Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік
128.83 Kb.
НазваРішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік
Дата конвертації26.05.2013
Розмір128.83 Kb.
ТипРішення


Вишгородська міська рада

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять четверта сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я22 січня 2009 р. № 24/3
Про Вишгородський міський

бюджет на 2009 рік
Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись ст.143 Конституції України, ст.ст. 55, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про Державний бюджет на 2009 рік”, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів Вишгородського міського бюджету на 2009 рік у сумі 22 765 900 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 20 853 400 грн., спеціального фонду бюджету 1 912 500 грн., у тому числі бюджет розвитку 150 000 грн.( додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків Вишгородського міського бюджету на 2009 рік у сумі 22 765 900 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 20 853 400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1 912 500 грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2009 рік, а саме: коштів, що передаються до районного бюджету у сумі 8 238 900 грн.

4. Дозволити виконавчому комітету Вишгородської міської ради протягом бюджетного періоду, за обґрунтованим поданнями розпорядників коштів нижчого рівня, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі бюджету розвитку міського бюджету з наступним затвердженням на сесії Вишгородської міської ради.

5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 5).

6. Затвердити перелік державних та регіональних програм (додаток 6).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за економічною структурою, а саме:

- оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ1110);

- нарахування на заробітну плату (КЕКВ1120);

- придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів (КЕКВ1132);

- забезпечення продуктами харчування (КЕКВ1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160);

- трансферти населенню( КЕКВ 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 1320).
8. Рішення про розподіл вільних бюджетних коштів приймається на сесії Вишгородської міської ради.

9. Затвердити розмір оборотної касової готівки по загальному фонду в розмірі 50 000 грн.

10. Встановити розмір резервного фонду Вишгородського міського бюджету на 2009 рік в сумі 50 000 грн.

11. Надати право розподілу резервного фонду міському голові з наступним затвердженням на сесії Вишгородської міської ради.

12. Встановити, що планові обсяги тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов’язковому порядку покриваються УДК України у Київській області в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Надати право Вишгородському міському голові укладати в установленому порядку договори про надання зазначених короткотермінових позичок з УДК України в Київській області.

13. Встановити:

- що головні розпорядники коштів міського бюджету забезпечують в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов плати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуг зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у цьому рішенні.

14. Спрямувати перевищення власних надходжень бюджетних установ над відповідними видатками, затвердженими рішенням про міський бюджет, у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

15. Встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних установ.

16. Встановити, що податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є міська рада, зараховується відповідно до міського бюджету.

17. Будь які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

18 . Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2009 р.

20. У разі внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 р.”, а також змін до рішення Вишгородської районної ради від 13.01.2009 р. «Про районний бюджет Вишгородського району на 2009 рік» це рішення має бути переглянуто.


Міський голова В.Решетняк

Додаток 4

до рішення Вишгородської міської ради

22 січня 2009р. № 24/3

Показники міжбюджетних трансфертів між Вишгородським міським

та районним бюджетом на 2009 рік

( грн.)

Код

Назва трансферту

Назва бюджету

Між бюджетні трансферти, що передаються до районного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Сума

Щоденний норматив відрахувань9

250302

Кошти, що передаються до районного бюджету

Місцевий

8 238 900

51,628 238 900
ВСЬОГО:

місцевий

8238900

51,628 238 900


Міський голова Решетняк В.О.

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Дем’янова Н.В.

Додаток 5

до рішення Вишгородської міської ради

22 січня 2009р. № 24/3

Перелік об’єктів, фінансування яких у 2009 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)

КВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Назва об’єктів

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

КТКВ

001

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
150101

Капітальні вкладення

Роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення у м. Вишгороді

150 000

100%

0

150 000
Всього
150 000150 000Міський голова Решетняк В.О.


Начальник фінансово - бухгалтерського відділу Дем’янова Н.В.
Додаток 6

до рішення Вишгородської міської ради

22 січня 2009р. № 24/3
Перелік програм по Вишгородському міському бюджету на 2009 рікКВК

Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

КТКВ

Найменування програми

Сума, грн.

Найменування програми

Сума, грн.

Сума, грн.

001

Виконавчий комітет Вишгородської

міської ради
100102

Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2009р.

550 000550 000
100203

Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2009р.

2 305 3882 305 388
150101


Програма розвитку житлово-комунального господарства на 2009р.150 000

150 000
250404

Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода

90 00090 000
070101

Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода

4 968 3784 968 378
070401

Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода

472 234472 234
110103

Програма підтримки та розвитку закладів соціальної сфери м. Вишгорода

352 400352 400
090412

Програма соціального захисту  малозабезпечених верств населення міста Вишгорода у 2009 році

400 000400 000
250404

Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на період 2009 р.

10 00010 000
130112

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Вишгороді на 2009 рік

800 000800 000
250404

Програма культурно - масових заходів у м. Вишгороді на 2009 рік

240 000240 000
170102

Програма здійснення фінансування компенсацій витрат автомобільному перевізнику за перевезення пільгових категорій населення на2009р.

120 000120 000
120201

Програма підтримки засобу масової інформації Вишгородської міської ради - редакції газети «Вишгород» на 2009 рік

200 000200 000
240603Програма природоохоронних заходів місцевого значення для використання коштів від забруднення навколишнього природного середовища у
м. Вишгороді на 2009 рік


43 500

43 500
170703Програма утримання доріг загального користування м. Вишгорода на 2009р.

1 027 500

1 027 500
250404

Програма зовнішніх соціально - культурних та економічних зв’язків на 2009 рік

50 00050 000
110502

Міська програма підтримки духовно - морального розвитку підростаючого покоління на 2009 рік

30 00030 000
090412

Міська програма на 2009 рік „Майбутнє без СНІДУ” щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в місті Вишгороді, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/ СНІДОМ

20 00020 000
Всього
10 608 400
1 221 000

11 829 400Міський голова Решетняк В.О.

Начальник фінансово-бухгалтерського відділу Дем’янова Н.В.


9


Схожі:

Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення від 24 листопада 2009 року №2879 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 Про міський бюджет на 2009 рік
України від 21 жовтня 2009 року №1261-р Про перерозподіл бюджетних призначень у 2009 році, рішенням Кіровоградської обласної ради...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconВід 23 червня 2009 року №2138
«Про внесення змін до додатка 5 до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 «Про міський бюджет на 2009...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення від 30 квітня 2009 року №48 /32-09 м. Сокиряни Про розгляд клопотання ват «Чернівціавтотранс»
Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», рішення 29 сесії у скликання №1/29-09 від 22. 01. 2009року «Про міський...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 "Про міський бюджет на 2009 рік"
Конституції України, п. 23 ст. 26, ст. 31, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист прокурора м....
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 "Про міський бюджет на 2009 рік"
Конституції України, п. 23 ст. 26, ст. 31, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання доручення міського...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення від 3 грудня 2009 року №2891 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 Про міський бюджет на 2009 рік
Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, розпорядженням голови Кіровоградської...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2009 року №1730 Про міський бюджет на 2009 рік
України, статтею 78 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання розпорядження...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення обласної ради від 29 січня 2009 року №507-18/V „Про обласний бюджет на 2009 рік
Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 січня 2009 року №507-18/V „Про обласний бюджет на 2009 рік”
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconЮвілейна селищна рада п’яте скликання двадцять сьома сесія рішенн я
Луганської міської ради від 30 січня 2009 р. №47/3 “Про міський бюджет на 2009 рік”, висновок постійної комісії Ювілейної селищної...
Рішення 22 січня 2009 р. №24/3 Про Вишгородський міський бюджет на 2009 рік iconРішення обласної ради від 29 січня 2009 року №507-18/V „ Про обласний бюджет на 2009 рік
Затвердити розпорядження голови обласної ради від 19 березня 2009 року №44-р, від 25 березня 2009 року №50-р, від 12 травня 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка