Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету?
337.68 Kb.
НазваЧим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету?
Сторінка1/3
Дата конвертації15.07.2013
Розмір337.68 Kb.
ТипПитання
Зміст
Навчальна діяльність
Проект Закону «Про вищу освіту»
Працевлаштування випускників
Навчання в аспірантурі
Ph.D. (іноді: PhD
Господарська діяльність
  1   2   3
Чим цікавляться сьогодні студенти університету

(відповіді в.о. ректора М.Х. Корецького на запитання студентів)


 • В які терміни передбачено проведення реорганізації університету?

Відповідь: Завершення реорганізації структури університету планується до

31 серпня 2013 року.


 • Чи вплине зміна внутрішньої структури університету на диплом?

Відповідь:Зміна внутрішньої структури університету ніяким чином не вплине на зміст диплома. Диплом видається юридичною особою – тобто Національним університетом водного господарства та природокористування, а не навчально-науковими інститутами.


 • Чи правда те, що в перспективі передбачається розформування спеціальностей гідротехнічного факультету та переведення їх до різних інститутів, і чи враховується те, що ці спеціальності є стратегічно важливими в районі р. Дніпро.

Відповідь: Спеціальності, які були на гідротехнічному факультеті, передаються до інститутів за відповідними напрямами підготовки. Навчально-наукові інститути в новій структурі університету формувалися за напрямами підготовки фахівців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за №787 від 27.08.2010 р. та наказу МОН МС України за № 1067 від 09.11.2010 р. Стратегічно важливі спеціальності гідротехнічного профілю, в університеті залишаються.


 • Які зміни передбачені в університеті і як це буде стосуватися студентів?

 • На що вплине реорганізація факультетів в інститути?

 • У чому суть реорганізації факультетів, які переваги від цього отримають студенти?

Відповідь: Зміни, які відбуваються в університеті, направлені на підвищення якості навчального процесу,поліпшення фінансового стану, економії фінансових ресурсів, покращення матеріально-технічної бази, виконавської дисципліни. Студенти будуть мати можливість більше самостійно працювати, аналізувати отримані знання і закріплювати їх при вирішенні конкретних практичних задач.

Головне завдання програми розвитку університету – отримання до 2015 року університетом статусу дослідницького національного автономного самоврядного університету, що дасть можливість змінити підходи до навчання, збільшити кількість бюджетних місць, пріоритетом стане науково-навчальна діяльність, університет зможе використовувати на наукові дослідження 10-25 % коштів.

В перспективі розвитку університету передбачено збільшення кількості студентів, розширення можливостей для різних форм навчання, відкриття нових вчених рад по захисту дисертацій, можливість інтеграції в світовий освітній простір, продовження навчання, практик та стажування за кордоном. Це все необхідно зробити для підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Навчальна діяльність

 • В рамках обговорення законопроекту «Про вищу освіту»:

- чи вплине прийняття нового закону на зміну оплати за навчання?

- чи збільшиться прохідний бал?

Відповідь:

Сьогодні на обговоренні знаходяться три законопроекти «Про вищу освіту». Жоден з них не встановлює нормативи щодо збільшення оплати за навчання у ВНЗ України. Питання оплати регулюється безпосередньо у кожному вищому навчальному закладі самостійно.

Загального прохідного конкурсного бала на вступ до будь-якого вищого навчального закладу України не існує. Він формується у кожному закладі за двома параметрами:

 1. кількістю бюджетних місць, виділених Міністерством;

 2. кількістю поданих заяв абітурієнтів під час вступної кампанії.

Якщо ж мова йде про мінімальний прохідний бал за результатами ЗНО, то він складає: для профільних предметів – не менше 140 балів, для непрофільних – не менше 124 балів.

І в цьому році, при прийнятті нового закону, умови вступу (в тому числі прохідний бал) не зміняться.


 • Які можливості має студент у випадку, коли хоче перевестись з однієї спеціальності на іншу?

Відповідь: Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладівосвіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 р., переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр», з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», можливе лише в межах професійних спрямувань одного напряму підготовки.


 • Чи може студент навчатися на двох спеціальностях?

Відповідь: Студенти університету мають можливість одночасно навчатись на двох спеціальностях та отримувати додаткову освіту в Інституті післядипломної освіти. Сучасний ринок праці здебільшого передбачає поліосвіту, ґрунтовні знання із суміжних галузей знань для забезпечення конкурентоздатності працівника. Крім того, навчаючись у нашому університеті, кожен з бажаючих юнаків, дівчат з наступного року зможуть паралельно, починаючи з 3-го чи 4-го курсу, отримувати ще й військову освіту, навчаючись на кафедрі військової підготовки університету. Це дасть можливість випускникам університету розширити для себе можливості працевлаштування, додавши до переліку вибору і силові структури.

З наступного навчального року відкриваються нові напрями підготовки: «Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки», «Інформатика» «Правознавство», «Туризм», «Міжнародна економіка» і т.д.

Крім того, студентам в межах університету пропонуються додаткові можливості, які можуть бути важливими при працевлаштуванні на більшість робочих місць: в перспективі планується коригування навчальних планів для більш поглибленого вивчення іноземних мов на всіх курсах навчання, отримання додаткових знань з інформаційних технологій, можливість отримати посвідчення водія різних категорій, навчаючись в університетському центрі підготовки та перепідготовки водіїв.


 • Чи можливо вдосконалити розклад занять, щоб було менше «вікон» між парами?

Відповідь: Робота з удосконалення розкладу занять постійно ведеться, але не завжди можна досягти відсутності «вікон» між парами – це залежить від виду занять та наявності аудиторного фонду.


 • Чи зменшиться кількість студентів у випадку об’єднання спеціальностей?

Відповідь: Об’єднання спеціальностей не можливе відповідно до чинного законодавства. При плануванні навчального процесу передбачається тільки об’єднання груп за різним професійним спрямуванням для вивчення спільних навчальних дисциплін.


 • Чи передбачається збільшення державних місць у магістратурі?

Відповідь: Керівництво університету звернулося до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з клопотанням збільшити кількість місць на підготовку фахівців за ОКР «магістр» у новому навчальному році. Держзамовлення університет зазвичай отримує в червні кожного року, лише тоді ми дізнаємось, чи враховано наше прохання Міністерством. Також збільшення державних місць у магістратурі планується за рахунок відкриття нових освітньо-професійних програм підготовки магістрів.


 • Які перспективи у студентів переведення на бюджетну форму навчання?

Відповідь: Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 р., студенти, які навчаються за кошти фізичних, юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення на конкурсній основі.

Отже, для того, щоб перевести студента на державне місце, необхідно, щоб таке місце вивільнилося. При переведенні студента на бюджетну форму навчання в першу чергу береться до уваги його успішне навчання.


 • На сьогодні відсутня магістратура за спеціальністю «Теплоенергетика», чи є в планах розвитку університету відкриття магістратури за цією спеціальністю?

Відповідь: Кафедрою теплоенергетики та машинознавства проводиться робота з відкриття магістратури за спеціальністю «Теплоенергетика». Готуються свої висококваліфіковані кадри, зокрема доктори наук, що є однією з умов відкриття магістратури. Вивчається питання щодо запрошення докторів наук за відповідною спеціальністю з інших ВНЗ.Як тільки будуть вирішені кадрові питання, то магістратура буде відкрита.


 • Як взаємопов’язана назва університету і її відношення до економічних спеціальностей?

Відповідь: Наш університет – єдиний вищий навчальний заклад України, що готує фахівців для галузі водного господарства. В його назві відображено основний напрям підготовки фахівців. Навчання на економічних напрямах підготовки та спеціальностях передбачає інтеграцію навчальних планів підготовки фахівців економічної галузі знань у водогосподарську сферу діяльності.


 • Для використання під час лабораторних робіт використовується застаріле обладнання, а інколи воно повністю відсутнє. Коли будуть якісь зміни в цій частині?

Відповідь: Так, матеріально-технічна база університету морально та фізично застаріла й потребує осучаснення.

А для цього потрібно навчитись заробляти гроші, щоб були додаткові фінансові надходження, необхідно відшукувати замовлення на виконання робіт у сертифікованих лабораторіях університету.

На сьогодні ведуться перемовини з фірмами, що мають найсучасніше європейське обладнання. Університет звернувся з проханням до фірм «Епіцентр», «Джондір», Торгового будинку Мінського автозаводу та ін. надати зразки продукції.

В університеті є досить багато фінансово-господарських проблем. Ні один з працівників не повинен бути байдужим до того, в яких умовах він працює. Всі працівники університету повинні разом сприяти його облаштуванню на сучасному рівні, всім необхідно долучатися до цієї роботи. Адже університет – це наш другий дім, в якому ми працюємо.


 • Чи вірите Ви в те, що у нас немає градації з оцінками? Запитання, що стосувалось «ліміту оцінок»–відсоток «5», «4» і т.д.

Відповідь: Ніяких обмежень немає. Керівництво університету твердо дотримується принципу, щоб студенти 100% отримували стипендію, при умові їх успішного навчання. У випадку виникнення проблемних ситуацій адміністрація особливо ретельно, в підтримку студента, вивчатиме кожну з них.

В.о. ректора М.Х. Корецький пропонує студентам звертатись особисто до нього у випадках необ’єктивного оцінювання викладачами знань студентів. • Як буде формуватись рейтинг студентів при вступі до магістратури: за результатами навчання по залікових книжках чи за результатами вступних іспитів?

Відповідь: Конкурсний рейтинговий бал при вступі до магістратури визначається з урахуванням: балів, отриманих впродовж усього терміну навчання, результатів фахового вступного випробування, яке складається відповідно до Програми фахового вступного випробування та балів, отриманих при вступному екзамені з іноземної мови.


 • Чи є у студента можливості добрати бали й коригувати бали в електронному журналі у випадку пропусків занять з поважних причин?

Відповідь: Так, студент має право на індивідуальне складання поточних видів контролю у випадку пропусків занять з поважної причини.


 • Чи планується в перспективі впровадження в навчальний процес викладачами електронних посібників чи підручників, конспектів лекцій для того, щоб студент міг під час занять обговорювати з викладачем ключові питання теми, підготувавшись завчасно, а не записувати за викладачем частину матеріалу з теми?

Відповідь: Університет на даний момент проводить роботу з розробки та впровадження в навчальний процес спеціалізованого програмного забезпечення, яке дозволить кожному студентові отримати доступ до електронних підручників, посібників, конспектів лекцій та інших навчально-методичних розробок викладачів університету.


 • Прохання впорядкувати на адміністративному рівні можливість доздачі в пізніші терміни пропуски занять студентами, які задіяні в культурно-масових заходах («Золота осінь», «Студентська весна» і т.ін.).

Відповідь: Деканам факультетів доручено уважно аналізувати причини пропусків занять студентами та контролювати їх відпрацювання. У разі виникнення проблемних ситуацій декани зобов’язані їх врегульовувати, особливо, коли заняття пропущені з поважних причин.


 • Чи є можливість переносу 6-ої пари на 2-гу пару (пізно закінчуються пари, не вистачає часу на якісну підготовку до занять)?

Відповідь: Так – це можливо, але не для кожного конкретного випадку. Заняття студентів першої зміни переважно плануються з першої по третю пару, другої зміни – з третьої по п’яту пари, тому під час других та третіх пар є нестача лекційного та лабораторного аудиторного фонду в університеті. За пропозиціями студентів навчальний відділ буде розглядати кожен конкретний випадок і по можливості оптимізовувати розклад занять.


 • Після закінчення університету який диплом отримають студенти, навчаючись в навчально-наукових інститутах: диплом випускника інституту чи університету?

Відповідь: Після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр студенти отримають диплом державного зразка Національного університету водного господарства та природокористування відповідно до отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня освіти.


 • Існує інформація, що стипендія має бути не більше як у 72% студентів бюджетної форми навчання, що призводить до «зрізання» оцінок?

Відповідь: Дана інформація не відповідає дійсності. Всі студенти, які здали вчасно екзаменаційну сесію з середнім балом «добре», будуть отримувати стипендію.


 • Що робити, коли рівень підготовки викладача не влаштовує студентів?

Відповідь: Якщо такі випадки трапляються, то мені дуже прикро. Але якщо ж така ситуація виникла, то необхідно групою чи потоком писати колективне звернення на ім’я декана факультету щодо заміни викладача.


 • На який термін призначається стипендія Президента?

Відповідь: Стипендія Президента призначається на навчальний семестр.


 • Що робити у випадку, коли, прийшовши на консультацію, викладач відмовляється пояснювати тему лекції для одного студента, а освоювати цю тему власноруч важко?

Відповідь: Згідно індивідуального плану викладача передбачається виділення годин для проведення консультацій з курсу вивчення навчальної дисципліни, на яких викладач зобов’язаний відповісти на запитання студентів (студента) щодо освоєння теоретичного матеріалу.


 • Чи існують конкретні терміни перездачі екзаменів сесійного періоду по бігунках?

Відповідь: Студентам, які отримали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету.


 • Чи не відмінять навчання у випадку прийняття Закону «Про вищу освіту» для студентів, які навчаються за ОКР спеціаліста?

Відповідь: Студенти будуть випускатися за тими умовами та вимогами, які були чинними на момент вступу на навчання за відповідним ОКР.

В.о. ректора М.Х. Корецький порадив студентам докладати максимум зусиль для того, щоб в майбутньому навчатись за магістерськими програмами: вже зараз для себе визначатись, який науковий напрямок для діяльності обрати, придивлятись до наукових напрацювань викладачів кафедр з метою обговорення перспективи наукового керівництва, готувати наукові праці та публікувати їх в наукових виданнях, брати участь в наукових конференціях, планувати продовження навчання в аспірантурі університету, для чого університет надає всі можливості: удосконалювати іноземну мову, вивчати додаткові іноземні мови. В.о. ректора запросив як нову генерацію викладачів працевлаштовуватись в подальшому в університеті.

М.Х. Корецький запевнив студентів, що ще цього року буде здійснюватися прийом і на спеціаліста, і на магістра. Кожному буде надана можливість завершити навчання.

Адміністрація університету активно працює над тим, щоб збільшити чисельність місць на магістерську підготовку.

Впродовж 2-х років в освіті буде перехідний період для впорядкування рівнів підготовки спеціаліста та магістра, раніше отримані кваліфікації спеціаліста будуть прирівнені до кваліфікації магістра.


 • В університеті відбувається реорганізація: як це «відіб’ється» на студентах?
  1   2   3

Схожі:

Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconПерелік заходів, проведених Культурним центром університету «Україна» у
Україна, їх вихованців та учнів; а також почесних гостей представників обласної та міської адміністрацій. На свято завітав міський...
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconРішення про призначення Пана Моріца Гунцінґера Почесним Сенатором Університету. Сьогодні маємо нагоду формально відсвяткувати цю подію
Привітання Його Маґніфіценції, Ректора Українського Вільного Університету професора д-ра Івана Мигула
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconЗапитання І відповіді яка ситуація із збалансуванням Пенсійного фонду на сьогодні?
Покриття дефіциту коштів передбачено за рахунок коштів Державного бюджету України
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconСтандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації
Затверджено І введено в дію наказом ректора лну ім.Івана Франка №1913 від 07. 2005 р
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconВиступ ректора Національного університету „Львівська політехніка“ Ю. Я. Бобала
Але всі, хто тут присутній, серцем, душею та самовідданою працею долучилися до історії та становлення нашого університету. І незалежно...
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconЗвіт ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна професора В. С. Бакірова про роботу у 2008 році
Звіт ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна професора В. С. Бакірова
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconЯк сформулювати запитання до тестів. Поради і алгоритми
Ви можете пригадувати, які помилки найчастіше допускали студенти, відповідаючи на такі ж запитання під час семінарів або іспитів
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconКонференція студентів-реабілітологів
Шевченка, Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Серед студентів викладачі цих навчальних закладів, які впродовж...
Чим цікавляться сьогодні студенти університету (відповіді в о. ректора М. Х. Корецького на запитання студентів) в які терміни передбачено проведення реорганізації університету? iconВиступ ректора Харківського університету, професора В. С. Бакірова перед випускниками 2008 року Дорогі друзі!
Виступ ректора Харківського університету, професора В. С. Бакірова перед випускниками 2008 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка