Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Аускультація''
184.78 Kb.
НазваАускультація''
Дата конвертації03.09.2013
Розмір184.78 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Завдання для самостійної позааудиторної роботи
Самостійна аудиторна робота студента
Завдання для самостійної позааудиторної роботи
Самостійна аудиторна робота студента
Завдання для самостійної позааудиторної роботи
Завдання для самостійної позааудиторної роботи
Самостійна аудиторна робота студента
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет "Терапія"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 3.

Тема: " Аускультація''.

Актуальність теми: Аускультація – один з найважливіших методів дослідження внутрішніх органів. Об'єктами аускультації є органи грудної клітки (легені і серце), переферичні судини (сонна, стегнова і плечова артерії, яремна вена) та меншою мірою черевна порожнина (шлунок і кишки), в яких визначають нормальні і патологічні звукові явища.

Навчальні цілі:

Знати:

 • основні правила проведення аускультації легень і серця;

 • що називається ''везикулярне дихання'', ''перильне дихання'', ''бронхіальне дихання'';

 • види патологічного везикулярного дихання;

 • види патологічного бронхіального дихання;

 • побічні дихальні шуми;

 • методику проведення бронхофонії;

 • місця вислуховування серця;

 • механізм утворення тонів серця;

 • механізм виникнення шумів;

 • органічні шуми і функціональні шуми, їх класифікація;

 • поза серцеві (екстракардіальні) шуми;

Вміти:

 • методику проведення аускультації серця і легень, периферичних судин та черевної порожнини;

 • вислухати і дати характеристику везикулярному диханню;

 • вислухати і дати характеристику бронхіальному диханню;

 • розрізняти сухі хрипи від вологих хрипів;

 • віддеференціювати крепітацію від шума тертя плеври і від вологих хрипів;

 • провести бронхофонію і дати оцінку;

 • провести аускультацію тонів серця і охарактеризувати їх;

 • вислухати інтракардіальні шуми і екстракардіальні шуми і охарактеризувати;

Контрольні питання теми:

 1. Дати визначення поняттю ''аускультація'' і які види аускультації ви знаєте?.

 2. Як правильно провести аускультацію легень?

 3. В яких місцях вислуховують везикулярне дихання, пуерильне дихання, бронхіальне дихання?

 4. Які види везикулярного дихання ви знаєте і при яких умовах вислуховується те чи інше везикулярне дихання?

 5. Які види бронхіального дихання ви знаєте і при яких умовах воно вислуховується?

 6. Хрипи і їх класифікація, при яких захворюваннях вислуховуються?

 7. Дати визначення поняттю ''крепітація'', ''шум тертя плеври''.

 8. Як віддеференціювати крепітацію від шума тертя плеври і від вологих хрипів?

 9. Вказати місця вислуховування клапанів серця.

 10. Дати характеристику тонів серця.

 11. Дати характеристику інтракардіальних шумів серця.

 12. Дати характеристику екстракардіальних шумів серця.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи


 1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

 2. Схематично зобразити місця проекції клапанів серця і точки їх вислуховування у зошиті.


Самостійна аудиторна робота студента


Під контролем викладача навчитись проводити аускультацію легень і серця, периферичних судин і органів черевної порожнини.

Питання для самоконтролю:

 1. Дати визначення поняттю ''аускультація'' і які види аускультації ви знаєте?.

 2. Як правильно провести аускультацію легень?

 3. В яких місцях вислуховують везикулярне дихання, пуерильне дихання, бронхіальне дихання?

 4. Які види везикулярного дихання ви знаєте і при яких умовах вислуховується те чи інше везикулярне дихання?

 5. Які види бронхіального дихання ви знаєте і при яких умовах воно вислуховується?

 6. Які ви знаєте патологічні дихальні шуми?

 7. Хрипи і їх класифікація, при яких захворюваннях вислуховуються?

 8. Дати визначення поняттю ''крепітація'', ''шум тертя плеври''.

 9. Як віддеференціювати крепітацію від шума тертя плеври і від вологих хрипів?

 10. Вказати місця вислуховування клапанів серця.

 11. Дати характеристику тонів серця.

 12. Дати характеристику інтракардіальних шумів серця.

 13. Дати характеристику екстракардіальних шумів серця.


Література:

1. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.М. Внутрішні хвороби. — Львів: Світ, 1994.

2. Маколкин В.И. Овчаренко С.И., Семенков Н.П. Внутренние болезни. — М.: Медицина, 1992.

3. Апанасенко Б.Г., Чепкий Л.П. Швидка медична допомога.— К.: Вища шк. 1992.

4. Чазов Е.М. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. — М.: Медицина, 1988.

5. Шевчук М.Г. Сестринська справа. — К.: Здоров’я, 1992.

6. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. — М.: Медицина, 1987.

7. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней. — М.: Медицина, 1982.

8. Паращак Г.П., Баран С.В., Стасишин О.С., Ткачук Г.П., Бородайкевич Г.Д. Внутрішні хвороби. — К.:Здоров’я, 1994.

9. Комаров Ф.І., Кукес В.Г., Сметнев А.С. Внутренние болезни.— М.: Медицина, 1990.

10. Мазовецкий А.Г., Великов В.К. Сахарный диабет. — М.: Медицина, 1987.

11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. — К.: Здоров’я, 1993.

12. Потемкин В.В. Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней. — М.: Медицина, 1984.

13. Ронин В.С., Старобинец Г.М. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований.— М.: Медицина.
Методичну вказівку підготував ас.Чернявська І.В.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри ____________

Протокол №_________ від ______________
Зав кафедрою д.м.н., професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет "Терапія"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 2.

Тема: "Перкусія. Види і техніка проведення перкусії.''

Актуальність теми: перкусія – один з найважливіших методів дослідження внутрішніх органів.

Навчальні цілі:

Знати:

 • основні правила проведення перкусії легень і серця;

 • техніка проведення безпосередньої і опосередкованої перкусії;

 • застосування тихої і гучної перкусії;

 • властивості перкуторного звуку;

 • принципи проведення топографічної перкусії легень і серця;

 • принципи проведення порівняльної перкусії легень

 • границі легень

 • границі серця (відносної і абсолютної серцевої тупості)

 • границі печінки за Курловим

Вміти:

 • методику проведення топографічної перкусії легень і серця;

 • визначити висоту стояння верхівок легень;

 • визначити нижні межі легень;

 • визначити межі відносної і абсолютної серцевої тупості;

 • методику проведення порівняльної перкусії легень;

 • визначення перкуторних звуків у нормі;

 • методику проведення перкусії печінки для визначення меж печінки за Курловим;

Контрольні питання теми:

 1. Дати визначення поняттю «перкусія».

 2. В яких випадках використовують безпосередню і опосередковану перкусію?

 3. Характеристики та види перкуторного звуку.

 4. Що називається топграфічна перкусія і в яких випадках її застосовують?

 5. Що називається порівняльною перкусією і в яких випадках її застосовують?

 6. Границі легень.

 7. Границі відносної і абсолютної серцевої тупості.

 8. Як правильно проперкутувати печінку за Курловим?

 9. Границі печінки за Курловим.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи


 1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

 2. Зобразити у вигляді таблиці нижні границі легень.

Самостійна аудиторна робота студента


Під контролем викладача навчитись проводити перкусію легень і серця, периферичних судин і органів черевної порожнини.

Питання для самоконтролю:

 1. Перкусія. Види перкусії?

 2. В яких випадках застосовують топографічну перкусію?

 3. В яких випадках застосовують порівняльну перкусію?

 4. По яких лініях визначають нижні границі легень?

 5. Границі відносної і абсолютної серцевої тупості.

 6. Межі печінки за Курловим?

Література:

1. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.М. Внутрішні хвороби. — Львів: Світ, 1994.

2. Маколкин В.И. Овчаренко С.И., Семенков Н.П. Внутренние болезни. — М.: Медицина, 1992.

3. Апанасенко Б.Г., Чепкий Л.П. Швидка медична допомога.— К.: Вища шк. 1992.

4. Чазов Е.М. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. — М.: Медицина, 1988.

5. Шевчук М.Г. Сестринська справа. — К.: Здоров’я, 1992.

6. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. — М.: Медицина, 1987.

7. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней. — М.: Медицина, 1982.

8. Паращак Г.П., Баран С.В., Стасишин О.С., Ткачук Г.П., Бородайкевич Г.Д. Внутрішні хвороби. — К.:Здоров’я, 1994.

9. Комаров Ф.І., Кукес В.Г., Сметнев А.С. Внутренние болезни.— М.: Медицина, 1990.

10. Мазовецкий А.Г., Великов В.К. Сахарный диабет. — М.: Медицина, 1987.

11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. — К.: Здоров’я, 1993.

12. Потемкин В.В. Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней. — М.: Медицина, 1984.

13. Ронин В.С., Старобинец Г.М. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований.— М.: Медицина.

Методичну вказівку підготував ас.Чернявська І.В.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри ____________

Протокол №_________ від ______________

Зав кафедрою д.м.н., професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет "Терапія"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 4

Тема:Лабораторні і інструментальні методи обстеження.

Актуальність теми: фельдшер є важливою ланкою ланцюга при обстеженні пацієнта за допомогою лабораторних та інструментальних досліджень. Правильне роз’яснення ним правил підготовки хворого до вищезгаданих обстежень, його поведінки під час їх проведення має значення, як для самопочуття хворого під час обстежень, так і для отримання достовірних результатів.
Навчальні цілі

Знати:

 • методику забору харкотиння та мазка із зіва, носа та направлення на дослідження;

 • методику забору крові на бактеріологічне дослідження;

 • методику за бору промивних вод та блювотних мас на дослідження. • правила оформлення направлень на різні види лабораторних досліджень сечі і калу;

 • взяття сечі на :

   • загальний аналіз сечі;

   • аналіз сечі за Нечипоренком;

   • аналіз сечі за Зимницьким;

   • аналіз сечі на цукор;

   • аналіз сечі на ацетон;

   • аналіз сечі на діастазу.

 • мету забору калу для копрологічного дослідження;

 • особливості забору, зберігання і транспортування фекалій;

 • ощадні дієти Певзнера і Шмідта, мета їх застосування;

 • підготовку пацієнта до забору калу на скриту кров;

 • особливості забору калу на яйця глист.

 • мету кожного з досліджень, особливості підготовки хворого до:

 • рентгенологічного дослідження шлунка та 12-палої кишки;

 • рентгенологічного дослідження товстого кишківника – іригоскопія;

 • ендоскопічних методів – езофагогастродуоденоскопії, ректороманоскопії, колоноскопії.

 • УЗД методів діагностики (УЗД органів черевної порожнини, ехокардіоскопії)Вміти

 • взяти на лабораторне дослідження харкотиння, мазок із зіва, носа, кров на

бактеріологічне дослідження;

 • взяти промивні води і блювотні маси на дослідження;

 • оформляти направлення на різні види досліджень.

 • вибрати з листка призначення лікаря на лабораторні дослідження сечі;

 • зібрати сечу за Нечипоренком;

 • зібрати сечу за Земницьким;

 • зібрати сечу на цукор, ацетон, діастазу;

 • визначити добовий діурез і водний баланс;

 • зібрати кал на копрологічне дослідження;

 • зібрати кал на скриту кров;

 • зібрати кал на яйця глист.

 • підготувати хворого до. рентгенологічного дослідження шлунка та 12-палої кишки;

 • підготувати хворого до іригоскопія;

 • підготувати хворого до ендоскопічних методів

 • підготувати хворого до УЗД методів діагностики

Контрольні питання теми:

 1. Послідовність дій під час мазка із зіву, із порожнини рота?

 2. Правила оформлення направлення-етикетки мазка з носа та зіва на дифтерію.

 3. Послідовність дій при взятті крові на бактеріологічне дослідження.

 4. Правила взяття промивних вод і блювотних мас на дослідження.

 5. Як підготувати хворого до збирання сечі для загального клінічного аналізу і як її зібрати?

 6. Що необхідно підготувати до збирання сечі для визначення функціональної здатності нирок як її зібрати?

 7. Особливості збирання сечі на наявність цукру, діастази.

 8. Бактеріологічне дослідження сечі.

 9. Основні показники сечі у здорової людини.

 10. Визначення добового діурезу і водного балансу.

 11. Методика проведення копрологічного дослідження калу і калу на приховану кров.

 12. Методика проведення бактеріологічного дослідження калу і калу на яйця глист.

 13. Підготовка пацієнта до проведення рентгенологічного обстеження шлунку і 12-палої кишки.

 14. Підготовка пацієнта до проведення іригоскопії.

 15. Підготовка пацієнта до проведення езофагогастродуоденоскопії.

 16. Підготовка пацієнта до проведення ректороманоскопії, колоноскопії.

 17. Підготовка пацієнта до УЗД методів діагностики

Завдання для самостійної позааудиторної роботи


 1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.


Самостійна аудиторна робота студента:

 1. Взяття мазка з зіву, носа і порожнини рота на дослідження на муляжах.

 2. Взяття промивних вод і блювотних мас на дослідження на муляжах.

 3. Студенти оволодівають методами підготовки до інструментального

дослідження згідно інструкцій.

 1. Відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань:

 1. Правила взяття мазка з зіву?

 2. Правила взяття мазка із носової порожнини?

 3. Правила оформлення направлення-етикетки мазка з носа та зіва на дифтерію?

 4. Правила взяття промивних вод і блювотних мас на дослідження?

 5. Правила взяття сечі на загальний аналіз?

 6. Правила взяття сечі за Нечипоренком?

 7. Правила взяття сечі за Земницьким?

 8. Правила взяття сечі на бактеріологічне дослідження?

 9. Визначення добового діурезу і водного балансу?

 10. Правила взяття калу на яйця глист?

 11. Як правильно підготувати пацієнта для взяття калу на приховану кров?

 12. Підготовка пацієнта до рентгенологічних методів обстеження?

 13. Підготовка пацієнтів до ендоскопічних методів обстеження?

Література:

1. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.М. Внутрішні хвороби. — Львів: Світ, 1994.

2. Маколкин В.И. Овчаренко С.И., Семенков Н.П. Внутренние болезни. — М.: Медицина, 1992.

3. Апанасенко Б.Г., Чепкий Л.П. Швидка медична допомога.— К.: Вища шк. 1992.

4. Чазов Е.М. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. — М.: Медицина, 1988.

5. Шевчук М.Г. Сестринська справа. — К.: Здоров’я, 1992.

6. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. — М.: Медицина, 1987.

7. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней. — М.: Медицина, 1982.

8. Паращак Г.П., Баран С.В., Стасишин О.С., Ткачук Г.П., Бородайкевич Г.Д. Внутрішні хвороби. — К.:Здоров’я, 1994.

9. Комаров Ф.І., Кукес В.Г., Сметнев А.С. Внутренние болезни.— М.: Медицина, 1990.

10. Мазовецкий А.Г., Великов В.К. Сахарный диабет. — М.: Медицина, 1987.

11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. — К.: Здоров’я, 1993.

12. Потемкин В.В. Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней. — М.: Медицина, 1984.

13. Ронин В.С., Старобинец Г.М. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований.— М.: Медицина.

Методичну вказівку підготував ас.Чернявська І.В.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри ____________

Протокол №_________ від ______________
Зав кафедрою д.м.н., професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет "Терапія"

Методична вказівка для викладачів до практичного заняття № 5

Тема:Основні методи обстеження при захворюванні органів дихання.

Актуальність теми: Знання об'єктивних методів обстеження при захворюваннях органів дихання дозволяє медичній сестрі з'ясувати основні проблеми пацієнта та вирішити їх в

процесі здійснення догляду за хворим із легеневою патологією.

Навчальні цілі

Знати:

 • основні симптоми при захворюванні органів дихання;

 • частоту дихання в нормі, зміну її при фізіологічних станах і при патології;

 • види , патологічні типи ядухи (дихання Куссмауля, Чейна-Стокса, Біота);

 • правила взяття харкотиння на різні види досліджень;

Вміти:

 • виявити і вирішити проблеми пацієнта із легеневою патологією;

 • підрахувати частоту дихання і записати в температурному листі;

 • надати допомогу під час кашлю;

 • надати невідкладну допомогу при кровохарканні і легеневій кровотечі;

Контрольні питання теми

 1. Перерахуйте основні симптоми при захворюванні органів дихання.

 2. Яка характеристика дихання в нормі?

 3. Які характеристики дихання змінюються при задишці?

 4. Дати визначення задишці.

 5. Умови виникнення фізіологічної задишки?

 6. Види патологічної задишки.

 7. Охарактеризувати і вказати причини інспіраторної , експіраторної, змішаної задишки.

 8. Що таке стридорозне дихання?

 9. Визначення ядухи.

 10. Патологічні види ядухи.

 11. Дати визначення поняттям" кровохаркання" і "легенева кровотеча".

 12. Як від диференціювати кровохаркання від легеневої кровотечі?

 13. Невідкладна допомога при кровохарканні і легеневій кровотечі.

 14. Правила забору харкотиння для дослідження.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи


 1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

 2. Схематично зобразити в зошиті патологічні типи дихання.

Самостійна аудиторна робота студента


Під контролем викладача навчитись проводити перкусію і аускультацію легень .

Питання для самоконтролю знань:

 1. Основні скарги пацієнтів при захворюванні органів дихання?

 2. Як здійснити підрахунок частоти дихання?

 3. Правила забору харкотиння на аналіз?

 4. Охарактеризувати і вказати причини інспіраторної , експіраторної, змішаної задишки.

 5. Дати визначення поняттям" кровохаркання" і "легенева кровотеча".

 6. Невідкладна допомога при кровохарканні і легеневій кровотечі.


Література:

1. Левченко В.А., Середюк Н.М., Вакалюк І.М. Внутрішні хвороби. — Львів: Світ, 1994.

2. Маколкин В.И. Овчаренко С.И., Семенков Н.П. Внутренние болезни. — М.: Медицина, 1992.

3. Апанасенко Б.Г., Чепкий Л.П. Швидка медична допомога.— К.: Вища шк. 1992.

4. Чазов Е.М. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь. — М.: Медицина, 1988.

5. Шевчук М.Г. Сестринська справа. — К.: Здоров’я, 1992.

6. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. — М.: Медицина, 1987.

7. Василенко В.Х. Пропедевтика внутренних болезней. — М.: Медицина, 1982.

8. Паращак Г.П., Баран С.В., Стасишин О.С., Ткачук Г.П., Бородайкевич Г.Д. Внутрішні хвороби. — К.:Здоров’я, 1994.

9. Комаров Ф.І., Кукес В.Г., Сметнев А.С. Внутренние болезни.— М.: Медицина, 1990.

10. Мазовецкий А.Г., Великов В.К. Сахарный диабет. — М.: Медицина, 1987.

11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. — К.: Здоров’я, 1993.

12. Потемкин В.В. Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней. — М.: Медицина, 1984.

13. Ронин В.С., Старобинец Г.М. Руководство к практическим занятиям по методам клинических лабораторных исследований.— М.: Медицина.

Методичну вказівку підготував ас.Чернявська І.В.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри ____________

Протокол №_________ від ______________

Зав кафедрою д.м.н., професор Вакалюк І.П.

Схожі:

Аускультація\Що таке аускультація, перкусія, пальпація. Прилади для аускультації. Що таке екг
Залози, які не мають вивідних проток і свої хімічні продукти (гормони, або інкрет) виділяють безпосередньо в кров, називаються ендокринними,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка