Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю)
64.47 Kb.
НазваМатіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю)
Дата конвертації04.07.2013
Розмір64.47 Kb.
ТипДокументы
Матіїв М.Д.

назви тих самих ВоДОТОКІв, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю)
Найповнішим зібранням назв річок, струмків та інших водотоків нашої держави є “Словник гідронімів України”1 (далі СГУ, Словник). Біля 800 джерел опрацьовано укладачами цього універсального видання, куди включено понад 20 тис. основних назв і майже 24 тис. їх варіантів. Немає потреби доводити значення СГУ для різних галузей суспільних і природничих наук. Зазначимо тільки, що в 1999 році виданню виповниться 20 років. Його інформація залучалась у науковий обіг мовознавцями, істориками, археологами, географами, гідрографами та іншими фахівцями; зроблено ряд наукових припущень та відкриттів, однак і на сьогоднішній день цей доробок, на жаль, малодосліджений і не оцінений як слід.

Для науковців важлива наявність точної інформації: правильна назва, її локалізація та паспортизація. Укладачі врахували зауваження топонімістів, що доводили різницю між джерелами і фактами. Наведемо для прикладу уточнення, запропоновані Ю.О.Карпенком, які упорядники Словника розглядають за такими принципами:

  1. Думка автора враховується, паралельно подається його назва: Пугачівка, -и, ж.; р., п. Дністра; нп. Рукшин, пригородок Хотинськ р-ну Чернівецької обл.; 1774 Pohodsutka; 1817, Похачуйка; 1923, Beresta; Пугачівка (Карп.171)2; Берестъ (Машт, Д6, 24); Берест (КРХ, 45). При наявності джерельних даних подаються і такі назви, котрі дослідники вважають перекрученими: “Берест фактично іменується Пугачівкою”3. Гідронім Берест внесений в окрему статтю Словника.

  2. У разі заперечення наявної назви, автори СГУ вдаются до компромісного вирішення проблеми. Наприклад, “назва Шост не достовірна”4: Шост, -у,ч.; потік, п.Суржі, п.Царилунги (Сари Лунги), п.Дністра; Шостъ (Машт., Дб, 25); Чернівецька обл.; тепер не виявлено (курсив наш – М.М.) (Карп., 207)5.

  3. Пропонована назва у деяких випадках не враховується, а фіксується варіант, взятий з джерел: Колота, -и, ж.; р.,п.Дністра; між рр.Калюс і Матір(сь)ка (Машт., Дб, 26); с.Ломачинці Сокирнянск р-ну Чернівецьк.обл. (1861, СНМ, 60, 61); Kolota (WRG, 11, 417;SG, V, 690). Ю.О.Карпенко назву Колота вважає помилковою і пропонує Кло-Кло6, зафіксовану ним у місцевого населення. Перевагу віддано чотирьом різним джерелам (із-за обмеженого розміру статті наведенні скорочення не розшифровуємо), у яких згадується гідронім Колота.

Досить важко знайти ту істину, яка має зайняти своє місце у реєстрі Словника. Помилки властиві як давнім збирачам, так і їх послідовникам. Відомо два сучасні способи збору матеріалу: експедиційний та анкетний. Останній вимагає більш ретельного підходу до поставленої проблеми: задовольнятися одноразовою анкетною відповіддю ­­– це означає послабити позицію правильної назви і тим самим піддатися хибним висновкам. Відмовитись від цього методу важко, оскільки басейн, який досліджується, охоплює сотні квадратних кілометрів, а для того, щоб зібрати гідронімію безпосередньо, потрібно багато часу, зусиль і коштів.

Дехто піддає нищівній критиці допущені помилки, не розуміє, чи не хоче розуміти, по-перше, наскільки складно зафіксувати точну інформацію і, по-друге, у правильності вибору реєстрованої назви укладачами словників подібного типу. Прикро, що такий авторитет як Олекса Горбач, аналізуючи “Каталог річок України” (Київ, 1957; включений із змінами у “Словник гідронімів України”), не приховує незадоволення і називає авторів, м’яко кажучи, малограмотними7. Ми не ставимо за мету виправдати хиби, вони, безперечно, повинні уточнюватися і бути виправленими. Закликаємо тільки не вдаватися до грубих емоційних міркувань, а також “чесно та інтелігентно обгрунтовуймо наші погляди на речі і явища тільки достовірними перевіреними фактами”8. Цитата взята зі вступного слова голови оргкомітету до учасників міжнародної наукової конференції, що відбулася в Ужгороді 1991 року. Це дійсно заклик до поважної, справді наукової дискусії.

У працях мовознавців останніх двох десятиріч розглядаються гідроніми, частина яких не зафіксована у “Словнику гідронімів України”. Це результати топонімних експедицій та анкетних даних, а також виявлений ряд раніше опублікованих джерел9, які, сподіваємося, знайдуть своє місце у перевиданому Словнику. В.П.Шульгач, наприклад, у монографії “Гідронімія басейну Стиру” додав у вигляді словника понад 400 назв, котрі не ввійшли до СГУ10.

Об’єктом нашого дослідження є басейн Стрию у Львівській області (в основному гірська територія), де мешкає чи не найдавніша етнічна група населення з архаїчною назвою бойки. Приступаючи до збору матеріалу, ми поставили собі такі завдання: а) записати всі варіантні назви; б) зафіксувати напрямок притоки гідронімів, вказуючи при цьому на розташування водотоку щодо поселень; в) простежити можливі зміни назв гідронімів у різних місцевостях.

Зібрано і систематизовано у вигляді словника понад 750 гідрооб’єктів. Фактаж записаний нами особисто в кожному з обстежених населених пунктів. Взяті до уваги гідроніми і мікрогідроніми. Останні мають не менш важливе значення для науки, ніж гідроніми11. Обстежено 70 % території досліджуваного басейну.

Заслуговують на увагу виявлені нами назви водотоків, які змінені на протязі своєї течії. Такі явища не фіксуються у “Словнику гідронімів України”. Наприклад:

Вандрівка (Хітарка) д.(скорочення: д. – далі) Плаве-Вадрусівка д. Укерник д. Головчанка д. Головечанка л. (ліва) Опору; нп Хітар, Плаве, Риків, Головецьк, Тухля Сколівського району Львівської області (далі скорочено С.Л. – Сколівський район Львівської області).

Велика Славка д. Славка д. Волосянська п. (права) Опору; нп Ялинкувате, Славське С.Л.

Габіїв Потік д Лапіївський Потік п. Великої Славки; с.Ялинковате С.Л.

Довжка д. Довжик п. Ріки; с.Довжки С.Л.

Долинки д. Дебренець л.Соколища; с.Тухля С.Л.

Закайловець д. Криві Звори д. Звір п. Сигли; с.Либохора С.Л.

Закуття д. Кирнички д. Роп’яна л. Погарського; с.Погар С.Л.

Затінь д. Ровень п.Опору; с.Опорець С.Л.

З-під Полонини д.Менчак (Безумінний) п.Мити; с.Росохач С.Л.

З Полянок д. Засічки л.Кам’янки; с.Кам’янка С.Л.

Зубовець д. Васьковець п.Стрию; с.Нижне Висоцьке

Турківського району Львівської області.

Мита д. Завадка п.Стрию; нп.Мита, Завадка С.Л.

Мочір д. Нафтуся л.Уричанки; с.Урич С.Л.

Перехрестя д. Рожанка п.Опору; с.Нижня Рожанка С.Л.

Погарська д. Орява л.Опору; нп Погар, Орява С.Л.

Погарця д. Бригада п.Стрию; с.Сопіт С.Л.

Присліп д. Потік-Баємена п.Секульської; с.Верхня Рожанка С.Л.

Розтока д. Кружок п.Погарської; с.Погар С.Л.

Стинавки д. Стинавка л.Стрию; с.Орів С.Л. та ін.

Можна виділити найменування рік та потоків, що течуть а) у межах одного села, б) двох і більше населених пунктів. Цікаво, що найбільша притока Стрию у витоку іменується Опір (с.Опорець), у тому ж селі ріка перейменована на однойменний топонім, далі у наступних селах (нп Лавочне, Тернавка, Славське, Тухля, Гребенів, Сколе, Дубина, Верхнє Синьовидне) набута початкова назва.

Наведений матеріал ілюструє напрямок переміщення предків, а саме:

  1. переселення вверх по руслу ріки. Село Ялинкувате розташоване вище смт Славське. Назва гідроніма Велика Славка у селі Ялинкувате перенесена від ойконіма Славське. У селі Хітар назва річки з трохи зміненим варіантом – Вандрівка запозичена від гідроніма Плаве-Вадрусівка у с.Плаве, що знаходиться нижче;

  2. переселення вниз по течії ріки: село Мита знаходиться вище села Завадки. Однак назва річки у с.Завадці не перейшла на вищерозташоване село (р.Мита (с.Мита) далі р.Завадка (с.Завадка) та ін. Можна вважати, що населення перейшло з одних гірських вершин на інші.

Додатковий збір гідронімії, її залучення у науковий обіг дало б можливість вирішити “білі плями”, зокрема незаперечне пояснення етнонімів бойки і лемки. Щодо їх походження відомо ряд припущень12. Одна з останніх версій В.М.Багринця досить цікава. Він доводить, що “бойки є прямими нащадками степовиків-боїсків, які пройшовши територію сучасної України з кінця в кінець, взяли участь в етногенезисі слов’ян, зберегли при тому свою етнічну назву у дещо спрощеній формі13. Не залишені поза увагою гідроніми, які він пов’язує зі скіфськими.

1 Словник гідронімів України.-К.:Наукова думка, 1979.-781с.

2 Карпенко Ю.О.Топонімія Буковини.-К.:Наукова думка, 1973.-С.171.

3 Там же.-С.94.

4 Там же.-С.94.

5 Там же.-С.207.

6 Там же.-С.94.

7 Олекса Горбач. Українська топономастика і безграмотність: Сучасність, 1961,ч.6,с.116-8//Українські граматки: Олекса Горбач. Зібрані статті.-Том VII.-Фотопередрук.-Мюнхен, 1993.-С.279-281.

8 Павло Чучка. Вступне слово голови оргкомітету//Українські Карпати/Матеріали міжнародної наукової конференції “Українські Карпати: етнос, історія, культура” (Ужгород, 26 серпня-1 вересня 1991 р.).-Ужгород:Вид-во “Карпати”, 1993.-С.4.

9 Ю.Карпенко. Рецензії та анотації. Словник гідронімів України//Мовознавство.-№4.-К.:Вид-во”Наукова думка”, “Мовознавство”,1980.-С.92-93.

10 В.П.Шульгач. Гідронімія басейну Стиру.-К.: Наукова думка,1993.-С.130-142.

11 Лучик Василь. Південнослов’янські елементи в гідронімії Середнього Дніпро-Бузького межиріччя//Культура слова.-Вип.48-49.-К.,1996.-С.122.

12 Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.-К., 1983.-С.38-41.

13 Багринець В.М. Про землю бойків та їх походження//Українські Карпати..Зазнач.праця.-С.25.
Схожі:

Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconМатіїв М. Д., Деркач В. В. Вiдапелятивнi найменування в гідронімії басейну стрию
Серед зафіксованих понад 1300 назв у 120 населених пунктах Львівщини1 є окрема група гідронімів, в основу яких покладена загальновживана...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconВоля Угруска (Польща) 15 – 17 вересня 2005 року
Міжнародна Конференція "Туристична та економічна активізація територій басейну ріки Західний Буг"
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconЕкологія та техногенна безпека
Дон. З донецького кряжа беруть початок такі ріки як Самара І вовча, що належать басейнові ріки Дніпро. Ріки Кальміус із Кальчиком,...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconФонд цивільних досліджень та розвитку США загальні умови гранту
Наступні Загальні умови стосуються всіх грантів, які crdf надає головним організаціям грантів із закордону та сша, крім тих випадків...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) icon"Характеристика преторського права у Римі"
Римській державі, які змогли створити такі норми, які пройшли крізь горнило законодавства різних держав та пережили самих творців...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) icon«Golden gate» Газета «шарму» Випуск №2 (листопад-грудень 2010 року) а в повітрі так І пахне святом!
Новий рік… Наближення Нового року – це не просто переддень нових 12 місяців. Усе набагато складніше: це – ворота, які ведуть в нове,...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconВ українській історіографії
У статті аналізуються історіографічні джерела різних періодів, які стосуються проблеми зародження й становлення москвофільської течії...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconЧому сумує наш дністер? (Фото)
Молдові. Вона є головною артерією, що разом зі своїми судинами-притоками живить усіх мешканців Дністровського басейну (людей, тваринний...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconІнформації про назву документа, що каталогізується, її варіанти та попередні назви, які також стосуються документа, визначено поля назви та пов’язаних назв 20Х-24X
Зона назви та відомостей про відповідальність містить основну назву, загальне визначення матеріалу, інші назви (альтернативну, паралельну...
Матіїв М. Д. назви тих самих Водотоків, які змінені в різних частинах течії (на мАтеріалі гідронімії басейну ріки СтрИю) iconПолонізм – слово або мовний зворот, запозичені з польської мови
Полонізми та слова польського походження у літературному процесі поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості М. Яцківа – представника літературної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка