Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік
80.69 Kb.
НазваРішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік
Дата конвертації20.07.2013
Розмір80.69 Kb.
ТипРішення
Зміст
Пояснювальна записка
Спеціальний фонд

ОХТИРСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
20.01.09 Охтирка


Про районний бюджет

на 2009 рік

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2009 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада вирішила :

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2009 рік у сумі 54 502 510 грн., у тому числі надходження власних і закріплених доходів у сумі 8 790 086 грн., дотацію вирівнювання з державного бюджету у сумі 25 788 700 грн., додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 128 056 грн., субвенції з державного бюджету України – 17 392 440 грн., інші субвенції – 40 800 грн., кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів – 1 569 624 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 49 969 706 грн., спеціального фонду бюджету – 4 532 804 грн. (додаток № 1) .

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2009 рік у сумі 54 502 510 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 49 969 706 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 4 532 804 грн. за функціональною структурою (додаток № 2) та розподілом за головними розпорядниками коштів (додаток № 3) бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету у сумі 50 000 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів, що надходять до районного бюджету та обсяги міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам на 2009 рік (додаток № 4).

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів загального фонду районного бюджету, а надходження коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів загального фонду відповідного сільського бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення. У разі якщо суми, перераховані Головним управлінням Державного казначейства України в Сумській області не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, Головне управління Державного казначейства України в Сумській області зобов'язане перерахувати на рахунок сільських та селищного бюджетів недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Установити, що у 2009 році суми дотації вирівнювання районному бюджету перераховуються Головним управлінням Державного казначейства України в Сумській області шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

У разі якщо суми, перераховані Головним управлінням Державного казначейства України в Сумській області не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок районного бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

7. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 9 600 грн. та розподіл надання кредитів з районного бюджету у сумі 9 600 грн. в 2009 році (додаток № 5).

8. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2009 рік у сумі 10 200 грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою відповідно статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях районного бюджету проводиться в першочерговому порядку.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 20 відсотків.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 3823 000 гривень (додаток № 6 ).

12. Надати право районній державній адміністрації, за попереднім погодженням з постійною комісією з питань бюджету, планування, ринкових реформ, при необхідності вносити зміни та уточнення до районного бюджету 2009 року в межах загального обсягу видатків по головному розпоряднику коштів з подальшим затвердженням сесією районної ради.

13. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2009 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.

Поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

14. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального фонду за економічною класифікацією.

15. Доручити адміністрування податків та неподаткових платежів у відповідності з обсягами, затвердженими рішеннями місцевих рад щодо бюджетів на 2009 рік, організаціям та установам, які повинні забезпечувати надходження зазначених платежів (додаток № 7).

16. Начальникам управлінь та відділів районної державної адміністрації в межах затверджених асигнувань забезпечити повноцінне функціонування бюджетних установ, які діють станом на день затвердження бюджету.

17. На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу визнати, що втручання будь-яких органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається за випадком винятків, передбачених діючим законодавством.

18. Дозволити районній державній адміністрації отримувати короткотермінові позички в Головному управлінні Державного казначейства України в Сумській області для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, медикаментів, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, згідно порядку визначеного Державним казначейством України.

19. Рішення районної ради від 12.01.2008 року “Про районний бюджет на 2008 рік” із змінами і доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність у зв’язку з прийняттям цього рішення.

20. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію районної ради з питань бюджету, планування, ринкових реформ.

Голова Ю.В.Ситник

Пояснювальна записка

до рішення районної ради

"Про районний бюджет на 2009 рік"
Загальний обсяг доходів і видатків на 2009 рік по загальному та спеціальному фондах районного бюджету становить 54502,5 тис.грн.

Доходи загального фонду районного бюджету складають 49969,7 тис.грн., з них власні та закріплені доходи -8790,1 тис.грн., дотація вирівнювання з державного бюджету-25788,7 тис.грн., субвенції з державного бюджету України – 13652,4 тис.грн., інші субвенції – 40,8 тис.грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 128,1 тис.грн, кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів – 1569,6 тис.грн.

Власні і закріплені доходи загального фонду районного бюджету складаються із 50 відсотків податку на доходи з фізичних осіб та 15 відсотків плати за землю. Питома вага податку з доходів фізичних осіб складає 96,1 відсоток.

У 2009 році податок з доходів фізичних осіб планується в сумі 8461,1 тис.грн., що на 314,0 тис.грн. менше ніж надійшло доходів проти 2008 року. Прогнозується, що в період фінансової кризи в країні надходження до районного бюджету зменшаться .

Плата за землю планується в сумі 329,0 тис. грн. , що на рівні фактичних надходжень минулого року.

Дотація вирівнювання з державного бюджету планується в сумі 25788,7 тис.грн., що на 157,8 відсотків більше ніж у попередньому році.

Кошти, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів плануються на 2009 рік в сумі 1569,6 тис.грн, що менше ніж у минулому році на 386,4 тис.грн. від фактичних надходжень.

Субвенція з державного та обласного бюджетів на 2009 рік планується в сумі 13693,2 тис.грн, що на 104,9 відсотка більше ніж у минулому році.
Видатки загального фонду районного бюджету на 2009 рік складають 49969,7 тис.грн.

Видатки загального фонду районного бюджету (без врахування субвенції з Державного та обласного бюджетів) складають 36276,5 тис.грн. тис.грн., з них видатки по галузі «Державне управління » становлять 658,4 тис.грн., або 1,8% до загального обсягу видатків, «Освіта » становлять 19775,3 тис.грн. або 54,5 % , «Охорона здоров»я » становлять 5208,0 тис.грн. або 14,3 % , «Соціальний захист та соціальне забезпечення» становлять 1692,0 тис.грн. або 4,7%, «Культура » становлять 1137,2 тис.грн., або 3,1%, «Фізична культура і спорт» становлять 193,2 тис.грн, або 0,5 %, Інші видатки 500,7 тис.грн., або 1,5 %, дотація вирівнювання сільським та селищному бюджетам – 7111,8 тис.грн., або 19,6 % до загального обсягу видатків.
Субвенції з державного та обласного бюджетів в сумі 13693,240 тис.грн. розподілені на слідуючи видатки:

Пільги ветеранам та ліквідаторам аварії на ЧАС 2793,1 тис.грн.

Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово- комунальних послуг становлять 631,0 тис.грн.

Видатки на дитячі будинки сімейного типу становлять 186,0 тис.грн.

Видатки ст.57 Закону України "Про освіту" становлять 428,540 тис.грн.

Інші субвенції на пільги становлять 40,8 тис.грн.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям та сім"ям з дітьми становлять 9613,8 тис.грн.

Видатки на утримання центрів соціальних служб для молоді становлять 63,074 тис.грн.

Видатки на утримання територіальних центрів і відділеннь соціальної допомоги на дому становлять 14010,924 тис.грн.

Планується передача іншої субвенції бюджету м.Охтирка в сумі 5208,0 тис.грн. для надання медичної допомоги жителям Охтирського району.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 20491,7 титс.грн., або 70,3 % загального обсягу видатків без врахувння субвенцій з державного бюджту.

Видатки на енергоносії – 2157,3 тис.грн., або 7,4 %

Інші видатки 6515,7 тис.грн, або 22,3%
Спеціальний фонд

Доходи спеціального фонду районного бюджету складають 4532,8 тис.грн., в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 3740,0 тис.грн., власні надходження бюджетних установ і організацій- 762,8 тис.грн. та цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади- 30,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду районного бюджету складають 4532,8 тис.грн., з них пільги ветеранам та ліквідаторам аварії на ЧАС- 3150,0 тис.грн., додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово- комунальних послуг становлять – 590,0 тис.грн. та видатки по галузі «Освіта » становлять 314,4 тис.грн. , « Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» становлять 350,0 тис.грн. , «Культура » становлять 98,4 тис.грн., %, цільові фонди - 30,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління В.І.Пасько

Схожі:

Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2012 рік", рішення районної ради " Про районний бюджет на 2012 рік",відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада вирішила
України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішення обласної ради “Про обласний бюджет на 2012 рік”, рішення...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення від "22" березня 2011 р. №5-9/vі м. Умань Про внесення змін до рішення районної ради від 30. 12. 2010 №3-2/vі „ Про районний бюджет на 2011 рік"
Про районний бюджет на 2011 рік”
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення № м. Снігурівка 11 сесія 30. 12. 2011р шостого скликання Про районний бюджет Снігурівського району на 2012 рік
України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення від «27» січня 2012 року №13-1/vі м. Умань Про внесення змін до рішення районної ради від 29. 12. 2011 №12-2/vі „ Про районний бюджет на 2012 рік
Про районний бюджет на 2012 рік” відповідно до статей 78, 101 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconЗвіт голови районної ради; 2 про внесення змін до рішення районної ради від 30 грудня 2011 року №138 «Про районний бюджет на 2012 рік»; 3 про районний бюджет на 2013 рік; 4
Усі питання знайшли підтримку депутатів і були прийняті одноголосно, окрім п’ятого
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення №3-28/09 23 січня 2009 року смт Глибока Про районний бюджет на 2009 рік
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення від 30 квітня 2009 року №48 /32-09 м. Сокиряни Про розгляд клопотання ват «Чернівціавтотранс»
Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», рішення 29 сесії у скликання №1/29-09 від 22. 01. 2009року «Про міський...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення про сільський бюджет на 2012 рік
України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, рішення районної ради...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconПро районний бюджет на 2012 рік
Районний бюджет на 2012 рік сформований відповідно до положень Бюджетного кодексу України (від 8 липня 2010 року) та Закону України...
Рішення 20. 01. 09 Охтирка Про районний бюджет на 2009 рік iconРішення десятої сесії районної ради «Про районний бюджет на 2012 рік»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка