Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват "Автрамат" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват "Автрамат" за 2009 рік
30.6 Kb.
НазваЗвіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват "Автрамат" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват "Автрамат" за 2009 рік
Дата конвертації04.07.2013
Розмір30.6 Kb.
ТипЗвіт
Зміст
Найменування показника
До уваги акціонерів ВАТ “АВТРАМАТ”
Повідомляємо, що 15.04.2010 року о 14-00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів в актовому залі адмінкорпуса.

Відкритого акціонерного товариства “АВТРАМАТ” за адресою: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 43.

Порядок денний :

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ “Автрамат” за 2009 рік.

2. Звіт Наглядової ради за 2009 рік.

3. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ВАТ “Автрамат” за 2009 рік.

4. Затвердження річного балансу та звіту ВАТ “Автрамат” за 2009 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку за 2009 рік.

6. Про затвердження основних напрямів діяльності ВАТ “ Автрамат” на 2010 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

123 935

78 024

Основні засоби (залишкова вартість)

41 680

38 901

Довгострокові фінансові інвестиції

205

216

Запаси

19 154

18 965

Сумарна дебіторська заборгованість

23 136

9 107

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 739

3 690

Нерозподілений прибуток

10 275

5 692

Власний капітал

55 511

51 465

Статутний капітал

13 076

13 076

Довгострокові зобов’язання

16 702

9 769

Поточні зобов’язання

51 636

16 704

Чистий прибуток (збиток)

+ 4 046

- 1 797

Середньорічна кількість акцій (шт.)

52 302 428

52 302 428

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Численність працівників на кінець періоду (осіб)

1090

1195


Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 13-45 у день скликання зборів за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15.04.2010р.

Для реєстрації акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

3 матеріалами порядку денного можна ознайомитися за адресою: 61038, м. Харків, Салтівське шосе,43, адмінкорпус ВАТ “Автрамат”, кабінет № 131 т.(057) 7590-596
___________________________________________________________________________________________

Схожі:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік. Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2011 рік
Річні загальні збори акціонерів пат «Гідросила мзтг» відбудуться 12 квітня 2012р о 14-00 за адресою: м. Мелітополь, вул. Індустріальна,59;...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової ради за 2011 рік
«27» квітня 2012 року о 15. 00 годині за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, промисловий майданчик, в приміщенні актового...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової ради за 2011 рік
Публічне акціонерне товариство “Городоцьки механічний завод” повідомляє, про те що 28. 04. 2012 року об 10. 00 год за адресою: Львівська...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік, основні напрямки фінансово-господарської діяльності на 2011 рік та його затвердження. Звіт Наглядової Ради та його затвердження
Ват фірма „Беверс” повідомляє, що 24 березня 2011 року об 11 годині відбудуться Чергові Загальні Збори Акціонерів за адресою: Житомирська...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт про діяльність уаіб у 2009 році, Звіт Ревізійної комісії у 2009 році, План роботи та бюджет уаіб на 2010 рік, зміни до Етичного кодексу уаіб
Загальних зборів Асоціації 14 квітня 2010 року у Києві та затвердили їх порядок денний. На Збори будуть винесені такі питання: Звіт...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт Правління про результати діяльності Банку за 2011 рік. Звіт Спостережної ради. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Банку за 2011 рік
Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 35, кім
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт за 2009 рік річний фінансовий звіт акціонерного Банку «київська русь» за 2009 рік загальна інформація про діяльність банку найменування
Фінансова звітність за 2009 рік складена відповідно до вимог Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та його затвердження. Затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік
Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутків (покриття збитків)
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік та їх затвердження. Звіт Наглядової ради за 2011 рік та його затвердження
Публічне акціонерне товариство "Київзовніштранс" (01030 Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 45Б ) повідомляє, що чергові Загальні...
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ват \"Автрамат\" за 2009 рік. Звіт Наглядової ради за 2009 рік. Звіт ревізійної комісії та зовнішнього аудитора про річний звіт та баланс ват \"Автрамат\" за 2009 рік iconЗвіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження. Звіт Наглядової ради. Звіт Ревізійної комісії Затвердження річного звіту Товариства
Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка