Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Тема. Урок розвитку зв'язного мовлення у 10 класі. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера. Мета
69.15 Kb.
НазваТема. Урок розвитку зв'язного мовлення у 10 класі. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера. Мета
Дата конвертації18.05.2013
Розмір69.15 Kb.
ТипУрок
ТЕМА. Урок розвитку зв'язного мовлення у 10 класі. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера.

МЕТА: систематизувати та узагальнити знання школярів про особливості поетичної творчості Ш.Бодлера, звернути увагу на особливості естетичної та філософської концепції його творів; розвивати усне мовлення, творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам'ять, вміння послідовно викладати свої думки, робити висновки; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.
ТИП УРОКУ: розвиток зв'язного мовлення.

Бодлер ... Цей король поетів, справжній бог.

А.Рембо

Хід уроку
І. Актуалізація знань

1. Перевірка домашнього завдання за «Ланцюжком»

Методичний коментар «Ланцюжок».Учні ставлять запитання один одному по черзі; той хто відповідає, ставить запитання наступному(визначає сам або учитель називає того, хто відповідатиме)

1.Що вам відомо про життя Шарля Бодлера?

Творчість Ш.Бодлера, видатного французького письменника другої половини ХІХ ст. і до сьогодні сповнена таємниць. Світоглядні позиції цього митця були відображенням умонастроїв кінця ХІХ ст. як доби «переходу», «межі». Бодлер ніби зітканий із суперечностей, невловимий, до кінця незрозумілий, але його поетичний дар нікого не залишає бездушним.

З ім'ям Бодлера пов'язують появу декадансу, в його творчості вбачають витоки символізму. Творчість поета, якого називають пізнім романтиком, все ж відрізняється від романтичної, бо вона схильна до точності, об'єктивності. Його герой дисгармонійна особистість із втраченим романтичним сприйняттям дійсності, без віри, без ідеалів.

2. Розкажіть історію створення і виходу в світ збірки Бодлера «Квіти зла» . Головним твором Ш.Бодлера є збірка поезій «Квіти зла «, над якою він працював протягом майже всього життя і яка ввібрала все найкраще з його

поетичної спадщини. Усі цикли збірки об'єднані за проблемно-тематичним

принципом. У вступі до збірки вже міститься основний пункт естетичної

програми поета , який подібно Данте проходить крізь «Лімби» верхні кола

пекла і, проникаючи в сутність зла , шукає насолоду, прекрасне, яке можливе тільки тоді, якщо будуть знищені всі гріхи світу і все його зло.

3.Чи можна взагалі у книжці Бодлера виділити певні теми , відповісти на «просте» запитання: про що в ній розповідається? Припустимо , що крім усього іншого, це книжка про кохання. У «Квітах Зла» багато жіночих образів, це швидше типи, ніж індивідуальності. Вони зарозумілі , розбещені, холодні й злостиві, похмурі, нудні і позбавлені здатності любити . Жінки – злі паризькі кішки, які бавляться серцем поета, як мишкою. Але жодному з цих створінь він не віддав свою душу. На зачумленим містом, сповненим злиднів, розбещеності й потворності, далеко у небесній блакиті вискочить ідеал поета - його Беатріче. Цей образ завжди жаданий і недосяжний, мрія, втілена у форму одухотворену, зіткану зі світла, полум'я і пахощів жінки.

4. З яких розділів складається збірка «Квіти зла»?

Від розділу до розділу поет простежує митарства у щоденному пеклі. Книжка складається з шести розділів: «Сплін та ідеал», «Паризькі картини», «Вино», «Квіти зла», «Бунт», «Смерть». Бодлер показує бездонність людського серця, зневіреність і відчай закоханого відразу до всього.

5.Чи можна назвати Бодлера поетом зла?

Сам він про це каже так: «В кожній людині кожної хвилини живуть одночасно два поривання: одне – до Бога, друге – до Сатани. Звертання до Бога , або духовний початок, це бажання піднестися, сходинка за сходинкою, звернення до Сатани, або початок тваринний,- це «блаженство падіння». Бодлер розглядає людину як поєднання різних суперечностей, як боротьбу різних начал тілесного і духовного , високого і буденного, тваринного і людського.

6. О. Урусов так говорив про збірку Бодлера: «Книга ця - ... душа і життя поета цілком з його лазуровими мріями, його культом краси, його шаленими

пристрастями .... Це глибоко символічна біографія поета» У вірші «Благословення» образи неоднозначні, а швидше символічні. Так, дитина – це не тільки Поет, а й Митець і Мистецтво взагалі, а його матір – не якась конкретна жінка, а можливо, саме життя , суспільство.

7. Який настрій поета відбито у вірші «Альбатрос» . Чому Бодлер порівнює Поета саме з альбатросом? Від романтизму Бодлер успадкував неприйняття буржуазного світу, різне протиставлення ідеалу й дійсності, поетизацію страждання й скорботи схильність до песимізму. Саме такий настрій поета відбито у вірші «Альбатрос». Бодлер в образі альбатроса змальовує трагічну долю поета.

8. Прослуховування П'ятої симфонії Бетховена. Що ви почули в цій музиці? Чи співзвучна вона емоціям поета?

ІІ. Мотивація повчальної діяльності .

Учитель. Сьогодні ми завершуємо знайомство з творчістю відомого

французького поета Шарля Бодлера. Тепер ми знаємо про нього значно

більше, ніж декілька днів тому. У когось залишились певні запитання без

відповіді, хтось відчув симпатію до поета, у когось появилось бажання

поділитись з ним думками . Саме це ми і спробуємо зробити сьогодні,

написати есе на основі віршів Шарля Бодлера.

ІІІ. Робота над темою уроку.

  1. Підготовка до написання есе .

Варто замислитись .

Головне для есеїста – змусити читача замислитись, розбудити в ньому здивування, самостійність думки і нарешті потребу в самовираженні (О. Волштейн). Цей величний світ – дзеркало, у яке нам потрібно дивитися, щоб пізнати себе до кінця. (Монтень, засновник жанру есе). Есеїстика об'єднує всі жанри, і від неї, либонь, найкоротший шлях до найвитонченішого жанру – мовчання. М.Рябчук.

Учитель. Як самостійний жанр у літературі есе з»явилося на при кінці ХVІ

століття. Його появу Пол'взують з ім.'ям французького письменника і філософа

М Монтеня і його «Дослідами» (1580) в яких автор розмірковує про майбутнє

людства. Жанр есе став провідним з ХVІІ ст. - в англійській , з ХVІІІ – у

французькій, з ХІХ – в американській літературах. До цього жанру вдавалися

Вольтер, Д.Дідро. У ХХ ст. до жанру есе звертаються найвидатніші

письменники і філософи для популяризації досягнень наук та зближення

різних, часто суперечливих читацьких кіл . Відомими письменниками, які

використовували жанр есе, є Б.Винниченко, Є Маланюк, Б. Шоу, Е. Уельс, Т. Манн, К. Паустовський.

Методичний коментар.

Есе – (французкою essai – спроба, парне) – невеликий за обсягом прозовий твір,

що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з

конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне трактування теми.

Як правило, есе носить філософський історико- біографічний, публіцистичний ,

літературно- критичний, науково – популярний характер. На перший план у

цьому виступає особистість автора.

Характерні ознаки есе:

  1. Логічність викладу;

  2. Дбайливе ставлення до художньої форми.

Робота над есе не потребує придумування сюжету та вигадування персонажів, як це необхідно, скажімо, для роботи над оповіданням. Проте як і оповідання, есе дає авторові можливість увімкнути уяву й фантазію, його текст може містити авторські роздуми, ліричні відступи, описи.

ІV. Рефлексія.

1.Технологія підготовки школярів до написання есе.
Обсяг тексту – від 800 до 1000 слів.
Особливості змісту : В основу покладено роздуми автора з приводу чогось побаченого, прочитаного. Висловлюються погляди автора – його світогляд, думки, почуття, ідеї, висвітлюються моральні цінності.
Особливості композиції – композиція довільна, послідовність викладу спричинена логікою авторських роздумів.
Особливості стилю – стиль художній або публіцистичний. Емоційність, яскрава образність досягаються вживанням метафор, порівнянь, символів.

Особливості мови - розмовна інтонація (безпосередність,

невимушеність вислову). Допускається розмовна лексика, уживання неповних речень, питальних та окличних конструкцій, риторичних звертань, тверджень. Головна мета – індивідуальність авторського стилю.
Заголовок - заголовок не перебуває в прямій залежності від змісту, він може пояснювати, що стало поштовхом авторських роздумів, передавати почуття, настрій автора.
2-й етап Ознайомлення зі зразками жанру як із творами визначних майстрів пера (передовсім через міжпредметні зв'язки – на уроках л-ри есе опрацьовують.
3-й етап Приктична апробація учнями створення есе в малих групах або

парах.
4-й етап Презентація створеного есе учнями.
5-й етап Колективне обговорення прослуханих есе, визначення типових утруднень у їхньому створенні та шляхів попередження допущених помилок (змістових, мовленнєвих).

6-й етап Індивідуальна робота учнів над створенням есе на тему : «Творчість Ш. Бодлера – складне явище».

V. Домашнє завдання.

Випереджувальне завдання: підготувати повідомлення про життєвий та творчий шлях П.Верлена, заповнити хронологічну таблицю (письмово).


Підготувала:

учитель світової літератури

Старокривотульської ЗОШ І-ІІІ ст..

Заник Л. Л.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Тема. Урок розвитку зв\Урок украинского языка в 7 классе Урок з розвитку зв’язного мовлення в 7 класі «опис зовнішності людини»
Урок-проект за темою: «Розвиток зв’язного мовлення. Опис зовнішності людини(говоріння)»

Тема. Урок розвитку зв\Урок №25 Тема
Тема : Ш. Бодлер (1821-1867). Альбатрос, «Вечорова гармонія», «Відповідності». Світогляд й естетичні погляди Бодлера, збірка «Квіти...

Тема. Урок розвитку зв\Урок   творчості   з розвитку зв’язного мовлення «Зимовий   чарівний   сон»
Тема: розвиток креативності молодших школярів, як умова формування необхідних життєвих компетенцій на уроці української мови (розвиток...

Тема. Урок розвитку зв\Урок розвитку мовлення Тема. Написання твору «Прийшла зима-чарівниця»
Мета. Вчити учнів самостійно писати твір на задану тему на основі допоміжних слів та даного плану; вчити правильно будувати текст,...

Тема. Урок розвитку зв\Урок зв’язного мовлення. «Осінь спати захотіла, землю листом застелила »
Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв українського алфавіту. (Частина І, впр. 1-8)

Тема. Урок розвитку зв\Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Підготовка до написання контрольного твору на морально-етичну тему «Чим вимірюється гуманність?» (10 клас) Мета
Вчитель вітає учасників групи з початком заняття, підкреслює важливість того, щоб кожен почувався комфортно, розповідає про силу...

Тема. Урок розвитку зв\Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів
...

Тема. Урок розвитку зв\Урок розвитку зв'язного мовлення у 5 класі Тема: Лист. Адреса
«Тлумачним словником», правильно вимовляти слова іншомовного походження; виховувати ввічливість, повагу до старших, сприяти формуванню...

Тема. Урок розвитку зв\Урок зв 'язного мовлення на тему: "Джерела писемності. Розвиток зв 'язного мовлення. Лист. Адреса."
Айомити учнів із правилами написання листів, підписування конвертів; формувати вміння та навички правильно визначати зміст та композицію...

Тема. Урок розвитку зв\Урок 6 тема: Написання твору-роздуму «У чому суть трагедії Гамлета»
Мета: Узагальнити знання учнів про трагедію В. Шекспіра «Гамлет», дати цілісну характеристику головного героя, поглибити поняття...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка