Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Створення проектів в системі виховної роботи
188.43 Kb.
НазваСтворення проектів в системі виховної роботи
Дата конвертації27.08.2013
Розмір188.43 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Вимоги до організації проектної діяльності в позаурочний час
Типи проектів
Тематика позаурочних проектів
Проект «Створення історико-краєзнавчого музею у школі»
Мета і завдання   проекту
Етапи реалізації проекту.
Розділ «Історія школи»
Розділ «Історія першої школи»
Розділ «Видатні люди селища»
Розділ «Жителі селища у роки війни»
Розділ «Час і досі не загоїв рани»
Розділ «Чорнобиль: сьогодення та минуле»
Проект: «краще запобігти, ніж загасити»
Методичні задачі
Девіз проекту : «сила вогоню -для життя»
Основні заходи проекту
Прогнозовані результати
Створення проектів в системі виховної роботи

І.В. Грищенко педагог-організатор

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12

з поглибленим вивченням французької мови

Сучасний етап розвитку національної системи освіти та виховання характеризується поширенням інноваційних процесів. Навчально-виховна практика потребує технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку та самореалізації особистості, забезпеченню щастя й радості дитинства, формуванню особистісної конкурентоздатності. Сьогодні окремі педагогічні технології у виховній роботі, які з’явилися в зарубіжній і вітчизняній педагогіці, достатньо обґрунтовані на науковому рівні й поступово впроваджуються у навчально-виховну практику. Учнівський парламент «Борисфен» разом з педагогом- організатором вже не один рік в своїй діяльності застосовють проектну технологію під час підготовки та проведення виховної роботи.

Проектна діяльність особистості, що необхідна суспільству майбутнього і сьогоденню, виробляється в процесі виконання урочних та позаурочних проектів.

Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої зання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творчі здібності. Традиційний зв’язок "учитель-учень” змінюється на "учень-учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.
Проектна діяльність дозволяє нашим учням:

 • вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності;

 • розвивати пізнавальні навички учнів та вміння самостійно конструювати свої знання;

 • розвивати критичне та творче мислення;

 • розвивати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • організувати змістовне проведення позаурочного часу;

 • усвідомлювати де і яким чином вона може бути використана на практиці.

Виконання учнівських проектів—це складна самостійна діяльність учнів під керівництвом педагога-організатора. Моя позиція під час реалізації методу проекту на практиці переходить із носія готових знань до перетворення в організатора пізнавальної, дослідницької діяльності своїх учнів.

Змінюючи психологічний-клімат в органах самоврядування у школі, я переорієнтовую свою виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Вимоги до організації проектної діяльності в позаурочний час:

1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання (наприклад, дослідження демографічної проблеми у різних регіонах світу; проблема впливу кислотних дощів на довкілля тощо);

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан певного регіону, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються у розвитку).

 1. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;

 2. Структурування змістової частини проекту (із зазначенням поетапних результатів);

 3. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висування гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки.
Ознака

Типи проектів

За методом чи видом діяльності, домінуючим в проекті

дослідницькі, творчі, пригодницькі, рольово-ігрові, практико-орієнтовні, інформаційні

За видом координації проекту

безпосередній (гнучкий, жорсткий), прихований (неявний, імітуючий) учасника проекту

За характером контактів

внутрішній (локальний), регіональний, міжнародний

За кількістю учасників

персональний, парний, груповий

За часом проведення

короткостроковий, довгостроковий, епізодичний

За змістовним аспектом проекту

літературні, природничо-наукові, екологічні, мовні (лінгвістичні), культурологічні (країнознавчі), рольово-ігрові, спортивні, географічні, історичні, музичні

Для того щоб зацікавити дітей до проектної позаурочної діяльності педагогу- організатору як керівнику проектів необхідно знати:

 • найважливішою умовою участі дітей у виконанні проекту є їх зацікавленість та високий ступінь інтересу;

 • значну, майже вирішальну роль відіграє тематика самого проекту, яка повинна обиратися самими дітьми;

 • свою роль, у проектній діяльності учні вирішують самостійно, без наполягання вчителя;

 • кожен учасник проекту повинен чітко знати значущість, корисність та доцільність виконаної роботи;

 • розподіл дітей на проектні групи та планове виконання завдань повинно проходити на добровільних засадах, без стороннього натиску дорослих тощо.

Тематика позаурочних проектів може бути самою різноманітною, виходячи із проблем і потреб конкретного контингенту учнів .

Темою позаурочних проектів можуть стати:

 • школа (її історія, минуле і майбутнє, комфортні умови для навчання, оформлення школи кабінетів, музеїв тощо);

 • шкільний двір, шкільний сад, майстерні;

 • шкільна форма, шкільна газета, інформаційний центр (прес-центр), радіовузол тощо;

 • обов'язки школяра, пам'ятки активу, шкільне законодавство;

 • мої батьки, мій родовід, моя країна, моя родина;

 • проблеми спілкування, дружби.-кохання, взаємовідносин між однолітками;

 • світ навколо мене (хто я, я і дорослі, я і вчителі, я і мої друзі);

 • екологічні проблеми міста, району, країни;

 • народознавство, звичаї та традиції українського народу, народні ремесла та промисли;

 • шкільні звички та їхній вплив на організм людини;

 • чи можемо ми бути милосердними, як допомогти ветеранам тощо.

 Використання проектів у виховній роботі школи дозволяє включити в цей процес велику кількість школярів та організувати співпрацю вихователів та вихованців через активну та творчу діяльність. Тому виховну роботи в школі ми, спланували та реалізували проекти : міні-проект «СНІДу-ні!», проект «Як допомогти зимуючим птахам», проект по створенню краєзнавчого шкільного музею, проект «Краще запобігти, ніж загасити» тощо

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної значущості від результатів власної діяльності. Таким чином, використання проектних технологій у виховній роботі створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі організації творчої діяльності. Успіх упровадження проектної технології залежить від усвідомлення педагогом- організатором її значення, знання й дотримання ними алгоритму проектної діяльності.

Отже, час особистісно-орієнтованих технологій, а зокрема проектних технологій, прийшов, і вміння використовувати цей метод – це показник високої кваліфікації і прогресивної діяльності педагога-організатора, спрямованості на творчий розвиток учнів та учнівського самоврядування, і підготовку їх до дорослого життя в суспільстві.

Проект «Створення історико-краєзнавчого музею у школі»

Загальні положення

Село Антонівка є центром сільської ради, якій також  підпорядковані села Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське. Селище Антонівка знаходиться в 6 км до сходу від м. Херсон. У селищі сьогодні мешкає   близько 15.200 осіб.

Селище Антонівка має багату та цікаву історію, яка нараховує більше 300 років. Перше поселення на території теперішньої Антонівки виникло приблизно у XVII столітті, коли на березі річки Кам'янка було засновано Кам'янску Січ. У 1711 році кошевий атаман Гордієнко заснував Олешківську Січ, яка існувала до 1734 року. Саме ці події зумовили початок заснування Антонівки та Кіндійки.

Поряд із селищем досліджено курган із захороненням епохи міді-бронзи (ІІІ-ІІ тисячоліття до н.е.) і епохи кочівників (ХІ- ХІІІ ст. н.е.). Також знайдено останки трьох скіфських поселень ІV- ІІІ ст. до н. є.)

У кінці XVІІІ - початку XІX століття на території села було збудовано церкву. ЇЇ унікальність полягає в тому, що це єдина церква у селищі, яка функціонувала постійно.

З 1885 року в селищі працювала початкова трьохкласна школа. Селище мало відомих та освічених людей. Мешканці селища самостійно зберігали споруду школи й надавали спонсорську допомогу і підтримували навчальний процес.

На території Антонівки розміщено радгосп-завод «Янтарний», за яким закріплено 3,595 г. земель, на яких вирощували виноград, сади, пшеницю, соняшник тощо. В селищі знаходиться Херсонський лісниче господарство й автобаза.

Антонівка є батьківщиною багатьох відомих людей,  серед яких Герой Соціалістичної праці В.І.Швець, краєзнавець Букацель В.С., голова антонівської селищної ради Семенчев І.І.  та інші.

На фронтах Великої вітчизняної війни воювали з німецько-фашистськими загарбниками 600 мешканців селища. 86 загинуло, 60 нагороджено орденами та медалями.

На території селища є братська могила воїнів, які загинули в боях з гітлерівськими загарбниками під час визволення селища. В 1958 р. на кошти односельців встановлено пам'ятник біля школи № 18. В 1967р. встановлено пам’ятник жителям Кіндійки, які загинули у боротьбі з фашистами біля школи № 21. У 1970 році встановлено стелу на честь воїнів, які загинули при форсуванні р. Дніпро у Великій Вітчизняній війні.

З метою збереження історії селища Антонівка та його традицій ми плануємо відкрити на базі школи історико-краєзнавчий музей, експонати та матеріали до якого збираються учнівськими та педагогічним колективами школи . Селищна рада, сільська бібліотека допомагає в створенні музею та його експозицій. У зв’язку з цим пропонується створити на базі школи новий заклад культури — бібліотечно-музейний комплекс, який би відповідав вимогам сучасного інформаційного суспільства   та  потребам  мешканців територіальної громади села і вихідців із селища Антонівка, які постійно або тимчасово  проживають за його межами.

Мета і завдання   проекту

 

 Основним завданням історико-краєзнавчого музею нашої школи   має стати найповніше задоволення запитів мешканців селища та вихідців з цього села  на інформацію, духовний та культурний розвиток, патріотичне виховання молоді, створення умов для вивчення, збереження і популяризації  історії селища, його культури, традицій, трудових здобутків тощо. З цією метою на базі школи № 12 разом з Кіндійською бібліотекою передбачається створити єдиний бібліотечно-музейний    центр, в який ввійдуть експозиції краєзнавчого музею та виставковий зал шкільного музею.  Існуючі можливості бібліотечно-музейного комплексу будуть розширені за рахунок  підключення його до Інтернету та обладнання відеотекою. Для вихідців із села, які проживають за його межами і хочуть підтримувати зв’язки із своєю малою батьківщиною, ми плануємо створити Інтернет-сайт селища Антонівка.
Завдання проекту:

 • розвивати творчу самодіяльність і громадянську активність учнів,

 • формувати активну життєву позицію;

 • формувати патріотизм молоді

 • залучати учнів до активної участі у збереженні й популяризації пам’яток культури та історії нашого народу;

 • надавати допомогу педагогічному колективу школи у впровадженні активних форм роботи з учнями.

Основні принципи виховної роботи музею :

 • принцип гуманізації та демократизації діяльності;

 • урахування вікових та психологічних особливостей учнів;

 • принцип виховання в діяльності та особистісно розвиваючому спілкуванні;

 • принцип національного виховання.

 • обмін досвідом з кращими практиками місцевого самоврядування та освітянської галузі;  

 • організацію і проведення   конференцій, вечорів,  тематичних виставок,  семінарів тощо.

Етапи реалізації проекту.

Першим кроком у реалізації проекту створення бібліотечно-музейного комплексу  має стати визначення його юридичного статусу та ухвалення з цього приводу принципового рішення. Реалізовувати проект будуть учнівські колективи школи , допомагати - Антонівська селищна рада, Обласна рада ветеранів та Кіндійська бібліотека.

Наступним етапом у створені бібліотечно-музейного комплексу має стати  підбір місця для створення музейних експозицій. З цією метою для фінансування проекту  планується залучити волонтерів –батьків та студентів, Антонівську селищну раду .

Проект планується бути безкоштовним.

Експозиції музею:

Матеріали плануються бути представлені в наступних розділах :

 • Перша школа нашого селища;

 • Історія школи.

 • Видатні люди селища;

 • Жителі селища в роки війни;

 • «Час і досі не загоїв рани» (герої Афганістану)

 • Чорнобиль : сьогодення і минуле.

 • «У нас друзі на всій планеті» (зарубіжні зв’язки);

Розділ «У нас друзі на всій планеті» (зарубіжні зв’язки)

Міжнародна дружба – це не лише поїздки та відпочинок, а й шанс отримати нові знання та обмінятись досвідом. Є у нас друзі в Польщі, Франції. Кожен рік делегація нашої школи відвідує місто Сент Етьєн. Учні школи проходять мовну практику та відвідують екскурсії. Місье Жак та французька спілка «Дружба» підтримують тісні зв’язки з громадою.

Учні школи та вчителі брали участь у проекті «Польща – Україна: місця пам'яті, місця культу», допомогли школі встановити дружні стосунки з колективом школи Люблінського воєводства Ланцухов. Учні та вчителі нашої школи були в гостях у польських друзів, також наша школа приймала гостей з Польщі .

Розділ «Історія школи», цей розділ складається з таких підтем:

  • «Per aspera ad astra», у якому будуть міститься список та фотокартки учнів-медалістів школи;

  • «Citius! Altius! Fortius!», у якому розповідатиметься про спортивну гордість школи;

  • «Учитель – це покликання душі», у якому розповідатиметься про вчителів школи;

Під час свят діти отримують дипломи, медалі та грошові винагороди. Списки й фотографії нагороджених будуть знаходитися в шкільному музеї. Тут розкриються сторінки звичайного життя школи, традицій, які живуть протягом багатьох років. Зокрема, традиційні свята мови, як української, так і іноземних мов, адже протягом існування школи поглиблено вивчали французьку мову, а сьогодні учні школи вивчають дві іноземні мови. Також у цьому розділі будуть знаходитися фото всіх історичних подій, які відбувалися й відбуваються у школі.

Розділ «Історія першої школи», де будуть розглядатися умови в яких починала свою діяльність перша антонівська школа, будуть знаходитися матеріали та документи повоєнних років, фотографії випускників школи, списки учнів перших років роботи школи, учнівські підручники, зошити, словники, матеріали про вчителів, які працювали у школі, та інші матеріали.

Тут можна буде побачити цікаві фото рідного міста першої половини XX століття, підручники, за якими вчилися їхні бабусі та батьки.

 Розділ «Видатні люди селища»

Цей розділ умовно поділено на дві частини. Перша присвячена подіям , які відбувалися в ХХ столітті, а інша – це матеріали про діячів та відомих людей селища.

 Розділ «Жителі селища у роки війни»

В цьому розділі планується розповісти про життя мешканців селища у роки війни, зібрати літературу, матеріали та фотографії.

Розділ «Час і досі не загоїв рани»

В цьому розділі будуть виставлені матеріали, зібрані протягом останніх років, які розкривають події війни у Афганістані.

Розділ «Чорнобиль: сьогодення та минуле»

З дня Чорнобильської трагедії пройшло вже більше 25 років, але ми пам’ятаємо всіх , хто брав участь у битві з атомом. Цей розділ присвячений звичайним людям- героям.

Ми плануємо на базі музею проводити відкриті навчальні заходи з історії рідного краю, з історії розвитку освіти, літератури . В залах музею учні будуть працювати екскурсоводами, розповідаючи гостям школи про події та людей, життя яких об’єднала школа. Музей буде допомагати навчанню та вихованню молодого покоління, вчить толерантності та поваги до минулого, розумінню значення освіти в житті кожної людини.

ПРОЕКТ: «КРАЩЕ ЗАПОБІГТИ, НІЖ ЗАГАСИТИ»
АНОТАЦІЯ
Виховна система школи спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, інтегрованості, єдності навчання і виховання,на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Проблема захисту майна від пожеж постала перед людством тоді, коли людина почала використовувати вогонь для своїх потреб. І актуальною вона буде доти, доки людині потрібен вогонь для обслуговування побутових потреб. Особиста безпека людини залежить від знання правил користування різними речовинами. Якісно нове мислення можуть створити лише свідомі громадяни, які знають і виконують правила пожежної безпеки. Тому вивчення правил безпечного поводження з вогнем і свідомого ставлення до дотримання вимог правил пожежної безпеки займає не останню роль у вихованні молодого покоління. В державній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» зазначено: «Мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя».

Виховання особистості має бути спрямоване на розвиток мужності, громадянської винахідливості, бережливого відношення до майна, творчості, фізичного загартування, професійної орієнтації. Тому завдання сучасної школи - формування громадянина-патріота, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку.

За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, активних, громадян .

Для цього потрібно сформувати в учня комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки. І саме тому запропоновано учням залучитися до реалізації цільового проекту «КРАЩЕ ЗАПОБІГТИ, НІЖ ЗАГАСИТИ» . Велику роль в досягненні результативності має тісна співпраця з всіма ланками учасників проекту.
МЕТА ПРОЕКТУ: розробка стратегії та плану позакласної та позашкільної роботи , направленої на сумісну діяльність усіх шкільних ланок , батьківського колективу та громади щодо попередження пожеж
МЕТОДИЧНІ ЗАДАЧІ:

 • навчання правилам пожежної безпеки і діям у випадках виникнення пожежі;

 • надання практичної допомоги дорослим по попередженню пожеж у побутових умовах;

 • вивчення правил безпечного поводження з вогнем, свідомого відношення до дотримання вимог правил пожежної безпеки;

 • створення практичних рекомендацій для населення з питання протипожежної безпеки.


ДЕВІЗ ПРОЕКТУ : «СИЛА ВОГОНЮ -ДЛЯ ЖИТТЯ»
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: Учні 1-11 класів, загін ДЮП, педагогічний колектив, батьківська громада, сільська громада, діти дитячих садочків № 26,№ 4.
ЕТАПИ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ: Проект розраховано: постійнодіючий.

1 етап.

-Визначення загальної теми та тем для досліджень учнів ( мозковий штурм);

-формування груп для проведення досліджень;

-висунення гіпотез для проведення досліджень.

2 етап.

-Обговорення індивідуально та в групах плану роботи учнів, можливих джерел інформації.

3 етап.

-Робота над проектом.

4етап.

-Проведення аналізу виконаної роботи, оцінювання вкладу кожного учня, заохочення найбільш активних учасників проекту.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Організація роботи на маршрутах :

Маршрут № 1 «Школа»

Маршрут № 2 «Мій молодший друг»

Маршрут №3 «Мій мікрорайон»

Маршрут «Зелений друг»

Маршрут «Сполох»

Маршрут «Ялинка»

Маршрут «ШКОЛА»

Виявити порушення правил пожежної безпеки на території школи. Провести протягом року ( 2 рази на рік) Тижні пожежної безпеки (грудень, квітень); постійно контролювати поновлення куточків протипожежної безпеки в класах; проведення диктантів на протипожежну тематику; контроль вивішування планів евакуації при пожежі; правила користування елекроприладами на уроках фізики, хімії, біології; перевіряти міри запобігання при проведенні лабораторних робіт; організація масових заходів в дитячих оздоровчих таборах.
Маршрут «МІЙ МОЛОДШИЙ ДРУГ»

Організація виступів агітбригади «Факел» перед дітьми дитячих садочків учнями 1-4 класів, проведення конкурсів малюнків «Наш друг і ворог вогонь», перегляд спектаклів на протипожежну тематику, проведення вікторин та рольових ігор тощо. Допомога в створенні та підтриманні куточків ДЮП у групах.
Маршрут «МІЙ МІКРОРАЙОН»

Створення та розповсюдження листівок на протипожежну тематику серед населення мікрорайону. Проведення спільних заходів з Антонівською селищною радою, з жителями мікрорайону. Міри протипожежної безпеки при застосуванні предметів побутової хімії та виробів аерозольного користування.
Маршрут «ЗЕЛЕНИЙ ДРУГ»

Роз'яснювальна робота серед відпочиваючих про дотримування правил протипожежної безпеки в лісі та коло річки. Встановлення табличок про дотримання правил протипожежної безпеки в лісі, у парках, коло річки. Висаджування дерев, кущів. Робота по виявленню розведених в лісі та лісопаркових зонах багать.
Маршрут «СПОЛОХ»

Участь у обладнанні спортивних майданчиків на території школи та дитячих садочків. Заняття у гуртку при ХЦПР. Участь у змаганнях з спортивно-військової гри «Зірниця» . Проведення вікторин, конкурсів малюнків,випуски фотогазет, листівок, виступи агітбригад на протипожежну тематику, випуск звернень . Організація зустрічей з рятувальниками НЧС. Відзначення 29 січня Дня працівників пожежної безпеки.
Маршрут «ЯЛИНКА»

Перевірка впорядкування новорічної ялинки: складання шляхів евакуації; прикрас на ялинку; телефонного зв’язку; чергування на новорічних святах; розповсюдження листівок на протипожежну тематику; усунення порушень при встановленні новорічної ялинки.
ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Керівник проекту, організовуючи процес щодо протипожежного виховання учнів, допомагає їм усвідомити необхідність вивчення правил протипожежної безпеки, спонукає до вдосконалення громадянських почуттів, готовності стати на захист Батьківщини, виховує почуття господаря держави. Він допомагає розкритися особистісному «Я» в учнівському колективі, сприяє формуванню і згуртуванню дитячого колективу, застосовуючи методи товариської виховної турботи. Використовуючи особистісно -

гуманний підхід до виховання, залучає до цікавих творчих справ, розвиває почуття взаємодопомоги, створює сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, сором'язливості, невпевненості окремих учнів, формує почуття честі класного колективу та власного «Я».

Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ.

Після реалізації проекту буде проведено з учнями тестування на визначення рівня сформованості знань та вмінь з питань протипожежної безпеки.

Схожі:

Створення проектів в системі виховної роботи iconХарактеристика традиційних форм виховної роботи
Класна година– форма позакласної виховної роботи, яка передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування з дітьми...
Створення проектів в системі виховної роботи iconПлан виховної роботи класного керівника класу на 2012 -2013 навчальний рік
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік
Створення проектів в системі виховної роботи iconОрганізація діяльності кімнати виховної роботи 1
Кімнату виховної роботи рекомендується створювати в закладах освіти за наявністю приміщень, придатних для
Створення проектів в системі виховної роботи iconНаказ №16 Про стан виховної роботи за І семестр 2012/2013 н р
«Вдосконалення організації діяльності учнів та підвищення відповідальності класного керівника за результатами роботи». Реалізуючи...
Створення проектів в системі виховної роботи iconПлан виховної роботи 2011-2012 навчальний рік
Головна виховна мета: Впровадження інноваційних методик організації виховної роботи з молоддю в навчальному закладі
Створення проектів в системі виховної роботи icon10 років роботи на посаді заступника директора з виховної роботи дали мені можливість набути певного досвіду в галузі менеджменту виховної роботи
Отже, між зацікавленими сторонами має встановлюватися партнерство, „соціальні контракти, партнерські взаємовідносини. Йдеться про...
Створення проектів в системі виховної роботи iconЗнайомтесь: королівство "Казка"
Та, мабуть, однією з найважливіших є проблема організації виховної роботи. Усталені форми вже відійшли в минуле, змінилася методологічна...
Створення проектів в системі виховної роботи iconПлан виховної роботи школи на II семестр 2012-2013 н р. Січень
Перевірка та затвердження планів виховної роботи на ІІ семестр (внутрішній контроль)
Створення проектів в системі виховної роботи iconУ посібнику розміщено теоретичний матеріал який дозволить правильно й ефективно здійснювати діяльність зі складання й оформлення плану виховної роботи
Характеристика планування виховної роботи у школі. – Добровеличківка: Добровеличківський нвк «зш І-ІІІ ст №2 – гімназія», 2011, 14...
Створення проектів в системі виховної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виховної роботи в загальноосвітніх закладах області
Вимогою часу та актуальним завданням вітчизняної системи освіти у цьому зв’язку є утвердження громадянського виховання як пріоритетного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка