Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича
44.41 Kb.
НазваСтецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича
І П Ковальчук
Дата конвертації20.06.2013
Розмір44.41 Kb.
ТипДокументы
Наукові публікації

Підручники, навчальні посібники

 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І., Ковальчук І.П. Екологічна геоморфологія. Підручник.- Івано-Франківськ, 2000. 411 с.

 2. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посіб./За ред. О.М.Маринича. – К.: Вища шк.., 2005. – 495 с.

 3. Рельєф України. Навчальний посібник/[Б.О.Вахрушев, І.П.Ковальчук, О.О.Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т.Палієнко, Г.І.Рудько, В.В.Стецюк.];За заг. ред. В.В.Стецюка. – К.: Видавничий дім «Слово», 2010. 688 с.

 4. Стацiонаpнi, напiвстацiонаpнi та експеpиментальнi дослiдження еpозiйних пpоцесiв: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 72 с.

 5. Ковальчук І.П. Флювiальна геомоpфологiя: Текст лекцiй. — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1992. — 54 с.

 6. Ковальчук І., Каганов Я., Сливка Р. Прикладна гідроекологія: Навчальний посібник. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. — 228 с.

 7. Петровська М.А. Охорона вод (санітарні норми і правила). Навчальний посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. 205 с

 8. Ковальчук І., Робак В. Екологія. Підручник. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. — 325 с

 9. Конкурсні тестові завдання з географії./ М. Р. Влах, І.П.Ковальчук, Я. С. Кравчук, та ін. — Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1995-2007. — 162 с.

 10. Курганевич Л.П. Водний кадастр: Навч. .посібник/ За ред. проф. І.П.Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - 116 с.

 11. Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч.посіб. для студентів вищих навч. закладів / Тетяна Сергіївна Павловська; за ред. проф. І.П. Ковальчука. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с.

 12. Гідроекологічний словник / М.А. Петровська: за ред. проф. І.П. Ковальчука – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

 13. Ковальчук І.П., Курганевич Л.П. Гідроекологічний моніторинг: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 315 с.

Монографії

 1. Ландшафтно-гидрологический анализ теppитоpии. — Новосибиpск: Наука, 1992. — 168 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 2. Ковальчук І. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. — Львів: Вид-во Ін-ту Українознавства, 1997. — 440 с.

 3. Denudacja stoków w górnych odcinkach zlewni rzek karpackich. Studia, Rozprawy, Monografie, 47. — Kraków: Wydawnictwo CPPGSMIE PAN, 1997. — 145 S (співавтор І.П.Ковальчук).

 4. Euroregion Bug. Skała przeksztalceń środowiska i polityka ekologiczna. Euroregioun Bug. – Lublin: Norbertinum, 1997. Т.15. – 356 с (співавтор І.П.Ковальчук).

 5. Водний моніторинг річки Свиня (Жовківський район Львівської області). — Жовква, 1999. — 120с (співавтор І.П.Ковальчук).

 6. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) /За ред. М. І. Долішнього, В.С.Кравціва. — Львів, 1999.- 243 с. (співавтор І.П.Ковальчук)

 7. Історія Гуцульщини. — Львів: Логос, 1999. Т. IV. – 457 с. (співавтор І.П.Ковальчук)

 8. Гірські автомобільні дороги Українських Карпат: Аналіз пошкоджень паводком 1998 р. автомобільних доріг Закарпаття і рекомендації по попередженню руйнувань гірських автомобільних доріг Українських Карпат / Під ред. В. О. Герасимчука. — Ужгород: Закарпаття, 2000. — 272 с. (І.П.Ковальчук - співавтор).

 9. Bogacki M., Kowalczuk I. Geomorfologia ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. — Warszawa, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2000.– 122 s.

 10. Історія Гуцульщини. —Львів: Логос, 2001. Т. VI. — 389 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 11. Клєстов М.Л., Щербак В.І., Ковальчук І.П. та ін. Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку “Прип’ять–Стохід” та їх біорізноманіття // За ред. д.б.н. В.І.Щербака. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 108 с.

 12. Roztocze. Środowisko przyrodnicze. /Pod redakcją Jana Buraczyńskiego. — Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 2002. — 442 s. (І.П.Ковальчук - співавтор).

 13. Проектування, будівництво та експлуатація річкових укріпних споруд на гірських автомобільних дорогах України. Методичні вказівки. Колектив авторів (М. Д. Круцик, Н. П. Попиченко, А. В. Білоус, В. О. Семенов, І. П. Ковальчук). — Івано-Франківськ, 2002. — 166 с

 14. Bug River valley as the ecological corridor: state – threats – protection. Edited by A. Dombrowski, Z. Glowacki, I. Kovalchuk, M. Nikiforov, Z. Michalczyk, W. Szwajgier, K.-H. Wojciechowski. Warsaw, 2002. — 130 s.

 15. Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan – Zagrożenia – Ochrona. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dombrowskiego, Zygmunta Głowackiego, Wojciecha Jakubowskiego, Ivana Kowalczuka, Zdzisława Michalczyka, Michaila Nikiforowa, Wojciecha Szwajgiera oraz Krzysztofa H. Wojciechowskiego. Warszawa, 2002. — 350 s.

 16. Ковальчук І., Петровська М. Геоекологія Розточчя. Монографія. — Львів: Редакційно-видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — 192 с.

 17. Теоретичні та методичні засади вивчення природничо-математичних дисциплін у професійних закладах освіти: перспективи +ХХІ століття: Колективна монографія / Ємчик Л. Ф., Кміт Я. М., Ковальчук І. П., Мокрик Р. І., Робак В. Є., Сікорський П. І., Черепанова С. О. (упоряд. і відп. ред.). — Львів: Сполом, 2004. — 200 с.

 18. Професор Петро Цись / Упорядник І. Ковальчук. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 433 с.

 19. Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми: Монографія / Дзюблюк Т., Ковальчук І., Колтун О. та ін.; За ред. проф. І. Ковальчука. — Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — 108 с.

 20. Z biegiem Dniestru. Studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gudowskiego. Warszawa. Wzdawnictwo Academickie Dialog, 2007. — 150 s.(Співавтор І.Ковальчук).

 21. Ковальчук І.П. Павловська Т.С. Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: Монографія. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 244 с.

 22. Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for sustainable land use. – Berlin, Weiβensee Verlag, 2008. -648 р. (співавтор І.П.Ковальчук)

 23. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування/ За ред д. геогр. н. І. Ковальчука /І. Ковальчук, П. Волошин, А. Михнович, Й.Вишневський, С.Кукурудза, А.Мельник, Б. Муха, М.Петровська, Р. Пронишин, С. Вербицький, Я. Бень, І. Ярема , І. Горбань, Р. Волчанський , С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО “Опілля-Л”, 2009. - 608 с.

 1. Іванов Є., Ковальчук І., Терещук О. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району: монографія. - Луцьк: Волинський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2009. - 208 с.

 2. Іванов Є. Геокадастрові дослідження гірничопромислових територій: монографія / Євген Іванов. Наук. ред. І.П. Ковальчук. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 373 c.

 3. Природні ресурси Львівщини/ Матолич Б.М., Ковальчук І.П., Іванов Є.А. та ін. - Львів: ПП. Лукащук В.С., 2009. – 120 с.

 4. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії = Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments : [монографія] / [Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.] / за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 214 с.

 5. Гуманітарні і ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. – 400 с. (співавтор І.П.Ковальчук).

 6. Ковальчук І.П., Юровчик В.Г. Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області:Монографія / І.П.Ковальчук, В.Г.Юровчик. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 204 с.


Статті

В українських та зарубіжних виданнях опубліковано понад 600 статей і понад 240 тез доповідей.

Методичні матеріали

 1. Ковальчук І. П., Іваник М.Б. Програма та лабораторнi роботи з курсу "Геоморфологiя". — Львiв: Вид-во Львiв. ун-ту, 1996. — 54 с.

 2. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологічні аспекти використання земель» для студентів денної форми навчання (магістрів) зі спеціальності 8.07904 – Землевпорядкування та кадастр. – Київ, 2009. – 23 с.

Інші

 1. Кафедра конструктивної географії і картографії / упорядники: Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук, В.М. Петлін - Львів: Простір-М, 2010. – 56с.


Всього публікацій - 880

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconЗлобін Г. Г. Архітектура та апаратне забезпечення пеом: Навч посіб./ Г. Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк
Навч посіб./ За ред. М.Є. Рогози. К.: Академія, 2006. 368 с.+Гриф мон. (Альма-матер)

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconОснови інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. — К.: Знання, 2004. — 274 с

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconЗатверджу ю
Мон україни «Основи публічної політики та управління» (Основи публічної політики та управління : навч посіб. / авт кол. С. О. Телешун,...

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconКузубов В. В. Математика для економістів: Навч пос./ В. В. Кузубов, О. Г. Чеберяк, Л. О. Свистун; За ред. О. Г. Чеберяка
Злобін Ю. А. Загальна екологія: Навч посіб./ Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. Суми: Університетська книга, 2003. 416 с

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconМужик І. С. Цивільна оборона. Навч посіб. Видання друге. Львів.: Афіша, 2001. Желібо Е. П. Безпека життєдіяльності: Навч посіб
Страховий механізм відшкодування збитків від нс. Забезпечення цільових видів страхування

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconБібліографія праць
Віктимологія та агресологія : навч посіб. / [ Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, В. В. Папуша та ін.]; за заг ред. Н. Ю. Волянюка. К. Апн...

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconКовальчук В.І., Сергеєва Л. М. та ін. За заг ред Л.І. Даниленко
Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Кол автор.: Ковальчук В.І., Сергеєва Л. М. та ін. За заг ред Л.І....

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconДонецький національний університет економіки І торгівлі
Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч посіб для студ вищ навч закл К.: Центр Навч. Літ., 2003. 348с

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconБюлетень нових надходжень вересень
Основи методології та організації наукових досліджень : навч посіб. – К. Цул, 2010. – 352 с

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч посіб./За ред. О. М. Маринича iconВидавництво Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Навч посіб. — За заг ред д-ра екон наук, проф. О. М. Мозгового. — К.: Кнеу, 2005. — 504 с. Тв обкл

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка