Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
0.56 Mb.
НазваМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата конвертації09.10.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

УДК 004.942 На правах рукописуМАГІСТЕРСЬКА РОБОТАТема: “ Розробка програмних методів та алгоритмічних моделей категоризації інформаційних інтелектуальних систем ”

назва згідно з наказом ректора

Спеціальність – 8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

МР.ПЗ - 22.00.00.000 ПЗ


(


Консультант

з питань нормоконтролю
асист._ ________________/Р.Б. Вовк/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
позначення)


Студент
ПЗ-06м _________________/П.П.Іванов/

(шифр групи) (підпис) (дата)(розшифровка підпису)
Науковий керівник

к.т.н., доц._______________/В.І.Шекета/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)
Допускається до захисту
Завідувач кафедри
д.т.н.,проф. /В.М.Юрчишин/

(посада) (підпис) (дата) (розшифровка підпису)Івано-Франківськ - 2011


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Факультет Автоматизації та комп'ютерних наук_________________________________________

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем __________

Спеціальність 8.080403 – Програмне забезпечення автоматизованих систем ___

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою ПЗАС

Проф. В.М. Юрчишин

“ ____ ” ________________2011 р.

ЗАВДАННЯ
НА ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОВІ

Іванову Петру Петровичу


(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Тема магістерської роботи “ Розробка програмних методів та алгоритмічних___ ____

моделей категоризації інформаційних інтелектуальних систем ” __

затверджена наказом по університету від 11 ” _березня____ 2011 р. № __109 / 7________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи 25 травня 2011 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Теоретичні концепції та формальні моделі побудови та функціонування інформаційних та програмних технологій певного класу

4. Зміст розрахунково - пояснювальної записки(перелік питань,що їх належить розробити)

1. Аналіз концепцій абстрактної алгебри

2. Аналіз застосування концепцій абстрактної алгебри в комп’ютерних технологіях

3. Вивчення категорійних концепцій в алгоритмах кластеризації даних

4. Розробка алгоритмічної моделі та програмної реалізації методів категоризації

.5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

1. Зображення об’єктів та морфізмів(рис. 1.1, ст. 19)

2. Властивість асоціативності (рис. 1.2, ст. 21)

3. Множини та функції між ними (рис. 1.3, ст. 22)

4. Морфізми ідентифікації (рис. 1.4, ст. 25) .

5. Інверсний морфізм (рис. 1.5, ст. 29) .

6. Консультанти по магістерській роботі, із зазначенням розділів роботи, що стосуються їх
Розділ

Консультант

Підпис, дата


Завдання

видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання 01 вересня 2010 р.

Керівник ___________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ____ ______________

(підпис)КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
п/п

Назва етапів магістерської роботи

Термін виконання

етапів роботи

Примітка

1

Підбір і вивчення літератури

25.02.2011

виконано

2

Аналіз концепцій та алгоритмів

15.03.2011

виконано

3

Вивчення категоризаційних концепцій в алгоритмах кластеризації даних

30.03.2011

виконано

4

Розробка алгоритмічної моделі

15.04.2011

виконано

5

Опис алгоритму CLOPE

28.04.2011

виконано

6

Програмна реалізація методу категоризації

10.05.2011

виконано

7

Затвердження пояснювальної записки роботи завідувачем кафедри

25.05.2011

виконано

Студент – магістр ___________________

(підпис)

Керівник роботи ___________________

(підпис)

АНОТАЦІЯ
Магістерська робота: 108 с., 32 рис., 12 табл., 3 додат., 73 джерела.

Тема: Розробка програмних методів та алгоритмічних моделей категоризації інформаційних інтелектуальних систем

Об’єкт дослідження: дані нафтогазової предметної області , представлені у вигляді реляційних структур даних.

Мета роботи: розробка формальних та програмних методів кластеризації категорійних масивів даних .

Предмет дослідження: технологія кластеризації даних, досліджуються методи кластеризації категорійних даних на основі алгоритму CLOPE.

Результати дослідження:

Досліджено можливості застосування концепцій абстрактної алгебри та теорії категорій до виділених задач програмної та комп’ютерної інженерії. Запропоновано формально-логічний підхід до виконання категоризації даних нафтогазової предметної області..

Висновок:

В результаті досліджень було отримано алгоритм, що застосовується для розбиття на кластери будь-яких масивів категорійних даних, що дозволяє спростити їх подальшу обробку і прийняти рішення, шляхом застосування до кожного кластера відповідного методу аналізу
АЛГОРИТМ, КЛАСТЕР, КАТЕГОРІЙНІ МАСИВИ ДАНИХ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА.
ЗМІСТ

Стр.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів……………………………...............................................................................8

ВСТУП................................................................................................................................9

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ АБСТРАКТНОЇ АЛГЕБРИ ТА ТЕОРІЇ КАТЕГОРІЙ І ЇХ ЗАСТОСУВАНЬ

1.1 Аналіз концепції абстрактної алгебри ..................................................................15

1.2 Застосування теоретичних концепцій абстрактної алгебри і теорій

категорій в комп’ютерних технологіях.......................................................................37

1.3 ……………………………………………………………………

1.4 ……………………………………………………………………

1.5 Висновки до розділу………………………………………………………………42

РОЗДІЛ 2

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КАТЕГОРІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ В АЛГОРИТМАХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 05050201 “Технології машинобудування” / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності 18010018 «Адміністративний менеджмент»
«Підготовка та захист магістерської атестаційної роботи» методичні рекомендації до самостійної роботи для студ магістрантів факультету...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності
Основи управління якістю. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності „Автомобілі...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки До оформлення та виконання магістерської випускної роботи для студентів напряму 050103 – “Програмна інженерія”
Методичні вказівки містять рекомендації до виконання та оформлення магістерської випускної роботи згідно вимог діючих стандартів....
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності
Могильний Г. А., Тихонов Ю. Л. Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для студентів спеціальності 050103 “Програмна...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності "Управління проектами" 000003
Методичні вказівки до написання магістерської роботи для спеціальності “Управління проектами” 000003 / Укл. Бушуєв С. Д., Казарєзов...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" розроблено на основі програми вивчення даної дисципліни і розраховано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 090101 " Агрономія "
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Біологія для студентів 3-го курсу спеціальності 070801
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Біологія» /Укладач С. М. Шевченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Електричне коло постійного струму
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань, самостійної та розрахунково-графічної роботи (ргр) з дисциплін «Науково-дослідна робота студентів (ндрс)»
«Наукові дослідження» і «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробки результатів експерименту»
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка