української мови у «високих» жанрах («Рідна мова», «Радісне привітаннє...»).

 4. Поема «Скит Манявський» Антона Могильницького: особливості поетики.

15

Соціально-політичні поеми Тараса Шевченка періоду «трьох літ»

 1. Загальна характеристика творчості Тараса Шевченка періоду «трьох літ».

 2. Поема «Сон» як політична сатира, особливості композиції та сюжету твору.

 3. Жанрова та художня своєрідність твору «Кавказ».

 4. Заклик до національної злагоди в посланні «І мертвим, і живим…», художні особливості твору.

 5. Поема-містерія «Великий льох»: традиції та новаторство художнього вирішення.

16

Медитативна лірика Тараса Шевченка

 1. Жанрові ознаки медитативної лірики.

 2. Рефлективно-психологічні медитації Тараса Шевченка «казематного» циклу.

 3. Концепція творчо-психологічного буття в ліриці митця.

 4. Інтимно-психологічна медитативна лірика.

 5. «Лірика спогадів» Тараса Шевченка.

 6. Пісенно-медитативна лірика Тараса Шевченка.

17

«Люборацькі» Анатолія Свидницького як соціально-психологічний роман

 1. Історія написання та видання твору.

 2. Жанрово-композиційні особливості роману.

 3. Особливості типізації та індивідуалізації персонажів.

 4. Проблематика роману.

 5. Новаторство Анатолія Свидницького у романному жанрі.

18

Лірика та ліро-епос Леоніда Глібова

 1. Життєвий і творчий шлях Леоніда Глібова. Періодизація творчості митця.

 2. Інтимна і пісенно-романтична лірика.

 3. Два періоди байкарської творчості Леоніда Глібова. Тематика та художні особливості байок.

 4. Жанрова своєрідність творів для дітей.

19

Художній світ поетичної спадщини Пантелеймона Куліша

 1. Поезія Пантелеймона Куліша в оцінці українських літературознавців.

 2. Теми, мотиви, образи поетичних творів Пантелеймона Куліша (збірки «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін»).

 3. Фольклорний характер поеми «Україна», її художня специфіка.

 4. Особливості трактування історичного минулого в поемах Пантелеймона Куліша.

 5. Поема «Куліш у пеклі» в контексті історіософії автора.

20

Поетична й ліро-епічна творчість Степана Руданського

 1. Біографія Степана Руданського. Періодизація творчості митця.

 2. Жанрово-тематична своєрідність гуморесок Степана Руданського.

 3. Романтичний характер балад Степана Руданського.

 4. джерельна основа і художня своєрідність поем Степана Руданського.

21

Жанрово-тематичні модифікації малої прози Юрія Федьковича

 1. Естетичні погляди Юрія Федьковича.

 2. Сюжетно-композиційні особливості малої прози.

 3. Роль любовної колізії в оповіданнях «Люба – згуба», «Серце не навчити».

 4. Ідеалізація гуцульських звичаїв як лицарського кодексу честі.

 5. Внутрішні пошуки головного героя в оповіданнях Юрія Федьковича.

 6. Художня презентація жовнірського життя.


Індивідуальні завдання

ЗМ

Зміст і тематика індивідуальних завданьСтворити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

  • Перекладна література доби Середньовіччя.

  • Оригінальна література доби Середньовіччя.

  • Гуманістичні тенденції літератури Ренесансу.

  • Полемічно-публіцистична література ХV–ХVІ ст.Створити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

 • Українська барокова проза.

 • Барокова поезія в Україні.

 • Розвиток шкільної драми.

 • Творчість Григорія Сковороди.Створити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

 • Творчість Івана Котляревського.

 • Творчість Григорія Квітки-Основ’яненка

 • Творчість Петра Гулака-Артемовського.

 • Творчість Євгена Гребінки.Створити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

 • Преромантизм в українській літературі.

 • Романтизм як художній напрям.

 • Харківська школа романтиків.

 • Діяльність «Руської трійці».Створити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

 • Творчість Тараса Шевченка.

 • Реалізм як художній напрям.

 • Творчість Марка Вовчка.

 • Творчість Леоніда Глібова.

 • Творчість Анатолія Свидницького.Створити реферативну базу даних до однієї з названих тем:

 • Творчість Пантелеймона Куліша.

 • Творчість Олекси Стороженка.

 • Творчість Степана Руданського.

 • Творчість Юрія Федьковича.


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.


Рекомендована література

Базова

 1. Білоус П.В. Історія української літератури ХІ–ХVІІІст. : навч. посібник / П.В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 423 с. – (Альма-матер).

 2. Возняк М. Історія української літератури : у 2 кн. / Михайло Возняк. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Світ, 1994. – Кн. 2. – 555, 3 с.

 3. Возняк М. Історія української літератури : у 2 кн. / Михайло Возняк. – 2-ге вид., перероб. – Львів : Світ, 1992. – Кн. 1. – 696 с.

 4. Ісіченко Ігор, архиєпископ. Історія української літератури: епоха Бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.) : навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / Ігор Ісіченко, ариєпископ. – Львів : Святогорець, 2011. – 568 с.

 5. Історія української літератури (Перші десятиріччя ХІХ ст.) : підручник / П. Хропко, О. Гнідан, П. Орлик та ін. – К. : Вища школа, 1992. – 512 с.

 6. Історія української літератури XIX ст. : у 3 кн. : навч. посіб. / [за ред. М. Яценка]. – К. : Либідь, 1995–1996. – Кн. 1 : Перші десятиріччя ХІХ ст. – 368 с.

 7. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : підручник / [за ред. О. Галича]. – К. : Шлях, 2005. – 392 с.

 8. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. : підручник / [за ред. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1. – 656 с.

 9. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. : підручник / [за ред. М.Г. Жулинського]. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 712 с.

 10. Історія української літератури. ХІХ століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1995–1997. – Кн. 2 : 40-ві – 60-ті роки ХІХ ст. – 381, [1] с.

 11. Історія української літератури. ХІХ століття : у 3 кн. : навч. посібник / за ред. М. Т. Яценка. – К. : Либідь, 1997. – Кн. 3. – 429, [2] с.

 12. Полєк В.Т. Історія української літератури Х–ХVІІ ст. : навч. посібник / В.Т.Полєк. – К. : Вища школа, 1994. – 141, [3] с.

 13. Сліпушко О. Софія Київська. Українська література середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття) / Оксана Сліпушко. – К. : Аконіт, 2002. – 398, 1 с.

 14. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – 478, [2] с.

 15. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Дмитро Іванович Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568 с. – (Альма-матер).


Допоміжна

 1. Антологія української поезії: в 6 т. / ред. кол. : М. П. Бажан та ін. – К. : Дніпро, 1984. – Т. 1: Українська дожовтнева поезія. Твори поетів ХІ–ХVІІІ ст. / упоряд. та автор біограф. довідок В. О. Шевчук ; прим. В. П. Маслюка та В. О. Шевчука. – 453, 1 с.

 2. Аполлонова лютня: київські поети ХVІІ–ХVІІІ ст. : [антологія] / передм. В. Яременка ; упорядк. та примітки В. Маслюка, В. Шевчука, В. Яременка ; за ред. В. Крекотня. – К. : Молодь, 1982. – 310, 8 с.

 3. Білоус П.В., Білоус О.П. Самостійна робота з давньої української літератури : навч. книга / П.В.Білоус, О.П.Білоус. – Житомир, 2008. – 171 с.

 4. Білоус П.В., Білоус О.П. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П.В.Білоус, О.П.Білоус. – К. : Академія, 2010. – 357 с. – (Сам!).

 5. Бовсунівська Т.В. Українська бурлескно-травестійна література першої половини ХІХ століття (в аспекті функціонування комічного) : навч. посібник / Т.В.Бовсунівськка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 178 с.

 6. Воскресіння мертвих. Українська барокова драма. Антологія / [уклад., перекл., статті, прим. В.О.Шевчука]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 7. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література / М.С.Грицай, В.Л.Микитась, Ф.Я.Шолом / за ред. проф. М.С.Грицая. – К. : Вища школа, 1989. – 413, [1] с.

 8. Давня українська література : хрестоматія / упор., передм. та комент. М.М.Сулими. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1993. – 671, 1 с.

 9. Єфремов С. Історія українського письменства / Сергій Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 685, 1 с.

 10. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть : у 2 кн. / за ред. В.Яременка. – К. : Аконіт, 2002. – Кн. 1. – 783, [1] с.

 11. Золоте слово. Хрестоматія літератури України-Русі епохи Середньовіччя ІХ–ХV століть : у 2 кн. / за ред. В.Яременка. – К. : Аконіт, 2002. – Кн. 2. – 784 с.

 12. Ісіченко Ігор, архиєпископ. Лекції з історії української літератури Х–XVI ст. [Електронний ресурс] / Ігор Ісіченко, архиєпископ // Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Філологічний факультет. – Кафедра історії української літератури. – Режим доступу : http://sites.google.com/site/archbishopihor/ukrainian-literature-x-xvi

 13. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття) : посібник для студентів-філологів / Савченко І., Чернова І. – К. : Альфа-М, 2005. – 67 с.

 14. Історія української літератури : у 8 т. / ред. кол. : Є. П. Кирилюк (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 538, 1 с.

 15. Кравченко В. О., Єременко О. Р.  Історія української літератури першої половини ХІХ століття : навч. посібник / В. О. Кравченко, О. Р. Єременко. – вид. 2-е, доп. і перероб. – Суми, 2009. – 224 с.

 16. Новик О. Історія української літератури (давньої) : навч. посібник / Ольга Новик. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 223 с.

 17. Полєк В.Т. Історія української літератури ХVІІІ ст. / В. Т. Полєк. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 1999. – Ч. 1. – 224 с.

 18. Савченко І. Давня українська література : посібник для студентів-філологів / Ірина Савченко. – К. : Альфа-М, 2006. – 175 с.

 19. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 4 : Література пізнього Бароко (1709–1798 рік). – 798, [1] с.

 20. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 3 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 798, [1] с.

 21. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 1 : Література епохи Ренесансу (друга половина ХV – ХVІ століття). Література раннього Бароко (80-ті роки ХVІ століття – 1632 рік). – 799 с.

 22. Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) / упор. В. Шевчук, В. Яременко. – К. : Аконіт, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – 798, [1] с.

 23. Українська байка / [упоряд. та передм. Б. Деркача, В. Косяченка]. – К. : Дніпро, 1983. – 463 с.

 24. Українська література XVII ст.: синкретична писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; вступ. ст., упорядк. та примітки В.І.Крекотня. – К. : Наук. думка, 1987. – 604, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 25. Українська література XІV–XVI ст.: Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; упор. і прим. В.П. Колосової та ін.. – К. : Наукова думка, 1988. – 596, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 26. Українська література ХVІІІ ст.: Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори / ред. кол. : І.О.Дзеверін (голова) та ін. ; вступ. ст., упорядк. і примітки О.В.Мишанича. – К. : Наукова думка, 1983. – 693, 1 с. – (Бібліотека української літератури).

 27. Українська література ХІХ століття: хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. Н. М. Гаєвська. – К.: Либідь, 2006. – 1328 с.

 28. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : хрестоматія / [П.В. Білоус, Г.Д. Левченко, О.П. Білоус] ; за ред. П.В. Білоуса. – К. : Академія, 2011. – 682, [3] с.

 29. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. : хрестоматія з коментарями / [упоряд. Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька ; відп. ред. І. П. Чепіга]. – Чернівці : Прут, 1997. – 367, [1] с.

 30. Українська поезія: кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. / упор. В.П.Колосова, В.І.Крекотень. – К. : Наукова думка, 1978. – 430, 1 с. – (Пам’ятки давньої української літератури).

 31. Українська поезія: середина ХVІІ ст. / [упор. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. – К. : Наукова думка, 1992. – 679 с. – (Пам’ятки давньої української літератури).

 32. Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у 2 ч. / відп. ред. В.М.Нічик ; передм. В.Д.Литвинова. – К. : Наукова думка ; Основи, 1995. – Ч. 1. – 430, 1 с.

 33. Українські поети-романтики 20–40-х років XIX ст. / [упоряд., підгот. текстів, біограф. довідки і приміт. С.Крижанівського ; вступ. ст. І.Айзенштока]. – К. : Дніпро, 1968. – 634, [1] с.

 34. Українські поети-романтики. Поетичні твори / [ред. кол. : І.Дзеверін (голова) та ін. ; упоряд. і приміт. М.Гончарука ; вст. стаття М.Яценка ; ред. тому М.Яценко]. – К. : Наукова думка, 1987. – 588, [1] с.

 35. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.) / упорядк. О. І. Білецький. – вид. 3-тє, доп. – К. : Радянська школа, 1967. – 782, [1] с.


Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/

 2. Віртуальний підручник з української літератури : Словник літературознавчих термінів. – Режим доступу : http://eureka.ucoz.ua/blog/1-0-14

 3. Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.utoronto.ca/elul/

 4. Ізборник. Історія України IX–XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/

 5. Медієвіст – українська латиномовна література. – Режим доступу : http://medievist.org.ua/

 6. Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу : http://poetry.uazone.net/

 7. Українська шара. – ЛІТЕРА–Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://litera-ua.livejournal.com/

 8. Український центр: освітньо-інформаційний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/library/default.asp

 9. Чтиво. – Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/

 10. EXLIBRIS: українська електронна бібліотека : історія, публіцистика, художня література. – Режим доступу : http://exlibris.org.ua/

 11. Українська література. – Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://www.ukrclassic.com.ua/

 12. Бібліотека Літера. – Режим доступу : http://ukrlitera.ru/

 13. Проект «Українці в світі». – Режим доступу : http://www.ukrainians-world.org.ua/


Схожі:

«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять icon«Українська література» (семестр третій) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
Загальна характеристика розвитку українських драматургії І театру в 10–30-х рр. ХХ ст
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять icon«Українська література» (семестр другий) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
Жанрово-композиційні особливості романів «Князь Єремія Вишневецький» і «гетьман Іван Виговський»
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconТворчого конкурсу для вступу на перший курс навчання
Програму розроблено на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за напрямом підготовки 030301 – журналістика, галузі...
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconТеми практичних занять
Теми практичних занять 5 курс Початкове навчання. Мова і література (англійська)
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Публіцистика» / укладач Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський...
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconПрограма творчого конкурсу для абітурієнтів факультету журналістики Напрям підготовки 030301 «Журналістика»
Пвнз «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconПрограма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) Мистецтво 0202 Напрям підготовки (код) Музичне мистецтво 020204 Спеціалізація Естрадний вокал
Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література, а також вокальна та музично-теоретична підготовка...
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconІнформація про напрям підготовки (інформація з навчального плану): Галузь знань (код) 0202 Напрям підготовки 020205 Спеціалізація декоративне мистецтво
України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
«Українська література» (семестр перший) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять iconЖурналістика
Спеціальності 030301 “журналістика” денної форми навчання / Укл. А. О. Євграфова. — Суми: Видавництво СумДУ, 2010. — 65 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка