Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Наукові публікації Підручники, навчальні посібники
44.41 Kb.
НазваНаукові публікації Підручники, навчальні посібники
Дата конвертації20.06.2013
Розмір44.41 Kb.
ТипДокументы
Наукові публікації

Підручники, навчальні посібники

 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І., Ковальчук І.П. Екологічна геоморфологія. Підручник.- Івано-Франківськ, 2000. 411 с.

 2. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./За ред. О.М.Маринича. – К.: Вища шк.., 2005. – 495 с.

 3. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, І.П.Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, В.В.Стецюк.];За заг. ред. В.В.Стецюка. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. 688 с.

 4. Стацiонаpнi, напiвстацiонаpнi та експеpиментальнi дослiдження еpозiйних пpоцесiв: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 72 с.

 5. Ковальчук І.П. Флювiальна геомоpфологiя: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 54 с.

 6. Ковальчук І., Каганов Я., Сливка Р. Прикладна гідроекологія: Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 228 с.

 7. Петровська М.А. Охорона вод (санітарні норми і правила). Навчальний посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. 205 с

 8. Ковальчук І., Робак В. Екологія. Підручник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 325 с

 9. Конкурсні тестові завдання з географії./ М. Р. Влах, І.П.Ковальчук, Я. С. Кравчук, та ін. — Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1995-2007. — 162 с.

 10. Курганевич Л.П. Водний кадастр: Навч. .посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 116 с.

 11. Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч.посіб. для студентів вищих навч. закладів / Тетяна Сергіївна Павловська; за ред. проф. І.П. Ковальчука. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с.

 12. Гідроекологічний словник / М.А. Петровська: за ред. проф. І.П. Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

 13. Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. Гідроекологічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 315 с.

Монографії

 1. Ландшафтно-гидрологический анализ теppитоpии. — Новосибиpск: Наука, 1992. — 168 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 2. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. — Львів: Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. — 440 с.

 3. Denudacja stoków w górnych odcinkach zlewni rzek karpackich. Studia, Rozprawy, Monografie, 47. — Kraków: Wydawnictwo CPPGSMIE PAN, 1997. — 145 S (співавтор І.П.Ковальчук).

 4. Euroregion Bug. Skała przeksztalceń środowiska i polityka ekologiczna. Euroregioun Bug. – Lublin: Norbertinum, 1997. Т.15. – 356 с (співавтор І.П.Ковальчук).

 5. Водний моніторинг річки Свиня (Жовківський район Львівської області). — Жовква, 1999. — 120с (співавтор І.П.Ковальчук).

 6. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) /За ред. М. І. Долішнього, В.С.Кравціва. — Львів, 1999.- 243 с. (співавтор І.П.Ковальчук)

 7. Історія Гуцульщини. — Львів: Логос, 1999. Т. IV. – 457 с. (співавтор І.П.Ковальчук)

 8. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат: Аналіз пошкоджень паводком 1998 р. автомобільних доріг Закарпаття і рекомендації по попередженню руйнувань гірських автомобільних доріг Українських Карпат / Під ред. В. О. Герасимчука. — Ужгород: Закарпаття, 2000. — 272 с. (І.П.Ковальчук - співавтор).

 9. Bogacki M., Kowalczuk I. Geomorfologia ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. — Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2000.– 122 s.

 10. Історія Гуцульщини. —Львів: Логос, 2001. Т. VI. — 389 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 11. Клєстов М.Л., Щербак В.І., Ковальчук І.П. та ін. Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку “Прип’ять–Стохід” та їх біорізноманіття // За ред. д.б.н. В.І.Щербака. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 108 с.

 12. Roztocze. Środowisko przyrodnicze. /Pod redakcją Jana Buraczyńskiego. — Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 2002. — 442 s. (І.П.Ковальчук - співавтор).

 13. Проектування, будівництво та експлуатація річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України. Методичні вказівки. Колектив авторів (М. Д. Круцик, Н. П. Попиченко, А. В. Білоус, В. О. Семенов, І. П. Ковальчук). — Івано-Франківськ, 2002. — 166 с

 14. Bug River valley as the ecological corridor: state – threats – protection. Edited by A. Dombrowski, Z. Glowacki, I. Kovalchuk, M. Nikiforov, Z. Michalczyk, W. Szwajgier, K.-H. Wojciechowski. Warsaw, 2002. — 130 s.

 15. Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan – Zagrożenia – Ochrona. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dombrowskiego, Zygmunta Głowackiego, Wojciecha Jakubowskiego, Ivana Kowalczuka, Zdzisława Michalczyka, Michaila Nikiforowa, Wojciecha Szwajgiera oraz Krzysztofa H. Wojciechowskiego. Warszawa, 2002. — 350 s.

 16. Ковальчук І., Петровська М. Геоекологія Розточчя. Монографія. — Львів: Редакційно-видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 192 с.

 17. Теоретичні та методичні засади вивчення природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти: перспективи +ХХІ століття: Колективна монографія / Ємчик Л. Ф., Кміт Я. М., Ковальчук І. П., Мокрик Р. І., Робак В. Є., Сікорський П. І., Черепанова С. О. (упоряд. і відп. ред.). — Львів: Сполом, 2004. — 200 с.

 18. Професор Петро Цись / Упорядник І. Ковальчук. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 433 с.

 19. Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми: Монографія / Дзюблюк Т., Ковальчук І., Колтун О. та ін.; За ред. проф. І. Ковальчука. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 108 с.

 20. Z biegiem Dniestru. Studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gudowskiego. Warszawa. Wzdawnictwo Academickie Dialog, 2007. — 150 s.(Співавтор І.Ковальчук).

 21. Ковальчук І.П. Павловська Т.С. Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 244 с.

 22. Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for sustainable land use. – Berlin, Weiβensee Verlag, 2008. -648 р. (співавтор І.П.Ковальчук)

 23. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування/ За ред д. геогр. н. І. Ковальчука /І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й.Вишневський, С.Кукурудза, А.Мельник, Б. Муха, М.Петровська, Р. Пронишин, С. Вербицький, Я. Бень, І. Ярема , І. Горбань, Р. Волчанський , С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО “Опілля-Л”, 2009. - 608 с.

 1. Іванов Є., Ковальчук І., Терещук О. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району: монографія. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. - 208 с.

 2. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій: монографія / Євген Іванов. Наук. ред. І.П. Ковальчук. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 373 c.

 3. Природні ресурси Львівщини/ Матолич Б.М., Ковальчук І.П., Іванов Є.А. та ін. - Львів: ПП. Лукащук В.С., 2009. – 120 с.

 4. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії = Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments : [монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 214 с.

 5. Гуманітарні і ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. – 400 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 6. Ковальчук І.П., Юровчик В.Г. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області:Монографія / І.П.Ковальчук, В.Г.Юровчик. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204 с.


Статті

В українських та зарубіжних виданнях опубліковано понад 600 статей і понад 240 тез доповідей.

Методичні матеріали

 1. Ковальчук І. П., Іваник М.Б. Програма та лабораторнi роботи з курсу "Геоморфологiя". — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1996. — 54 с.

 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологічні аспекти використання земель» для студентів денної форми навчання (магістрів) зі спеціальності 8.07904 – Землевпорядкування та кадастр. – Київ, 2009. – 23 с.

Інші

 1. Кафедра конструктивної географії і картографії / упорядники: Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, В.М. Петлін - Львів: Простір-М, 2010. – 56с.


Всього публікацій - 880

Схожі:

Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconПідручники і навчальні посібники
Кузьменко Н. Е., Еремин В. В. Химия. 8-11 классы. Пособие для средней школы. М.: Экзамен, 2002
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconПідручники, навчальні посібники і монографії, видані викладачами академії у 2010-2011 р
Формування та реалізація кредитної політики банку: методологія та практика: Монографія
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconПідручники та навчальні посібники з грифом мону 1998 рік
Данількевич М.І., Федоров О. М. Міжнародне приватне право. Друге видання, доп. Д. Наука і освіта, 1998, 10д а
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconПідручники та навчальні посібники з грифом мону 1998 рік
Данількевич М.І., Федоров О. М. Міжнародне приватне право. Друге видання, доп. Д. Наука і освіта, 1998, 10д а
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconКультура київської русі кінця Х початку ХІ ст
Навчально-методичне забезпечення: підручники, навчальні посібники, робочі зошити, картки, атласи, дидактичні матеріали, ілюстративні...
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconІнформація про видані співробітниками нні рослинництва, екології І біотехнології підручники та навчальні посібники з грифом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Назва: Технології та обладнання для використання поновлювальних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconВсеукраїнський науково-теоретичний часопис. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. Вип. 5 (1). С. 17-25
Опубліковано: Черномаз П. Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття // Історія української географії. Всеукраїнський...
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconІнформація про видані співробітниками Українського нні інформаційного І телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки підручники та навчальні посібники
Автори: Коваль Валерій Вікторович, Олексенко Павло Феофанович, Розорінов Георгій Миколайович, Сукач Георгій Олексійович
Наукові публікації Підручники, навчальні посібники iconПро вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році Програми, навчальні плани, підручники
Як пояснює прес-служба мон україни та Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, навчальні плани, програми, підручники...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка