Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
321.32 Kb.
НазваПро застосування реєстраторів розрахункових операцій
Сторінка1/3
Дата конвертації23.06.2013
Розмір321.32 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3
Проект

вноситься народними

депутатами України

Бондаренко В.Д. (в/о 219);

Соболєв С.В. (“Реформи і Порядок”);

Трофименко В.В. (“Реформи і Порядок”);

Майко В.І. ("За Єдину Україну!").


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та порядок проведення розрахунків при продажу товарів (послуг), при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також вимоги до технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій.
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення та застосування термінів

1. У цьому Законі терміни застосовуються в такому значенні:

автомат з продажу товарів (послуг) – реєстратор розрахункових операцій (далі – реєстратор), який в автоматичному режимі за готівку або з використанням платіжних карток, спеціальних платіжних засобів здійснює видачу товарів (надання послуг) і забезпечує облік їх кількості та вартості;

виробник реєстраторів – суб'єкт підприємницької діяльності, який виробляє реєстратори та є власником документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

денний звіт реєстратора – документ встановленої форми, надрукований реєстратором, який містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням, або дані про виконані операції з купівлі–продажу іноземної валюти з початку робочої зміни касира;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій – перелік моделей реєстраторів та їх модифікацій, які дозволені для застосування у сфері, визначеній цим реєстром;

електронний контрольно–касовий апарат – реєстратор, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг), облік кількості та вартості проданих товарів (послуг), друкування розрахункових і звітних документів;

електронний контрольно–касовий реєстратор – реєстратор, який функціонує під керуванням іншого програмно-технічного пристрою чи комплексу та додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг), облік кількості та вартості проданих товарів (послуг), друкування розрахункових і звітних документів;

електронний таксометр – реєстратор, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд, облік кількості та вартості наданих послуг з перевезень пасажирів і багажу, друкування розрахункових і звітних документів та є одночасно вимірювальним засобом;

еталон програмного забезпечення реєстратора – копія програмного забезпечення моделі (модифікації) реєстратора, яке записане на окремому фізичному носії;

журнал використання реєстратора – журнал встановленої форми, призначений для накопичення інформації щодо використання реєстратора з купівлі-продажу іноземної валюти;

імпортер реєстраторів – зареєстрований в Україні суб’єкт підприємницької діяльності, який за договором з іноземним виробником реєстраторів увозить ці реєстратори на митну територію України;

контрольна стрічка реєстратора – паперовий або електронний документ, сформований реєстратором, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів;

оперативна пам’ять реєстратора – запам'ятовуючий пристрій, де зберігаються поточні дані, обчислені або занесені за допомогою програмного забезпечення реєстратора;

перевірка відповідності реєстратора – перевірка конструкції та програмного забезпечення реєстратора на відповідність до документації виробника реєстраторів та до еталону програмного забезпечення згідно з порядком, затвердженим постачальником цього реєстратора;

підмінний реєстратор розрахункових операцій – реєстратор, який є власністю центру сервісного обслуговування реєстраторів і призначений для використання юридичною особою або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності на період ремонту її власного реєстратора;

постачальник реєстраторів (далі – постачальник) – виробник або імпортер реєстраторів, які організовують їх продаж, технічне обслуговування та ремонт;

реєстр центрів сервісного обслуговування реєстраторів – перелік суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів;

реєстратор розрахункових операцій – технічний пристрій, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або для реєстрації операцій з купівлі–продажу іноземної валюти;

резервний реєстратор розрахункових операцій – реєстратор, який на правах власності або оренди належить юридичній особі або фізичній особі –суб’єкту підприємницької діяльності та використовується нею на будь-якому місці проведення розрахунків на період ремонту реєстратора, що постійно використовується на цьому місці;

фіскальна пам'ять – запам'ятовуючий пристрій (мікросхема), призначений для занесення, зберігання і зчитування інформації, який за фізичними характеристиками не дає можливості повторного занесення чи зміни інформації в заповнених ділянках;

фіскальний звітний чек – документ встановленої форми, надрукований реєстратором, який містить дані денного звіту реєстратора та під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій (операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) заноситься до фіскальної пам'яті;

фіскальний режим роботи – режим роботи реєстратора, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

фіскальні функції – здатність пристроїв забезпечувати накопичення в оперативній пам’яті, одноразове занесення та довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, а також багаторазове зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій або операцій з купівлі–продажу іноземної валюти і неможливість зміни або знищення цієї інформації без пошкодження фіскальної пам’яті;

центр сервісного обслуговування реєстраторів (далі – сервісний центр) – суб'єкт підприємницької діяльності, який надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів і включений до реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів.

2. У цьому Законі терміни застосовуються відповідно до законів:

електронний документ – відповідно до Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг”;

платіжна картка – відповідно до Закону України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”;

продаж товарів (послуг) – відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств";
Стаття 2. Сфера дії Закону

 1. Цей Закон поширюється на таких юридичних та фізичних осіб:

 1. на юридичні особи всіх форм власності та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (далі всі – суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють розрахункові операції з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,

 2. на уповноважені банки, уповноважені фінансові установи та їх агентів, які виконують операції з купівлі–продажу іноземної валюти, а також

 3. на постачальників та сервісні центри реєстраторів розрахункових операцій.


2. Дія цього Закону не поширюється на таких юридичних та фізичних осіб:

  1. неприбуткові організації, зокрема політичні партії, об’єднання громадян, релігійні організації, благодійні організації, профспілки, музеї, бібліотеки та інші організації, які законами визначені, як неприбуткові;

  2. житлово-будівельні кооперативи, гаражні кооперативи, товариства співвласників багатоквартирних будинків;

  3. інші юридичні особи всіх форм власності та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.
 1. Дія цього Закону не поширюється на такі види діяльності:

1) банківські операції, що здійснюються банками (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти цих банків);

2) використання гральних автоматів, продаж білетів державних лотерей, що здійснюється операторами державних лотерей (як через власну мережу розповсюдження оператора державних лотерей, так і через мережу розповсюджувачів, які працюють з оператором на договірній основі) із застосуванням електронної системи прийняття ставок, яка відповідає встановленим технічним вимогам;

 1. реалізацію підприємствами, крім підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, майна, основних фондів, залишків матеріальних цінностей, що за сумою розрахунку не перевищує 5 відсотків від балансової (залишкової) вартості майна, основних фондів на момент реалізації чи, відповідно, від покупної вартості використаних підприємством у господарській діяльності матеріальних цінностей;
 1. приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту) через засоби пересувної торговельної мережі;

5) надання послуг:

а) на території села за умови проведення розрахунків на місці надання послуг – медичних і ветеринарних, побутових, з газопостачання, водопостачання, водовідведення і теплопостачання;

б) поштовими відділеннями та пунктами зв’язку в селах за переліком, затвердженим Держкомзв’язку та погодженим з центральним податковим органом та центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

в) вдома у замовника за умови проведення розрахунків на місці надання послуг – за переліком, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

г) бібліотеками;

д) з доставляння багажу пасажирів носильниками на вокзалах і в портах;

е) зі страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб, яке проводиться страховими агентами за межами приміщень страховика, крім обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за додатковими договорами („Зелена Картка”).

 1. реалізацію послуг з використанням передбачених законодавством розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій чи оформленням розрахункових операцій через касу підприємства, а також інші види діяльності, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.
  1. Дія цього Закону не поширюється на операції продажу за умови документального оформлення розрахунків:

1) продукції власного виробництва та наданні послуг підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, організацій та установ з оформленням касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку;

2) проїзних і перевізних документів із застосуванням бланків суворого обліку на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням у встановленому порядку розрахункових і звітних документів;

 1. жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену з веденням у встановленому порядку обліку цих операцій та оформленням облікових і звітних документів;

  1. газет, журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової оплати в кіосках, з лотків та розносок;

  2. води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів;

  3. страв і безалкогольних напоїв у їдальнях та буфетах державних навчальних закладів, окрім вищих.

  4. роздрібної торгівлі через засоби пересувної торговельної мережі, що розташовані за межами стаціонарних приміщень, та на торгових місцях на ринках і ярмарках (за винятком розташованих на їх території стаціонарних приміщень, палаток, приміщень контейнерного типу);

  5. товарів на території села:

а) підприємствами споживчої кооперації, а також сільськогосподарськими товаровиробниками, що використовують продукцію власного виробництва;

б) поштовими відділеннями та пунктами зв’язку за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

в) медичних і фармацевтичних;

г) насіння (також на території селищ міського типу);

 1. страв та безалкогольних напоїв у їдальнях та буфетах підприємств УТОС та УТОГ;

 2. квитків у кіосках та салонах транспортних засобів для проїзду в міському, приміському та міжміському електротранспорті, міжміському автотранспорті, на морських та річкових суднах;

 3. білетів державних лотерей;

 4. операції продажу інших товарів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.


5. При здійсненні діяльності, передбаченої у частині 3 цієї статті та продажу товарів, передбачених у частині 4 цієї статті юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати реєстратори розрахункових операцій за своїм бажанням.
Розділ II

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3. Обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності, які застосовують реєстратори розрахункових операцій

1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції, зобов'язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму отриманих (виданих, перерахованих) коштів через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори або у випадках, передбачених цим Законом, з використанням розрахункових книжок чи документальним оформленням розрахункових операцій;

2) роздруковувати (оформлювати) та видавати особі, яка сплачує або отримує кошти, відповідний розрахунковий документ на повну суму проведеної розрахункової операції;

3) застосовувати лише ті реєстратори, моделі (модифікації) яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування, формувати на реєстраторах (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки реєстраторів у вигляді паперових або електронних документів;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора і незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

5) у разі незастосування реєстраторів у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням зареєстрованої розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку її ведення або з документальним оформленням розрахункових операцій відповідно до вимог відповідних Законів України;

6) вести у встановленому порядку зареєстровану книгу обліку розрахункових операцій;

7) щокварталу подавати до органів державної податкової служби звітність, пов'язану із застосуванням реєстраторів та веденням книг обліку розрахункових операцій, не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця;

8) щоденно друкувати на реєстраторах (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

9) забезпечувати зберігання контрольних стрічок реєстраторів, використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

10) проводити розрахункові операції через реєстратори з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку кількості проданих товарів (послуг);

11) вести в установленому порядку облік товарів за місцем реалізації (відпуску), здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку;

12) забезпечувати відповідність суми готівки на місці проведення розрахунків до суми готівки, яка зазначена в денному звіті реєстратора, а у випадку використання розрахункової книжки або проведення розрахунків за іншою схемою – до загальної суми готівки за розрахунковими документами, оформленими з початку робочого дня;

13) уводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати та здійснювати щорічну перевірку відповідності реєстраторів через сервісні центри.
  1   2   3

Схожі:

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconПро затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconРекомендації по веденню книги обліку розрахункових операцій
Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)” із змінами І доповненнями,...
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconКалендар бухгалтера на жовтень у понеділок, 15 жовтня, закінчується термін сплати
Цього ж дня збігає строк подання звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій...
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconПорядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби
Цим документом встановлюється порядок передачі електронних копій розрахункових документів І фіскальних звітних чеків реєстраторів...
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconЗаконукраїни про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconЗакон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляє
Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування...
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconТема курсової
Застосування реєстраторів розрахункових операцій при реалізації лікарських засобів: технічний та юридичний аспект
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconДержавна податкова адміністрація україни п о р я д о к
Спд реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок при здійсненні розрахунків у
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconЗакону України "Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій"
Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій”
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій iconПоложення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій 1773-00- редакція від 22. 12. 2006
Текст документа: положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій 1773-00- редакція від 22. 12. 2006
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка