Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених
136.92 Kb.
НазваВід: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених
Дата конвертації22.05.2013
Розмір136.92 Kb.
ТипДокументы
Наказ № 86
Від: 20.03.07 р. відділ освіти РДА
Про облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування та дітей-інвалідів
На підставі наказу управління освіти і науки Запорізької ОДА від 26.02.2007 № 123 «Про облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів», з метою впорядкування обліку дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та дітей-інвалідів, забезпеченя іх прав, реалізації державної політики у сфері соціальної реабілітації, здійснення контролю за станом соціального захисту дітей цих категорій
НАКАЗУЮ:
1.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Забезпечити в навчальних закладах наявність в особових справах дітей копій документів, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування та дитини-інваліда або дитини з обмеженими можливостями.

1.2. Забезпечити ведення карток персоніфікованого обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей-інвалідів або дітей з обмеженими можливостями.

1.3. Забезпечити збереження карток персоніфікованого обліку окремо від особових справ вихованців у працівника закладу, який займається веденням зазначеного питання.

1.4. Забезпечити заповнення карток обліку (додаток 1,3), керуючись інструкціями ( додаток 2,4) в двух екземплярах до 01.05.2007 року (один екземпляр надати до відділу освіти).

2. Створити умови методисту соціально-психологічної служби та соціальним педагогам для своєчасного ведення та збереження карток персоніфікованого обліку.

3. Обмежити доступ до карток персоніфікованого обліку.

4. Встановити, що картка персоніфікованого обліку зберігається у відділі освіти та навчальному закладі протягом семи років після відрахування дитини з навчального закладу.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Полевіченко І.О.
Начальник відділу освіти А.Г.Супруненко
Питайло,2-16-79

Картка

персоніфікованого обліку дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
1. Повна назва навчального закладу______________________________________________________________
2.Відомості про дитину.
2.1. Прізвище____________________ім»я_________________по батькові_______________________

2 .2. Число___________ місяць___________________ рік народження______________________

2.3. Місце народження ________________________________________________________

2.4. Свідоцтво про народження: №____________ Серія_____________ Дата видачі_______________

видане__________________________________________________________________________

2.5. Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду видано__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.6. Соціальний статус дитини____________________________________________________________________

2.7. Відомості про постановку на первинний облік____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. Відомості про батьків
3.1.Мати_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3.2.Батько______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Відомості про родичів та їх місце перебування.
4.1 .Брати, сестри_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Дідусі, бабусі_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Дядьки, тітки_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Відомості про опікуна (піклувальника).
5.1. Прізвище____________________________ім»я____________________ по батькові_____________________

5.2. Родинні відношення до підопічного____________________________________________________________

5.3. Опікуна призначено__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.4. Піклувальника призначено____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.5. Опіку (піклування) скасовано__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


6. Відомості про перебування в школі-інтернаті
6.1 *В закладі перебуває з_______________________________________________________________________

6.2.* Путівка управління освіти і науки облдержадміністрації №__________ від _________________________

6.3.* Рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про направлення до школи-інтернату__

_______________________________________________________________________________________________
6.4. Висновок (рекомендація) психолого-медико-педагогічної консультації ______________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5.* Повторне проходження психолого-медико-педагогічної консультації призначено_____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Відомості про призначені виплати.
7.1.Пенсія по втраті годуваньника_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7.2. Аліменти__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
8.Відомості про отримання призначених виплат.
8.1.Пенсія по втраті годуваньника_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8.2. Аліменти__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
9. Відомості про житло та майно.
9.1 .Відомості про наявність житла_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

9.2. Відомості про закріплення житла______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9.3. Відомості про наявність майна_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9.4. Відомості про закріплення майна_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Відомості щодо забезпечення.
10.1. Дата проходження щорічних поглиблених медичних оглядів______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.2. №, серія та дата видачі Єдиного квитка_______________________________________________________

10.3. * Дата видачі паспорту______________________________________________________________________

10.4. * Паспорт видано__________________________________________________________________________

10.5. ** Забезпечення канцелярським приладдям____________________________________________________

10.6. ** Забезпечення підручниками________________________________________________________________

10.7. **Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням____________________________________________

10.8. **Забезпечення шкільною формою____________________________________________________________

10.9. **Забезпечення спортивною формою __________________________________________________________

10.10. Відомості про літній відпочинок та оздоровлення_______________________________________________
11. Відомості про додаткове матеріальне забезпечення.
І 1.1. Матеріальна допомога надана за рахунок спонсорів та благодійних фондів, внесків_________________

_______________________________________________________________________________________________
12.Відомості про виплати по досягненню 18 років.
12.1Дата виповнення 18 років_____________________________________________________________________

12.2. Повідомлення про планування виплати надіслано________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12.3. Відмітка про проведення виплати_____________________________________________________________
ІЗ. Відомості щодо повідомлення органу опіки про зміну місця

перебування неповнолітньої особи.

І 1.1. Інформацію про вибуття із закладу направлено до органу де неповнолітня особа перебуває на первинному обліку______________________________________________________________________________
14. Відомості про влаштування на навчання (роботу).
14.1. Влаштовано на навчання до__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.2. При влаштуванні забезпечено________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.3. Влаштовано на роботу до____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.4. При влаштуванні забезпечено________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.5. Відомості про місце перебування після випуску з навчального закладу через:

14.5.1. 1 рік____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

14.5.2. 2 роки___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.5.3. З роки___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.5.4. 4 роки___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.5.5. 5років___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
15. Відомості про передачу копії картки персоніфікованого обліку.
15.1. Дата передачі копії картки___________________________________________________________________

15.2. Назва навчального закладу___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

15.3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка прийняла копію картки_______________________________

_______________________________________________________________________________________________

Інструкція

щодо заповнення картки персоніфікованого обліку

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
п.1. Повна юридична назва навчального закладу.

п.2.3. Назва області, району, населеного пункту.

п.2.4. Назва установи, яка видала свідоцтво.

п.2.5. Назва податкової інспекції та дата видачі довідки.

п.2.6. Вказати: — дитина-сирота або дитина позбавлена батьківського піклування (лише в разі підтвердженого статусу).

п.2.7. Повна назва органу, де дитина перебуває на первинному обліку, дату постановки на облік, дату та № довідки про постановку на облік.

п. 3.1.; 3.2. Прізвище, ім'я по батькові матері та батька; повна назва документу, дата його видачі, №, серія, назва органу, який видав документ, що підтверджує відсутність батьків або неможливість виконання ними своїх обов'язків (Свідоцтво про смерть, відповідне рішення суду, довідка відділу РАЦСу щодо запису відомостей про батьків, тощо). Заповнюється на кожного з батьків окремо.

п.4.1.,4.2.,4.3. Повністю прізвище, ім'я, по батькові, рік народжений, місце проживання або назва закладу де перебувають брити, сестри. Обов»язково зазначити чи підтримують між собою зв»язки.

п.5.3. Назва органу, дата прийняття, № рішення відповідно до якого призначено опікуна.

п.5.4. Назва органу, дата прийняття, № рішення відповідно до якого призначено піклувальника.

п.5.5. Назва органу, дата прийняття, № рішення відповідно до якого скасовано призначення опікуна (піклувальника).

п.6.1. Число, місяць, рік прибття до закладу. Дата, № наказу про зарахування до закладу.

п. 6.3. Назва органу, дата прийняття, № рішення (розпорядження) відповідно до якого дитину направлено до закладу.

п.6.4. Дата, № протоколу (витягу) та рекомендація.

п.6.5. Дата проходження повторного обстеження.

я.7.1. Дата призначення пенсії по втраті годувальника та реквізити підтверджуючого документу.

я. 7.2. Назва суду, дата, № рішення.

п.8.1. Надходить на особистий рахунок дитини (зазначити назву банку, філії банку) чи отримає опікун (піклувальник).

п.9.1. Реквізити документу бюро технічної інвентаризації про наявність або нідсутність власного житла дитини.

п.9:2, Реквізити документу про закріплення власного житла за дитиною. Реквізити документу, яким призначено відповідального за збереження житла. прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка відповідає за збереження житла.

п. 9.3. Реквізити документу який підтверджує наявність або відсутність власного майна дитини. Окремо зазначити про наявність земельного паю.

п.9.4.Реквізити документу про закріплення власного майна за дитиною. Реквізити документу, яким призначено відповідального за збереження майна. Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка відповідає за збереження майна. Окремо зазначати відомості про використання та надходження прибутку за використання земельного паю.

п.10.1. Дата та назва лікувальної установи, де були проведені огляди (двічі на рік).

п.10.3. Дата, місяць, рік коли дитина повинна отримати паспорт.

п.10.4. Дата, місяць, рік коли дитина отримала паспорт.

п.10.5. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Вказувати перелік канцелярського приладдя, яке видане дитині безкоштовно.

п.10.6. Заповнюється на окремому аркуші, який додасться до картки персоніфікованого обліку. Вказувати перелік підручників, які видані дичині безкоштовно.

п.10.7. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Вказувати форму організації безкоштовним гарячим харчуванням та його вартість на 1 дитину за добу. Вартість відображати щокварталу.

п.1О.8. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Вказувати перелік безкоштовно виданої шкільної форми та її вартість.

п.10.9. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Вказувати перелік безкоштовно виданої спортивної форми та її вартість.

п.10.10. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Вказувати місце, термін літнього відпочинку та оздоровлення.

п.11.1. Заповнюється на окремому аркуші, який додається до картки персоніфікованого обліку. Зазначати вид, назву, кількість наданої матеріальної та грошової допомоги за рахунок спонсорів, благодійних фондів і внесків.

п.12.1. Вказати назву органу куди було надіслано та дату коли було надіслано повідомлення. (Надсилається до початку календарного року, коли неповнолітній особі виповниться 18 років).

п.12.2. Вказати дату отримання виплати повнолітньою особою.

п.13.1. Вказати дату, № повідомлення та назву органу куди воно направлено.

п.14.1. Назва навчального закладу, його повна юридична адреса, № телефону.

п.14.2. Перелік виданого дитині майна, сума виплачених грошових коштів при влаштуванні на навчання та забезпечення житлом на період навчання.

п.14.3. Назва установи, закладу, підприємства, його повна юридична адреса, № телефону.

п.14.4. Перелік виданого дитині майна, сума виплачених грошових коштів при працевлаштуванні та забезпечення житлом.

п.14.5.1. — 14.5.2. - адреса за якою перебуває випускник, забезпеченість житлом вид діяльності.

п.15. Копія картки персоніфікованого обліку передасться з навчального закладу інтернатного типу, органу управління освітою до ПТНЗ, вищого навчального закладу І—11 рівнів акредитації в разі вступу (переведення на навчання) для подальшого її ведення. Оригінал картки зберігається у навчальному закладі інтернатного типу, органі управління освітою відповідно до встановлених термінів.

п. 15.1. Назва навчального закладу, його повна юридична адреса, № телефону.
Примітка:

* - заповнюється в разі перебування дитини в навчальному закладі інтернатного типу.

**- Заповнюється в разі перебування дитини в загальноосвітньому навчальному закладі, в ПТНЗ, у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Інструкція

щодо заповнення картки персоніфікованого обліку дитини-інваліда

або дитини із обмеженими можливостями
п. 2.4. Записати відповідно до підтверджуючих документів (довідки МСЕК, ЛКК або ОПМПК).

п. 3.4. На підставі якого Типового навчального плану, затвердженого МОН України, складено робочий навчальний план.

п. 5.1. Ким призначена, термін призначення.

п .6.1. Повна назва закладу, до якого влаштовано дитину для подальшого навчання.

п .6.2. Заповнити згідно підтверджуючого документу.

я .6.3. Повна назва місця роботи.

п .6.4. Заповнити згідно підтверджуючого документу.

п.6.5. Вказати подальшу долю випускника (переведено до іншого закладу; виїзд за межі району, міста, області; засуджено; знаходження вдома через погіршення стану здоров 'я тощо).

п.6.6. Номер, дата видачі, ким видано.

Картка

персоніфікованого обліку

дитини-інваліда або дитини із обмеженими можливостями.
1.Повна назва навчального закладу:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
2. Відомості про дитину:

2.1 .Прізвище______________________ ім»я_______________________ по батькові_______________________ 2.2. Число________________ місяць__________________рік народження________________________________

2.3 Місце народження____________________________________________________________________________

2.4. Діагноз_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

2.5.Посвідчення дитини-інваліда: серія__________ №_____________ від_________________________________

2.6.Довідка МСЕК : №______________________ від__________________________________________________

2.7. Висновок ОПМПК: №___________________від__________________________________________________

2.8.Висновок ЛКК: №_______________________від__________________________________________________
3*. Відомості про перебування в навчальному закладі:
3.1. Наказ про зарахування до закладу: від_____________________________№___________________________

3.2. Клас__________________________________

3.3. Форма навчання_____________________________________________________________________________

3.4. Типовий навчальний план: наказ МОН від_________________________№____________________________
4*. Кадрове забезпечення:
4.1. Освіта вчителів, які працюють з дитиною:

вища педагогічна -_____________чол.,

вища дефектологічна___________чол.,

інша_________________________чол.

4.2. Їх стаж роботи: до 3-х р.________чол., 3-10 р._________чол., 10-20 р._________чол., від 20 р.-_______чол.

4.3. Посвідчення про проходження дефектологічних спецкурсів: № ________ від__________________________

4.4. Назва спецкурсів:____________________________________________________________________________

4.5. Місце проходження курсової перепідготовки____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

4.6.Квіліфікаційна категорія: вища_________чол., І кат._____________чол., ІІ кат.___________чол., спеціаліст_______________ чол..

5. Відомості про виплати:

5.1. Пенсія по інвалідності призначена______________________________________________________________


6. Відомості про влаштування на навчання (роботу)

(після одержання базової та повної середньої освіти)
6.1. Влаштовано на навчання до___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6.2. Підтвердження: наказ від___________________________№________________________________________

6.3. Працевлаштовано до_________________________________________________________________________

професія_______________________________________________________________________________________

6.4. Довідка з місця роботи: від________________________№__________________________________________

6.5. Інше_______________________________________________________________________________________

6.6. Підтверджуючі документи____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Схожі:

Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconПрограма «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2011-2014 роки»
Ов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” Указу Президента України від 11. 07. 2005 №1086...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconІнформація про роботу служби у справах дітей облдержадміністрації щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом І півріччя 2011 року
Станом на 01. 07. 2011 на первинному обліку служб у справах дітей області перебувають 2442 (2502- 2010) дітей-сиріт та дітей, позбавлених...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconРішення засідання зборів управлінсько-господарського активу району «Про результати роботи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
В районі ведеться робота по залученню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconЗвіт про виконання районної програми соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів-сиріт на 2006-2010 роки
Року захисту прав дитини» від 29. 11. 2005року №1673 у районі прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 13 лютого 2006...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconРозпорядження " 14 " 05 2012 р. №305-р Про влаштування на навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів випускників
Закону України „Про охорону дитинства”, ст. 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, з метою соціального...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconІнформація про створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування протягом
В україні продовжує збільшуватися кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconДодаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 27. 05. 08 №244-р список випускників професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області 2008 року з числа дітей-сиріт І дітей, позбавлених батьківського
Миколаївської області 2008 року з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconПро затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Затвердити Державну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського...
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconДодаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 квітня 2006 р. №128-р список випускників професійно-технічних навчальних закладів Миколаївської області 2006 року з числа дітей-сиріт І дітей, позбавлених батьківського піклування
Миколаївської області 2006 року з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Від: 20. 03. 07 р відділ освіти рда про облік дітей-сиріт І дітей, позбавлених iconРішення Від „ 15 11 2012 р. №632 Про влаштування малолітніх дітей-сиріт особи 1, особи 2 на виховання та спільне проживання в дитячий будинок
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка