Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік
66.77 Kb.
НазваПояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік
Дата конвертації04.09.2013
Розмір66.77 Kb.
ТипПояснювальна записка
Зміст
1 січня 2013 року – 1147 грн. на місяць та з 1 грудня 2013 року – 1218 грн.
Обсяг видаткової частини місцевого бюджету
Централізована бухгалтерія
Дошкільні навчальні заклади освіти
Культура і мистецтво
Фінансова підтримка громадських організацій
Благоустрій міст та сіл
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
Пояснювальна записка

до сільського бюджету

Мар’ївської сільської ради

на 2013 рік
Відповідно до положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на 2013 рік», рішень районної ради сільська рада виносить на розгляд та схвалення проект рішення « Про бюджет Мар"ївської сільської ради на 2013рік».

Розділ 1 Формування показників бюджету Мар"ївської сільської ради на 2013рік.

Бюджет ради на 2013 рік складається з доходів місцевого бюджету, відповідно до положень Бюджетного кодексу України, вимог Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік ” . (додаток №1)

Розрахунки доходів проведені з врахуванням фактичної дохідної бази бюджету за 2012 рік.

Відповідно до статті 13 Бюджетного Кодексу України дохідна база бюджету сільської ради складається з загального і спеціального фондів. Загальний фонд включає доходи, що враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (в подальшому – закріплені доходи), а також доходи, що не враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів (в подальшому- власні доходи).

Дохідна база становить 1265,553 тис. грн.., а саме :

Загальний фонд - 1171,766 тис. грн.

в тому числі:

- закріплені доходи - 437,400 тис. грн.

- власні доходи - 157,511 тис. грн.

- між бюджетні трансферти загального фонду-576,855 тис. грн..

в тому числі дотація вирівнювання – 538,755 тис.грн.

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості -38,100 тис. грн..

- між бюджетні трансферти спеціального фонду (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності) -38,000 тис. грн..

Спеціальний фонд - 93,787 тис. грн. в тому числі бюджет розвитку -22,000 тис. грн..Найбільшу питому вагу в складі закріплених доходів займають надходження податку з доходів фізичних осіб. Сума надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2013 рік прогнозується на рівні 436,720 тис. грн.. Збільшення прогнозних обсягів податку з доходів фізичних осіб на 2013 рік порівняно з минулими роками обумовлено зростанням доходів низькооплачуваних верств населення через підвищення мінімальних соціальних гарантів .
Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку з доходів фізичних осіб:

  • поступове підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013 року – 1147 грн. на місяць та з 1 грудня 2013 року – 1218 грн.


Обсяги власних доходів складаються з плати за землю-143,254 тис.грн , фіксованого с/г податку-10,400 тис.грн; та місцевих податків та зборів-3,857 тис.грн.Обсяг видаткової частини місцевого бюджету (з урахуванням дотації вирівнювання, додаткової дотації ,та субвенції з районного бюджету) на 2013 рік визначено в розмірі 1256,553 тис. грн. тому числі 1171,766. грн. – видатки загального фонду , та 93,787 тис. грн. – спеціального фонду.

Із загального фонду бюджету планується направити видатки на утримання установ освіти – 676,609 тис. грн.; культури і мистецтва – 52,104 тис. грн.;в тому числі використати частину коштів культури на дитячі садки.

За рахунок доходів, які фінансуються з доходів другого кошика ,тобто власних надходжень утримуються:

  • частково :

  • апарат управління,

  • централізована бухгалтерія;

  • фінансова підтримка громадських організацій,

  • житлово-експлуатаційне господарство,

  • субвенція на виконання власних повноважень,


Крім того інша діяльність у сфері навколишнього середовища – 20,136 тис.грн.

В розрахункових показниках обсягу видатків бюджету на 2013 рік у повному обсязі враховані видатки на виплату заробітної плати працівникам установи.

Видатки спеціального фонду сільського бюджету на 2013 рік розраховані в обсязі 93,787 тис. грн. в межах коштів, що надійдуть до спеціального фонду по відповідних джерелах доходів.

Згідно зі статтею Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» передбачено норму, відповідно до якої місцеві органи влади мають можливість здійснення покриття тимчасових касових розривів у частині видатків на оплату праці та нарахування на неї, придбання продуктів харчування, медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
Витрати на окремі галузі (за функціональною класифікацією) характеризуються наступними показниками.

Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання апарату ради в бюджеті на 2013 рік передбачені у сумі 347,748 тис. грн. і розраховані виходячи із чисельності 8 штатних одиниць. В загальній сумі видатків на вказані цілі враховано видатки на оплату праці у сумі 219,639 тис. грн.

На оплату тепло-енергоносіїв та інших комунальних послуг кошти передбачені в повному обсязі в сумі 19,387 тис. грн. та розраховані на підставі фактичних видатків за 2012 рік з урахуванням заходів щодо їх економного споживання, в тому числі фактичні показники за електроенергію та природний газ згідно додатку до рішення сільської ради.


Централізована бухгалтерія


Заплановані видатки на заробітну плату працівникам бухгалтерії та нарахування на заробітну плату в розмірі 54,430 тис. грн., штатна чисельність 1,5 шт. одиниці .


Дошкільні навчальні заклади освіти
В бюджеті на 2013 рік плануються видатки загального фонду на утримання двох установ освіти , які складаються з трьох груп та чисельністю дітей – 72 чоловік та складає в сумі 676,609 тис. грн.

Заробітна плата працівникам освіти запланована в сумі 347,503 тис. грн. Штатна чисельність станом на 01.01..2013 рік складає 14,5 штатних одиниці.

Видатки на харчування в розрахункових показниках бюджету передбачені для вихованців дошкільних закладів – в сумі 99,000 тис. грн.

На оплату комунальних послуг асигнування передбачені в повному обсязі та новими цінами на природний газ а саме 93,232 тис.грн., в тому числі фактичні показники за електроенергію та природний газ згідно додатку до рішення сільської ради про ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2013 рік.

По спеціальному фонду видатки в сумі 28,0 тис. грн. планується направити на придбання продуктів харчування .

Культура і мистецтвоВ бюджеті на 2013 рік передбачаються видатки загального фонду на утримання установ культури та мистецтва в сумі 52,104 тис. грн.. Штатна чисельність 2 шт. од. в тому числі директор БК -0,5 шт. од. в зв’язку з тим що вона є зовнішній сумісник, художній керівник -1 шт. од. та обслуговуючий персонал 0,5 шт. од..

Видатки розраховані таким чином, що забезпечать виплату заробітної плати працівникам установ культури та мистецтва в повному обсязі з урахуванням вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

На оплату тепло енергоносіїв та інших комунальних послуг видатки враховані в повному обсязі в сумі – 0,792 тис. грн. На поточні видатки-0,051 тис. грн., в тому числі фактичні показники за електроенергію та природний газ згідно додатку до рішення сільської ради про ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2013 рік.
Фінансова підтримка громадських організацій

Заплановано видатків для оплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату голові ветеранської ради в сумі 4,717 тис.грн. Штатна чисельність - 0,25 шт. од.

Благоустрій міст та сіл
Заплановані видатки на громадські роботи, нарахування на заробітну плату в розмірі 5,000 тис. грн.

Заплановані видатки на оплату електроенергії вуличного освітлення в сумі 10,830 тис. грн. ,в тому числі оплата електроенергії.


Землеустрій

Заплановані видатки на проведення інвентаризації земель Мар’ївської сільської ради - 10,537 тис. грн.

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів.
Заплановані видатки на утримання трудового архіву Баштанського району

  • 9,300 тис. грн.


Видатки спеціального фонду бюджету
Капітальні вкладення (бюджет розвитку)

Видатки бюджету розвитку направлені на оплату проекту та капітальний ремонт по вуличному освітленню - 36,561 тис. грн.
Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
Видатки заплановані в сумі 38,000 тис.грн., в тому числі капітальні видатки – 38,000 тис. грн., використати на капітальний ремонт доріг комунальної власності.
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища
Видатки на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища заплановані в сумі 20,136, тис. грн., в тому числі на озеленення території сіл сільської ради – 3,000 тис. грн.

на ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 5,000 тис. грн.

на виготовлення проектно- кошторисної документація на реконструкцію каналізаційних мереж в с. Мар’ївка – 12,136 тис. грн.

Бухгалтер Фрига Т.М.

Схожі:

Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconРішення від 29 березня 2013 року №3 с. Мар’ївка ххуіі сесії 6 скликання
Взяти до відома інформацію головного бухгалтера Фрига Т. М. щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Мар’ївської сільської...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconБаштанського району миколаївської області
«Про внесення змін до бюджету Мар’ївської сільської ради на 2012 рік», п. 3 ст 9 Регламенту роботи Мар’ївської сільської ради 6 скликання,...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconПаспорт територіальної громади Мар’ївської сільської ради Юридична адреса

Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconПояснювальна записка до проекту рішення "Про районний бюджет на 2013 рік"
Доходна частина районного бюджету на 2013 рік сформована відповідно до статей 66 та 69 Бюджетного кодексу України у новій редакції,...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconРішення Мар’ївської сільської від 25. 05. 2012 №2 Доходи сільський на 2012 рік

Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconРішення Павлівської сільської ради від 10 січня 2012року №168-11/vі " Про затвердження сільського бюджету на 2012 рік" з урахуванням внесених змін
«Про обласний бюджет на 2012 рік», рішенням районної ради від 05 січня 2012 року №176-9/VI, враховуючи висновки постійної комісії...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconСтратегічний план розвитку мар’ївської сільської ради
Розробка стратегічного плану розвитку сільської ради стала необхідністю для подальшої її діяльності. Тому до розробки було залучено...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconПояснювальна записка до проекту бюджету на 2013 рік в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних
В цілому, загальний обсяг місцевих бюджетів на 2013 рік склав 220 105,5 млн грн., що на 14,7 більше порівняно з 2012 роком, в тому...
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconПояснювальна записка до проекту рішення районної ради "Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік"
Зміни до районного бюджету на 2009 рік вносяться у зв’язку з наступними причинами
Пояснювальна записка до сільського бюджету Мар’ївської сільської ради на 2013 рік iconРішення сілької ради від 2011року № Уточнений обсяг доходів сільського бюджету Плющівської сільської ради на 2011 рік 1 (грн.) Код

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка