Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій
498.25 Kb.
НазваПро затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій
Сторінка1/4
Дата конвертації27.06.2013
Розмір498.25 Kb.
ТипПостанова
  1   2   3   4

ПроектКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВАвід 2012 р. №
Київ

Про затвердження Порядку

залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій

до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням
Відповідно до частин другої, третьої статті 113 та частини другої
статті 114 Повітряного кодексу України, Указу Президента України від
2 вересня 1997 року № 937 "Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування" для організації та забезпечення проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням (далі – Порядок залучення), що додається.

2. Визначити суб’єктами єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (далі – ЄСПАРПР) Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури, Міністерство внутрішніх справ, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Державну авіаційну службу, Державну інспекцію з безпеки на морському та річковому транспорті, експлуатантів, що експлуатують повітряні судна чи пропонують свої послуги в цій галузі (далі – експлуатанти авіаційної техніки), зазначених у Розрахунку взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (додаток 1 до Порядку залучення), та покласти на них виконання чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

3. Міністерству надзвичайних ситуацій:

авіаційний пошук і рятування організовувати у порядку, встановленому Правилами авіаційного пошуку і рятування в Україні, що розробляються та затверджуються МНС за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством оборони із залученням сил і засобів ЄСПАРПР, єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій та Національної системи пошуку і рятування на морі;

організовувати проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування силами і засобами ЄСПАРПР;

залучення авіаційних пошуково-рятувальних сил і засобів суб'єктів ЄСПАРПР до несення чергування та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування здійснювати на підставі укладених у встановленому порядку договорів з авіаційними військовими частинами Збройних Сил, Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, авіаційними підрозділами сил цивільного захисту та іншими експлуатантами авіаційної техніки;

здійснювати відшкодування витрат за договорами відповідно до чинного законодавства за рахунок видатків Державного бюджету України за програмою "Авіаційні роботи з пошуку і рятування" та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Дозволити Міністерству надзвичайних ситуацій вносити до Порядку залучення за погодженням з відповідними суб’єктами ЄСПАРПР зміни стосовно Розрахунку взаємодіючих органів управління та авіаційних сил і засобів для проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1643 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування" (Офіційний вісник України, 1998, № 42, ст. 1554, із змінами, внесеними до Плану взаємодії органів управління, військ (сил) і засобів, які залучаються до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування згідно з наказами Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 05.06.2008 № 439, від 17.05.2010 № 347).

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від ______ 2012 р. № ______

Порядок

залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій

до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням
1. Загальні положення

1.1. Порядок залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням (далі – Порядок залучення), визначає:

повноваження суб’єктів єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

основні засади взаємодії органів управління при проведенні пошуково-рятувальних робіт;

організацію виділення сил і засобів підприємств, установ та організацій для проведення пошуково-рятувальних робіт;

порядок залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій для проведення пошуково-рятувальних робіт;

організацію управління та зв’язку при проведенні пошуково-рятувальних робіт;

порядок відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням пошуково-рятувальних робіт.

1.2. У Порядку залучення скорочення вживаються в такому значенні:

АА

- армійська авіація;

АК

- авіаційна компанія;

АДЦПР

- Авіаційний допоміжний центр пошуку і рятування;

АКом.

- авіаційна комендатура;

АРЗ

- авіаційний ремонтний завод;

АРК

- аварійно-рятувальна команда;

АП

- авіаційне підприємство;

ВВ

- внутрішні війська;

ГКЦ

- головний командний центр;

ГАКЦПР

- Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування;

ГТУ(ТУ)

- головне територіальне управління (територіальне управління);

ГЦУС

- головний центр управління службою;

ДАП

- Державне авіаційне підприємство;

ДМРКЦ

- Державний морський рятувально-координаційний центр;

ДП ОПР

- Державне підприємство обслуговування повітряного руху;

ЄСПАРПР

- єдина система проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

ЄДСЦЗ

- єдина державна система цивільного захисту;

ЗСУ

- Збройні Сили України;

КЦПР

- Координаційний центр пошуку і рятування;

МРКПЦ

- морський рятувально-координаційний підцентр;

МО

- Міністерство оборони України;

НПРГ

- наземна пошуково-рятувальна група;

ОІЦ

- оперативно-інформаційний центр;

ОКЦ

- оперативно-координаційний центр;

ОЧС

- оперативно-чергова служба;

ПС

- Повітряні Сили;

ПУ

- пункт управління;

САЗ

- спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

СВ

- сухопутні війська;

СКП

- стаціонарний командний пункт;

ЧЗ

- чергова зміна;

ЦА

- цивільна авіація;

ЦДП

- центральний диспетчерський пункт;

ЦУС

- центр управління службою.

1.3 У Порядку залучення терміни вживаються в такому значенні:

Авіаційний пошук і рятування – комплекс заходів, спрямованих на виявлення повітряних суден, які зазнали або зазнають лиха, та надання своєчасної допомоги потерпілим внаслідок авіаційної події.

Авіаційні роботи з пошуку і рятування – польоти, під час здійснення яких пошуково-рятувальне повітряне судно використовується для визначення місцезнаходження об’єктів та суб’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування та надання допомоги особам, які постраждали.

Аварійне обслуговування – обслуговування, що забезпечується шляхом оповіщення відповідних організацій про повітряні судна, яким потрібна пошуково-рятувальна допомога, та сприяння таким організаціям на їх запит.

Єдина система проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування – сукупність органів управління, сил і засобів суб’єктів ЄСПАРПР, на яких покладається виконання авіаційних робіт з пошуку і рятування.

Авіаційний район пошуку і рятування України – зона, яка включає територію України та водну акваторію Чорного і Азовського морів, в межах якої Україна забезпечує авіаційний пошук і рятування.

Пошуково-рятувальні роботи – роботи, під час здійснення яких використовуються пошуково-рятувальні сили і засоби для визначення місцезнаходження об’єктів та суб’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування осіб, які постраждали, надання їм невідкладної медичної допомоги та доставки у безпечне місце.

Пошуково-рятувальні сили – штатні та позаштатні пошукові та аварійно-рятувальні підрозділи та органи управління ними.

Пошуково-рятувальні засоби – пошуково-рятувальні повітряні судна, наземні, водні та інші транспортні засоби з відповідним рятувальним обладнанням, засоби зв’язку, радіотехнічного, навігаційного забезпечення, обладнання та спорядження, призначені для проведення пошуково-рятувальних робіт.

1.4. Метою Порядку залучення є забезпечення організації та проведення пошуково-рятувальних робіт силами і засобами підприємств, установ та організацій шляхом створення угруповання авіаційних, наземних (морських, річкових) сил і засобів та зосередження їх зусиль для проведення пошуку і рятування, ефективного та раціонального їх використання у разі авіаційних подій та надзвичайних ситуацій для проведення пошуку об’єктів та суб’єктів, що зазнали лиха, а також для рятування та надання допомоги особам, які постраждали.

1.5 Авіаційний район пошуку та рятування України розділяється на підрайони пошуку та рятування, які співпадають з відповідними районами польотної інформації.

МНС створює оперативні органи управління, які несуть відповідальність за сприяння аварійно-рятувальним (пошуково-рятувальним) силам ЄДСЦЗ та Національної системи пошуку і рятування на морі в ефективному проведенні авіаційного пошуку і рятування та за координацію авіаційних робіт з пошуку і рятування:

в авіаційному районі пошуку і рятування України – Головний авіаційний координаційний центр пошуку і рятування (ГАКЦПР);

в підрайонах пошуку і рятування – Авіаційні допоміжні центри пошуку і рятування (АДЦПР). АДЦПР безпосередньо підпорядковуються ГАКЦПР та розміщуються спільно з органами обслуговування повітряного руху.

Міністерство оборони України створює Координаційний центр пошуку і рятування ЗСУ (КЦПР ЗСУ), який у ЄСПАРПР є допоміжним для ГАКЦПР з питань проведення авіаційного пошуку і рятування силами і засобами Міноборони.

Державна авіаційна служба України створює Координаційний центр пошуку і рятування ЦА (КЦПР ЦА), який у ЄСПАРПР є допоміжним для ГАКЦПР з питань проведення авіаційного пошуку і рятування силами і засобами цивільної авіації.
2. Повноваження суб’єктів ЄСПАРПР

2.1. МНС як центральний орган виконавчої влади у сфері цивільного захисту:

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснення пошуково-рятувальних робіт, а також контроль за їх проведенням;

координує проведення пошуково-рятувальних робіт авіаційними силами і засобами МНС України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

управляє діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування ЄСПАРПР;

організовує пошук і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха;

контролює готовність авіаційних сил і засобів пошуку та рятування до проведення пошуку і рятування, організацію пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

затверджує порядок організації використання авіаційних сил і засобів для проведення пошуково-рятувальних робіт на території України.

2.2. Уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації:

розробляє та впроваджує правила з пошуку та рятування у цивільній авіації України;

розробляє та впроваджує порядок проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

спільно з Міноборони встановлює порядок цивільно-військової координації під час організації повітряного руху при здійсненні авіаційних робіт з пошуку і рятування;

забезпечує цілодобове функціонування КЦПР ЦА;

організовує сповіщення про лихо з повітряними суднами ЦА;

забезпечує використання повітряного простору України, що надається користувачам згідно з державними пріоритетами на польоти повітряних суден для проведення всіх видів рятувальних робіт, спрямованих на збереження життя та здоров'я людей та надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3. Уповноважений орган виконавчої влади в галузі державної авіації:

приймає в установленому порядку нормативно-правові акти, що регулюють пошук і рятування в державній авіації;

здійснює негайне реагування на надзвичайні ситуації з повітряними суднами, організовує та виконує пошук і рятування у визначених районах відповідальності;

забезпечує функціонування КЦПР ЗСУ;

організовує сповіщення про лихо з повітряними суднами ЗСУ;

організовує за єдиним планом чергування авіаційних пошуково-рятувальних сил, засобів ЗСУ та органів управління ними;

забезпечує залучення до дій пошуково-рятувальних повітряних суден ЗСУ, які несуть чергування за договором з МНС за рішенням ГАКЦПР;

підтримує в оперативній готовності до дій чергові авіаційні пошуково-рятувальні сили, засоби ЗСУ та органи управління ними;

організовує проведення спеціальної підготовки екіпажів повітряних суден, особового складу АРК, рятувальних парашутно-десантних груп та органів управління ними, а також посадових осіб, які залучаються до авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування;

контролює готовність до дій пошуково-рятувальних сил, засобів ЗСУ та органів управління ними, що залучаються до пошуково-рятувальних робіт;

готує пропозиції та рекомендації з організаційних і методичних питань пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден державної авіації.
  1   2   3   4

Схожі:

Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку залучення сил І засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconАналіз регуляторного впливу
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій до проведення пошуково-рятувальних робіт, відшкодування...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconПро затвердження плану залучення сил та засобів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та гасіння пожеж на території району
Відповідно до ст. 4 Закону України від 17 грудня 1993 року №3745-хіі «Про пожежну безпеку», з метою організації залучення сил та...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconПро затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245 ( 245-93-п ) "Про роботу за сумісництвом працівників...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 15. 12. 08 №399 Про затвердження нового складу комісії по розгляду звернень підприємств, організацій, установ І громадян щодо надання
«Про створення комісії по розгляду звернень підприємств, організацій та установ щодо надання в користування земельних ділянок», у...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій icon3. Керівники підприємств, установ, організацій, освітніх закладів
Керівники району, підприємств, установ, організацій, відомі та впливові люди (ТІ, хто впливають на політичну ситуацію)
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій iconРішення від 21 листопада 2012р. №327 Про участь підприємств, організацій, установ усіх форм власності та населення
«Про місцеве самоврядування в Україні» по залученню підприємств, організацій, установ усіх форм власності та населення міста для...
Про затвердження Порядку залучення сил і засобів підприємств, установ та організацій icon26. 08. 2011 №050-1/1482 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Республіці Крим значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим, коштів підприємств, установ, організацій, що належать Автономній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка