Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 "Фінансові інвестиції". Відповідно до пбо 2 "Баланс", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою
0.52 Mb.
НазваІнформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 "Фінансові інвестиції". Відповідно до пбо 2 "Баланс", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою
Сторінка1/8
Дата конвертації15.07.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипІнформації
Зміст
Класифікація фінансових інвестицій
Потім ІК “АРТ” перепродає 30 % голосуючих акцій ВАТ “Горенерго” фінансово-промисловому холдингу, який має намір здійснювати конт
Таблиця 1Відображення фінансових інвестицій у балансі та на рахунках бухгалтерського обліку
Види фінансових інвестицій
Еквіваленти грошових коштів
Фінансові інвестиції
Еквіваленти грошових коштів (рахунок 351)
Таблиця 2Собівартість фінансової інвестиції, в залежності від способу придбання
Собівартість фінансової інвестиції
Таблиця 3Приклади відображення в обліку придбання фінансових інвестицій
Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу
Види фінансових інвестицій
Цей метод використовується для обліку фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства за наявності однієї з
Цей метод використовується за наявності однієї з умов, зазначених у п. 2, у разі неможливості визначення справедливої вартості і
Відображення фінансових інвестицій за справедливою вартістю
Відображення фінансових інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення корисності
Відображення фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю
Балансова вартість
Річний дохід
Річний дохід
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6   7   8

2.4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

2.4. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються ПБО 12 “Фінансові інвестиції”.

Відповідно до ПБО 2 “Баланс”, фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з метою:

  • збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо),

  • зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Класифікація фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції поділяються на: довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, еквіваленти грошових коштів.

Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.

Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

До кожної з вищенаведених категорій фінансових інвестицій можуть належати інвестиції у цінні папери, які є інструментами капіталу (акції, паї, майнові права), боргові інструменти та окремий вид – похідні інструменти, правила обліку яких регулюються ПБО 13 “Фінансові інструменти” (див. розділ 2.13).

Крім того, кожен з видів залежно від мети (наміру) інвестора може бути кваліфікований як придбаний з метою перепродажу та такий, що утримується до погашення (боргові інструменти) або безстроково (інструменти капіталу). Інвестиції придбані з метою перепродажу, які у будь-який момент можуть бути реалізовані, слід кваліфікувати як поточні, навіть якщо по своїй первісній природі вони є довгостроковими.

Розглянемо приклад, який ілюструє суттєві розбіжності у класифікації одних і тих самих за формальними ознаками інвестицій залежно від мети та умови їх придбання.

Інвестиційна компанія ІК “АРТ” придбала з метою перепродажу 30 % голосуючих акцій ВАТ “Горенерго”. Акції ВАТ “Горенерго” вільно котуються на ринку цінних паперів. У даному випадку цю інвестицію ІК “АРТ” слід розглядати як поточну.

Потім ІК “АРТ” перепродає 30 % голосуючих акцій ВАТ “Горенерго” фінансово-промисловому холдингу, який має намір здійснювати контроль над ВАТ “Горенерго”.

При складанні фінансової звітності фінансово-промисловий холдинг повинен класифікувати цю фінансову інвестицію як довгостроковий необоротний актив.

Залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство інвестиції поділяються на:

Інвестиції в асоційовані підприємства – інвестиції у підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 %) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Інвестиції в дочірні підприємства – інвестиції в підприємства, які перебувають під контролем материнського (холдингового) підприємства. Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Інвестиції в спільну діяльність – інвестиції для ведення господарської діяльності, зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. Спільний контроль – розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

Таблиця 1

Відображення фінансових інвестицій у балансі
та на рахунках бухгалтерського обліку


Види фінансових інвестицій

Статті балансу


Рахунки Плану рахунків

Довгострокові


040 “Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств”

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

045 “Інші довгострокові фінансові інвестиції”

142 “Інші інвестиції пов'язаним сторонам”

143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”

Поточні

(крім еквіва -лентів грошових коштів )

220 “Поточні фінансові інвестиції”

352 “Інші поточні фінансові інвестиції”

Еквіваленти грошових коштів

230 “Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті”

351 “Еквіваленти грошових коштів”

240 “Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті”
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності. (пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25. 11. 2002 р. N 989)
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12) визначає методологічні засади...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про доходи І витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються: пбо 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; пбо 3 "Звіт про фінансові результати"; пбо 15 "Дохід"; пбо 16 "Витрати"
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у фінансовій...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 8 "Нематеріальні активи". Крім того
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності
Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі суб'єкти...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про фінансові інвестиції, операції зі спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності
Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі суб'єкти...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconIii. Капітальні інвестиції
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconIii. Капітальні інвестиції
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації щодо зобов’язань, які встановлені іншими нормативними документами: пбо 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"; пбо 2 "Баланс"; пбо 14 "Оренда"; пбо 17 "Податок на прибуток"; пбо 19 "Об’єднання підприємств"
Пбо 11 “Зобов’язання”. Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов’язань,...
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"
Інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються пбо 12 \"Фінансові інвестиції\". Відповідно до пбо 2 \"Баланс\", фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою iconІнформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначає пбо 14 "Оренда". Положення пбо 14 не поширюється на
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка