Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник
72.16 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник
Дата конвертації19.07.2013
Розмір72.16 Kb.
ТипЗвіт
Зміст
Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися : 12.1. Дата прийняття рішення
З В І Т

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

№ 27 від 14 червня 2011 року

1

Замовник

1.1 Найменування - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради

1.2 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37454064

1.3.Місцезнаходження : вул. Виконкомівська, буд. 6 Дніпропетровська область,

м. Дніпропетровськ, 49000

1.4. Посадові особи замовника,уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса,номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-mail) :

Борисенко Анатолій Валерійович - секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Виконкомівська, буд. 6 Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, 49000 телефон (056)745-44-69,

телефакс (056)744-27-94, е-mail: departamentgkh@mail.ru

1.5.Головний розпорядник коштів(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37454064

2

Джерело фінансування закупівлі – кошти місцевого бюджету

3

Предмета закупівлі:

3.1.Найменування :ДБН Д.1.1.-1-2000– Реконструкція ТРП №1 під котельню по вул. Підмогильного, 17т м. Дніпропетровськ

3.2.Кількість товарів, вид робіт або послуг: Реконструкція ТРП №1 під котельню по вул. Підмогильного, 17т м. Дніпропетровськ

4

Процедура закупівлі - відкриті торги

5

Інформування про процедуру закупівлі:

5.1.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України , на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tendеr.me.gov.ua

5.2.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю

(у разі наявності) – не має

5.3.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - ВДЗ № 39/4(485/4) від 01.04.2011 ,оголошення - 056516(БУД)

5.4.Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом) - № 13/2(35/2) від 01.04.2011 , оголошення – 05809 Announcer of the public purchasing

5.5.Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України –ВДЗ № 57/3 (503/3) від 13.05.2011 , номер повідомлення – 094493(БУД)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України - ВДЗ №66/4(512/4) від 03.06.2011, номер оголошення – 095178

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях(у випадках ,передбачених Законом) – № 24(46) від 14.06.2011 , оголошення - 10897 Announcer of the public purchasing

6

Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів

6.1.. Кількість учасників процедури закупівлі - два

Учасник № 1

6.2.Найменування/прізвище,ім’я,по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс»

6.3..Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер -32510019

6.4. Місцезнаходження – вул..Коротка,41, м. Дніпропетровськ,49081

Учасник № 2

6.2.Найменування/прізвище,ім’я,по батькові - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СОЛІД»

6.3..Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер - 32510019

6.4. Місцезнаходження - вул..Тверська,5 офіс 1-А, м. Дніпропетровськ 49051

7

Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час)- «04 » травня 2011 до 11.00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час)- «04» травня 2011 об 11.40.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів – дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)- не має

7.5.Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція № 1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс» – 10226645,22 грн., відстрочка платежу 5 кал. днів, гарантійний термін –5 років , строк виконання робіт - 140 календарних днів; пропозиція № 2- Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СОЛІД» - 10226646,00 грн.,,відстрочка платежу 5 кал. днів, гарантійний термін –5 років, строк виконання робіт 210 календарних дня

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення - не має

8

Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 10226645,22 (десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч шістсот сорок п’ять грн..22 коп.) грн..

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 10226646,00(десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч шістсот сорок шість грн..00 коп.)грн..

номер - № та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів – цифрами 10226645,22 грн. Словами - десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч шістсот сорок п’ять грн..22 коп. . .

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів – 13 травня 2011 р.

9


.

Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю::

9.1.Найменування /прізвище, ім’я, по батькові : Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс»

9.2. Ідентифікаційний код /ідентифікаційний номер - 32510019

9.3.Місцезнаходження: (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),телефон, телефакс - вул..Коротка,41, м. Дніпропетровськ,49081, телефакс (056)

790-20-82

10

Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: договір від 03 червня 2011 р. на суму(з ПДВ)- 10226645,22 (десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч шістсот сорок п’ять грн..22 коп.) грн.. (КФК 150101 КЕКВ 2143)

11

Підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю(якщо таке мало місце)

12

Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися :

12.1. Дата прийняття рішення - --


12.2.Причина - -

13

Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відповідність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:


13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс»

2 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СОЛІД»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам - не має

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс»

2 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СОЛІД»

13.4.Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава(перелік підстав)для кожного такого учасника – не має

14

Інша інформація: (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)

На підставі п.1 ст.2 та ст..20 Закону України від 01.06.2010 № 2289-1V обрана процедура відкриті торги. Згідно методики оцінки кількість балів кожної тендерної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам

1 . Кількість балів по критерію «ціна» дорівнює 50 балам

2. Кількість балів по критерію «умови оплати»дорівнює 15 балам.

3. Кількість балів по критерію «строк виконання робіт» дорівнює 15 балам

3. Кількість балів по критерію «гарантійний термін» дорівнює 20 балам

За результатами оцінки тендерних пропозицій пропозиція № 1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс» – отримала 100 балів; пропозиція № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «СОЛІД» отримала 95,69балів. Переможцем визнана пропозиція № 1 ,яку подало Товариство з обмеженою відповідальністю «Рапід Сервіс» і отримала більшу кількість балів -100 і визнана найбільш економічно вигідною

15

Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Пінчук Г.В. – заступник директора департаменту,

заст. голови комітету з конкурсних торгів
Борисенко А.В. – начальник загального

відділу департаменту,

секретар комітету з конкурсних торгів
Журавльова Т.М.- начальник відділу контролю

за дотриманням ресурсних норм

управління комунального господарства

департаменту, член комітету з конкурсних торгівСамілик О.М.- заст.директора департаменту,

член комітету з конкурсних торгів
Семенова І.Г. - заст. начальника управління

комунального господарства департаменту,

член комітету з конкурсних торгів
Сидоркіна В.А. – начальника управління

бухгалтерського обліку та звітності – головний

бухгалтер департаменту,

член комітету з конкурсних торгівГолова комітету з конкурсних торгів

(посада ,прізвище, ініціали)

Директор департаменту – Лисий В.В.. __________________________

М.п. (підпис)

Схожі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-47/зв від 21 червня 2011 року. Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів №2 від 25 червня 2011 року. Замовник
Найменування. Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 17 червня 2011 року Замовник
Найменування: Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих торгів n 14 від 27. 01. 2011р. Замовник: Найменування: Державна установа "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського"
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих торгів n 14 від 27. 01. 2011р
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11-65/зв від 20 липня 2011 року. Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 14 червня 2011 року Замовник: Найменування
Місцезнаходження: 97000, Автономна Республіка Крим, селище міського типу Красногвардійське, вулиця 50 років Жовтня, 16
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 20. 06. 2011 року № від Замовник: Найменування

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №62 від 18. 08. 2011 р. Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №46 від 29. 07. 2011 р. Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №27 від 14 червня 2011 року 1 Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №39 від 05. 07. 2011 р. Замовник

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка