Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум»
122.04 Kb.
НазваДоговір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум»
Дата конвертації03.09.2013
Розмір122.04 Kb.
ТипДокументы
Зміст
1. Предмет договору
2. Ціна послуг та вартість договору.
3. Умови оплати.
4. Обов`язки замовника.
5. Обов`язки виконавця.
6. Відповідальність сторін.
7. Термін дії договору.
8. Форс-мажорні обставини.
10. Інші положення договору.
10. Юридична адреса, банківські реквізіти та підписи сторін.
ТОВ «Автопреміум»
Перелік транспортних засобів
Рік випуску
ДОГОВІР ___________ЮЛ/WV

на технічне обслуговування та ремонт автомобілів
м. Луганськ «____»__________ 2013 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» (далі – «Виконавець»), яке має статус платника податку на загальних підставах, в особі директора Хохлова Юрія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ (далі «Замовник»), в особі ________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, з іншого боку, далі «Сторони», підписали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується самотужки, інструментами, механізмами, запасними частинами та матеріалами виконати послуги з технічного обслуговування /далі за текстом - ТО/ і ремонту автомобілю марки ___________________________________, № кузова______________________________, держ. номер__________________ згідно заявки Замовника, відповідно до діючих технічних норм в узгоджені із Замовником строки, а саме: виконання планового та непланового поточного ремонту та технічного обслуговування автомобілів, згідно інструкції з експлуатації та кілометрового пробігу (перелік транспортних засобів – Додаток №1, який є невід’ємною частиною Договору).

1.2. Виконавець надає наступні послуги (перелік не є вичерпним) за адресою: 91047, м. Луганськ, вул. Оборонна, 72б: заміна гальмівної рідини і тосолу, регулювання підшипників маточини, заміна мастила, заміні фільтрів, масляних, повітряних, заміна ременів ГРМ, заміна змазки маточини коліс, заміна змазки КПП, заміна змазки редуктора заднього моста, заміна змазки ШРУС, балансування коліс, переміна коліс місцями згідно схеми, комп’ютерна діагностика, перевірка електрообладнання автомобілів, перевірка АКБ. Ремонт двигуна внутрішнього згорання (кривошипно - шатунового механізму, газорозподільного механізму системи живлення тощо). Ремонт трансмісії і ходової частини (зчеплення, КПП карданної передачі, мостів, підвіски). Ремонт кермового управління, гальмівної системи, електроустаткування, та послуги з тонування автомобільного скла. 1.3. Послуги з ТО і ремонту автомобіля замовника здійснюються Виконавцем у відповідності до Заявки Замовника з дотриманням технічних норм та вимог кожного конкретного автомобіля.

1.4. Строк ремонту та технічного обслуговування складає 14 днів. У разі виникнення необхідності заміни додаткових запчастин, у відповідності до п. 2.3 даного договору, строк виконання робіт продовжується до 30 днів.

2. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ.
2.1. Ціна послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів складається з вартості необхідних запчастин і витратних матеріалів згідно цін Виконавця (у тому числі ПДВ), діючих на момент підписання сторонами даного договору, та вартості конкретного виду робіт. Вартість робіт розраховується відповідно до нормативів трудовитрат (нормо-годин), встановлених на виконання конкретної роботи від вартості одної нормо-години (з урахуванням ПДВ), та без урахування вартості автозапчастин. Остаточна вартість автозапчастин визначається за цінами Виконавця, що діяли на день надання послуги за договором.

2.2. Вартість послуг за цим договором може бути змінена з урахуванням п. 2.3 даного договору.

2.3. Виконавець має право збільшити вартість послуг, якщо при їх наданні виникли додаткові приховані недоліки у транспортному засобі Замовника, без яких неможливо надати послуги відповідно до договору. У такому разі Виконавець надає додатковий рахунок Замовнику у дводенний строк від дня виявлення додаткових недоліків для узгодження.

2.4. Остаточна вартість послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів, що надаються «Замовнику», складається із загальної вартості робіт, проведених «Виконавцем» за весь термін дії цього договору.
3. УМОВИ ОПЛАТИ.
3.1.Вартість робіт визначається майстром-приймальником, виходячи з обсягу ремонту та технічного обслуговування, автомобіля, та відображено у наряд - замовлені. Кожен раз, коли Замовник здає на технічне обслуговування автомобіль, оформляється наряд-замовлення виходячи з поточних цін на момент оформлення кожного такого наряд - замовлення.

3.2. Оплата вартості робіт та матеріалів проводиться Замовником в сумі, зазначеній у наряді-замовленні протягом 10 (десяти ) банківських днів з моменту підписання сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури. Замовник має право оплатити роботи на умовах попереднього платежу.

3.3. У разі виникнення додаткових витрат, що з’явилися наслідком виявлення в ході підготовки виконання робіт прихованих недоліків, Виконавець має право пред’явити Замовникові для узгодження наряд - замовлення, відбивши в ньому розрахунок /калькуляцію/ прейскурант, який підтверджує необхідність виробництва додаткових робіт і відповідно відшкодування додаткових витрат.

3.4. Виконавець має право не приступати до виконання робіт (призупинити виконання робіт) до виконання Замовником вимог Виконавця, передбаченого п. 3.3. цього Договору, надавши Замовнику наряд - замовлення, відображені в ньому фактично виконані роботи. У випадку, якщо Замовник купує окремо запчастини або авто аксесуари, користуючись даними договором: - такі товарно-матеріальні цінності передаються за накладною протягом 14-45 днів після передоплати; - виконавець має право передати товарно-матеріальні цінності до передоплати, тоді їх оплата Замовником повинна відбутися протягом п’яти днів з моменту отримання за накладною.

4. ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

4.1 Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Передати Виконавцю автотранспортний засіб (об’єкт ремонтних робіт) у встановленому порядку в узгоджений строк у відповідності до Заявки на ремонт.

4.1.2 При передачі автомобіля для проведення ремонтних робіт інформувати Виконавця про усі помічені несправності, які виявлені під час експлуатації автомобіля.

4.1.3. При передачі автомобіля для проведення ремонтних робіт надавати Виконавцю документ, який посвідчує особу Замовника, або відповідну довіреність на ім’я представника Замовника, а також паспорт технічного засобу. Після виконання замовлення вказана в даному пункті довіреність /копія довіреності/ залишається у Виконавця.

4.1.4. При отриманні автомобіля з ремонту пред’явити Виконавцю документ, що посвідчує особу Замовника, або представника Замовника відповідною довіреністю.

4.1.6. Ознайомитися та керуватися Правилами Виконавця з надання послуг на технічне обслуговування та ремонт.

4.1.7. Прийняти виконані Виконавцем роботи/надані послуги.

4.1.8. Отримати автомобіль протягом одного робочого дня з дня повідомлення про завершення виконаних робіт, але не пізніше 5 /п’яти/ робочих днів з дати повідомлення Виконавця про закінчення робіт.

4.1.9. Своєчасно та в повному обсязі сплатити вартість послуг Виконавця з ремонту та ТО автомобілів та запасних частин, що поставляються Виконавцем за даним договором.

4.1.10. Експлуатувати відремонтований автомобіль у відповідності до правил експлуатації.
5. ОБОВ`ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Прийняти від Замовника на відповідальне зберігання автомобілі та нести відповідальність за збереження одержаних від Замовника автомобілів.

5.1.2. Виконати якісно та в узгоджений строк послуги з поточного ремонту та ТО відповідно до Заявки Замовника.

5.1.3. Взяти на себе обов’язки з постачання і встановлення необхідних матеріалів, запасних частин та комплектуючих протягом 14днів з моменту підписання наряд-замовлення.

5.1.4 У випадках відсутності необхідних запасних частин, строк проведення ремонту може бути продовжено до поставки необхідних запасних частин, але не більше ніж 30 днів.

5.1.5. Нести відповідальність за якість наданих Замовнику, необхідних для надання послуг з поточного ремонту та ТО, запасних частин та комплектуючих.

5.1.6. Надавати послуги у межах Наказу/Правил Міністерства транспорту України від 11.11.2002 №792.

5.1.7. Передати Замовнику після виконання поточного ремонту та ТО автомобілі.

5.1.8. Надавати гарантійне обслуговування транспортного засобу протягом 30 днів або 10000 км пробігу з дня підпису акту виконаних робіт, за умови його правильної експлуатації. У разі невиконання Замовником п. 4.1.10 даного Договору, Виконавець не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов’язань.

5.1.9. Надавати Замовнику повну, доступну, достовірну та своєчасну (до початку виконання робіт) інформацію про обсяги робіт та Виконавця.

5.1.10. Забезпечувати прийняття та початок поточного ремонту та ТО автомобіля не пізніше наступного робочого дня від дати звернення Замовника (з урахуванням строку поставки запасних частин) за умови виконання Замовником пунктів 3.1, 3.3 даного договору.

5.1.11. Повідомити Замовника про завершення виконаних робіт в день закінчення робіт з ремонту та технічного обслуговування.

5.1.12. У день отримання Замовником автомобіля скласти акт виконаних робіт. Акт підписується представниками обох сторін.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1. Виконавець у разі надання послуг з поточного ремонту та ТО неналежної якості, сплачує Замовнику штраф у розмірі 2% від вартості неякісно виконаних робіт (без урахування вартості запчастин та витратних матеріалів).

6.2. Замовник в разі затримки платежу сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період, за який сплачується пеня, від вартості затриманого платежу за кожний день прострочення платежу.

6.3. У випадку розбіжностей між Замовником та Виконавцем щодо якості наданих за умовами договору послуг з поточного ремонту та ТО, Сторони вправі вимагати призначення експертизи, що виконується третьою Стороною. Витрати, пов’язані із проведенням експертизи, сплачує Сторона, проти якої винесено рішення експертизи.

6.4. Всі суперечки, пов’язані із виконанням умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не дійшли згоди, суперечки вирішуються в судовому порядку.

6.5. У випадку порушення Замовником строків оплати, вказаних у п. 3.3 даного договору, Виконавець вправі не приступати до робіт до повної оплати послуг Замовником.

6.6. За невчасне виконання п.п. 4.1.8 даного договору, починаючи з шостого робочого дня, Виконавець вправі вимагати від Замовника оплати за збереження одного автомобіля з у розмірі 30, 00 грн., у тому числі ПДВ, за добу, якщо вимушене зберігання відбулося з вини Замовника.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31 грудня 2013 року.

7.2. Після закінчення строку дії договору вказаного у п.7.1. подальшої його пролонгації не підпадає.

7.3. При порушенні істотних умов цього договору однією із сторін, сторона – ініціатор може достроково розірвати договір в односторонньому порядку згідно чинному законодавству України.
8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за договором, у випадку виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли форс-мажорні обставини, негайно повідомляє іншу сторону про неможливість виконання своїх зобов’язань за договором письмово.

8.2. Виникнення й тривалість форс-мажорних обставин документально підтверджується відповідними органами. Необхідним і достатнім підтвердження наявності й тривалості дії не переробної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.3. У випадку безперервного продовження форс-мажорних обставин більше місяця, договір може бути розірвано достроково.
9.КОНФІДІЙЦІЇНІСТЬ
9.1.Сторони домовились, що термін «Конфіденційна інформація» (або його аналог), що вживається в цьому Договорі, означає всю інформацію та/або ділові або комерційні таємниці, передані однією із Сторін іншій Стороні, в тому числі всі документи, інформацію та інші матеріали (включаючи, але не обмежуючись технічною, комерційною, виробничою, фінансовою та іншою власною або конфіденційною інформацією та матеріалами, такими як виноходи, прототипи, ескізи, плани, специфікації та інформація стосовно прав інтелектуальної власності) незалежно від характеру або форми, в якій така інформація розголошується, або яким чином Сторона, що отримує інформацію, іншим чином дізнається про неї, або від того, чи була захищена така інформація чи могла б бути захищеною Стороною, що розголошує інформацію, як така, що є інтелектуальною власністю.

9.2.Сторони зберігають у таємниці та не розголошують на будь-якому етапі будь-яким третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони або іншим чином набутої у зв’язку з цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони не використовують Конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони, з будь-якою іншою метою, крім належного виконання цього Договору. Кожна із Сторін обмежує доступ своїх працівників та інших осіб, які працюють на неї, до Конфіденційної інформації іншої Сторони, тільки колом таких осіб, яким необхідно володіти Конфіденційною інформацією з метою належного виконання Договору. Кожна із Сторін гарантує, що особи, які отримують Конфіденційну інформацію від іншої Сторони, несуть зобов’язання щодо збереження конфіденційності не менш обмежувальні, ніж визначено цим Договором.

9.3Постачальник забезпечує щонайменше такий самий ступінь захисту конфіденційності Конфіденційної інформації Покупця, якого він дотримується щодо своєї власної Конфіденційної інформації.

9.4.Зобов’язання щодо дотримання конфіденційності, передбачені цим Договором, не застосовуються до матеріалів та інформації, які:

- стали загальнодоступними або іншим чином загальновідомими до їх надання іншою Стороною;

- стають загальнодоступними або іншим чином загальновідомими з будь-якої причини, крім

недбалості або бездіяльності Сторони, що отримує інформацію, або її працівників або інших дій,

що порушують цей Договір або діюче законодавство;

- сторона законним шляхом отримала від третьої особи без прийняття будь-яких зобов’язань щодо дотримання

конфіденційності;

- на законних підставах перебувала у власності Сторони, що отримує інформацію, до отримання тієї самої інформації або

матеріалів від іншої Сторони без взяття будь-яких зобов’язань щодо дотримання конфіденційності щодо цієї інформації

або матеріалів; - сторона розробила незалежним чином, не використовуючи матеріали або інформацію, отримані від іншої Сторони;

9.5. Сторона розголошує згідно з законом, розпорядженням або іншим наказом, виданим компетентним регуляторним або урядовим органом чи іншим органом державної влади або згідно з судовим наказом, у разі чого ця Сторона інформує іншу Сторону письмово про розголошення інформації до моменту її розголошення.

9.6. Крім того, розголошення інформації професійним, фінансовим або юридичним консультантам Сторони не регламентується цією статтею за умови, що одержувач інформації несе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності, не менш обмежувальні, ніж передбачені цим Договором.

9.7. Права та обов’язки Сторін, передбачені цією статтею про конфіденційність, залишаються чинним протягом терміну дії Договору, а також протягом п’яти (5) років тому після закінчення строку дії Договору або його розірвання.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ.
10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
10.2. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.  
10. ЮРИДИЧНА АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗІТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИКТОВ «Автопреміум»

_________________________________

91047 м. Луганськ, вул. Оборонна, 72-б

Р/р №260003902

в банку ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 304007, код ЄДРПОУ 34201985

Св. ППДВ № 100020107

Інд. податковий номер 342019812364

Тел./факс: (0642)507259
Директор _______________ Ю.В. Хохлов

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________/____________________/


Додаток №1

до договору №_______

від «__» _________20__р.

ПЕРЕЛІК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ


Реєстраційний номер

Марка /модель

Рік випускуЗамовник Виконавець


Виконавець _____________ Замовник ______________

Схожі:

Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір № про надання послуг (технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу) м. Київ " " 20 р. Виконавець, Товариство з обмеженою відповідальністю «кінг авто»
Виконавець, Товариство з обмеженою відповідальністю «кінг авто», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconКомпенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
Відповідно до постанови від 14 лютого 2007 р. №228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин,ремонт і технічне...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconВиплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
Нзин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування визначений «Порядком виплати грошових компенсацій...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір поставки № м. Новоукраїнка „ ” 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Бантишівський щебінь”
Товариство з обмеженою відповідальністю (тов ), м., іменоване надалі „покупець” в особі, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір № ав / про управління майновими авторськими правами м. Київ, Україна 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі – «Видавник»), в особі Директора, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір № з надання послуг по миттю та прибиранню автомобілів місто Київ 201 року виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «піонер мк»
Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «піонер мк», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconБезпека праці під час технічного обслуговування й ремонту автомобілів
Технічне обслуговування й ремонт автомобілів виконують у призначених для цього місцях (на постах). На робочих місцях мають забезпечуватися...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДодаток No2 до Агентського Договору No, від 20 р. Договір на туристичне обслуговування № м. Київ 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Саксес Тревел»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Саксес Тревел», в особі, що діє на підставі, надалі Туроператор від імені і за дорученням...
Договір юл/wv на технічне обслуговування та ремонт автомобілів м. Луганськ 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопреміум» iconДоговір куплі-продажу № м. Київ ««2011 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бекас»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Бекас», надалі «продавець», в особі директора Касинець Петра Андрійовича, який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка