Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам
151.53 Kb.
НазваПерелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам
Дата конвертації16.06.2013
Розмір151.53 Kb.
ТипДокументы


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник ДПІ у м. Торезі

_______________Е.С. Волков

__________________________
Перелік адміністративних послуг, які надаються ДПІ у м. Торезі юридичним та фізичним особам


Назва адміністративної послуги

Законодавча підстава для отримання адміністративної послуги

Перелік документів, що надаються отримувачем послуги

Строк надання послуги

Розмір плати за надання послуги (якщо послуга платна)

Присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків

п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
17.12.2010 N 954 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»

Облікова картка (ф.1-ДФ)

протягом 10 робочих днів

Безкоштовно

Видача картки платника податків

Стаття 70 Податкового кодексу України, наказ ДПА України від 17.12.10 №954 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за №1388/18683.

Паспорт, або свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків

Після проведення реєстрації в ДРФО ДПС України

Безкоштовно

Внесення до паспорту громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків або відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
17.12.2010 N 954 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»


Повідомлення (ф. 1П) фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

протягом 10 робочих днів

Безкоштовно

Довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Ст..63,п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
17.12.2010 N 954 «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків»

Заява (ф.5ДР, ф.5ДРП) про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків

протягом 10 робочих днів

Безкоштовно

Видача довідки (повідомлення) про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)

Статті 62 - 68, пункт 133.3 статті 133, пункти 153.13, 153.14 статті 153, пункт 335.2 статті 335 Податкового кодексу України

п. 64.3 ст. 64, п 65.5 ст. 65 , ст.66 п.66.5 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI;

Наказ Державної податкової адміністрації України
17.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів»

Стаття 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Заява за ф.1 ОПП, заява за ф.5ОПП

Протягом 2 робочих днів

Безкоштовно

Видача Свідоцтва
про реєстрацію інвестора як платника податків при виконанні угоди про розподіл продукції

Пункт 335.2 статті 335 Податкового кодексу України,

Наказ ДПА України від 22.12.10 №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.10 за №1439/18734.

Заява за ф.1 ОПП

Протягом 2 робочих днів

Безкоштовно

Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі

Пункт 69.3 статті 69 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України,

Статті 8, 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Закон України "Про банки і банківську діяльність",

Наказ ДПА України від 23.12.10 №993 "Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1426/18721.

Повідомлення платника податків (П1) про відкриття/закриття рахунків

Протягом 3 робочих днів

Безкоштовно

Видача повідомлення
про зміну місця обліку платника податків

Пункт 64.7 статті 64 Податкового кодексу України,

Наказ ДПА України від 22.12.10 № 986 "Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.10 за №1372/18667,

Наказ ДПА України від 22.12.10 №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.12.10 за №1439/18734.

Заява за ф.1 ОПП (5 ОПП)

Протягом 2 робочих днів

Безкоштовно

Видача довідки про зняття з обліку платника податків

Статті 62 - 68 пункту 133.3 статті 133, пункти 153.13, 153.14 статті 153, пункт 335.2 статті 335 Податкового кодексу України,

Стаття 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

Наказ ДПА України від 22.12.10 №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнанні такими, що втратили чинність, наказів ДПА України"

Заява за ф.8 ОПП

Після проведення документальної позапланової перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань

Безкоштовно

Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (форма № 22 ОПП)

Статті 62 - 68 пункту 133.3 статті 133, пункти 153.13, 153.14 статті 153, пункт 335.2 статті 335 Податкового кодексу України

Наказ ДПА України від 22.12.10 №979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнанні такими, що втратили чинність, наказів ДПА України"


Заява за ф.8 ОПП

Після проведення документальної позапланової перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань

Безкоштовно

Видача довідки за про взяття на облік за неосновним місцем обліком ф.16ОПП

п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
17.12.2010 N 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів»

Заява за ф.1 ОПП

Протягом 2 робочих днів

Безкоштовно

Видача довідки громадянам про те, що вони не проводять підприємницької діяльності

Постанова КМ України від 27.12.01 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми" із змінами і доповненнями, внесеними ПКМ України від 22.02.08 №5

Заява про надання довідки

15 календарних днів

Безкоштовно

Видача свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

п. 183.9 ст. 183 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
22.12.2010 N 978 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податків на додану вартість»

Заява за ф.1 ПДВ

10 календарних днів

Безкоштовно

Видача Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість 

Пункт 209.10 статті 209 Податкового кодексу України,

Наказ ДПА України від 22.12.10 № 978 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1400/18695.

Заява за ф.1 РС

10 календарних днів

Безкоштовно

Видача відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів та утриманих податків (Надання інформації фізичній особі, яка стосується її особисто, та зберігається в БД ДПС)

пункт 2 статті 11 Закону України "Про інформацію

Звернення громадян - Заява про надання відомостей про отримані фізичною особою доходів за період

15 календарних днів

Безкоштовно

Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

Стаття 4 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва»

Заява про право сплати єдиного податку

протягом 10 робочих днів

Безкоштовно

Видача Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння
установі (організації) іншої ознаки неприбутковості

п. 157.12 ст. 157 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ Державної податкової адміністрації України
24.01.2011 N 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій»


Реєстраційна заява платника податку

1-РН

10 днів

Безкоштовно

Торговий патент на здійснення торговельної діяльності

п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ ДПАУ від 28.02.11 №109 «Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми заявки на придбання торгового патенту»

Заявка на придбання торгового патенту

триденний термін з дня подання заявки

Безкоштовно

Пільговий торговий патент

п. 267.4 ст. 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI; Наказ ДПАУ від 28.02.11 №109 «Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми заявки на придбання торгового патенту»

Заявка на придбання торгового патенту

триденний термін з дня подання заявки

Безкоштовно

Видача довідки про набуття або підтвердження платником статусу сільськогосподарського виробника

Стаття 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України,


Податкова декларація або заява

протягом 10 робочих днів з дати подання податкової декларації або заяви

Безкоштовно

Свідоцтво про право сплати єдиного податку

Ст.4 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва»

Заява про право сплати єдиного податку

протягом 10 робочих днів

Безкоштовно

Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку

Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкта малого підприємництва»

Трудовий договір

протягом 10 робочих днів
Довідка про відсутність податкових зобов’язань з ПДФО, резидентам,які виїжджають за кордон на ПМЖ

п. 179.3. ст.179 розділу IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI;»


Податкова декларація про доходи

30 календарних днів

Безкоштовно

Патент (про сплату фіксованого податку)

П.267.4 ст.267 раздела XII Податкового Кодексу України, абз.6-28 п.1 ст. 14 раздела IV ДКМУ 13-32 від 26.12.1992 «Про прибутковий податок з громадян»

Заява на придбання фіксованого патенту

триденний термін з дня подання заявки

Безкоштовно

Повернення або перерахування на інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань платника податків


Стаття 43 розділу ІІ Податкового кодексу України,

Статті 45,78 Бюджетного кодексу України,

Статті 2, 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Пункт 6 наказу ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.10 № 974/1597/499 "Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за №1386/18681.


Заява про повернення

За платежами державного бюджету за 5 робочих днів, місцевого бюджету за 7 робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання заяви

Безкоштовно

Видача довідки про результати звірення (верифікації) стану розрахунків платника податків з бюджетами за запитом цього платника податків


Стаття 8 Закону України від 04.12.90 № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні",

Пункти 3, 4 розділу 9 наказу ДПА від 18.07.05 №276 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.05 за №843/11123.


Заява про надання акту звірки

В день проведення звірки

Безкоштовно

Видача довідки про підтвердження зарахування до бюджету плати за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Лист ДПА України від 31.03.2011 №9030/7/32-0317 щодо необхідності проставляння гербової печатки ДПІ на довідках, що підтверджують зарахування до бюджету плати за ліцензії.

Заява

15 календарних днів

Безкоштовно

Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків

Ст. 100 розділ ІІ Податкового кодексу України, ст. 8 Закону України від 04.12.90 № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні”, Наказ ДПА України від 24.12.2010 № 1036 “Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу платників податків”, зареєстрований в Мінюсті України 30.12.2010 р. за № 1431/18726.

Заява платника податків в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій, пені, сплату яких платник податків просить розстрочити.

Графік виплат.

Економічне обґрунтування необхідності надання розстрочки.

протягом 30 календарних днів, з дня надання заяви.

Якщо рішення приймається органом ДПС вищого рівня, місцевий орган ДПС протягом 10 календарних днів розглядає заяву та направляє висновок з копіями документів в вищий орган ДПС.

Безкоштовно

Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюється органами ДПС

П. 17.2 ст. 17 Податкового кодексу України , Лист ДПАУ від 16.02.04 № 2461/7/19-2117/116, Постанова КМУ від 17.07.03 № 1089, Постанова КМУ від 25.08.04 № 1102, Постанова КМУ від 01.03.07 № 337, Постанова КМУ від 01.03.07 № 352, Постанова КМУ від 31.05.99 № 500, Закон України “Про здійснення державних закупівель”.


Заява платника податків

15 календарних днів

Безкоштовно

Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів

П. 87.5 ст. 85 гл. 9 розділу ІІ Податкового кодексу України.
5 денний термін з дня отримання відповідного документа

Безкоштовно

Видача довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, в т.ч. з купівлі-продажу іноземної валюти

Закон України від 03.07.95 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Стаття 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Заява, копії:

свідоцтва про державну реєстрацію СГ; документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, інший документ, що підтверджує право власності або користування РРО; паспорта (формуляра) на РРО; дозвілу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею).
(для реєстрації резервного РРО -такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО);
у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, - довідка про скасування реєстрації.
Для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.


Не пізніше двох робочих днів

Безкоштовно

Видача довідки про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій на реєстратор розрахункових операцій

Закон України від 03.07.95 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Стаття 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Заява в довільній формі;

реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій

Не пізніше двох робочих днів

Безкоштовно

Видача довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Закон України від 03.07.95 № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Стаття 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Заява, довідка про розпломбування РРО; реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій; довідка про реєстрацію книг обліку розрахункових операцій.Безкоштовно


Завідувач організаційно-розпорядчого сектору І.О. Головко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник начальника інспекції Р.В. Синицина


Схожі:

Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconПерелік адміністративних послуг, що надаються дпі у Дарницькому р-ні м. Києва юридичним та фізичним особам
Ст. 2 Закону України від 23. 03. 96 р. №98/96-вр „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconІнформація щодо надання дпі у Старобешівському районі адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Дпі у Старобешівському районі адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconІнформація щодо надання дпі у Великоновосілківському районі адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Дпі у Великоновосілківському районі адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconІнформація щодо надання дпі у Ворошиловському районі м. Донецька адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Дпі у Ворошиловському районі м. Донецька адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconДовідка про розмір податкової заборгованості до державного бюджету та розстрочених податкових зобов’язань Безкоштовна
Перелік адміністративних послуг, що надаються Варвинською мдпі юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconПерелік адміністративних послуг, що надаються Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом спирту, алкогольних напоїв І тютюнових виробів дпа україни у Львівській області юридичним та фізичним особам

Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconІнформація щодо надання дпі у Куйбишевському районі
Дпі у Куйбишевському районі м. Донецька адміністративних послуг юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconПерелік адміністративних послуг, що надаються органами державної податкової служби в м. Сєвєродонецьку юридичним та фізичним особам
Перелік адміністративних послуг, що надаються органами державної податкової служби в м. Сєвєродонецьку
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconРішення Червоноградської міської ради №157 від 17. 11. 2011р. Перелік адміністративних послуг, які надаються фізичним та юридичним особам структурними підрозділами Червоноградської міської ради
Статті законів України, згідно з якими надається послуга та визначається її платність або безоплатність
Перелік адміністративних послуг, які надаються дпі у м. Торезі юридичним та фізичним особам iconЮридична фірма «Суліма та партнери» надає повний спектр юридичних послуг. Послуги надаються як юридичним, так і фізичним особам

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка