Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Закону України «Про загальну середню освіту»
87.4 Kb.
НазваЗакону України «Про загальну середню освіту»
Дата конвертації22.07.2013
Розмір87.4 Kb.
ТипЗакон
Аналіз методичної роботи

за 2011-2012 н. р.

У 2011-2012 н.р. відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи компетентностей , на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію методичної роботи з педкадрами педагогічний колектив школи працював над реалізацією проблеми: „ Впровадження компетентнісного підходу, спрямованого на здобуття якісної освіти в умовах НВО «Освітній округ» ”.

У 2011-2012н.р. реалізація проблеми включала в себе такі завдання:

- вдосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи на реалізацію проблеми школи, активізація роботи міжшкільних методичних об’єднань;

- проведення інструктивно-методичних нарад для вчителів з реалізації окремих аспектів теми;

- розробка рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації проблеми школи;

- обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях міжшкільних методичних об’єднань, вироблення заходів з їх реалізації;

- виконання вчителями запропонованих рекомендацій на засіданнях міжшкільних методичних об’єднань;

- організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

- організація взаємовідвідування уроків, вивчення і використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

- вдосконалення методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

- створення банку розробок вчителів, випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі № “ Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011 - 2012 навчальному році” від

вересня 2011 року.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2011/12 навчальний рік.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації загальношкільної проблеми «Впровадження компетентнісного підходу, спрямованого на здобуття якісної освіти в умовах НВО «Освітній округ» ;

- стан науково– дослідницької роботи учнів і вчителів школи;

- сучасні педагогічні технології у навчально – виховному процесі;

- підвищення педагогічної майстерності вчителів;

- аналіз результативності виступу учнів у кущовому , районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;

- підготовка та проведення кущової педагогічної ради «Впровадження проблемного питання «Впровадження компетентнісного підходу спрямованого на здобуття якісної освіти в умовах НВО« Освітній округ» учителями школи»;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку- ярмарок педагогічних ідей та технологій;

- підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012 н.р.

Було організовано роботу проблемного семінару « Формування творчої компетентності вчителя як умови розвитку особистості учня» та психолого-педагогічного семінару «Врахування комплексного психологічного підходу в процесі викладання предметів»

Протягом 2011-2012 н.р. було організовано роботу 5 міжшкільних методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали міжшкільні методичні об’єднання , визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність міжшкільних методичних об’єднаннь було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з міжшкільних методичних об’єднаннь провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2011-2012 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

 Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок міжшкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи тощо.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики ;

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних доробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань міжшкільних методичних об’єднань та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2011-2012 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Шевчук Т.І., Горбанюк Н.В., Заболотна О.Ф., Сокол Г.Ф.

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2011-2012 н.р. згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для колег школи.

У звітньому році було атестовано 6 педагогічних працівників:

1. Шевчук Тетяна Іванівна, директор школи , вчитель географії і хімії, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

2. Горбанюк Надія Василівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель інформатики та математики, встановила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

3. Заболотна Оксана Феофанівна, вчитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

4. Лівик Любов Володимирівна , вчитель української мови та літератури, встановила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

5. Шевчук Валентина Тарасівна , практичний психолог, встановила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

6. Сокол Галина Федорівна, вчитель математики , продовжено термін дії рішення попередньої атестаційної комісії ІІ рівня від 24.04.2007 р. про відповідність займаній посаді та підтвердження кваліфакіційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший вчитель» на один рік в зв’язку з тим, що не пройдені курси через стан здоров’я .

Порівняльна характеристика результатів атестації

за 2010- 2012 роки


Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Молоді спеціалісти – вчитель основ здоров’я Крук Т.Є. , вчитель трудового навчання Зейлик М.П. , вчитель географії Чучман М.Л., вчитель початкових класів Семенюк І.Г. - працювали під наставництвом досвідчених педагогів та за чітко розробленим планом. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2011 – 2012 4 учні стали переможцями районних предметних олімпіад та конкурсів.

Порівняльний аналіз

участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін

у 2009 -2012 н.р.
У цьому році учні нашої школи взяли активну участь в Міжнародних конкурсах. Кількісні результати участі учнів школи:
«Кенгуру» - 10 учасників ( 5-відмінний результат, 2- добрий, 3-учасники);
«Колосок» - 21 учасник ( 10 - золотий, 21 - срібний);
«Левеня» - 10 учасників ( 5 - відмінний результат, 5 - добрий)
«Галлус» - 9 учасників ( 4 - срібний,4 - брозовий, 1- учасник);

Велика увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. На цьогорічний конкурс-захист МАН було подано 2 роботи з секцій української мови та історії. Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи.

Впродовж поточного навчального року підготовлено та проведено районний семінар практичних психологів та семінар для вчителів математики.

Творчі доробки вчителів були представлені на районній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій, від школи було подано 5 збірок, усі матеріали були оформлені у відповідності до вимог. Кількість матеріалів збільшилася у порівнянні з минулим навчальним роком, але, на жаль, ні одна робота не була відібрана на обласну виставку.

Впродовж року вчителі відвідували районні семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем.

Схожі:

Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Софіївської райдкержадміністрації «Про підготовку до 2012-2013...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про загальну середню освіту»
Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 07. 2011 №1/9-556 визначено структуру 2011/2012 навчального...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту»
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» щодо підтримки загальноосвітніх навчальних закладів...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconПоложення стаття Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України [254к/96-вр] І складається з Закону України "Про освіту" [1060-12], цього Закону, інших
Розділ I. Загальні положення стаття Законодавство України про загальну середню освіту
Закону України «Про загальну середню освіту» iconПояснювальна записка Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» старша школа функціонує як профільна. Зміст біологічної освіти у старшій...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗаконів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"
Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” з 2001-2002 навчального року навчання у 1 класі розпочинають...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗаконів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту"
Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Національної доктрини розвитку освіти
Закону України «Про загальну середню освіту» iconЗакону України «Про освіту»
Про стан роботи загальноосвітніх навчальних закладів Московського району по виконанню ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6...
Закону України «Про загальну середню освіту» iconНаказ №40 Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району на 2012/2013 навчальний рік
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка