Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки
0.83 Mb.
НазваІІ. Міждисциплінарні зв’язки
Сторінка6/19
Дата конвертації28.10.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Тема 8. Політична система суспільства

План семінару


 1. Сутність, структура та функції політичної системи.

 2. Типологія політичних систем. Політична модернізація.

 3. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної системи України.

Теми рефератів:


 • Систематичний аналіз та його роль у становленні теорії політичних систем суспільства.

 • Порівняльний аналіз функціонування політичних систем (на прикладі України та Австрії).

 • Теорія політичної системи Д. Істона і Г. Алмонда.

 • Роль ЗМІ в політичній системі суспільства.

 • Політична система України (за змінами до Конституції).

Питання для дискусії:


 1. Що визначає тип політичної системи суспільства?

 2. Які фактори, на вашу думку, справляють більший вплив на механізм функціонування політичної системи: внутрішні (економічні, соціальні, духовно-моральні) чи зовнішні (міжнародні, географічні та ін.)? Аргументуйте відповідь.

 3. Від чого залежить стабільність політичної системи?

 4. Як відомо до політичної системи входять держава і політичні партії. Як співвідносяться їх місце і роль у політичній системі? Кому належить провідна роль: державі чи політичним партіям? Проілюструйте відповідь на прикладі окремих політичних систем.

 5. Як впливає бюрократія на функціонування політичної системи суспільства?

 6. Чи відповідають процеси формування і розвитку політичної системи України в умовах самостійності „міжнародним стандартам”? Аргументуйте відповідь.

 7. Яке місце посідає церква в державі і як вона впливає на функціонування політичної системи?

 8. Які функції політичної системи України є найнерозвинутішими і що зумовлює політичну і соціальну напруженість у суспільстві?

Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть схему політичної системи, окресліть її структуру та механізми функціонування.

 2. З’ясуйте основні стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

 3. Визначте особливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави.

 4. Здійсніть порівняльний аналіз політичної системи за проектом Конституції П. Орлика та Української Народної Республіки.

 5. З’ясуйте взаємозалежність проблем розвитку, модернізації, реформування та трансформації політичних систем?

Методичні рекомендації:


Розпочавши вивчення першого питання, треба мати на увазі, що політична система суспільства – одна з найскладніших категорій політології. Спочатку слід з'ясувати, що собою являє загальна теорія систем. Наступним кроком є дослідження внеску в розробку теорії політичних систем, здійснених Т. Парсоном, Д. Істоном, Г. Алмондом, і порівняння їх поглядів. Необхідно також проаналізувати погляди і підходи до структури політичної системи як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Вивчення першого питання слід завершити аналізом підходів різних вчених до функцій політичних систем.

Друге питання передбачає розуміння того, що порівняння типів політичних систем за різними критеріями дозволяє більш глибоко аналізувати їх переваги і недоліки. Розглядаючи це питання, треба з'ясувати, як змінювалися погляди на типологію політичних систем з античних часів, коли розглядали характерні особливості різних форм правління, і до сучасної типології.

Третє питання присвячене проблемам становлення та реформування політичної системи України. Розкриваються шляхи реформування всіх підсистем українського суспільства (економічної, соціальної, політичної, міжнародної та ін.). Аналізуються основні напрями і перспективи формування нової політичної системи України, виходячи з глибокого і всебічного аналізу всіх структурних елементів політичної системи. Досліджуються складові елементи цього процесу.

Для самостійної роботи пропонується схематично визначити структуру політичної системи та механізми її функціонування, визначити основні риси політичної системи, які відрізняють її від інших систем, зокрема економічної, соціальної, духовної. Спираючись на подані запитання для дискусії, студенти повинні розробити систему доказів для відстоювання власної позиції щодо визначення домінуючих факторів впливу на політичну систему, ролі в ній держави та політичних партій. На основі теоретичного матеріалу студентам потрібно визначити специфічні особливості реформування політичної системи України в умовах самостійної держави, порівнюючи з даним процесом в інших пострадянських країнах.

Література:


 1. Декларація про державний суверенітет України. – К, 1991.

 2. Каменская Г.В., Радионов А.Н. Политические системы современности: Учеб. пособие. – М., 1994.

 3. Конституція України. – К, 1996.

 4. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К, 1996. – Розд. VII, VIII.

 5. Кучма Л.Д. Україна – не Росія. – К., 2003.

 6. Марченко М.Н. Очерки теории политической системы современного буржуазного общества. – М., 1985.

 7. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 126-137.

 8. Основы теории политической системы / Г.Н. Манков, М.Н. Марченко, В.В. Мшвернадзе и др.; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин. – М., 1985.

 9. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвиток / Редкол. Ф.М. Рудич (голова) та ін. – К, 1998. – С. 7-49.

 10. Політологія / За ред. О.І. Семківа. – 2-ге вид. – Львів, 1994. – С. 253-26.

 11. Політологія. Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, В.Л. Горбатенка. – К, 1998. – С. 146-155.

 12. Політологія: Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 1998. – С. 51-61.

 13. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.І. – Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 155-188.

 14. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 98-103.

 15. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 220-244.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки icon1. Розвиток видів транспорту. Основні положення
Вступ. Мета та зазавдання курсу. Міждисциплінарні зв'язки

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconСвято вшанування рідної мови Мета
Міждисциплінарні зв’язки: українська література, культурологія, історія, фольклор

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconРобочапрограм а
Міждисциплінарні зв'язки розділу: бібліотечно-бібліографічні дисципліни, інформатика, обчислювальна техніка, а також логіка, прикладна...

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconЗапрошення до участі в конференції Міжнародна ономастична конференція
«Українська ономастика на всеслов’янському та світовому тлі (актуальні напрямки, й нові методи досліджень, здобутки, перспективи,...

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconМіждисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку
При дослідженні облікових проблем є необхідність застосування міждисциплінарних досліджень, для більш повного врахування етимології...

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconМіждисциплінарні високотехнологічні дослідження об’єктів природного та штучного походження Науковий керівник – Третяк Олег Васильович, академік напн україни
Міждисциплінарні високотехнологічні дослідження об’єктів природного та штучного походження

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconСеместровий план
Однодисциплінарні, багатодисциплінарні, міждисциплінарні та трансдисциплінарні дослідження з використанням екологічного та геопросторового...

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconBe the first to know! Інформаційний бюлетень відділу міжнародних зв’язків
Міжнародна науково-методична конференція “Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті”

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconЗагальнонаукові та міждисциплінарні знання*
Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів І картотек шкільних бібліотек

ІІ. Міждисциплінарні зв’язки iconФункціональні обов`язки
У опалювальний сезон сторож виконує обов`язки з опалення адміністративної будівлі районної ради

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка