Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
232.34 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Дата конвертації13.06.2013
Розмір232.34 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури
У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів.

Час роботи над олімпіадними завданнями для учнів 7-11класів –
3 астрономічних години.

Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів.

Оцінювання результатів виконання завдань здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.

Звертаємо Вашу увагу на те, що учням не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2012-2013 н.р.

7 клас

Українська мова

І. Напишіть твір-роздум на тему «Рідна земля і в жмені мила» (Народна мудрість).

12б.

ІІ. Підкресліть члени речення. Надпишіть над кожним словом частину мови, виконайте морфологічний розбір підкресленого слова. 6б.

Микола вже був не молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами, з міцним станом, широкими плечима (І. Нечуй-Левицький).

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у

висловлюваннях. 8б.

  1. Напишіть правильно слова: бур…ян, без…язикі, тьм…яно, Солов…йов, дит…ясла,

харків…янин, різьб…яр, пів…яблука.

2. Вилучіть зайве слово. Поясніть чому.

Київ, хліборобство, клей, географія, Чернівці, волосся, малеча, гілля.

3. Чи правильні конструкції: «три щасливих роки», «чотири українських солдати». Відповідь арґументуйте.

4.Утворіть просту форму вищого ступеня (якщо це можливо) від прикметників: тонкий, превеликий, дорогий, дужий, низький, білявий, готовий.

ІV. Подані фразеологізми погрупуйте за синонімічними рядами та запишіть. Визначте значення кожного ряду. 6б.

Зразок: Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.

Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці;гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем: 12б.

«Заповіт» Т.Г. Шевченка на момент написання поезії – це міф чи реальність?

Світ прекрасного в природі.

Уроки нашої історії (за повістю «Захар Беркут» І. Франка).

ІІ. Виконайте тестові завдання. 7б.

1. На основі сюжету народної балади написаний твір

А М. Вороного «Євшан-зілля»

Б Т. Шевченко «Тополя»

В С. Руданського «Козак і король»

2. Прізвище дяка, у якого починав Тарас Григорович учитися малярству

А Ширяєв

Б Кошиця

В Богорський

3. У пана П. Енгельгардта майбутній письменник був

А слугою-козачком

Б маляром

В батраком-«погоничем»

4. Яку іноземну мову вивчав Тарас Григорович Шевченко в Академії мистецтв?

А німецьку

Б французьку

В англійську

5. Стопа – це

А співзвучне закінчення рядка у вірші

Б рівномірне повторення будь-яких рухів, звуків через певний відрізок часу

В повторювана група складів у рядку, до якого входить один наголошений склад, один або два ненаголошені

6. Симфонічну поему «Заповіт» (за мотивами твору Т. Шевченка) написав

А Б. Лятошинський

Б Г. Глієр

В К. Стеценко

7. Німецькою мовою «Заповіт» Т. Шевченка здійснив переклад

А П. Грабовський

Б І. Франко

В Леся Українка

ІІІ. Що символізує числівник сім? Наведіть чотири приклади фразеологізмів із цим числівником, поясніть їхнє значення, складіть із ним речення.

6б.


ВСЬОГО – 57 БАЛІВ

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2012-2013 н.р.

8 клас

Українська мова

І. Напишіть пейзажний етюд на тему «Чарівний світ осені». 12б

ІІ. Запишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть члени речення. Надпишіть над кожним словом частину мови. Визначте тип речення. Виділені слова випишіть і розберіть: І – морфологічно, ІІ - за будовою.

Тихий вітер дихаючи з-за Баєвої гори приносить свіжий запах трав скошених недавно у нічну прохолоду. 9б.

ІІІ. Виконайте тестові завдання.

Завдання мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна

правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її. 6б.

1. Позначте рядок, у якому лексичне значення слова визначене неправильно

А барвистий – забарвлений у різні кольори, різнокольоровий

Б пишнобарвний – який вражає багатством барв, кольорів, відтінків

В пістрявий – який привертає увагу яскравістю барв, гарний

Г картатий – із чотирикутними візерунками, малюнками

Д живописний – який виразно, яскраво щось зображує, змальовує

2. Позначте рядок, у якому подані тільки синтаксичні словосполучення

А нова книгарня; оповідання й повісті; зацікавити змістом

Б порадіти за товариша; товариська підтримка; познайомитися й заприятелювати

В національний етикет; правила поведінки; відповідно до вимог

Г вчасно відгукнутися; узяти до душі; щире співчуття

Д цікаві завдання; боротися чесно; сподіватися на перемогу

3. Позначте речення з однорідними членами, поєднаними розділовими сполучниками (розділові знаки пропущено)

А З вогнем і водою вітром дружба погана.

Б Удома й у полі роботи завжди доволі.

В Хвали день не вранці а ввечері.

Г Лихий кухар або пересолить або недосолить.

Д Вимети сміття зі своєї хати а потім заглядай у чужу.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах треба поставити апостроф

А подвір..я, торф..яний, Лук..янченко

Б з..їжджати, сер..йозний, черв..як

В пів..ягоди, рутв..яний, бур..ян

Г без..язикий, ін..єкція, поцв..яхований

Д кав..ярня, св..ященний, роз..ятрити

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть із префіксом з-

А (з,с)вірити, (з,с)чепити, (з,с)творити

Б (з,с)жувати, (з,с)хибити, (з,с)мити

В (з,с)вітритися, (з,с)сунути, (з,с)киснути

Г (з,с)воложити, (з,с)житися, (з,с)лити

Д (з,с)хвилювати, (з,с)ломити, (з,с)вужувати

6. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуть із літерою И

А с..рена, ем..грант, гор..зонт

Б д..ригент, галюц..ноген, конф..тюр

В фест..валь, еп..грама, експер..мент

Г ескадр..лья, опт..чний, концерт..но

Д коп…райт, кред..тор, палант..н.

ІV. Подані фразеологізми погрупуйте за синонімічними рядами та запишіть. Визначте значення кожного ряду. 4б.

Зразок: Пройти крізь сито й решето; пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.

Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці;гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.
Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем:

- Розмаїття українських пісень.

- Славетна героїня Маруся Богуславка (за народною думою «Маруся Богуславка»)

- «Слово о полку Ігоревім» – найвище досягнення красного письменства Київської Русі. 12б.

ІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 10б.

  1. Назвіть основні засоби виразності.

  2. Виділіть подібне й відмінне в баладі та думі.

3. Визначте народну символіку в баладі Т. Шевченка «Тополя».

4. Назвіть художні переклади, переспіви «Слова о полку Ігоревім».

5. Визначте віршовий розмір і художні засоби в наведеному уривку:

По діброві вітер виє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

Стан високий, лист широкий

Марне зеленіє.

Кругом поле, як те море

Широке, синіє (Т. Шевченко).
ІІІ. Виконайте тестові завдання. 6б.

Завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Дотримання законів християнської моралі – провідний мотив народної

А пісні «Зажурилась Україна»

Б пісні «Ой не ходи, Грицю»

В думи «Маруся Богуславка»

Г думи «Буря на Чорному морі»

2. Відсутність поділу на строфи характерна для

А історичної пісні

Б козацької пісні

В народної балади

Г народної думи

3. Журба й смуток жінок за загиблими чоловіками – провідний мотив вірша

А «Ой три шляхи широкії…»

Б «Минають дні, минають ночі…»

В «Думи мої, думи мої…»

Г «Мені однаково, чи буду…»

4. Прочитайте уривок із твору «Слово о полку Ігоревім»

Ярославна рано плаче у Путивлі на забралі, мовлячи:

«О вітре, вітрило!

Чому, господине, так сильно вієш ти?

Чому мечеш ти хановськії стрілки

на своїх легесеньких крильцях

на моєї лади воїв?..»

Ці слова є композиційною … частиною поеми

А першою

Б другою

В третьою

Г четвертою

5. «Золоте слово, зі сльозами змішане» промовив

А князь Ігор

Б князь Всеволод

В князь Святослав

Г Боян

6. Народнопоетична рослинна символіка – три ясени, тополя, три явори, червона калина – наявні у вірші Т. Шевченка

А «Минають дні, минають ночі…»

Б «Думи мої, думи мої…»

В «Ой три шляхи широкії…»

Г «Мені однаково, чи буду…»
ВСЬОГО – 59 балів

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2012-2013 н.р.

9 клас

Українська мова

І. Напишіть твір-мініатюру на тему «Преславне українське слово звучить у серці у моїм, бо мова – хліб, а не полова: я чув її із уст батьків»
(Г. Позняк). У тексті твору використайте складносурядні й складнопідрядні речення, вставні слова, прикладки, звертання. 12б.

ІІ. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, надпишіть над кожним словом частину мови, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням). 7б.

Моя осіння туга лагідна і ніжна крізь срібло згаслих вечорів пливе як лебідь білосніжний у смутку тихому покинутих ставів (Ю.Клен).

ІІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 10б.

1. Про який вид словників іде мова? Ці словники подають нормативне (загальноприйняте) написання слів. Слова в них розміщуються за алфавітом і з позначенням наголосів.

2. До поданих фразеологізмів доберіть синонімічні слова чи словосполучення

хоч греблю гати ні світ ні зоря

замилювати очі повісити носа

займатися бірюльками кілком впоперек горла

ні кола ні двора покласти зуби на полицю.

3. Провідміняйте кількісний числівник 6987.

4. Відредагуйте речення.

Батько сьогодні облисив Петрика.

Я хотів би навчитися гітарити.

Вибачте, що я написав не дуже дбало.

А як приємно всякій жінці в свято восьме березня отримати в подарунок букет

із усяких квіток.

5. Спишіть речення, ставлячи, де потрібно, пропущені букви й розділові знаки. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.

Ні. Я не пр..верж..нець ні старого с..ла ні старих людей ні старов..ни в цілому. Коли ж об..ртаюс.. я часом до кр..ниці з якої пив колис.. воду і до моєї білої пр..вітної хатини і пос..лаю їм у далеке м..нуле благословен..я я роблю ту лише помилку яку роблять.. і робит..мут.. скіл..ки й світ стоят..ме душі народні в..сіх епох і народів згадуючи про н..забут..ні чари д..тинс..ва.(За О. Довженком).

ІV. Виконайте тестові завдання. 6 б.

Завдання мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Позначте речення, у яких однорідні члени речення є підметами (розділові знаки пропущено)

А Давно вже наша пісня полонила і словом і мелодією світ (І. Редчиць).

БХто не чував пісень по селах вечорами то жартівливих то сумних? (М.Чернявський).

В І славлять піснею життя птахи дерева люди (М. Луків).

ГНаш край багатий піснями легендами музикою танцями (З підручника).

Д Пісні злітають над Карпати в херсонських котяться степах (М. Рильський).

2. Позначте речення, у якому між однорідними членами не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено)

А Працею людина і сильна і красива.

Б Людина славна не словами а ділами.

В Господарський хліб не білий але ситний.

Г У будень чи в неділю лінивому безділля.

Д На роботі умліває біля миски упріває.

3. Позначте речення, у якому узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення (розділові знаки пропущено)

А Притлумлюй у собі найменші ознаки слабкої волі вередливість дратівливість сльозливість самолюбство (В. Сухомлинський).

Б За війну страшніші деякі речі боягузтво зрадництво егоїзм (Е. Хемінгуей).

В Жадібність нехтування власною гідністю розумова зашкарублість усе це призводить до вивищення матеріальних інтересів над духовними (Д. Лихачов).

Г Найяскравішим виявом безсмертя народного духу є поєднання двох стихій сліз і сміху трагічного й комічного болю й надії (П. Загребельний).

Д Усім відомі риси українського менталітету людяність співчутливість почуття справедливості товариськість і совість (Л. Пастушенко).

4. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено)

А Оце вже й цвіт осипавсь на калині і стали птаству гори затісні (Є. Титкайло).

Б Шипшина вбралась у коралове намисто і літо бабине вплелось між

намистин(Є. Гуцало).

В Внизу був луг і з нього вітер ніс такі розкішні пахощі (І. Франко).

Г У мене одразу похололо всередині і нашорошилися вуха (М. Стельмах).

Д Ми на білий світ рвемося повсякдень і повсякчас і живе маленький Моцарт

змалку в кожному із нас (В. Шукайло).

5. Укажіть, у якому з речень пропущено тире між підметом і присудком.

А Я сирота з Вільшаної…(Т.Шевченко).

Б Жити Вітчизні служити (Нар. тв.).

В Хто по морю плавав, тому калюжа не страшна (Нар. тв.).

Г Кров людська не водиця… (М.Стельмах).

Д Місто наше невелике.

6. Позначте рядок, у всіх словах якого явище спрощення позначається на письмі

А протес..ний, пес..ливий, улес..ливий, мес..ник

Б радіс..ний, щас..ливий, проїз..ний, перс..ні

В сер..це, добровіс..ний, аген..ство, мас..ний

Г президен..ський, навмис..не, ненавис..ний, тиж..невий

Д швидкіс..ний, контрас..ний, облас..ний, хрус..нути

Українська література

1. Напишіть твір на одну з тем: 12б.

«Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його слава»

(О. Довженко)

Що я відкрила/відкрив для себе, читаючи Сковороду

Постаті Богдана Хмельницького й Івана Мазепи в «Історії Русів»
2. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. 10б.

1. Який твір прадавньої української літератури має Іпатіївський і Лаврентіївський списки?

2. Як називається жанр літератури ХVI – XVII століття, представником якого вважають Івана Вишенського і який, власне, є різновидом публіцистики?

3. Які чинники зумовили розвиток полемічної літератури в Україні?

4. Апокрифи – це… Їх місце і роль в історії української літератури.

5.Назвіть жанри давньоруської літератури. 3. Виконайте тестові завдання. 5б.

Завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Прочитайте уривок з драматичної сценки «Коза»

Я Коза-Дереза,

Півбока луплена,

За копу куплена.

Ту-пу, ту-пу ногами,

Сколю тебе рогами,

Ніжками загребу,

Хвостиком замету, бррр…

У цих рядках відтворено один з елементів народної драми

А ремарку Б діалог

В монолог Г вставну оповідь

2. Провідним мотивом козацьких літописів є

А глибокий сум з приводу княжих чвар

Б звитяги січового козацтва

В гетьмансько-старшинські усобиці

Г духовне життя міщан та селян

3. Слова «Лучче ж бо потятим бути, аніж полоненим…» належать

А Святославові Б Ігореві

В авторові Г Всеволодові

4. Хто був зображений на портреті, розіграному в лотерею для викупу Т.Шевченка з кріпацтва

А О. Пушкін Б О. Даль

В В. Жуковський Г К. Брюллов

5. Прочитайте уривок із І. Котляревського «Енеїда» та визначте віршовий розмір

Тоді Зевес кружляв сивуху

І оселедцем заїдав,

Він, сьому випивши осьмуху,

Послідки з кварти виливав.

А ямб

Б хорей

В анапест

Г амфібрахій
ВСЬОГО - 62 БАЛИ

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2012-2013 н.р.

10 клас

Українська мова
І. Напишіть твір-роздум, розвинувши в ньому тезу «Популярності можна досягнути двома шляхами: результативною роботою або критикою всіх і вся». 12б.

Дайте назву своїй роботі, використайте як аргументи:

а) спостереження;

б) власний досвід;

в) приклади з художньої літератури, кінофільмів, преси.
ІІ. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, надпишіть над кожним словом частину мови, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням). Виконайте морфологічний, морфемний та словотвірний аналізи виділеного слова. 8б.

Хмари які з’являлися потім було послано здавалося для того щоб підкреслити його незвичайну трохи виблідлу синяву і щоб посилати на землю срібне сяйво (В. Шевчук).

ІІІ. Виконайте тестові завдання. 8 б.

Завдання мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Позначте рядок, у якому синонім до фразеологізму дібрано неправильно

А кум королю – на коні

Б змести з лиця землі – гнути свою лінію

В кури не клюють – хоч лопатою загрібай

Г як дві краплі води – як викапаний

Д не ликом шитий – не з лопуцька

2. Позначте речення, яке не містить антонімічної пари слів

А Моя правда завжди насторожі, не впускає брехню у мій дім (В. Білас).

Б Коли хочеш, щоб інші не називали тебе дурнем, перестань вважати себе мудрецем (О. Духнович).

В Не кидай власної мети, щоб за чужою десь іти (І. Франко).

Г Світ широкий і розлогий, скрізь ведуть шляхи й дороги (Н. Забіла).

Д Людина – то недосконалий твір, водночас мудрий і дурноголовий (В. Гужва).

3. Позначте рядок, у всіх словах якого наголошений перший склад

А випадок, столяр, олень, курятина

Б центнер, спина, бесіда, шофер

В подруга, читання, дещиця, форзац

Г донька, забавка, тягнучи, партер

Д закладка, маляр, вітчим, дотеп

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення

А правозахис..ник, совіс..ний, перехрес..ний, щас..ливий


Б буревіс..ник, компос..ний, зліс..ний, улес..ливий

В чес..ноти, безхитріс..ний, шіс..надцятий, прос..лався

Г корис..ний, контрас..ний, мас..ниця, пристрас..ний

Д безшелес..ний, капус..ник, кіс..лявий, боліс..ний

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть із апострофом

А В..ячеслав, Валер..ян, Лук..ян, Св..ятослав

Б Мар..яненко, Крип..якевич, Григор..єв, Багр..яний

В варшав..янин, з..ятрений, з..ябровий, пів..яру

Г сузір..я, кав..ярня, під..юджувати, гніздов..я

Д різнотрав..я, медв..яний, надвечір..я, крем..яний

6. Позначте рядок, у якому всі слова у формі родового відмінка множини пишуть з м’яким знаком

А птиця, їдальня, обличчя, питання

Б таємниця, пісня, шукання, багаття

В брехня, весна, паляниця, будівля

Г столиця, вогнище, яблуня, конопля

Д роздоріжжя, дурниця, розв’язання, вишня

7. Позначте рядок, у якому в особовому закінченні всіх дієслів потрібно писати літеру И (Ї)

А сид..ш, люб..ш, наполяга..ш, принос..ш

Б мол..шся, говор..ш, бор..шся, гомон..ш

В бач..ш, роб..ш, криш..ш, мар..ш

Г хил..ш, кро..ш, сипл..ш, прос..ш

Д муч..ш, брод..ш, прагн..ш, зич..ш

8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть разом

А хто/сь, де/що, немов/би, аби/кому

Б аби/до/кого, авже/ж, котрого/сь, де/ким

В де/що, куди/сь, ні/перед/ким, не/аби/який

Г з/під, ні/куди, начеб/то, котрого/сь

Д ні/хто, де/кому, будь/коли, ні/як

ІV. Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого та збільшувально-згрубілого значення. Тато, дід, баба, хліб, хмара, кіт.

Утворіть від поданих слів похідні з суфіксами зменшувально-пестливого значення. Жвавий, сидіти, їсти. 6б.

Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем: 12б.

- Сповідь героя (за одним із творів Панаса Мирного)

- Епічні твори Панаса Мирного й І.С. Нечуя-Левицького: спільне й відмінне в художній манері

- Жанрова своєрідність дум, їхня історична основа.
ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання. 7б.

1. Який театр називали «театром корифеїв»?

2. Який традиційний український різновид сценічного мистецтва XVII – XVIII століть, крім інтермедій, мав найбільший вплив на розвиток театру корифеїв?

3. Подайте назву нарису, що ліг в основу роману «Хіба ревуть воли, як ясна повні?» Панаса Мирного та Івана Білика.

4. Визначте жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Арґументуйте.

5. Назвіть основні жанри народного епосу.

6. Який орден заробив Максим і на якій війні? (За романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

7. Назвіть відомих прозаїків Волині. Наведіть приклади їхніх творів.
ІІІ. Виконайте тестові завдання. 4 б.

Завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. І. С. Нечуй-Левицький започаткував в українській літературі жанр прози

А соціально-психологічний роман

Б соціально-побутова повість

В соціально-побутовий роман

Г психологічна новела

2. Щоб досягнути напруження в розвитку подій І. Нечуй-Левицький в повісті «Кайдашева сім’я» побудував сюжет за принципом

А нагнітання епізодів, сцен, ситуацій

Б заплутування дії за рахунок ліричних відступів

В чергування напружених діалогів зі спокійною, розважливою оповіддю

Г перемежовування сучасності з екскурсами в минуле

3. «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне», – так говорить І.С. Нечуй-Левицький у «Кайдашевій сім'ї» про двоїсту натуру

А Мотрі

Б баби Параски

В Кайдашихи

Г Мелашки

4. У збірці І. Франка «З вершин і низин» усі поезії є зразками лірики

А громадянської

Б пейзажної

В інтимної

Г філософської


ВСЬОГО - 57 БАЛІВ

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури

2012-2013 н.р.

11 клас

Українська мова
І. За поданим початком продовжте твір-роздум у публіцистичному стилі.

Є такий народний вислів – відібрало мову. Це один із крайніх виявів фізичного нещастя. А якщо сприйняти цей вислів у плані духовному й стосовно цілого народу? Це означає позбавити народ права називатися народом. Тому сьогодні12б.
ІІ. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, надпишіть над кожним словом частину мови, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

А може крутиться голова через те що тут у полі так завзято сюрчать коники ширяє вгорі шуліка і в його плавному польоті відчувається причасна хижість та ще й наче небо не стоїть на місці а обертається навколо землі (Є. Гуцало). 10б.
ІІІ. Виконайте тестові завдання. 7 б.

Завдання мають по п’ять варіантів відповідей, із яких лише одна читання. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Позначте рядок, у якому всі фразеологізми мають літературне походження

А лицар без страху й догани; з щитом чи на щиті; народжений повзати літати не може; крокодилячі сльози

Б перейти рубікон; мертві душі; дух, що тіло рве до бою; після нас хоч потоп

В а судді хто; останній день Помпеї; Ромео і Джульєтта; незлим тихим словом

Г бути чи не бути; у нас нема зерна неправди за собою; є ще порох у порохівницях; спартанський спосіб життя

Д наша ціль – людське щастя і воля; герой нашого часу; король Лір, сміх Мефістофеля

2. Позначте рядок, у якому значення фразеологізму витлумачене неправильно

А Вавилонська вежа – справа, що ніколи не буде завершена

Б Варфоломіївська ніч – жорстоке масове винищення людей

В Вальпургієва ніч – гучна весела гулянка

Г Віфлеємська зірка – дороговказ

Д Валаамова ослиця – дотепна людина

3. Позначте речення, у якому між непоширеною прикладкою та означуваним словом на місці скісної риски не потрібно ставити дефіс

А Погожий день/красунець за яворами зник (А. Малишко).

Б Мечі з піхов добуваймо, князівну/полонянку із чарів визволяймо

(В. Свідзинський)

В І в тому сні ніби випливала з моря зеленоока красуня/русалка (І. Нечуй-Левицький).

Г Веснянка/дівчина зі степом вінчана (В. Василашко).

Д Очі/зорі, зорі/очі тут і там (М. Вороний).

4. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не потрібно ставити кому (розділові знаки пропущено)

А Життя не насолода і не страждання а діло і його слід робити чесно (А. Токвіль).

Б Весела людина живе у веселому світі а людина похмура живе у світі похмурому (С. Смайлс).

В Від дороги славно-славно обізвалася пісня і дівчина радісно метнулася їй назустріч (М. Стельмах).

Г У ритмі нашої ходи гримить оркестр на всі лади і контрабас гуде (Л. Талалай)

Д Скільки можна зробити для дорогої людини і як це приємно!
(П. Загребельний)

5. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого потрібно поставити двокрапку (розділові знаки пропущено)

А Язик брехливий ненавидить правду улесливі вуста призводять до погибелі (З Біблії).

Б Багато бесіди мало розуму (О. Духнович).

В Заніміла б я навіки самі речі ллються (П. Куліш).

Г Життя легко висміяти і знецінити набагато важче у пітьмі засвітити каганчик віри та надії (В. Дрозд).

Д Мудрий чоловік потужний знання збільшує силу (З Біблії).

6. Позначте речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки знято)

А Я справді кинув вас мої степи і луки (Олександр Олесь).

Б У процесі наукового дослідження вчені часто пропонують різні навіть суперечливі гіпотези (З підручника).

В На жаль не можна з Нілу пірамід перенести й закласти у музеї (С. Стриженюк).

Г На щастя і любов я маю право (Л. Горлач).

Д Може зламатися тіло але ніколи дух (О. Стефанович).

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуть із подвоєними літерами

А над..ержава, курін..ий, довгождан..ий, здоровен..ий

Б благословен..ий, жит..євий, дрібноліс..я, стат..ей

В колос..я, барок..о, буден..ість, роздоріж..я

Г Академ..істечко, Галич..ина, ін..овація, від..аність

Д перелун..я, Він..ич..ина, одіс..ея, печал..ю

ІV. Кожен мовознавець у своїй бібліотечці тримає словник основних термінів і понять тієї царини мовознавства, у якій він працює. Розподіліть подані терміни за розділами мовознавчої науки (наприклад: підмет, синтагма – синтаксис). 6б.

Морфема, фонема, алофон, додаток, наголос, семантика, антонім, омограф, топонім, діалектизм, дифтонг, афікс, предикативність, стиль, флексія, штамп.
Українська література

І. Напишіть твір на одну з тем: 12б.

- «А мені ти фата-моргана на пісках емігрантських сахар» (образ України в поетичній творчості Є.Маланюка).

-Боротьба світоглядних принципів у романі Ю. Яновського «Вершники».

- Внутрішні конфлікти і пошук власного «Я» героїв у творчості Миколи Хвильового.

ІІ. Дайте відповіді на бліц-запитання: 6 б.

  1. Дебютною збіркою П. Тичини стала збірка…

  2. Які твори становлять, за висловом М. Рильського, «діамантовий вінець» Лесі Українки? Виберіть із поданих варіантів: «Одержима», «Бояриня», «Лісова пісня», «В катакомбах», «Кассандра», «В пущі», «Камінний господар», «Оргія».

  3. Назвіть автора перших українських романів із життя інтелігенції «Хмари» та «Над Чорним морем».

  4. «Він більше працював, ніж жив», – говорили сучасники. Він сприяв виданню творів П. Грабовського, уклав відому мовознавчу працю. Хто й яку?

  5. Запишіть назву нарису, що став поштовхом для роботи над романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика.

  6. Організатором якого літературного об’єднання був М.Хвильовий?


ІІІ. Виконайте тестові завдання. 4б.

Завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її.

1. Символізм як одна зі стильових течій модернізму має такі ознаки:

А відтворення миттєвих вражень від безпосереднього зіткнення з якимись явищами, щонайточніше фіксування сприйнятого в певний момент

Б заміна думок або понять відповідними знаками, що мають прихований смисл

В прагнення наблизити ідеал до дійсності, посилена увага до краси природи й людської особистості

Г яскравість і нервова гострота художнього образу, відображення особистих переживань під впливом настрою, але при цьому автор уникає деталей у зображенні

2. «Аристократизм духу» і захоплення досконалістю античної лірики – це складові естетичної платформи

А неоромантиків В поетів «Празької школи»

Б неокласиків Г поетів Нью-Йоркської групи

3. М. Хвильовий присвячує новелу «Я (Романтика)» М. Коцюбинському. А відомий український поет М. Рильський зазначає: «Шукання М. Хвильового почались там, де урвалися шукання М. Коцюбинського». У творчості М. Коцюбинського й М. Хвильового спільним є:

А тяжіння до змалювання природи

Б імпресіоністична манера письма

В зображення трагічної долі жінки-селянки

Г ознаки критичного реалізму

4. Серед дванадцяти найкращих фільмів усіх часів і народів названо створений О.Довженком за власним сценарієм кінофільм

А «Україна в огні»

Б «Земля»

В «Зачарована Десна»

Г «Поема про море»


Всього – 57 БАЛІВ
Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2012/2013 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології у 2011/20112навчальному році
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться в ІІІ тури: тести, теоретичний та практичний
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2012/2013 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012-2013 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012-2013 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії у 2012-2013 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури iconШановні друзі! Ми раді вітати вас, учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури
України №1190 від 02. 12. 2010 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року» Ніжинський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка