Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок
172.69 Kb.
Назва1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок
Дата конвертації19.06.2013
Розмір172.69 Kb.
ТипДокументы
7 клас

Мова
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок.

  • Нормативною мовою учні спілкуються лише під час уроків.

12 балів

2. До термінів – слів іншомовного походження доберіть синонімічні терміни – українські слова.

Інфінітив, флексія, ін’єкція, функція, аграрний, креативний, інтеракція, ексклюзивний,  калькуляція, опція.

5 балів

3. Замініть словосполучення інфінітивом.

Вручати нагороду, зробити операцію, пити чай, накласти штраф, посилати телеграму, покласти солому в скирти, подзвонити по телефону, обробляти поле боронами, здобути перемогу, обмінюватися листами.

5 балів

4. Доберіть до поданих твірні слова, запишіть їх парами як твірне і похідне слово, виділіть словотворчі афікси та вкажіть способи творення нових слів.

Прикордонник, істинний, цілина, знизу, давньоримський.

5 балів

5. Зробіть розбір речення за членами. Визначте морфологічну приналежність кожного слова. Випишіть словосполучення.

Патріотизм завжди починається зі ставлення до своєї мови. (В.Русанівський.)

12 балів

Всього 39 балів


7 клас

Література

1. Напишіть твір на тему "Народна пісня в житті українців".

12 балів

2. Хто про що сказав?

"… ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском" (1 бал).

3. У чому полягає своєрідність будови коломийок? (1 бал).

4. Який художній засіб яскраво виражений у рядках? (1бал)

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

5. Яку церемонію щороку проводив Захар Беркут перед початком кожних зборів? (1 бал).

6. Назвіть:

а) види мистецтва (1бал)

б) функції мистецтва (1бал)

7. Іван Франко мав близько ста псевдонімів. Назвіть деякі з них (не менше трьох) (1 бал).

8. Установіть відповідність

1.

А

"Беркути додержують слова навіть ворогові й зрадникові"

1

Мирослава

Б

"Усе ж таки життя краще, ніж смерть!"

2

Максим Беркут

В

"Хвиля його смерті буде й моєю смертю"

3

Захар Беркут

Г

"Раз мати родила, раз і гинути прийдеться"

4

Бурунда- бегадир5

Тугар Вовк

4 бали

2.

А

"Ой на горі да женці жнуть"

1

Бурлацька

Б

"Ой у степу криниченька"

2

Наймитська

В

"Да йшов козак з Дону"

3

Стрілецька

Г

"Ой матінко-зірко"

4

Козацька5

Чумацька

4 бали

9. За допомогою яких художніх засобів автор порівнює хмарки і думки? (3 бали )

Хмарки

Линуть, Тонуть,

Тонуть, В’януть

Хмарки літні. Думи чорні,

Хмарки радісні, блакитні, Мов картини ілюзорні

Розпливаючись в повітрі, Розпливаються і тліють,

Наче фарби на палітрі, В сяйві сонячнім блідніють

Сяйвом-золотом оточені. Разом з хмароньками літніми

Линуть, Тануть,

Плинуть, В’януть,

Поки згинуть Поки стануть

Позолочені. Непомітними…( Грицько Чупринка )

Всього 30 балів


8 клас

Мова

1. Напишіть твір-опис "Рушником українцеві стелиться доля". Використайте речення з однорідними членами, підкресліть їх у тексті.

12 балів

2. Назвіть відомі вам розділи науки про мову та предмет вивчення кожного з них. 5 балів

3. Серед поданих знайдіть речення з граматичними помилками і відредагуйте їх. Розставте, де потрібно, розділові знаки.

1. Він скупавшись у холодній воді схопив ангіну. 2. Супроводжуючи гостей нас приємно вразила їхня зацікавленість нашим краєм. 3. Згадуючи своє дитинство мені так захотілося знову побувати в ньому. 4. Побувавши в фольклорній експедиції нами було записано багато народних пісень. 5. Не засвоївши добре правил вживання апострофа у мене знову були помилки. 6. Виправивши дещо з огріхів і начисто переписавши свій твір він замислився над його дальшою долею.

5 балів

4. З’ясуйте, в якому з наведених речень є складений дієслівний присудок:

А Земле рідна, скільки буду жити, стільки і любитиму тебе.

Б Умерти на полі – то не слава.

В Тоді Іван Половець наказав приготувати кулемети.

Г Філософ мусить розтинати світ розумом.

Побудуйте два речення, в одному з яких дієслово стояти входить у складений іменний присудок, а в другому – виконує роль простого дієслівного присудка. 5 балів

5. Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Стоять дерева жовточолі, чекають кличу журавлів (С. Мордач).

10 балів

Всього 37 балів

8 клас

Література

1. Напишіть твір на одну із тем:

1) Якщо народ має багаті традиції, славну історію, то він безсмертний.

2) Уроки моралі в "Слові про похід Ігорів".

12 балів

2. Дайте відповіді на питання:

1. До якого поетичного циклу належить поезія Т. Шевченка «Мені однаково»?

2. Основна тематика історичних пісень.

3. В якому драматичному творі якого автора зазвучала одна із пісень Марусі Чурай? Назвати її.

4. Назвіть поетичні засоби, властиві думам (не менше 3).

5. Назвіть головний образ "Слова…"

6. Які з поданих пісень належать Марусі Чурай?

а) "Засвіт встали козаченьки"; б) "Повій, вітре, на Вкраїну"; в) "Грицю, Грицю, до роботи"; г) "Ой не ходи, Грицю…"; ґ) "Віють вітри, віють буйні"; д) "Їхав козак за Дунай"; е) "Ой під вишнею, під черешнею".

7. Назвіть дату викупу Т.Шевченка з неволі.

8. Зі скількох творів складався перший "Кобзар"?

9. Назвіть види римування, запишіть формули кожного з них.

10. Які вірші відносять до філософської лірики?

10 балів

3. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Чим подібні і чим відрізняються історичні пісні і народні думи?

5 балів

4. З ким автор "Слова …" порівнює таких персонажів: Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря?

4 бали

5. Прочитайте поезію. Виконайте завдання (8б.).

1. Окресліть тему твору (2 б.)

2. Визначте вид лірики (1 б.)

3. Назвіть синтаксичні художні засоби, які служать для вираження головної думки (3 б.)

4. Визначте ідею (2 б. )

КРИЛА

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари,
В цьому, напевно, правда пташина...

А як же людина?

А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

а з правди, чесноти і довір'я.
У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи

У кого — з щедрості на турботи.
У кого - з пісні або з надії,

Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…

А крила має,

А крила має!( Ліна Костенко)

Всього 39 балів


9 клас

Мова

1. Напишіть твір-роздум "Байдужість – це параліч душі", використавши в структурі тексту речення, у яких ставиться тире між підметом і присудком, речення з порівняльним і дієприслівниковим зворотами, односкладні речення.

12 балів

2. Знайдіть і виправте помилки у визначенні твірних слів.

Посміх ← посміхатися. Відлітати ← відліт. Вирізати ← виріз. Підхід ← підходити. Читання ← читати. Назустріч ← зустріч. Заморський ← морський. Шахтарський ← шахта. Сніг → сніговик.

5 балів

3.Прочитайте. Знайдіть помилки у сполученні слів і запишіть правильно.

Затормозити на повороті. Думки співпадають. Кидатися в очі. Залізна дорога. Відноситися до людей. Крутити фільм. Півтора місяці. ДАІ провело огляд. Шестистами сорокова трьома номерами. Самий розумний.

5 балів

4. Запишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Вкажіть речення, в якому не потрібно відокремлювати поширене означення.

А Це ж ми гартовані в снігах завіяні в пожарах загравою засвітим у віках (Ю. Клен).

Б Широке рівне плесо віддзеркалювало рогатий місяць і срібні кучері залитих сяєвом хмар (В.Нестайко).

В У муках у битвах я серцем вразливий цілий усесвіт збагнув (О.Гончар).

Г До матері наш вічний голос зігрітий серцем і добром (М.Сингаївський).

4 бали

5. У якому рядку усі слова записані правильно. Виправте помилки в правописі суфіксів прикметників?

1. Невблаганний, здоровенний, блаженний, старанний, жаданий.

2. Несказанний, силенний, огнений, тьмяний, оліїстий.

3. Неоціненний, священий, значеннєвий, горобиний, торф’яний.

4. Нескінченний, страшенний, качиний, грушовий, палацовий.

4 бали

6. Запишіть речення. Розставте в ньому пропущені розділові знаки, зробіть його синтаксичний розбір.

То збоку вітер підкрадеться хитрою лисичкою то на якусь мить він угамується і прокотивши світло-зелену хвильку по траві вляжеться підігнувши пухкого хвоста.

10 балів

Всього 40 балів

9 клас

Література

1. Напишіть роздум за вивченими творами усної народної творчості, давньої української літератури на тему "Наймізерніше щастя в житті – багатство, найбільше – мудрість".

12 балів

2. Дайте відповіді на питання та виконайте завдання.

1. Запишіть прізвища українських перекладачів Біблії.

2. Якою книгою, виданою в Україні, Іван Федоров "друкування книг занедбане відновив"? Укажіть рік видання і місто, де подія відбулася.

3. Який "сад" проріс "із зерен Священного Писання"?

4. Назвіть найхарактерніші риси українського бароко (не менше 3).

5. За поданим уривком із твору І. Величковського назвіть жанр вірша.

Слово плотоносно

Много плодоносно…

6. Укажіть художній засіб, використаний в тексті.

Мине дитинство,

Мине отроцтво,

Мине юність,

Мине зрілість,

Мине старість…

Минуть всі часи,

А на все мине час покаяння.

7. Доповніть визначення:

Силабічне віршування – система віршування, в основу якої…

8. Який предмет у ХVII столітті був одним із найважливіших у колегіумах і братських школах.

9. Розкрийте значення терміна "шкільна драма".

10. У чому сутність "золотого слова" Святослава із "Слова о полку Ігоревім"? 10 балів

3. Дайте розгорнуту відповідь.

Байки Г. Сковороди. Тематика. Жанрові особливості.

5 балів

4. Установіть відповідність

Приклади Тропи

1) Ревуть блискавиці хмар. а) метафора

2) Я ходив-блукав до ночі синім б) метонімія

степом без доріг. в) синекдоха

3) А у тебе очі – як волошки в житі. г) епітет

4) Влаштувався на роботу, може, д) порівняння

якусь копійку заробить.

4 бали

5. Визначте художні засоби, віршовий розмір. Вкажіть, до якого виду лірики поезія відноситься.

Сад осінній, смуток спить, -

Сонно сиплються сніжинки,

Струмінь стомлено шумить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад,

Срібно стеляться сніжинки –

Спить самотній сад.

В. Кобилянський

6 балів

Всього 37 балів
10 клас

Мова

1. Напишіть твір-роздум "Як парость виноградної лози, плекайте мову…" (М. Рильський). Використайте всі види складних речень.

12 балів

2. Наведіть чотири приклади слів, у яких відбувається уподібнення приголосних. 2 бали

3. Утворіть прикметники від поданих іменників:

Кременчук, товариш, Іртиш, Гринвіч, Карабах, казах, Цюрих, солдат, Гаага, Мекка.

5 балів

4. Доведіть багатозначність фразеологізму роззявити рота, ввівши його у речення і вказавши у дужках його значення.

6 балів

5. Установіть відповідність

1.

Іншомовне слово

Синонім

  1. Менеджер

А Заборона

  1. Інвестиції

Б Відступ

  1. Ембарго

В Керівник

  1. Ерзац

Г Замінник
Д Вкладення

2.

Твердження

Приклад

1. Тире потрібно поставити в реченні

А Край берега у затишку прив’язані човни.

2. Прикладку треба писати через дефіс у реченні

Б Над крутою стежкою співучою йшла як пісня дівчина заквітчана.

3. Присудок виражений прикметником у реченні

В І тополя шепче й горнеться до матері землі.

4. Порівняльний зворот є у реченні

Г Люди атомні заручники прогресу.
Д. Плин часу подібний до плину ріки.


3.

Твердження

Приклад

1. Означено-особове

А Добре діло роби сміло

2. Неозначено-особове

Б Сядемо гуртом та й поговоримо на близькі птахам і людям теми.

3. Узагальнено-особове

В Така шалена стужа, така крута зима.

4. Безособове

Г Покосили трави.
Д Нам дано одне життя прожити.

6 балів

6. Поставте наголос у словах.

Того, до цього, ринковий, текстовий, випадок, везти, виразний, вітчим, граблі, ненавидіти, кропива, решето, товстий, напій, легкий.

5 балів

7. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Мудрість це розум поєднаний із добротою. Розум без доброти лукавство. Лукавство ж поступово чахне й неодмінно рано чи пізно обертається проти самого хитруна. Мудрість дає людині добре ім'я міцне щастя а також спокійне сумління яке на старість коштовніше за все.

12 балів

Всього 48 балів


10 клас

Література

1. Напишіть твір на одну з тем:

1) Гірка дума про долю українського народу (за романом Панаса Мирного та І. Білика).

2) "Сміх крізь сльози" в повісті "Кайдашева сім'я".

12 балів

2. Дайте відповіді на питання:

1.Кого І.Франко назвав "колосальним всеобіймаючим оком України, артистом зору"? (1бал)

2. Назвіть види комічного в літературі (1бал).

3. Що ви знаєте про нарис "Подорож з Полтави до Гадячого"? ( 1бал).

4. Назвіть основних представників "театру корифеїв" (1бал).

5. Визначте ідею трагікомедії "Мартин Боруля" (1бал).

6. Який фонетичний художній засіб використано у першому рядку вірша О.Теліги "Мужчинам": "Не зірвуться слова, гартовані, як криця"? (1бал).

7. Назвіть структурні елементи сюжету (1бал).

8. Яке місто в кінці 19 ст. стає центром культурної, освітньої і наукової діяльності в Україні? (1 бал).

8 балів

3. Назвіть основні сюжетні лінії роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли…"

4 бали

4. Що таке драма як рід і як жанр літератури?

4 бали

5. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко, визначте розмір, охарактеризуйте риму, римування.

Осінній день, осінній день, осінній!

О синій день, о синій день, о синій!

Осанна осені, о сум! Осанна.

Невже це осінь, осінь, о! – та сама.

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

Ген килим, витканий із птиць, летить над полем.

Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій.

І плаче коник серед трав – нема мелодій.

10 балів

Всього 38 балів

11 клас

Мова

1. Напишіть твір-роздум на тему "Людина – коваль свого щастя". Проілюструйте ваші думки прикладами з художньої літератури, кіно, фактами історії, випадками з власного життя або з життя близьких вам людей.

12 балів

2. Доведіть полісемантичність слова йти, ввівши його у словосполучення.

3 бали

3. Які правописні норми продиктовані законами евфонії в українській мові?

3 бали

4. Серед поданих речень виберіть те, яке відрізняється від двох інших

видом підрядності.

1. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати для життя, для щастя, для біди (В. Симоненко).

2. Де стояли роси в пелюстках

І ходили трави голі й босі,

Із коси дівочої волосся

Розлилось, як повені ріка (О. Мардус).

3. Я біжу на долинку, де так принадно вимлівають на сонці підкучерявлені верби і де тихенько попискує під ногами волога земля (М. Стельмах).

3 бали

5. Відредагуйте вирази.

Вчинити злочин, забезпечити безпеку, лід зрушився, одержувати перемогу, майстерня по ремонту одягу, наказати за провину, урок починається в десять п'ятнадцять, треба подати слідуючі документи, хронічна нежить, Марії Василівної.

5 балів

6. Виконайте завдання:

1. Знайдіть числівник у правильній формі:

А чотирьохста сімох

Б восьмидесяти трьох

В шестиста п'ятьма

Г тридцятьма сьома

2. Знайдіть рядок, де правильно утворені форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників:

А наймогутніший, самий довгий

Б найменш привабливий, найбільш темніший

В дорожчий, найяскравіший

Г добріший від усіх, самий світлий

3. Вкажіть рядок, в якому м'який знак треба писати в усіх словах:

А брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

Б кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

В різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

Г павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

Д устан..те, Уман..щина, на вишен..ці, неволен..ка

4. Знайдіть рядок, у якому разом пишуться усі складні прикметники?

А. Сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий.

Б. Сніжно/білий, північно/кримський, світло/голубий, мовно/літературний.

В. Західно/український, радіо/фізичний, гірко/солоний, хіміко/біологічний.

Г. Високо/авторитетний, багато/дітний, екс/прем’єр, міні/футбол.

Д. Військово/зобов’язаний, гірничо/видобувний, дерево/обробний, сто/двадцяти/тисячний.

5. Знайдіть рядок, у якому немає помилок у правописі особових закінчень дієслів.

А дроблять, дружимо, сиплять

Б їжджу, стережете, стругаїш

В хочуть, спізнишся, даси

Г збіжать, перенесуть, доповісиш

Д знайомимо, біжете, вказуєте

5 балів

7. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір.

Через те що висловлювання неоднаковою мірою діють на різних людей важливо вміти добирати переконливі аргументи вони мають бути різні для слухачів різного освітнього рівня для людей які мають неоднакову поінформованість щодо теми і які можуть наводити свої контраргументи.

10 балів

Всього 41 бал


11 клас

Література

1. Напишіть твір на одну із тем:

1) "…Від кларнета твого – пофарбована дудка зосталась" ( Трагізм творчої долі Тичини).

2) Психологізм новелістики Г.Косинки.

3) Доля Миколи Хвильового – трагедія знівечених ідеалів.

12 балів

2. Поясніть суть літературної дискусії 20-х років.

5 балів

3. Розкрийте зміст естетичних принципів представників "п'ятірного грона".

5 балів

4. Дайте відповіді на питання.

1. Як називалась перша збірка М. Рильського?

2. Назвіть автобіографічні твори В. Сосюри.

3. Дайте тлумачення поняття "памфлет".

4. У чому суть «кларнетизму» в ранній поезії Павла Тичини?

5. Як співвідносяться поняття "авангардизм" і "модернізм"?

6. Хто і в якому творі назвав «неокласиків» «гроно п’ятірне…»?

7. Хто з українських письменників «сповідував» ідею вітаїзму?

8. Про який жанр О.Вишня писав, що він "нашіший від фейлетону, хоч фейлетон уже завоював повне право на життя"?

9. Хто з українських письменників започаткував інтелектуально-психологічну прозу?

10. Якому літературному жанру притаманні такі ознаки: яскравість і влучність художніх засобів, динамічність сюжету, концентрація уваги автора на змалюванні внутрішнього світу героя, зазвичай кінцівка-пуант.

10 балів

5. Зробіть ідейно-художній аналіз уривка з поезії Є. Маланюка "Варязька балада". Визначте розмір, охарактеризуйте риму та римування.

Гарячий день розлив пекуче злото

І сам втопивсь у сонячнім меду,

Й крізь спокій цей єдина ллється нота –

Блаженних бджіл в вишневому саду.

Лиш чорними очима хитрих вікон

Всміхнуться молодицями хати, –

І знову степ пестить мої повіки,

І знову скитські баби і хрести.

10 балів

Всього 42 бали

Схожі:

1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 11 клас, 2008 рік / Дайте визначення поняттям
Напишіть замітку полемічного характеру про розвиток олімпійського руху в повоєнний час. (4 бали)
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconУкраїнська мова Автори завдань
Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Визначте тему та основну думку, тип і стиль мовлення. Складіть план. Поясніть виділені слова....
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconАвдання ІІ етапу III міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Подумайте і складіть продовження (можна у прозовій формі) до цієї поезії. Доберіть заголовок, використайте епітети, які б відповідали...
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconОлексій Волович, к.і. н., директор Одеського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень. Замітки на полях монографії Соломії Зінько
Волович О. Іслам у сучасній світовій політиці. Замітки на полях монографії С. Зінько. Опубліковано: журнал „Східний Світ” №2, 2007...
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок icon1. Напишіть структурні формули
Виходячи з аніліну отримайте 4-бром-3-фторанілін. Напишіть рівняння відповідних реакцій і умови їх проведення
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconПасивна синтеза й активність свідомості Парадоксальність сприйняття
Тут ми натрапляємо на проблему ідентифікації предметностей у досвіді, до якої повернемося нижче. Зараз спробуємо коротко окреслити...
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconПрочитайте наведені нижче вислови. Виберіть один із варіантів завдання та напишіть коротке есе обсягом до однієї сторінки а-4 формату, в якому розкрийте свої міркування щодо обраного висловлювання
Во привертає нашу увагу тим, що в ньому вперше офіційно відображений той комплексний підхід до вирішення проблем міжнародної безпеки,...
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconМодуль з ґендерних досліджень Заголовок: „Від ґендеру до нації”
Заголовок: „Від ґендеру до нації”1: ґендерні стереотипи в пострадянській політиці національної розбудови в Україні
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconСтиль оформлення та подання інформації
Заголовок завжди є структурним елементом тексту. Він дозволяє в короткій (стислій) формі відобразити тематику документа, а нерідко...
1. Напишіть замітку, поклавши в основу зазначену нижче проблему. Доберіть до замітки заголовок iconМетодико-бібліографічні поради
Ці слова відомого українського мудреця-гуманіста Григорія Сковороди найбільш влучно відображають актуальну проблему сьогодення: проблему...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка