Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р
148.21 Kb.
НазваНаказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р
Дата конвертації29.08.2013
Розмір148.21 Kb.
ТипНаказ
Відділ освіти Христинівської РДА

Кузьминогребельська ЗОШ І-Ш ступенів

НАКАЗ

31серпня2012 року

Про організацію методичної

роботи в школі на 2012-2013 н.р.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами:

- Законом України про загальну середню освіту; Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550,

- Річним планом роботи школи

аналізуючи підсумки роботи школи в 2011- 2012 н.р. виявлено, ще педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності досяг певних результатів в навчально-виховній роботі. Належний рівень навчання учнів з предметів навчального плану підтвердився результатами директорських контрольних робіт за 2011-2012 н.р., результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Забезпечуючи загальноосвітню підготовку учнів, зі школи випущено 11 учнів. Всі вони одержали атестати про повну загальну середню освіту.

З 9 класу випущено 21 учень, всі вони отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту. Двоє з них-з відзнакою

Навчальний рік закінчило 133 учнів. Зі 119 учнів, які атестувалися, 9 учнів школи мають лише високий рівень знань з усіх предметів, що становить 8% від атестованих. 53 учні мають високий та достатній рівень знань, що становить 45 %. Отже, якісний показник по школі становить 53%. Проте 12 учнів школи має ще початковий рівень з тих чи інших предметів, що становить 10% від загально! кількості атестованих.

Ефективною формою роботи є різноманітні моніторинги, які проводяться дирекцією школи на початку навчального року, в кінці першого семестру та в кінці навчального року. Спостереження за рейтингом успішності учнів, класів з предметів, у окремих вчителів наводять на цікаві відкриття, що відкривають шляхи до свідомого керівництва навчально-виховним процесом школи.

Методична робота в школі планується на діагностичній основі. Для керівництва нею в минулому 2011-2012 н.р. було створено методичну раду школи в кількості 7 осіб. Методична робота насамперед була направлена на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, тобто на досягнення оптимальних наслідків освіти, виховання й розвитку конкретних учнів та класів. У школі налагоджено методологічно-теоретичну підготовку вчителів, оволодінню ними інструктивно-нормативними документами органів освіти, організовано систематичне вивчення нових навчальних програм, підручників і посібників з окремих предметів, методичну допомогу молодим педагогам з боку досвідчених фахівців, самоосвіту членів педагогічного колективу, звіти учителів про наслідки проходження курсової перепідготовки з підвищення кваліфікації.

Визначаючи зміст методичної роботи, дирекція звертала увагу на поточні й перспективні завдання, які стоять перед школою, результати діагностування учителів, зокрема виявлені при цьому труднощі в їхній роботі, кількісний і якісний склад педагогічного колективу, традиції школи, форми, методи і напрями методичної роботи, їх поєднання. Діагностичний підхід у визначенні змісту методичної роботи дав нам змогу виявити слабкі сторони у навчально-методичній підготовці кожного вчителя, причини, що їх породжують, намітити на цій основі у кожному конкретному випадку індивідуальні заходи щодо їх усунення, визначити значущі для більшості членів педагогічного колективу питання удосконалення педагогічного рівня

"Діяльність педагогічного колективу школи з розвитку громадянської активності, самостійності та організаторських здібностей школярів".

Основною формою методичної роботи в школі залишалися методичні об'єднання. В 2011-2012 навчальному році працювало методоб'єднання класних керівників, учителів-словесників, учителів початкових класів, учителів природничо-математичних наук. На засіданнях методичних об'єднань пройшло обговорення програм, підручників, інструктивно-методичних матеріалів щодо викладання навчальних предметів у 2011 - 2012 навчальному році, огляд новинок фахової та методичної літератури, стан підготовки та участь в шкільних та районних олімпіадах, робота в МАН.

Методичне об'єднання класних керівників Кузьминогребельської ЗОШ І-ІІІ ступенів виявляло творчий потенціал вчителя, класного керівника, задовольняє їхні потреби в актуалізації індивідуального підходу й оригінальних розробок, активізує позицію кожного вчителя, забезпечує колективне вивчення навчально-виховних завдань і творче співробітництво педагогів. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота , спрямована на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння, любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Робота методичного об'єднання класних керівників була спрямована на формування умінь учителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й| запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. На засіданнях методичного об'єднання класних керівників було розглянуто такі питання: «Орієнтири на нові виховні технології», «Нетрадиційні форми роботи з учнями» "План виховної роботи класного керівника ", "Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх", "З досвіду роботи класного керівника:робота з батьками категорійних сімей", тренінг «Жорстока поведінка. Форми виявлення. Профілактика», «Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості», «Педагогічна майстерня», «Творча майстерня», «Технологія виховання і розвитку творчих здібностей», «Про стан і заходи щодо впровадження ідей виховання в практику роботи класних керівників», «Діяльність класних керівників щодо впровадження індивідуальної роботи з учнями», «Проведення тижня талантів і обдарованості», проведення круглого столу «Участь класних колективів в оглядах, фестивалях, конкурсах, виставках малюнків та декоративно - прикладного мистецтва, святах», робота батьківського всеобучу і залучення батьківської громадськості до організації народознавчих свят, використовуючи місцевий матеріал", Продовжувалася робота по складанню « Психолого-педагогічної характеристики особистості школяра", "Діагностики виховного процесу в школі", "Методи та прийоми визначення рівня вихованості школярів", "Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів", "Використання новітніх технологій у виховній роботі школи", "Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування".

Методичне об"єднання учителів початкових класів працювало над проблемою: «Створення оптимальних умов для розвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових, фізичних можливостей, розкриття його здібностей і талантів» На засіданнях методичного об'єднання учителів початкових класів опрацьовувалися інструктивно-методичні матеріали, було обговорено особливості проведення адаптаційного періоду в 1 класі, а також нову редакцію Державного стандарту початкової загальної освіти, проаналізовано та обговорено навички читання учнів початкової школи, підсумки навчально-виховної роботи за І та за II семестри, особливості проведення державної підсумкової атестації у 4 класі, а також підсумки її проведення, проблеми переходу четвертокласників у середню школу. Відвідано та обговорено чотири відкритих уроки: урок математики у 1 класі "Вправи і задачі на засвоєння таблиці додавання і віднімання числа 2.Порівняння виразу і числа" (учитель Мельник Л. В..), урок позакласного читання у 2 класі “Вже Різдво прийшло до хати, вже пора колядувати” (учитель Коломієць Т. В..), урок української мови “Закріплення правопису власних і загальних іменників” у З класі ( учитель Сокуренко С. К.) "Звідки пішло прізвище й ім’я Богдана Хмельницького", урок читання в 4 класі (учитель Гичко В. В..), свято у першому класі "Прощавай, Букварику" (учитель Мельник Л..В.), посвячення в козачата "Козацькому роду нема переводу" (учитель. Коломієць Т. В..), свято Миколая (учитель Коломієць Т.В.), виховний захід " Життя без книг - це хата без вікна" (учитель Гичко В.В.), свято Великодня (учитель Сокуренко С.К.).

Було прослухано та обговорено такі доповіді: "Індивідуальний підхід як основа компетентнісно - орієнтованого навчання учнів початкових класів" (учитель Гичко В.В.), "Гра як засіб адаптації першокласників до шкільного життя" (учитель Мельник Л.В.), "Самостійна робота учнів на уроках" (учитель Сокуренко С.К.), "Організація навчально - виховного процесу у початковій школі з використанням здоров’я зберігаючих технологій" (учитель Коломієць Т.В.).

Пройшов обмін досвідом з наступних питань: "Розвиток логічного мислення молодших школярів". Успішно пройшов консиліум " Як навчити молодших школярів учитися”, а також круглий стіл «Панорама методичних новинок».

Методичне об"єднання учителів-словесників працювало над проблемою: "Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів на уроках суспільно - гуманітарного циклу".

Членами методичного об'єднання було проведено шість відкритих уроків..

На засіданнях методичного об'єднання було проведено методичний стіл "Розвиток творчих здібностей школярів", методичний міст "Інтеграція навчальних предметів", йшло ознайомлення із методично-інструктивними матеріалами, вивчались Інструкції щодо ведення ділової документації.

Учитель вищої категорії Кобець Н.С. поділилася досвідом роботи з питання: "Використання текстоцентричних технологій на уроках словесності".

Мав місце контроль за якістю навчальних досягнень учнів. Систематично проводилося взаємовідвідування уроків, взаємоперевірка учнівських зошитів, моніторинги навчальних досягнень учнів у випускних класах, перевірявся рівень набуття учнями навичок читання, списування, уміння аналізувати художні твори. В кінці кожного семестру проводилися підсумкові контрольні роботи з основних видів мовленнєвої діяльності. Впроваджувалися в практику різноманітні форми тестового контролю навчальних досягнень учнів.

На належному рівні було організовано позакласну роботу. Були проведені шкільні олімпіади та відібрані учні, які взяли участь у районних олімпіадах з української мови та літератури, російської і англійської мов, організовано роботу предметних гуртків, проведено творчий звіт гуртка знавців англійської мови, залучено учнів до участі у конкурсі знавців мови ім. Петра Яцика, проведено конкурс на кращого знавця творів світової класики "Ерудит", конкурс на кращого знавця історії, заходи по вшануванню пам’яті Т. Г. Шевченка.

В плані зміцнення матеріальної бази кабінетів було частково поповнено методичною літературою кабінет української мови №1, виготовлено нові стенди в кабінетах англійської мови, української мови №1 та №2, зарубіжної літератури, оформлено альбом "Англомовні країни", виготовлено роздатковий матеріал з тем, що вивчалися, розроблено тематичні контрольні роботи з української мови для індивідуального навчання.

Проводилася робота з обдарованими та здібними дітьми. Працювала школа олімпійського резерву. Підведено підсумки олімпіад, визначено результативність участі в них.

Членами методичного об'єднання було проведено тиждень методичної роботи.

Методичне об'єднання учителів природничо-математичного циклу працювало над проблемою: "Оволодіння навичками самоаналізу , інноваційними технологіями, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання".

На засіданнях методичного об'єднання було обговорено інструктивно-методичні листи, прочитано лекція «Застосування інтерактивних методів викладання і нестандартних форм проведення занять з фізики» , доповіді: "Розвиток творчих здібностей на уроках хімії", "Екскурсії з природознавства як метод удосконалення навчання» «Розвиток знань, логічного мислення учнів шляхом проведення нестандартних форм роботи з географії». Було проведено сім відкритих уроків з їх наступним обговоренням.

З метою контролю за якістю знань учнів проводилися взаємовідвідування уроків учителів- членів методоб"єднання, проводилися моніторинги навчальних досягнень учнів, перевірялася якість сформованості навичок логічного мислення, аналізу історичних фактів, обчислювальних навичок учнів.

3 метою удосконалення навчально-методичної бази кабінетів вчителями було виготовлено роздатковий матеріал з тих чи інших тем.

Проводилася робота з обдарованими та здібними дітьми. Працювала школа олімпійського резерву, діти брали участь в шкільних та районних олімпіадах, у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня»

Проведено методичні тижні з географії, біології, хімії, математики, фізики, астрономії, історії.

Добре було організовано позакласну роботу. Проведено конкурс "Дивовижний світ краси - квіти", конкурс на кращу стінгазету "Земля - наш дім", фізико-математичний бій, лінійку "Дзвони голодомору", хімічний КВК, інтелектуальну гру з географії "Найрозумніший", свято зустрічі птахів, круглий стіл "Біль Чорнобиля не зникає", День Пам"яті (зустріч з ветеранами війни), екологічний бумеранг "Збережемо Землю від біди".

На заняттях психолого-педагогічного семінару було розглянуто такі питання: «Формування індивідуального стилю роботи вчителя», «Особливості формування професійної компетентності вчителя. Психологічний погляд на імідж учителя», «Робота класного керівника та вчителів – предметників на демократично - гуманістичній основі», «Формування сприятливого психологічного клімату у класному колективі», з елементами тренінгу «Активізація пізнавальних процесів учнів», «Комфортність навчання», «Особистісне зростання вчителя», семінар – практикум «Використання інтерактивних методів навчання на уроках»

Було проведено 9 методичних оперативок, на яких розглядалися новинки методичної літератури, педагогічної преси, фахових журналів. Двічі на семестр випускався інформаційно-методичний бюлетень. Заслуховувалися звіти учителів, які пройшли курсову перепідготовку.

В 2011-2012 навчальному році організована робота Школи молодого вчителя для молодих педагогів, де було надано конструктивну допомогу молодим учителям із наступних питань: про вимоги до календарного планування, планування роботи вчителя, організацію робочого часу,про вимоги до ведення шкільного журналу, про єдині вимоги до учнів, культуру спілкування учителя з класом, з учнем, питання з основ дидактики, методика використання навчального кабінету в процесі підготовки і проведення уроку, методика контролю знань учнів ,вимоги до перевірки зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму, методика організації індивідуальної роботи з невстигаючими учнями та обдарованими дітьми..

В грудні місяці було проведено місячник методичної роботи, під час якого проведено шкільну виставку передових педагогічних технологій, марафон інтерактивних уроків, випущено інформаційно-методичний бюлетень.

Школа взяла участь в районному та обласному конкурсі передових педагогічних технологій.

Спостереження показали, що особливо важливе значення для ефективної діяльності педколективу мало проведення нетрадиційних форм методичної роботи, обов'язкове виконання рішень педагогічних рад, діяльність методичної ради, методоб'єднань, вивчення та впровадження передових педагогічних технологій, ознайомлення із методичними новинками преси, використання рекомендацій, матеріалів фахових журналів. Для школи важливими були питання реформування освіти, використання інноваційних методик, громадянської освіти шляхом впровадження інтерактивності, розвитку творчих здібностей, духовного збагачення школярів.

Чергову атестацію пройшли шість учителів. Вчителю української мови і літератури Осітнянко Н. І. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, вчителю англійської мови Яцюк Т. А., вчителю біології. Ткачук Ж. В. , вчителю хімії Собчук Т. І. було підтверджено першу кваліфікаційну категорію, вчителю фізичної культури та захисту Вітчизни Коломійцю А. М, встановлено першу кваліфікаційну категорію, вчителю музичного мистецтва Банару В. В,встановлено ІІ кваліфікаційну категорію.

Протягом року було вивчено стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови і літератури,фізичної культури, основ здоров’я, інформатики, предмету "Захист Вітчизни".

Робота над проблемною темою шляхом проведення різних оглядів-конкурсів урізноманітнила форми методичної підготовки учителів та підняла на вищий рівень їх теоретичну підготовку, надала чіткості та цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями учителів

Відрадним є те, що методичний кабінет школи обладнано новими сучасними меблями, кабінет в стадії оформлення.

На підставі результатів методичної роботи за 2011 - 2012н. р.
НАКАЗУЮ:

  1. У 2012-2013 навчальному році приступити до реалізації ІІ етапу роботи над проблемою “ Вдосконалення професійної майстерності вчителів, підвищення результативності та якості навчально - виховного процесу, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів ”( Адміністрація - протягом року)

  2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бондаренко Н.Л. спланувати методичну роботу в школі на діагностичній основі до 05..09.2012 року.

  3. Сформувати новий склад ради методичного кабінету до 15 вересня, спланувати роботу (Бондаренко Н.Л.)

  4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бондаренко Н.Л. до 15.09.2012 року поновити змінні стенди методичного кабінету

  5. Дооформити методичний кабінет (адміністрація - протягом року)

  6. Вивчити стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з російської мови , правознавства, основ здоров"я, фізичної культури, фізики, предмету "Захист Вітчизни.", музичного мистецтва.

  7. Узагальнити досвід роботи вчителя Плюти П.І., вивчити досвід роботи учителя Гичко В.В. (Адміністрація - протягом року)

  8. Організувати шкільну та взяти участь у районній виставці передових педагогічних технологій. ( ЗДНВ роботи - лютий

9. Затвердити наступну схему методичної роботи на 2012 -2013 навч. рік:

а) організувати роботу п’яти методичних обєднань: учителів суспільно-гуманітарного циклу (голова Іваненчук В.М.); учителів природничо-математичного циклу ( голова Ткачук Ж.В.); учителів початкових класів ( голова Коломієць Т.В.);

класних керівників та класоводів (голова Фещенко О. В..); учителів художньо- естетичного циклу( голова Дядюра М. П.)

б) продовжити роботу семінару з питань педагогіки та психології (керівник Богуславсьвка Л.Б.);

в) продовжити роботу Школи молодого вчителя (керівник Якубенко Г.І.) , закріпивши за молодими педагогами таких вчителів:

Бобик Я. В.- вчитель Дядюра М. П., спеціаліст вищої категорії,

Ліщинська Т. С.- вчитель Кобець Н. С., спеціаліст вищої категорії;

г) продовжити роботу творчої групи по роботі над науково-методичною проблемою школи (керівник Бондаренко Н.Л.);

д) продовжити роботу творчої групи "Впровадження інформаційних технологій в школі"(керівник Мельник В.В.)

е) один раз на семестр випускати інформаційно-методичний бюлетень;

є) раз на місяць проводити методичну оперативку (керівники методичних обєднань);

ж)на засіданнях педагогічної ради розглянути такі питання: "Підсумки навчально- виховної роботи школи за 2011-2012 н.р. та завдання педколективу на 2012-2013 н.р.",

"Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", «Творче використання різновидів шляхів реорганізації науково - дослідницької,

пошукової, експериментальної, інноваційної діяльності для досягнення максимальної ефективності навчально - виховного процесу», «Творчий розвиток учнівської молоді у позакласній роботі школи», «Метод проектів – основа для самореалізації особистості

ХХІ століття», «Робота колективу з соціального захисту учнів пільгових категорій та профілактика правопорушень»

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Н. С. Кобець

3. Спрямувати внутрішкільну методичну роботу з педагогічними кадрами на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, виробленню інноваційного стилю діяльності, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

4

4.1. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи

Глинці Н.І., Романик І.В., Хомік М.М. створити необхідні умови для роботи методичних об’єднань, систематично надавати допомогу їх керівникам, забезпечувати участь педагогічних працівників школи у роботі методичних об’єднань.

5. Вчителям - предметникам систематично працювати над поповненням навчально-методичних комплексів кабінетів методичними матеріалами.

5.1.Вчителям – предметникам систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

6. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формуванню вмінь, застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВУЗі, у конкретній практичній діяльності, вивчення молодими вчителями ППД, організувати роботу школи “Професійної адаптації молодих педагогів”.

6.3. Протягом квітня місяця 2009 року організувати проведення тижня молодого педагога.

7. Для пошуку раціональних шляхів роботи над проблемою школи створити динамічну групу вчителів у такому складі:

Манько Н.М. Моржин Н.Р.

Лопачак М.Є. Мурин Л.І.

Галиця Н.М. Британ І.Б.

Кондратьєва В.М. Глова У.М.

7.1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Глинці Н.І. очолити роботу динамічної групи, спланувавши її роботу.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Схожі:

Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconАналіз методичної роботи
На підставі положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого вдосконалення...
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconЗвіт про методичну роботу Нововоскресенської зош І- ііі ст за 2011 2012 н р Наказ №3 про організацію методичної роботи від 12. 09. 2011 рок
Наказ №3 про організацію методичної роботи від 12. 09. 2011 року. 12. 09. 2011 року затверджено план роботи методичної ради. Керівник...
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №183 Про організацію і проведення науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2012/2013 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів району методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської...
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconОрганізація методичної роботи в школі
Ознайомлення з наказом райво про організацію методичної роботи в районі на 2009-2010 н рік
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №82 Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2012-2013 н р
На основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої...
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №192 Про підсумки науково-методичної роботи в 2011-2012 н р. та організацію і завдання на 2012-2013 н р
Україні на 2012-2021 р р., яка була схвалена 28. 10. 2011 року ІІІ всеукраїнським з’їздом працівників освіти. Реалізувалися основні...
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №55 Про організацію методичної роботи
Продовжити роботу методичної ради педагогічних працівників колегіуму, згідно Положення про Методичну раду, в складі
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ № Про підсумки науково-методичної роботи в 2011-2012 навчальному році
Нв від 02. 09. 2011. «Про організацію, зміст І завдання науково – методичної роботи з педкадрами в 2011 – 2012 навчальному році»
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №91 Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011 2012 навчальному році
Удосконалення форм і методів роботи на уроці шляхом впровадження інформаційних та інноваційних технологій”
Наказ № Про організацію методичної роботи в школі на 2012-2013 н р iconНаказ №235-о про організацію роботи з правового виховання учнів у школі в 2012-2013 навчальному році
Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка