Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
4.14 Mb.
НазваМодуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
Сторінка16/30
Дата конвертації06.07.2013
Розмір4.14 Mb.
ТипПрограма
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

 • гістограмою розподілу

 • медіаною розподілу

 • * законом розподілу

 • випадковою залежністю

 • Фунція розподілу стандартної нормальної випадкової величини має форму кривої. Форма кривої не зміниться при зміні:

  1. дисперсії

  2. * математичного сподівання

  3. ймовірності

  4. щільності

  5. всі відповіді правильні

 • Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ :

  1. немає різниці;

  2. * адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється;

  3. $А$1 - адреса виділеної комірки

  4. адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється;

  5. адреса діапазону комірок;

 • Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:

  1. =А1:(А2+АЗ);

  2. =А1/СУММ(А2,АЗ);

  3. =А1/А2+А3;

  4. * =А1/(А2+А3);

  5. =А1/[А2+А3];

 • Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.4), якщо в неї ввести формулу =А1+B1:


  1. * 30

  2. 15

  3. 10

  4. 31

  5. 0

 • Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:


  1. * 140

  2. 280

  3. 40

  4. 35

  5. 48

 • Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

  1. * невідомо;

  2. 25;

  3. АЗ+5;

  4. 10;

  5. 5;

 • Чому дорівнює значення функції в МS ЕхсеІ:

  1. сумі чисел 12, 20,11 і 15;

  2. сумі чисел 12, 20, що містяться в комірках А11 і В15;

  3. сумі чисел 12, 20 і числових значень, які містяться в комірках А11 і В15;

  4. * сумі чисел 12, 20 і всіх числових значень, які знаходяться в діапазоні комірок А11: В15;

  5. сумі чисел, що міститься в діапазоні комірок А11 і В15;

 • Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

  1. 28 янв. 2005;

  2. 28/02/20;

  3. * 28.02.05;

  4. 02.28.05;

  5. 05.28.02;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25) в MS Excel:

  1. 15;

  2. * 25;

  3. функція задана невірно;

  4. 10;

  5. 5;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

  1. 1;

  2. * 2;

  3. функція задана невірно;

  4. 3;

  5. 2,1;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

  1. * 10;

  2. 20;

  3. функція задана невірно;

  4. 1;

  5. 2;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1;ЕСЛИ(1>2;5;8);6) в MS Excel:

  1. * 8;

  2. 6;

  3. 5;

  4. 2;

  5. 3;

 • Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

  1. 18;

  2. (А3+В6+З6):2;

  3. * невідомо;

  4. 16+20/2;

  5. 4;

 • Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. * похідна від функції розподілу

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число;

  2. функція;

  3. формула;

  4. * сама формула або результат виконання формули;

  5. діаграма;

 • Що входить до задач обробки і аналізу даних для лікаря:

  1. аналіз результатів досліджень

  2. інтрепретація результатів досліджень

  3. уявлення про основні статистичні методи

  4. * всі відповіді правильні

  5. засвоєння пакету прикладних програм

 • Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. 2 і 5;

  2. * З і 6;

  3. 2,4,5 і 6;

  4. 1 і 6;

  5. 3, 6 і 2;

 • Що означає адекватність моделі регресії?

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Що означає термін регресія:

  1. * тенденцію зміни випадкових величин

  2. повернення до середнього значення

  3. нормалізація параметрів розподілу

  4. напрям стохастичного зв’язку

  5. швидкість розподілу

 • Що таке лінія регресії?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке лінія тренду?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм;

  2. особливий клас діаграм;

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації;

  4. немає вірної відповіді;

  5. таких не існує;

 • Що таке Область диаграммыв МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат;

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;

  3. кроки побудови діаграми;

  4. дані, на основі яких будується діаграма;

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат;

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми;

  3. щось інше;

  4. кроки побудови діаграми;

  5. дані, на основі яких будується діаграма;

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

  1. силу та напрям

  2. напрям та щільність

  3. розсіювання та напрям

  4. * силу та щільність

  5. всі відповіді правильні

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції?

  1. Силу та напрям

  2. напрям

  3. * силу

  4. розсіювання

  5. щільність

 • Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

  1. у вигляді таблиць

  2. * вибіркових значень

  3. матриць

  4. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

  5. моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок;

  2. зображення;

  3. * ряд даних;

  4. картинка;

  5. немає вірної відповіді;

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ;

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС;

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул;

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул;

  3. виконати команду Окно>Отобразить...;

  4. виконати команду Сервис>Показать;

  5. клікнути на комірці ПКМ;

 • Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку 9?


  1. Графік

  2. З областями

  3. * Гістограмма

  4. Линейчатая

  5. Точечная

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був відсутній:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. * r>114

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і Y був сильний:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. * r=1

  5. r>1

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був слабкий:

  1. r>0;

  2. r

  3. * r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. А1;

  2. А1,А2;

  3. * $А$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. * 012;

  2. $012;

  3. $0$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • Яка лінія апроксимації будується відповідно до рівняння: y = b1x + b0

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія апроксимації будується відповідно до рівняння: у = c • ln(x) + b

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія апроксимації дає гарні результати, якщо значення досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною швидкості росту.

  1. лінійна

  2. * степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія апроксимації з успіхом застосовується при моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко міняються, а потім поступово стабілізуються.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія апроксимації корисна для опису характеристик, що мають трохи яскраво виражених екстремумів (максимумів і мінімумів)?

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. * поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія апроксимації придатна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю?

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії будується відповідно до рівняння: y = b1x + b0

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії будується відповідно до рівняння: у = c • ln(x) + b

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії дає гарні результати, якщо значення досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною швидкості росту.

  1. лінійна

  2. * степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії з успіхом застосовується при моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко міняються, а потім поступово стабілізуються.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії корисна для опису характеристик, що мають трохи яскраво виражених екстремумів (максимумів і мінімумів)?

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. * поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії придатна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю?

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренда дає гарні результати, якщо значення досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною швидкості росту.

  1. лінійна

  2. * степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренда з успіхом застосовується при моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко міняються, а потім поступово стабілізуються.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренда корисна для опису характеристик, що мають трохи яскраво виражених екстремумів (максимумів і мінімумів)?

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. * поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренду будується відповідно до рівняння: y = b1x + b0

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренду будується відповідно до рівняння: у = c • ln(x) + b

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренду придатна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю?

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 2) MS Excel?


  1. * =СУММ(А1:С1)

  2. =А1+С1

  3. =А1*С1

  4. =ПРОИЗВЕД(А1:С1)

  5. =B1^С1

 • Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 3) MS Excel?


  1. * =B1^С1

  2. =А1*С1

  3. =СУММ(А1"С1)

  4. =СУММ(А1;С1)

  5. =А1+С1

 • Яка формула буде отримана при копіюванні в комірку С3, формули з комірки С2 (див. рис. 4):
 • 1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   30

  Схожі:

  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconКафедра медичної та біологічної фізики
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
  Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
  Артефакти, які передусім, за рахунок рухів, взаємного впливу різних органів (наприклад, електроокулограма та електроенцефалограма...
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
  Артефакти, які передусім, за рахунок рухів, взаємного впливу різних органів (наприклад, електроокулограма та електроенцефалограма...
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль 1: математична обробка медико-біологічних даних
  Диференціал, часткові похідні, повний диференціал, застосування диференціалів в наближених обчисленнях
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах. Текстові тестові завдання
  Модуль Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Сучасні технології обробки, аналізу і представлення інформації. Текстові тестові запитання
  Глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet – це
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconСистема підготовки вчителів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності у післядипломній освіті
  У статті розглянуто проблеми впровадження інформаційних технологій в навчальний процес та підготовка вчителя до використання інформаційних...
  Модуль Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання iconМодуль Основи медичної фізики Текстові тестові питання
  Визначати Е. Р. С. зубця r (в мВ), якщо висота зубця 10 мм, а масштаб напруги 10 мм/ 1 мВ
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  ua.convdocs.org


  База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
  звернутися до адміністрації
  ua.convdocs.org
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Випадковий документ

  опубликовать
  Головна сторінка