Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік
111.25 Kb.
НазваПро обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік
Дата конвертації04.07.2013
Розмір111.25 Kb.
ТипДокументы
Зміст
Міністр І.О. Вакарчук
Графік подання на погодження ВНЗ, НУ, ДП
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19.03.2009 №257

Про обсяги видатків Державного

бюджету України на 2009 рік

На виконання Закону України від 26.12.2008 р. №835-VI “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та згідно з листом Державного казначейства України “Про розпис Державного бюджету України на 2009 рік” від 02.02.2009 р. № 07-04/107-1545
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік вищих навчальних закладів, наукових установ і державних підприємств МОН України та обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік, призначених для фінансування наукової та науково-технічної діяльності на 2009 рік (додатки 1, 2).

2. Департаменту науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.) довести обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік вищим навчальним закладам Ш-1У рівнів акредитації, науковим установам і державним підприємствам за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2201020, 2201040, 2201260, 2201340 та здійснювати контроль за їх ефективним використанням.

3. Ректорам вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації та директорам наукових установ та державних підприємств:

3.1. Надати до департаменту науково-технологічного розвитку: кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, план використання бюджетних коштів та помісячний план використання бюджетних коштів на 2009 рік.

3.2. Передбачити згідно з частиною 19 ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» кошти на виплату науковим працівникам грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію.

3.3. Забезпечити цільове використання коштів Державного бюджету України на 2009 рік, які виділяються на проведення фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок.

3.4. Взяти до відома, що надалі обсяги фінансування можуть змінюватись відповідно до рішень Верховної Ради та Уряду України.

3.5. Надати до департаменту науково-технологічного розвитку згідно з графіком (додаток 3) на погодження тематичний план науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться у 2009 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (на паперових та електронних носіях), та штатні розписи на 2009 рік.

3.6. Щоквартально до 5 числа наступного за звітним періодом місяця надавати інформацію про виконання паспортів бюджетних програм на 2009 рік за відповідними кодами програмної класифікації та кредитування державного бюджету (на паперових та електронних носіях).

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Стиренко Л.М.) забезпечувати перерахування коштів вищим навчальним закладам, науковим установам і державним підприємствам (згідно з додатками 1,2) за зазначеними КПКВ(К) відповідно до документів, наданих департаментом науково-технологічного розвитку, а також здійснювати контроль за їх цільовим використанням.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.


Міністр І.О. Вакарчук

Заступник міністра М.В.Стріха
Заступник міністра П.М.Куліков
Директор департаменту

науково-технологічного

розвитку В.О.Свіженко
Директор департаменту

економіки та фінансування С.В.Даниленко
Директор

адміністративно-господарського

департаменту В.А.Ханюк
Начальник управління –

головний бухгалтер Л.М.Стиренко


Начальник юридичного

відділу Т.К.Васечко

Г.В.Тополь

2463803

Реєстр розсилки

ВНЗ, НУ, ДП - 242

Свіженко В.О.

Карлаш Ю.В.

Стиренко Л.М.
Додаток №

до наказу Мiнiстерства

освiти i науки України

вiд " "________2009р.

N ______________
Графік подання на погодження ВНЗ, НУ, ДП

тематичних планів науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться у 2009 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
з/п

Назва вищого навчального закладу, установи, державного підприємства

Дата

ПЕДАГОГІЧНІ26.03.09

Київський національний лінгвістичний університет

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Криворізький державний педагогічний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет

Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка

Слов’янський державний педагогічний університет

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди

Херсонський державний університет

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Рівненський державний гуманітарний університет

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка

ПЕДАГОГІЧНІ

27.03.09


Бердянський державний педагогічний університет

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кам’янець-Подільський національний університет

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Донецький державний університет управління

Маріупольський державний гуманітарний університет

Львівський державний інститут технологій і управління імені В’ячеслава Чорновола

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Державний інститут інтелектуальної власності

ЦНТЕІ


27.03.09

Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Дніпропетровський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Житомирський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Запорізький державний центр науково-технічної і економічної інформації

Волинський державний науковий та інформаційний центр

Івано-Франківський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Львівський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Рівненський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Державний науково-дослідний центр «Фонон»

Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи

Полтавський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Сумський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації

Черкаський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації

Український науковий центр державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій «Софт-Рейтинг»
ТЕХНОЛОГІЧНІ


30.03.09

Український державний хіміко – технологічний університет

Національний університет харчових технологій

Київський національний університет технологій та дизайну

Національний лісотехнічний університет України

Одеська державна академія холоду

Одеська національна академія харчових технологій

Херсонський національний технічний університет

Мукачівський державний університет

ЕКОНОМІЧНІ30.03.09

Донецький національний економіки і торгівлі імені

Михайла Туган-Барановського

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний торговельно-економічний університет

Одеський державний економічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Харківський національний економічний університет

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІ


31.03.09

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Донбаський державний технічний університет

Національна металургійна академія України

Національний гірничий університет

Приазовський державний технічний університет

Криворізький технічний університет

Дніпродзержинський державний технічний університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Запорізька державна інженерна академія
МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ

31.03.09

Запорізький національний технічний університет

Українська академія друкарства

Житомирський державний технологічний університет

Кіровоградський національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Харківський національний університет радіоелектроніки

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський державний технологічний університет

Севастопольський національний технічний університет


ТРАНСПОРТНІ


01.04.09

Національний авіаційний університет

Державна льотна академія України

Одеська національна морська академія

Одеський національний морський університет

Національний транспортний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Київська державна академія водного транспорту

імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Херсонський державний морський інститутБУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ


02.04.09

Національна академія природоохоронного і курортного будівництва

Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

Київський національний університет будівництва і архітектури

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Харківська національна академія міського господарства

Львівська національна академія мистецтв

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський державний екологічний університет

Харківська державна академія дизайну і мистецтв


УНІВЕРСИТЕТИ03.04.09
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського

Сумський державний університет

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Одеська національна юридична академія

Хмельницький національний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Закарпатський державний університет

Національний університет «Острозька академія»
УНІВЕРСИТЕТИ


06.04.09

Донецький національний університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Львівський національний університет імені Івана Франка

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

Ужгородський національний університет

Запорізький національний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вінницький національний технічний університет

Донецький національний технічний університет
ПОЛІТЕХНІЧНІ07.04.09

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Національний університет “Львівська політехніка”

Одеський національний політехнічний університет

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Українська інженерно-педагогічна академія

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
НДІ


08.04.09


НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія»

НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія»

Інститут іоносфери

Інститут термоелектрики НАНУ і МОН

Інститут фізичної оптики

Інститут магнетизму НАНУ і МОН

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАНУ

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини

МОН і НАНУ

Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Іскра”

Науково-дослідний інститут українознавства

Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ і МОН

Схожі:

Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформаційно-аналітичний огляд військових новин
Граничні обсяги видатків для потреб зсу загального фонду проекту Державного бюджету України на 2013 рік заплановано у сумі 14,83...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформація про використання коштів Державного бюджету України головним розпорядником коштів „Чернівецька обласна державна адміністрація за 2011 рік (тис грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформація про використання коштів Державного бюджету України головним розпорядником коштів „Чернівецька обласна державна адміністрація за 2012 рік (тис грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформація про показники Городенківського районного бюджету, затверджені на 2009 рік 18 Інформація щодо видатків, передбачених на 2008 та 2009 роки по Городенківському районному бюджету 19

Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Міністерство соціальної політики України за 2012 рік
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 02. 11. 2012 №381 Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік”, пункту 12 рішення обласної...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconЗведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconЗакону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconРозпорядження від 8 серпня 2012 р. №554-р Київ Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2012 рік
Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених...
Про обсяги видатків Державного бюджету України на 2009 рік iconІнформація про виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету Приморська районна адміністрація Одеської міської ради
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка