Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005
318.74 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005
Сторінка1/3
Дата конвертації12.07.2013
Розмір318.74 Kb.
ТипПрограма
Зміст
ТЛ: принципи аналізу художнього твору. Художня література як форма суспільної свідомості. Ідейність, образність, емоційна природ
Усна народна творчість
Українська усна народна творчість
ТЛ: поняття про народну драматургію та її основні жанри.
Прадавня українська література
Велесова книга
Біблія. Біблія – Святе Письмо (Старий і Новий Заповіти). Старий заповіт.
ТЛ: поняття про псалом як жанр лірики.
Новий заповіт.
Перекладна та оригінальна світська література. Літописи.
ТЛ: поняття про літопис та жанр «повчання».
Слово о полку Ігоревім”
ТЛ: поняття про полемічну літературу. Послання.
Козацькі літописи
ТЛ: Поняття про курйозну, зорову поезію. Акровірш.
Драматургія. Вертепна драма. Шкільна драма й інтермедії
ТЛ: поняття про історичну драму, інтермедію, шкільну драму. Вертеп.
Г. Сковорода
ТЛ: афоризм.
Вступ. Розвиток поезії, драматургії, прози.
...
Повний зміст
  1   2   3
Календарно-тематичне планування

з української літератури для 9 класу

(70 год. на рік: 2 год. на тиждень)


За програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська література. 5-12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська. – Чернівці: Букрек, 2005. –

136 с.
,,Погоджено” ,,Затверджено”

____________ 2010 р. ____________ 2010 р.

______ (___________) ______ (___________)


І семестр

п/п

Зміст навчального матеріалу

К-ть год

Дата

пров.

1.

Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу. Становлення і розвиток української літератури. Зв’язок літератури з життям та її значення в духовному розвитку суспільства.

ТЛ: принципи аналізу художнього твору. Художня література як форма суспільної свідомості. Ідейність, образність, емоційна природа мистецтва слова. Конкретно-історичне та загальнолюдське в художньому творі.

1УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ2.

Українська усна народна творчість як складова і невід’ємна частина великої культури народу. Основні роди українського фольклору: народний епос, народна лірика і народна драма.

«Просо» - пісня-гра з драматичними діалогами. Магічний характер пісні-гри. Поділ учасників на два хори.

«Коза» - складова частина образу різдвяного циклу.


1
3.

„Весілля”. Поділ на своєрідні акти: сватання, заручини, плетіння вінка, гільце, дівич-вечір, коровай, саме весілля, покриття молодої.

ТЛ: поняття про народну драматургію та її основні жанри.

1
ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


4.

Вступ. Періодизація української літератури. Література й фольклор дохристиянського періоду. Особливості праслов’янського письма — „черти” і ,,різи”. Слов’янська міфологія.

Велесова книга - найдавніша у світі публікація пам’ятки V-ІХ ст. „Хто ми й куди йдемо” (дощ. 1,2а,4г). Міф про створення Даждь-богом світобудови та законів, за якими вона розвивається. „Війна з готами й гуннами” (дощ.6а). Орії (Арії) - найстародавніша назва предків українців, першоорачів світу.

1
5.

Перекладна церковна література.

Біблія. Біблія – Святе Письмо (Старий і Новий Заповіти). Старий заповіт. Легенди про створення світу, про перших людей Адама і Єву. Десять заповідей. „Давидові псалми”. „Псалом 1”. „Псалом 149”. Цар письменник Соломон. „Книга Приповістей Соломона”. Пророк Ісайя. „Книги пророка Ісайї”. ,,Глава 35. Блаженство Божого народу по муках”.

ТЛ: поняття про псалом як жанр лірики.

1
6.

Новий заповіт. Ісус Христос. Проповідь на горі. („Нагірна проповідь”). Притча про сіяча. Роль притч у проповідницькій діяльності Ісуса Христа.

ТЛ: поняття про проповідь як жанр церковної літератури. Притча як самостійний жанр літературного епосу.

Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, І. Пулюй,

І. Огієнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

1
7.

Перекладна та оригінальна світська література. Літописи.

(Збірник афоризмів „Пчола”. Природничо-наукові твори „Шестиднєв” Іоанна ЕКЗАРХА. „Фізіолог”, „Християнська топографія”. Хронографи. Історичні повісті „О разореніі Єрусалима” „Александрія ”)

,,Поучення Володимира Мономаха. Патріотичне звучання твору.Основи народної педагогіки, моралі та виховання в «Поученні…». Звернення князя Володимира до своїх дітей. Риторичні звертання.

Слово про закон і благодать («Опис Києва») Іларіона – визначна пам’ятка філософсько-ораторської прози. Уславлення краси та сили землі Руської, могутності Києва.

Возвеличення київського князя Володимира, його важливої ролі в розвитку духовного життя, культури та освіти, зміцнення державності Київської Русі.

ТЛ: поняття про літопис та жанр «повчання».

1
8.

Слово о полку Ігоревім – найвидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Поема і літописне оповідання (з «Київського літопису») про похід Ігоря на половців. Образ Руської землі. Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». історична основа твору, жанр, образи. Композиція та жанр твору. Інструктаж до домашнього контрольного твору на тему ,,Ігор – захисник руської землі ”).


1Запис у журналі без дати : Домашній твір9.

Заклик до єдності князівств і спільної оборони. Прогресивне значення, високий патріотизм „Слова…”. Багатство мови. Художні переклади та переспіви поеми. Виразне читання напам’ять уривку ,,Плач Ярославни”. Місце в світовому героїчному епосі.

1Запис у журналі без дати : Напам’ять10.

Урок виразного читання напам’ять вивчених уривків.

1
11.

Контрольна робота з теми «Усна народна творчість», «Прадавня українська література».

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІV-ХVІІІ ст.

12.

Вступ. Історичні умови розвитку культури, освіти, літератури в часи монголо-татарської навали. Запорозька Січ та її роль у розвитку освіти Братства. Книгодрукування. Мова давньої української літератури. Літописи ХІІІ-ХVІ ст. Галицько-Волинський літопис. Полемічна література. І.Вишенський – мислитель, богослов, полеміст. „Послання до єпископів”. Захист людської гідності й громадянських прав трудівників міста й села.

ТЛ: поняття про полемічну літературу. Послання.

1
13.

Козацькі літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка), їх основна тематика.

Історія Русів” – найвизначніша пам’ятка української політичної думки к. ХVІІІ ст. (уривок) . ,,Хмельницький, Барабаш і рескрипт короля” (уривок), ,,Прокламація гетьмана Мазепи” (уривок).

1
14.

Поезія. Виникнення і розвиток віршованої літератури. Спадщина К.Зіновієва, І. Некрашевича. Діяльність мандрівних дяків. ТЛ: поняття про силабічний вірш, бурлеск і травестію.

Іван Величковський – яскравий представник стилю бароко в українській літературі та теоретик фігурного віршування. Збірка «Зеґар цілий і полузеґарок». Аналіз змісту епіграм «Тому, хто пише вірші», «На хміль», «Хто на чужеє радий, сам зловлений буває». Думки про людські слабості, нестійкість перед спокусами. Переоцінка своїх діянь. Поетичний пошук митця, нові і незвичні літературні форми. ТЛ: поглиблене поняття про барокову поезію.

1
15.

Переклад епіграм Джона Овена, їх ідейна суть. Знайомство з кількома «поетичними штучками» із книжки І. Величковського «Млеко од овці, пастиру належне» та передмовою до неї. Міркування над завданнями і обов’язками поета: «класти свій труд на оздобу отчизни нашей».

ТЛ: Поняття про курйозну, зорову поезію. Акровірш.

1
16.

Драматургія. Вертепна драма. Шкільна драма й інтермедії (оглядово). „Володимир” Ф.Прокоповича – зразок шкільної драми. Становлення і розвиток драматургії в давній українській літературі, основні її жанри.

„Милость Божа” (невід.авт.).

ТЛ: поняття про історичну драму, інтермедію, шкільну драму. Вертеп.

1
17.

Г. Сковорода – видатний український письменник і філософ. Огляд життя і творчості. Літературно-естетичні погляди та морально-етичні ідеали Сковороди. Ідея "сродної праці" у зб. "Байки харківські" ("Бджола та Шершень", "Собака і Вовк"), філософському трактаті „Алфавит, или Букварь мира” Тематика та проблематика байок (,,Кукушка и Косик”, ,,Бджола та Шершень”). Повчальний характер і художні особливості притч зб. "Байки харківські".

1
18.

Поетична творчість Г.С.Сковороди. Загальна характеристика збірки «Сад божественних пісень» (вірші про природу, свободу, людське щастя). Культ «доброї людини» у творах Г. Сковороди.

Всякому городу нрав і права” (напам’ять), „Ой, ти птичко желтобоко”. ,,Dе Libегtаtе”, („Про свободу”).

1Запис у журналі без дати : Напам’ять19.

Афоризми Г.Сковороди. Значення творчості Сковороди для українців та інших народів.

ТЛ: афоризм.

1
20.

Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем "Філософські ідеї Г. Сковороди та їх актуальність сьогодні", «Щастя людини на землі» (за творами Г. Сковороди).”.

1
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати : Тематична

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (к.XVIII- перших десятиліть XIX ст.)

21.

Вступ. Розвиток поезії, драматургії, прози. Суспільно-історичні умови періоду зародження нової української літератури. Становлення нової української літератури. Класицизм, просвітительський реалізм, романтизм. Роль І.Котляревського в цьому процесі. Діяльність «Руської трійці». «Русалка Дністрова». Розвиток драматургії та прози. Взаємозв’язок становлення нової української літератури з розвитком освіти, журналістики, фольклористики, театру. Мова нової української літератури.

ТЛ: основні напрями і стилі, роди і жанри художньої літератури (класицизм, реалізм, романтизм).

1
22.
  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 136 с
О. М. та ін. Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів./ Автори О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин створена відповідно...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconУкраїнська мова 5 – 9 класи Проект програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою
Державного стандарту, а також пріоритетами викладання навчальної дисципліни, визначеними Концепцією програми з української мови для...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПро вивчення мов І літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
Національних меншин полягає у створенні оптимальних умов для активного володіння учнями державною та рідною мовами, формування мовної,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconІ. Калинець. Поезія Писанки
Обладнання: підручник «Українська література» для 6 кл загальноосвіт навч закладів з навчанням мовами нац меншин/Н. Гуйванюк, В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПерелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2009/2010 навчальному
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПоложення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів початкової школи з українською, російською мовами навчання та навчанням мовами національних меншин (крім...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconЗаход и щодо поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької області з навчанням мовами національних меншин
Розробити районні (міські, шкільні) заходи поліпшення вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. Чернівці: Букрек, 2005 iconПрограма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 152 с
Бондаренко Н. В., Біляєв О. М., Паламар Л. М., Кононенко В. Л. Українська мова: Програма для 5- 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка