Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод
352.47 Kb.
НазваПринципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод
Сторінка2/6
Дата конвертації22.05.2013
Розмір352.47 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6

ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОГО Й ДИНАМІЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ (ПРИНЦИП ДОТРИМАННЯ ПРЕЦЕДЕНТУ)


Сформульована Європейським судом з прав людини у справі "Airey v. Ireland" правова позиція – "Конвенція гарантує не теоретичні та ілюзорні права, а права, які мають практичний вплив і є ефективними", – зіграла вирішальну роль у визначенні його ролі в європейській системі захисту прав людини. Саме потреба здійснення на практиці дійового захисту прав і свобод людини обумовила застосування Судом такого підходу до тлумачення норм Конвенції, який дозволяє йому постійно розширювати встановлені Конвенцією гарантії. З огляду на це, принцип ефективного та динамічного тлумачення конвенційних норм у практиці Страсбурзького суду фактично перетворився на спосіб "експлуатації потенційних можливостей Конвенції".

Теза щодо існування принципу ефективного захисту прав людини випливає з положень Преамбули Конвенції, де зафіксовано, що одним із засобів досягнення більшої єдності між членами Ради Європи є захист і розвиток прав та свобод людини. Як слушно зауважує В. Мармазов, у преамбулі Конвенції міститься низка положень, що відображають суспільний світогляд, у центрі якого – людина. Зокрема, у п’ятому абзаці преамбули визначено, що основні свободи складають підвалини справедливості та миру, і тому додержання та забезпечення прав людини набувають вирішального значення в людському суспільстві. "Вочевидь, узявши за взірець преамбулу до Конвенції, Суд розглядає останню як відправну точку нового витка розвитку історичного процесу. У спробах тлумачення Конвенції Суд базується скоріше на самому її духові, ніж на її букві, та розглядає передусім майбутні перспективи її застосування, а не її значущість для минулого".

На підтвердження справедливості цих слів можна навести справу "Soering v. the United Kingdom", в якій Європейський суд з прав людини особливо підкреслив, що "під час тлумачення Конвенції необхідно враховувати її особливий характер як договору про колективне гарантування прав людини та основоположних свобод... Предмет і мета Конвенції як правового акту, що забезпечує захист прав людини, вимагає, щоб її норми тлумачилися й застосовувалися таким чином, щоб зробити її гарантії реальними й ефективними… Крім того, будь-яке тлумачення прав і свобод, що гарантуються, має відповідати "загальному духу Конвенції – правового акту, метою якого є забезпечення й розвиток ідеалів і цінностей демократичного суспільства". Іншими словами, специфічна природа Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод надає процесу тлумачення її норм особливу цільову орієнтацію. Досягнення саме ефективного захисту прав людини стає головним критерієм "зважування" дій держави щодо реалізації або обмеження цих прав.

Результативність принципу ефективного тлумачення Конвенції також виявляється в тому, що він дозволяє найкращим чином пристосувати положення Конвенції до соціальних умов, які постійно змінюються. Цей принцип обумовлює так звану "динамічну" або "еволюційну" інтерпретацію конвенційних норм, що застосовується Страсбурзьким судом. У його прецедентному праві вкоренилося положення про те, що Конвенція є "живим інструментом", який повинен тлумачитися "у світлі умов сьогодення". Ілюстрацією такого підходу Суду є справа "Marckx v. Belgium", в якій Страсбурзький суд розглядав проблему обмеження прав позашлюбної дитини. Як зазначено в рішенні, "на той час, коли Конвенція розроблялася, у багатьох європейських країнах вважалося допустимим і нормальним розрізняти "незаконну" та "законну" сім’ю. Проте у даному випадку Суд не може не підкреслити того факту, що внутрішнє право переважної більшості держав-членів Ради Європи розвивалося й продовжує розвиватися поряд з відповідними міжнародними документами у напрямку повного юридичного визнання максими mater semper certa est – мати завжди достовірно відома". Суд, таким чином, надав вирішального значення тим стандартам, які були загальновизнаними на момент розгляду справи, а не на момент прийняття Конвенції.

Застосування принципу ефективного та динамічного тлумачення у процесі інтерпретації конвенційних норм в кінцевому рахунку впливає на обсяг їхнього тлумачення. Так, у практиці Страсбурзького суду чітко простежується тенденція щодо розширення прав і свобод людини та звуженого розуміння компетенції держав-учасниць Конвенції щодо обмеження прав і свобод людини. Водночас, таке звуження прав держави неодмінно веде до розширення її обов’язків перед людиною, що дає підстави говорити про безпосередній "вихід" тлумачення норм за "обсягом" на зазначений принцип.

Водночас, поряд із застосуванням принципу ефективного та динамічного тлумачення Європейський суд з прав людини у своїй діяльності керується принципом правової визначеності, який означає послідовний розвиток його практики. Як підкреслив Суд у справі "Cossey v. the United Kingdom", "в інтересах правової визначеності та регулярного розвитку прецедентного права відповідно до Конвенції" він у більшості випадків дотримується правила прецеденту. Це дозволяє Судові забезпечити реалізацію принципу правової рівності всіх перед законом і судом, адже вирішення схожих справ по-різному може призвести до того, що будуть порушені законні очікування тих, хто шукає захисту в правосуддя, а також рівновага та стабільність суспільних правовідносин. Страсбурзький суд змінює свою практику лише тоді, коли цього вимагають потреби забезпечення ефективного захисту прав людини (з огляду на принцип ефективного та динамічного тлумачення конвенційних норм).

Таким чином, можна дійти висновку, що з декількох можливих варіантів інтерпретації змісту правової норми для правозастосування Судом обирається той, практична реалізація якого забезпечить найвищий рівень захисту прав та основних свобод людини, у тому числі й шляхом застосування належних механізмів їх поновлення. При цьому з метою забезпечення правової визначеності Страсбурзький суд у більшості випадків тлумачить Конвенцію в контексті своїх попередніх рішень, змінюючи свою практику лише в тих випадках, коли цього вимагає принцип динамічного тлумачення, який дозволяє забезпечити максимально ефективний захист прав людини та основоположних свобод в умовах постійної еволюції європейських стандартів у галузі прав людини.

 
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconЗахист прав і свобод громадян
Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconЄвропейський Суд з прав людини
Суд з прав людини було засновано в 1959 році відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950) з тим, щоб...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconЗгідно зі статтею 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року
України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconЧервяцова А. О. Ч-45 Європейська конвенція про захист прав людини І основоположних свобод. Європейський суд з прав людини
Ч-45 Європейська конвенція про захист прав людини І основоположних свобод. Європейський суд з прав людини: Навчальний посібник. –...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconУзагальнення практики застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, практики Європейського суду з прав людини під час розгляду та вирішення адміністративних справ
Вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод icon«Порядок звернення до Європейського суду»
Заяви щодо порушення Конвенції про захист прав та основних свобод людини, яка була підписана 4 листопада 1950 року, слід надсилати...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод icon01008, м. Київ, вул. Грушевського 5 Подаю даний адміністративний позов у межах та у відповідності до вимог ст. 6, ст. 10, ст. 13 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод»
Прецедентів Європейського Суду з прав людини, з урахуванням Рішення Конституційного суду України №18 рп від 01 грудня 2004 року та...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconПраво на життя в рішеннях європейського суду з прав людини
Право на життя в рішеннях європейського суду з прав людини (коментар до статті 2 Європейської конвенції про захист прав людини І...
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconСпеціальне засідання
Верховної Ради України з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року
Принципи тлумачення конвенції про захист прав людини та основополож­них свобод iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра загальноправових наук Робочий тематичний план
Мета та завдання курсу: мета – підготовче ознайомлення студіюючих з юридичною діяльністю у сфері Європейської конвенції про захист...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка