Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції»
131.26 Kb.
НазваУрок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції»
Дата конвертації10.07.2013
Розмір131.26 Kb.
ТипУрок
Зміст
Перебіг уроку
Воно б стало чистішим і досконалішим чи, навпаки, менш колоритним і збіднілим?
Василь Зінкевич
Ключ. Музикою на устах твоїх бринитьФоторамка.
Завдання групам.
2-й хлопець.
1-й хлопець.
1-й хлопець.
1-й хлопець.
Ключ. Оригінальна у фольклорі та літературіСловник.
М.Й.Онишкевич. Словник бойківських говірок. – К.:Наукова думка, 1984
Діалектне слово вжите в реченні (6, с.32)
За К.Тищенком


Миколаївський економічний ліцей №1

Миколаївської міської ради

Миколаївської областіДіалекти – могутній стовбур нашої мовиУрок з української мови

в 10 класі на тему
«Діалектні слова та їхні стилістичні функції»

Афоніна С.Є.,

учитель української мови

і літератури
Миколаїв 2013
Учитель: Афоніна С.Є. Клас: 10-А

Предмет: українська мова Дата: 12.02.2013

Уроки: 5 Кабінет: 6
Тема. Діалектні слова та їхні стилістичні функції
Мета:

навчальна: дати учням поняття про діалект та діалектизми, з’ясувати їх роль у мовленні

та семантико-стилістичні функції на прикладі почутих текстів;
розвиваюча: поглиблювати комунікативно-пізнавальні здібності учнів через збагачення

мовлення діалектизмами, розвивати дослідницькі навички,

удосконалювати вміння працювати над навчальним проектом.
виховна: прищеплювати стійкий пізнавальний інтерес до мовних явищ через

популяризацію українського мистецтва, плекати любов та повагу до української

мови, виховувати національну свідомість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи і прийоми: метод проект, робота в групах, робота з підручником, спостереження, дослідження, аналіз, проблемні питання, тестові завдання.
Міжпредметні зв’язки: українська література, художня культура (музика, живопис,

фото), географія, інформатика.
Обладнання: мультимедійна презентація «Кімната знань», уривки з українських пісень, фрагмент фільму «Тіні забутих предків», опорні схеми, підручник О.Глазової. Українська мова. 10 клас, електронні словники (П.С.Лисенко. Словник поліських говорів. - К.: Наукова думка, 1974.- Гуцульські говірки: короткий словник (за ред. Я.Закревської). - Львів, 1997. – 232 с.), інсценівки-діалоги; електронний варіант довідника О.М.Авраменка. Українська мова та література: частина І.
^ ПЕРЕБІГ УРОКУ
Діалекти – це ті ручаї, що виповнюють

живлющою водою ріки літературних мов.

Іван Дзюба
І. Організаційний момент. Привітання з класом. Представлення гостей.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Метод-опора «Знаю і вмію»

 • через призму якого розділу мовознавства в 10 класі поглиблюються й систематизуються інші розділи науки про мову? (стилістику);

 • що вивчає стилістика? (стилі мовлення та стилістичні функції мовних одиниць)

 • назвіть основні стилі мовлення (офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, художній, розмовний, конфесійний, епістолярний)

 • яку назву має розділ, знання з якого ми поглиблюємо в ІІ семестрі? (лексикологія)

 • що вивчає лексикологія? (лексику)

 • що таке лексика ? (сукупність усіх слів мови)

 • на скільки груп поділяють лексику, назвіть їх? (на 4: за значенням, походженням, вживанням та емоційним забарвленням)

 • до якої з груп належить лексика, яку ми сьогодні будемо вивчати? (за вживанням)

 • що називають діалектом? (різновид говірки певної місцевості)

 • що ж таке діалектні слова? (слова, поширені на території певного діалекту)


ІІІ. Оголошення теми уроку. Епіграф уроку
ІV. Формулювання учнями завдань уроку та очікувань від уроку.

Метод «Продовж речення».

Сьогодні на уроці я хочу… Навчитися … Пізнати… Зрозуміти
V. Мотивація навчальної діяльності.

Коли ви вперше близько познайомилися з діалектними словами?

Давайте уявимо ситуацію, що з усного мовлення та з творів літератури наказали вилучити всі діалектизми. І в який куточок України ви б не поїхали, скрізь би чули всім зрозумілі загальновживані слова. Чи змінилось би щось тоді в мовленні?

^ Воно б стало чистішим і досконалішим чи, навпаки, менш колоритним і збіднілим?

На це запитання ми й маємо сьогодні відповісти, а ще укласти словник діалектизмів, почутих, побачених і прожитих сьогодні на уроці.
VІ. Домашнє завдання: достатній рівень – вправа 196, високий рівень – написати казку або власну поезію із використанням діалектизмів.
VІІ. Основна частина уроку. Віртуальна мандрівка-квест

Допоможе вам у цьому віртуальна мандрівка у формі квесту. А передував нашому квесту навчальний проект під назвою «Діалектизми в побуті, мистецтві й науці». Ви працювали в групі над власною темою, кожен з вас виконував певну роль. У кожній групі є керівник, секретар, лексикограф і експерти.

Словник. Квест (з англ. - пошук) – пошук загублених предметів, скарбів.

Проект (з лат. - кинутий уперед) – розроблений план для майбутньої діяльності.

Лексикограф (з грец. – словник і пишу) – фахівець з лексикографії.

Експерт ( з лат. – досвідчений) – фахівець у певній галузі знань.

Кожна група готувала своє завдання. Усі разом ми маємо пройти 4 станції і знайти ключі до скарбу.

Прошу вас усіх зараз перенестися з нашої класної кімнати у віртуальну кімнату знань. Розпочинаємо наш квест!

Перед вами 4 шляхи, вам обирати, яким іти.

Магнітофон. Музична станція

Виступ керівника групи Шпрайдун К. Проект «Діалектизми в українських піснях»

(знайомство з планом проекту і його учасниками)


 • Завдання групам. Прослухати уривки з пісень, записати діалектизми (маркером на форматі А3), поставити наголоси. Пояснити їхнє лексичне значення.


^ Василь Зінкевич «Де трембіта співа»

Плач Єремії «Я піду в далекі гори»

ВІА «Червона рута» «Ой Марічко, чічері, чічері»

Словник: 1)плай – стежка в горах,

2)звОри – ущелини,

3)кИчери – гори, порослі лісом,

4)чічері (чичері) – (за сл. Даля "Чичер, чичера" - це холодний осінній вітер із

дощем (діал.);

5)когУт – півень.
Форми мя, тя, ся – архаїчна форма особових займенників, які вільно вживалися в давньоруській мові – звідси й уживання дієслів без постфікса ся: дивити, ганьбити.

^ Ключ. Музикою на устах твоїх бринить

Фоторамка. Музей фото- й кіномистецтва
Виступ керівника кіногрупи Федорченка В. «Діалектизми у фото- й кіномистецтві»

(знайомство з планом проекту і його учасниками)

Виступ фотодизайнера Федчишиної О. Зв’язок між захопленням фотомистецтвом і діалектизмами

 • ^ Завдання групам. Назвати фотозображення, використовуючи лише діалектизми.


Словник: 1)габИ – хвилі на гірській річці;

2) вАтра – вогнище;

3)гаджУґи – молоді смереки;

4)ґАздИ – господарі;

5)гАчі – штани;

6)гоц – водопад;

7)лУдіння – одяг;

8)маржИна – худоба;

9)негУра – туман;

10)денцІвка – сопілка.
Виступ експерта з кінофільмів Перепелиці М.

 • Завдання групам. Переглянути фрагмент з фільму, вказати назву, режисера, автора однойменного художнього твору, записати (маркером на аркуші А3) діалектні слова та їх значення. Крім діалектизмів, яка лексика вживається ще? (застарілі слова – постоли, ліпші – від слова ліпота – краса).


Словник: зАпАска – жіночий поясний одяг;

капчурИ - вовняні шкарпетки, в’язані різнокольоровими нитками;

фАйний – гарний;

денцІвка – сопілка.
Ключ. Архаїчна її душа, її культура


Телевізор. Премєра театральної вистави
Виступ керівника Лисенко О. Проект «Діалектизми в говірках та літературі»

(знайомство з планом проекту і його учасниками)
Виступ акторів театру. Сценка «Розмова хлопців із Полісся»
1-й хлопець. Ти на здибанку вчора ходиу?

^ 2-й хлопець. Ходиу…

1-й хлопець. А про любов ти єні говориу?

2-й хлопець. Говориу…

1-й хлопець. До перших когутів стояу?

2-й хлопець. Стояу…

1-й хлопець. А шо так рано прискакау?

2-й хлопець. Прискакау… Я ж вєрш приготував єй завгодєй,

Хлопєц я душевний, а не єкийсь злодєй.

^ 1-й хлопець. Читай!

2-й хлопець. Внєкай!

Любко, он видиш звєзда летит,

І річка, як зерцало, перед ню лежит,

І чую, шо серце твоє джурелєт,

Бо з тобов такий хлопєц стоєт.

^ 1-й хлопець. І шо? Зраділа й обійняла?

2-й хлопець. Зраділа, да так, шо диньку дала.

1-й хлопець. І шо ти будеш диньку єсти?

2-й хлопець. Ти шо здурєв, я ліпше провалюс на м’єстє.

^ 1-й хлопець. Не зрозуміла дєвка поезії душі?

2-й хлопець. Не зрозуміла і потоптала всє мої вєрші.

 • Завдання групам. З’ясувати особливості вимови, притаманної поліським говіркам (ствердіння в дієслівних закінченнях, вимова замість ї є, уживання у нескладотворчого, що є в білоруському алфавіті).Літературна пауза.

Виступ лексикографа Лисенко О. Роль діалектизмів у художній літературі (на прикладі уривку з драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»).
Виступ акторів театру. Сценка за гуморескою П. Глазового «Кухлик»
Олена А. Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
Денис П. - Покажіть кухлик той, що скраю.
Олена А. Продавщиця:
Настя М.- Что? Чево? Я нє панімаю.
Денис П. - Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
Настя М.- Да какой же кухлік здесь, єслі єто кружка.
Олена А. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
Денис П. - На Вкраїні живете й не знаєте мови.
Олена А. Продавщиця теж була гостра та бідова.
Настя М.- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.
Олена А. І сказав їй мудрий дід:
Денис П. - Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови!

Павло Глазовий

 • Завдання групам. Яку проблему порушив Павло Глазовий у своїй гуморесці? Чи актуальна вона й сьогодні? Для якої місцевості України ця проблема є найзлободеннішою?


^ Ключ. Оригінальна у фольклорі та літературі

Словник. Онлайн-бібліотека

Виступ керівника групи Лаврентьєвої К. Проект «Джерела походження та вивчення діалектних слів» (знайомство з планом проекту і його учасниками)
Виступ лексикографа Борейка М. Знайомство з картою діалектів України.

 • Завдання групам. Назвіть наріччя України (північне, південно-західне, південно-східне). Який головний чинник впливає на особливості кожного наріччя? (територіальний поділ, сусідство з іншою мовою).


Виступ експертів з різних говірок. Знайомство зі словниками діалектизмів. Простеження впливу інших мов на формування українських діалектизмів
^ М.Й.Онишкевич. Словник бойківських говірок. – К.:Наукова думка, 1984

Гуцульські говірки. Короткий словник (за ред. Я.Закревської). – Львів, 1997. – 232 с.

П.С.Лисенко. Словник поліських говорів.- К.:Наукова думка, 1974. – 261 с.

А.А.Москаленко. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. – Одеса, 1958


 • Завдання групам. Виконати онлайн-тести (з довідника О.М.Авраменка, М.Б.Блажко. Українська мова та література. І частина). Пояснити значення виділених слів, назвати групу лексики, до якої вони належать.


^ Діалектне слово вжите в реченні (6, с.32)

А Отож-бо файно наговорив.

Б Поспільство розступилось на аршини.

В На стелі був барельєф: сцена виїзду на полювання.

Г Молодії ланіти, очі і уста марніють зримо.

Д І на оновленій землі врага не буде супостата.
Діалектне слово вжите в реченні (7, с.32)

А Тут стояла Січ, тут димилися козацькі курені.

Б Вівчарі знаходили притулок у гірських колибах.

В У дощові дні хмари звисають сивими пасмами.

Г Величні калити наповнені щирозолотими монетами.

Д Молодиці перебирали язиком усіх дівчат на селі.

Ключ. Вирує в словниках, у говірках звучить

Ось і підійшла до кінця наша мандрівка, варто лише зібрати ключі-рядки в один вірш і ви отримаєте втрачений скарб - …
Музикою на устах твоїх бринить,

Оригінальна у фольклорі та літературі,

Вирує в словниках, у говірках звучить

Архаїка її душі, її культури.
Давайте розглянемо символічне дерево мови, яке створила нам Златослава і прочитаємо рядки Костянтина Тищенка (вправа 195, ІІІ, с.139).
Спадкоємність писемних мов забезпечували щоразу саме живі народні говірки – вони наче могутній стовбур мови. Тоді як літературна, або писемна, форма мови – наче гілка, найкраща, доглянута, часто прищеплена. Одна гілка всихає, інша виростає. Проте все на тому ж стовбурі. У тіні того стовбура-велета дрібнішають і в’януть мовні суперечки. Хай і хвора на суржик, але діалектна українська стихія триває.

Любімо живі діалекти, могутній стовбур нашої мови. Принаймні на зневажаймо їх, слухняно побіч суржику або зводячи до ненормативних слів.

^ За К.Тищенком
Вирішення проблемного питання уроку.

Мовлення без діалектизмів стало б чистішим і досконалішим чи, навпаки, менш колоритним і збіднілим? (з опорою на здобуті учнями знання як під час власного дослідження, так і під час роботи в групі протягом уроку)
VІІІ. Оцінювання роботи учнів на уроці.
ХІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія:
Чи виправдав урок мої сподівання?

Що нового я взяв для себе?

Що здивувало й змусило замислитись?
Мультимедійний ролик «Рідна мова – це сила й натхнення»


Q

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconДіалектні слова, їх уживання та стилістичні особливості. Застарілі слова, їх стилістичні функції
Діалект, або наріччя — група говірок, пов’язаних між собою рядом спільних явищ, невідомих іншим говіркам

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconПоходження І розвиток української мови
То хіба ж спроможні ми порахувати усі слова, наявні в сучасній українській мові?! Це І за­гальновживані слова літературної мови,...

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови у 6 класі
Обладнання: підручник, тлумачний словник української мови, таблиця «Лексичне значення слова», комп’ютер

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови в 3 класі «Споріднені слова. Корінь слова»
«Частини слова», малюнки сонця,соняшника, сон-трави, план-схема уроку(6 таблиць),вірш-схема(ейдетика)

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови у 4 класі на тему: «Зв’язок іменників з прикметниками.»
Розвивати вміння будувати зв’язні розповіді га задану тему. Виховувати патріотичні почуття, любов, повагу й шану до рідної мови І...

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови у 2-му класі з російською мовою навчання
Мета Сприяти засвоєнню учнями лексики на зазначену тему та використання її у повсякденному житті

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок 36 Тема. Спільнокореневі слова. Корінь слова (впр. 168 172)
Мета. Повторити вивчене в другому класі: основа слова та закінчення; споріднені слова; корінь слова. Розвивати зв’язне мовлення,...

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови у 5 класі
Мета: повторити І закріпити правила написання м’якого знака, апострофа, ненаголошених голосних е,и у коренях слова, правопис префіксів...

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок української мови у 6 класі підготувала вчитель Вовченко Валентина Дем’янівна Миколаїв 2012 р. Тема: Підсумковий урок з теми «Прикметник як частина мови»
«Прикметник як частина мови»; навчати застосовувати теоретичні знання на практиці, виділяючи прикметники в тексті, визначаючи його...

Урок з української мови в 10 класі на тему «Діалектні слова та їхні стилістичні функції» iconУрок з української мови в 7 класі Учитель української мови та літератури, категорія «спеціаліст І категорії»
Русанова Наталія Олександрівна Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №156

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка