Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів»
96.94 Kb.
НазваПрограма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів»
Дата конвертації10.07.2013
Розмір96.94 Kb.
ТипПрограма
Зміст
2.Загальний технологічний процес виробництва та ремонту транспортних засобів.
3. Технологічні процеси виготовлення і відновлення деталей транспортних засобів.
4. Технологія ремонту двигунів і компресорів.
5.Ремонт силової передачі механізмів керування і ходової чистини транспортних засобів.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

кандидатських іспитів по спеціальності

05.22.20 - «Виробництво та ремонт транспортних засобів».
1.Теоретичні основи виробництва та ремонту транспортних засобів.
Системні властивості (надійність, безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, естетичність та ін.) транспортних засобів та методи їх оптимізації.

Життєвий цикл (ЖЦ) транспортних засобів, його структура та особливості реалізації в просторі системних властивостей.

Моделювання процесів, об'єктів та систем ЖЦ транспортних засобів.

Основні фактори погіршення працездатності і зниження ресурсу транспортних засобів. Поняття про відмовлення транспортних засобів та їх складових частин.

Класифікація видів тертя за державними та міжнародними стандартами.

Фізичне і моральне старіння транспортних засобів. Оцінка технічного стану транспортних засобів (діагностика). Засоби попередження відмови транспортних засобів і їх складових частин. Форми проявлення спрацювання. Граничне і допустиме спрацювання або заміна розмірів і викривлення (спотворення) геометричної форми деталей. Несправності спряжень і основні способи їх виявлення. Спрацювання і пошкодження деталей, які не входять до складу пар тертя (акумулятори, радіатори, шланги та інш.) і їх вибраковочні ознаки. Методи вивчення спрацювання і пошкодження деталей транспортних засобів.

Способи зменшення та попередження інших процесів, що викликають відмову і несправності транспортних засобів. Техніко-економічні критерії доцільності ремонту транспортних засобів і їх складових частин.
2.Загальний технологічний процес виробництва та ремонту транспортних засобів.
Загальна схема технологічних процесів виробництва та ремонту транспортних засобів. Особливості схем технологічних процесів виробництва та ремонту транспортних засобів різноманітних конструкцій.

Основні вимоги- до конструкцій транспортних засобів по ремонтопридатності.

Технологія виконання основних технологічних операцій виробництва транспортних засобів.

Особливості схем технологічних процесів ремонту транспортних засобів різних моделей і модифікацій.

Підготовчі операції. Доставка транспортних засобів на ремонт. Необхідне очищення і миття. Послідовність розбирання, передремонтна діагностика і дефектовочні роботи При розбиранні. Основне обладнання, пристрої та інструменти. Різні способи миття: занурюванням, струминне, ультразвукове та ін. Обладнання, режими, миючі суміші. Дефектація деталей. Відпилення деталей. Роботи по комплектуванні.

Технологія складання і регулювання складових частин транспортних засобів в цілому. Балансування складових частин машини. Обкатка і випробування складових частин і транспортних засобів.

Обладнання, яке застосовується при виконанні операцій для обкатки, балансування і контролю в процесі виробництва і ремонту транспортних засобів.

Технологія фарбування транспортних засобів. Контроль якості. Техніка безпеки.

Обосновне обладнання, пристрої та інструмент, який застосовується при виконанні окремих робіт при виробництві і ремонті транспортних засобів.
3. Технологічні процеси виготовлення і відновлення деталей транспортних засобів.
3.1. Основні способи та технологія виготовлення деталей транспортних засобів. Технологія отримання заготовок. Зміцнення деталей і та механічна обробка заготовок. Режими обробки деталей. Властивості матеріалів та їх адаптація до умов і середовища цільового використання транспортних засобів за призначенням. Системні властивості технологічного середовища виробництва транспортних засобів.

3.2. Класифікація існуючих способів відновлення деталей.

3.3. Відновлення способом ремонтних розмірів. Застосування способів і додаткових деталей.

3.4. Особливості відновлення деталей в ремонтному виробництві зварюванням і наплавленням.

Механізовані способи наплавлення: автоматичне під флюсом; вібродугове, автоматичне і напівавтоматичне в середовищі захисних газів; електрошлакове та індукційне. Плазмове різання, зварювання і наплавлення при відновленні деталей. Зварювання і наплавлення тертям. Особливості зварювання і наплавлення чавунних, стальних деталей із алюмінієвих сплавів. Обладнання, режими та і інші умови» зварювання і наплавлення; Підготовка деталей із різних матеріалів перед зварюванням і наплавленням і вибір режимів, електродів, флюсів та інших умов, які забезпечують необхідні якості відновлених деталей. Контроль якості наплавлення та зварювання. Техніка безпеки.

3.5.Паяння та лудіння при ремонті машин. Технологічний процес. Матеріали, обладнання, контроль якості.

3.6.Полімерні матеріали, які застосовуються при відновленні деталей і їх фізико-механічні властивості. Особливості застосування полімерних матеріалів при ремонті машин. Технологія нанесення полімерних матеріалів на поверхні деталей полімерними композиціями. Напилення в псевдоскрапленому шарі. Відновлення посадки спряжень. Газополуменеве напилення тонколистових виробів. Обпресування. Застосування клеїв і шпаклівок. Контроль якості. Техніка безпеки.

3.7.Електролітичне нарощування металів. Види покриттів та їх призначення. Вимоги до поверхні, яка покривається методами гальваностегії і гальванопластики. Неелектричні методи нанесення металевого покриття і їх порівняльна характеристика. Контроль якості покриття. Основні види виробничого обладнання. Вплив на структуру і властивості гальванічних осадків складу електроліту (природи і концентрації іонів основного металу,
іонів інших металів, концентрації водневих іонів, поверхнево-активних речовин, режиму електролізу (щільності струму, температури, перемішування, реверсування струму), стану поверхні катоду. Причини утворення губчастих осадків і методи їх усунення. Підготовка поверхні перед покриттям. Механічна підготовка поверхні. Хімічна і електрохімічна підготовка поверхні. Хімічне і електрохімічне полірування металів. Техніка
безпеки.

3.8.Відновлення деталей способом пластичної деформації (тиском). Правка, роздача, обтиснення, осадка, витяжка, розкатка, обкатка, накатка. Контроль якості. Техніка безпеки.

3.9.Інші технологічні способи відновлення деталей.

Застосування електрофізичних (електроіскрова, електроконтактна, електромеханічна) і електрохімічних способів. Металізація напиленням. Застосування ультразвуку, струму високої частоти. Нарощування із розплаву металів (наморожування). Електроконтактне напікання порошків. Заливання рідким металом. Суть процесів. Область застосування. Режими і обладнання. Контроль якості. Техніка безпеки.

3.10.Механічна обробка при виробництві та ремонті транспортних засобів. Особливості механічної обробки деталей при їх виробництві і ремонті. Вибір і визначення установочних баз. Обладнання і пристрої, станки і інструмент для механічної обробки. Особливості обладнання потокових ліній, виготовлення і відновлення деталей. Контроль якості. Техніка безпеки.

3.11.Технологія виготовлення і відновлення типових деталей і їх елементів. Типізація технологічних процесів виготовлення і відновлення деталей. Виготовлення і відновлення різьб, шпонкових пазів, шліців, забезпечення якості посадочних місць валів, отворів корпусних деталей, стану плоских поверхонь, зубів зірочок і зубчастих коліс.

3.12.Вибір способу відновлення деталей.

Основні критерії для вибору раціонального способу відновлення деталей машин. Аналіз якості деталей, відновлених різними способами. Техніко-економічна оцінка різних способів відновлення деталей.

4. Технологія ремонту двигунів і компресорів.

4.1. Ремонт кривошипно-шатунного механізму. Характерні дефекти блока і причини їх виникнення. Характерні спрацювання і пошкодження циліндрів (гільз). Способи відновлення робочої поверхні циліндрів (гільз). Ремонтні розміри циліндрів. Станки і прилади для розточування і хонінгування циліндрів. Режими обробки. Контроль якості ремонту. Техніка безпеки.

4.2. Характер і причини несправностей деталей шатунно-кривошипної групи.

Вплив несправностей деталей на роботу двигуна. Способи відновлення спрацьованих деталей. Ремонтні розміри втулок і вкладишів. Конроль якості відновлення деталей шатунно-поршневої групи.

4.3. Характер і причини несправностей колінчастих валів.

Вплив несправностей на роботу двигуна. Ремонтні розміри шийок вала. Вибір бази для встановлення вала для шліфування. Режим шліфування шийок. Відновлення радіуса кривошипа і радіуса галтелей. Полірування шийок. Можливості відновлення номінальних розмірів шатунних і корінних шийок колінчастих валів. :

Характерні спрацювання маховика та його ремонт. Контроль якості. Техніка безпеки.

4.4. Несправності корінних і шатунних підшипників і способи їх виявлення.

Способи відновлення і контролю вкладишів і гнізд підшипників. Контроль якості. Техніка безпеки.

4.5. Особливості складання кривошипно-шатунного механізму.

Установка гільз. Укладання колінчастого валу в блок. Складання поршня з шатуном. Перевірка правильності складання і оцінка якості складання.

4.6. Характер, причини спрацювання і способи ремонту клапанів і клапанних гнізд.

Відновлення пружності клапанних пружин. Характер і причини спрацювання розподільного валу. Способи відновлення шийок і кулачків валу. Обладнання і пристрої для ремонту механізму газорозподілення. Особливості складання. Конроль якості. Техніка безпеки.

4.7. Ремонт приладів і механізмів системи живлення, охолодження, мащення. Несправності системи живлення двигунів і причини їх виникнення. Технологія ремонту карбюраторів і бензонасосів. Особливості ремонту турбокомпресорів і бензонасосів. Особливості ремонту турбокомпресорів. Перевірка стану несправностей дизельної паливної апаратури. Розбирання і ремонт паливної апаратури. Ремонт прецизійних пар. Особливості складання і регулювання насосів, форсунок та інших вузлів паливної апаратури. Несправності регуляторів і способи їх усунення. Обладнання, яке застосовується при ремонті і контролі паливної апаратури. Ремонт баків і паливопроводів. Техніка безпеки.

4.8. Характерні несправності деталей і вузлів системи охолодження. Видалення накипу. Ремонт серцевини радіатора. Ремонт вентиляторів двигунів водяного і повітряного охолодження. Несправності водяного насоса і їх усунення. Обладнання, яке застосовується при ремонті і контролі системи охолодження. Техніка безпеки.

4.9. Характерні несправності деталей і вузлів системи мащення. Перевірка стану центрифуг, насосів, фільтрів і масляних радіаторів. Причини виникнення і способи усунення несправностей. Обладнання для перевірки і режими. Контроль якості. Техніка безпеки.

4.10. Ремонт електрообладнання. Характерні несправності деталей і вузлів електрообладнання. Причини виникнення несправностей і способи їх усунення. Ремонт магнето, генераторів, стартерів і реле-регуляторів. Ремонт інших вузлів електрообладнання: освітлювальних фар, конрольно-вимірювальних приладів та ін. Перевірка свічок. Обладнання, яке застосовується. Контроль якості ремонту. Техніка безпеки.

4.11.Ремонт акумуляторів. Дефекти акумуляторів і їх причини. Розбирання акумуляторів. Ремонт пластин та інших деталей. Складання блоків пластин. Складання акумуляторів. Заряджання. Контроль якості. Техніка безпеки.

4.12.Особливості складання і випробування двигунів, обкатка і випробування двигунів.

Режим обкатки і випробування двигуна. Способи усунення і автоматизація процесів обкатки. Балансування двигуна. Контрольний огляд. Обладнання, прилади і інструмент, які застосовуються при складанні, обкатці, випробуванні і контрольному огляді. Техніка безпеки.
5.Ремонт силової передачі механізмів керування і ходової чистини транспортних засобів.
5.1.Ремонт силової передачі транспортних засобів.

Характерні несправності силової передачі і причини їх виникнення. Особливості відновлення основних деталей. Технологія ремонту муфт зчеплення. Особливості ремонту силової передачі самохідних машин. Обкатка вузлів силової передачі. Режими і обладнання, які застосовуються при обкатці. Конроль якості. Техніка безпеки.

5.2.Ремонт механізмів керування і ходової частини транспортних засобів.

Характерні несправності механізмів керування і причини їх виникнення. Відновлення деталей механізмів керування: повертальних кулачків, пальців повертальних цапф, шарнірів ведучих передніх мостів та ін.

5.3.Характерні несправності муфт керування гальм. Причини їх виникнення. Ремонт барабанів, дисків, гальмівних стрічок. Особливості складання і регулювання механізмів керування.

5.4.Характерні несправності ходової частини транспортних засобів.

Ремонт ведучих і направляючих коліс, які підтримують ролики і опорні катки гусеничних полотен. Особливості ходової частини машин. Обладнання, яке застосовується. Котроль якості ремонту ходової частини. Техніка безпеки.

5.5.Ремонт гідросистеми і навісного обладнання.

Несправності гідравлічних систем тракторів і сільськогосподарських машин і причини їх виникнення. Відновлення основних деталей. Ремонт шестерневих насосів, розподільчих пристроїв, циліндрів, шлангів і гідроапаратури. Випробування гідросистем. Обладнання. Техніка безпеки.

5.6.Ремонт кузовів. Технологічний процес ремонту кузовів. Зняття обшивки, видалення фарби, розбирання кузова, зварювання і правка пошкоджених місць. Ремонт і підганяння їх до кабіни. Виготовлення і застосування типових заготовок для ремонту кабіни. Ремонт сидіння. Обладнання, яке застосовується при цьому. Техніка безпеки.

5.7.Ремонт пневматичних шин. Причини, характер пошкоджень і види ремонту покришок і камер. Матеріали для ремонту шин. Основні способи ремонту шин, усунення місцевих пошкоджень, накладення протектора. Ремонт камер. Процес вулканізації. Виготовлення ремонтних заготовок. Обладнання для ремонту покришок і камер. Контроль якості. Техніка безпеки.
Рекомендована література.


  1. Авдеев М.В., Воловик Е.Л., Ульманис И.С. Технология ремонта машин и оборудования. - М.: Агропромиздат, 1986. - 247с.

  2. Башта Т.М., Залониковский Г.И Ружан В.М. и др. Надежность гидравлических систем воздушных судов. - М.: Транспорт, 1986. - 279с.

  3. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей. - М.: Колос, 1981.- 351с.

  4. Воробьв В.С. Технология машиностроения и ремонта машин. - М.: Высшая школа, 1981. - 344с.

  5. Канарчук В.Е. Адаптация материалов к динамическим воздействиям. - К.: Наукова думка, 1986 - 264с.

  6. Канарчук В.Є., Дудченко О.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. - К.: Вища школа, 1994. - 594с.

  7. Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах. - К.: Техника, 1970. - 395с.

  8. Лавринович М.Ф., Шустерняк М.М. Повышение износостойкости деталей автомобилей. - Минск.: Беларусь, 1985. - 142с.

  9. Маслов Н.Н. Эффективность и качество ремонта автомобилей. - М.: Транспорт, 1981. - 304с.

  10. Шадричев А.В. Основи технологии автостроения и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт, 1989. - 296с.


"Узгоджено"

Голова експертної ради ВАК України Новіков В.С.

Схожі:

Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПрограма кандидатських іспитів зі спеціальності 05. 27. 06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Кандидатського іспиту зі спеціальної дисципліни 05. 27. 06 "Технологія, обладнання і виробництво електронної техніки"
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПрограма кандидатських іспитів зі спеціальності 05. 13. 03 «Системи і процеси керування»

Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconІнформація щодо складання кандидатських іспитів
Прийом рефератів до кандидатських іспитів на весняну сесію до 1 березня поточного року
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПорядок проведення кандидатських іспитів
Складання кандидатських іспитів є обов'язковою умовою присудження наукового ступеня кандидата наук
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconНаказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим...
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПрограма кандидатських іспитів зі спеціальності "надпровідність" (01. 04. 22)
Тс І незгасаючі струми в експериментах Г. Камерлінг-Оннеса. Ефект Мейснера Оксенфельда. Абсолютний діамагнетизм надпровідників. Критичне...
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПро допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2011 р
Відповідно до наказу по університету №145-5-10 від 20. 04. 2011 р. ”Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну сесію...
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconРобоча інструкція
Розбирання, ремонт і збирання окремих вузлів і механізмів простого обладнання, агрегатів, машин, піднімальних механізмів і транспортних...
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconПро технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
Замовник, в особі директора, що діє на підставі уклали цей Договір про наступне
Програма кандидатських іспитів по спеціальності 05. 22. 20 «Виробництво та ремонт транспортних засобів» iconРозклад кандидатських іспитів зі спеціальностей у весняну сесію 2012 року в складі

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка