Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі
43.18 Kb.
НазваСоціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі
Дата конвертації09.07.2013
Розмір43.18 Kb.
ТипДокументы
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі.
Визначальним пріоритетом сучасної освітньої політики України , одним із напрямків її гуманізації є інтегрування дітей з обмеженими можливостями здоров’я в загальноосвітній простір , що полягає у створенні умов для здобуття ними якісної освіти. (с.1). Реалізація інклюзивної моделі освіти є актуальною і для нашого навчального закладу.

Інклюзивна освіта – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами через організацію їхнього навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно - орієнтованих методів , з урахуванням індивідуальних особливостей навчально - пізнавальної діяльності таких дітей.( с.2).

Роботу розпочинаємо з виявлення таких дітей . З цією метою щороку поновлюємо і поповнюємо дані про якісний склад учнів нашої школи. Під час набору до 1-го класу , проводимо співбесіди з дітьми , зустрічі з логопедом та психологом. Отримавши дані про психофізичний розвиток наших вихованців, обговорюємо результати спостережень на засіданні шкільної ПМПК, тісно співпрацюємо з районною психолого-медико- педагогічною консультацією, медичними установами, соціальною службою школи. Це дає можливість отримати не лише медичні заключення ,а й консультативно - методичну допомогу щодо організації та здійснення їх навчання .

Сьогодні в нашій школі потребують особливої педагогічної уваги 3 дітей з психофізичними особливостями. В залежності від їх стану здоров’я та інтелектуальних можливостей ми обрали для них часткову інтеграцію в навчально - виховний процес, яка передбачає обов’язкове закріплення за класами і можливість відвідувати колективні заняття 3-4 рази на місяць. Їх участь на уроках,в виховних та позакласних заходах позитивно впливає на соціальну адаптацію, налагодження дружніх стосунків із здоровими ровесниками , участь у громадському житті .(с.3) Результати навчання та розвитку цих дітей узагальнюємо в портфоліо.

Інші діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей , налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

Для створення комфортних умов навчання та попередження неуспішності серед таких учнів основними напрямками роботи ми визначили :

  • Опрацювання нормативно - правової бази ;

  • Створення сприятливої атмосфери;

  • Програмно - методичне забезпечення;

  • Командний підхід;

  • Тісна співпраця з батьками учнів.(с.4).

Опрацювавши нормативні документи , приділили велику увагу створенню умов для вільного доступу дітей до приміщень навчального закладу .В школі створено кабінет психологічного розвантаження , обладнано логопедичний кабінет. На даний час працюємо над створенням кабінету фізичної реабілітації. ( с.5).

Готуючись до навчального року ретельно аналізуємо навчальні плани та програми і адаптуємо їх для кожного такого учня .

Запорукою успішної інтеграції вважаємо ефективну співпрацю вчителів, відповідних фахівців батьків та дітей. У школі створена своєрідна мережа підтримки. Всі працівники, адміністрація школи, соціальна,логопедична,психологічна служби допомагають один одному.

Важлива роль відводиться вчителю, його вмінню створити навчальне середовище. Саме тому першочерговим завдання вважаємо правильний підбір педагогічних кадрів. В основному з такими дітьми працюють вчителі початкових класів, які досконало володіють методикою викладання та пройшли відповідну фахову підготовку. З метою підвищення фахового рівня цієї групи педагогів в школі функціонує творча група вчителів інклюзивної освіти, де розглядаються питання теорії та практики .

Тісною є співпраця творчої групи вчителів з логопедом , психологом та методичним об’єднанням вчителів початкових класів.(6). Для досягнення успіху в навчально - виховному процесі важливу роль відводимо правильному підбору форм і методів навчання , які сприяють міцному засвоєнню знань. Допомагає цьому взаємовідвідування уроків, логопедичних занять, психологічних тренінгів , ділових ігор, де вчителі обговорюють, підбирають, запроваджують в навчальний процес специфічні педагогічні методики , що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності. (с.7)

Така співпраця має позитивне відображення на уроках, де ефективно застосовують набуті знання і використовуються вправи пальчикової гімнастики, ігрової терапії, пісочної терапії, казкотерапії тощо.( с.8-9).

Динаміка розвитку кожної дитини розглядається творчою групою вчителів інклюзивної освіти та узагальнено висвітлюється на засіданнях педагогічної ради школи.(с.10).

Психологічний супровід дітей з особливими потребами - це завжди динамічний процес . Психолог школи корекцію спрямовує на розвиток певних психічних функцій дітей – пам’яті , уваги, мислення . які забезпечують навчальну діяльність ,а також спрямовані на систему взаємин дитини з батьками, друзями, однолітками. Спеціально організований процес спілкування активізує в дітей додаткові психологічні сили і здібності , формує уміння жити в нових соціальних умовах , долаючи особистісні обмеження.(с.11).

Важливою сферою в роботі ми вважаємо психологічну та інформативну підтримку сімей. З цією метою проводимо індивідуальні та групові консультації з батьками . У процесі роботи педагоги враховують інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки активно залучаються до розробки та реалізації навчальних планів, організації навчального середовища. Для них психологом проводяться реабілітаційні тренінги .(с.12)

Звичайно ми знаходимося лише на початку шляху, але певна сформована система роботи дає позитивні результати. Наші учні функціонально оволодівають новими вміннями та навичками, вчаться спілкуватись з ровесниками, мають рівний доступ до навчання, отримують якісні знання. Постійна соціальна взаємодія в різних умовах, за різних обставин в різних ситуаціях зближує , виробляє прихильність один до одного, відчуття захищеності.

Схожі:

Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconСпеціальний загальноосвітній навчальний заклад
В спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі для дітей із затримкою психічного розвитку навчаються діти з уповільненим темпом...
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconХто такі діти з особливими потребами: відмінності розвитку та навчальної діяльності дітей з особливими потребами в процесі навчання // Найда Ю., Таранченко О., 2010, м. Київ Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку
Діти з особливостями (порушеннями) психо­фізичного розвитку мають відхилення від нор­мального фізичного чи психічного розвитку, зу­мовлені...
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconСоціальна адаптація та ін­тег­рація в суспільство ді­тей, які потребують корек­ції фі­зичного та (або) розумового розвитку шляхом за­провад­ження їх інклюзив­ного на­вчан­ня”, 2008-2013 ро­­ки. (наказ мон ук­раї­ни №1087 від 01. 12. 2008)

Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconДосвід роботи Комунального закладу "Луганська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №45" по інтегрованому навчанню дітей з особливими освітніми потребами
У комунальному закладі "Луганська середня загальноосвітня школа I-III ступенів №45" з 2003 року проводиться експериментальна робота...
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconНормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconМаксимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку
Отже, основною метою сучасної освіти є максимальна (наскільки це можливо) соціалізація дітей з вадами психофізичного розвитку
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconВіталій Любота, режисер, керівник створеної при організації «Спілка матерів розумово відсталих дітей «Сонячний промінь» інтеграційної театральної студії «Паростки», вихованці якої діти з особливостями психофізичного розвитку
Нтегрований театр як інноваційна форма соціокультурної реабілітації: досвід І перспективи
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconСучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності з дітьми з особливими потребами в умовах спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки і перспективу” (1996), “Концепції...
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconПитання для самоперевірки
Розкрийте сутність понять: «соціальна адаптація й реабілітація аномальних дітей», «компенсація та корекція аномального розвитку»
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі iconПрактикуму «Ефективні форми та методи організації профорієнтаційної роботи в навчальному закладі»
Мета: презентація досвіду роботи кнвк з питань організації системи профорієнтаційної роботи в навчальному закладі
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка