Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613
275.92 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613
Дата конвертації23.07.2013
Розмір275.92 Kb.
ТипРозпорядження
Зміст
Районна програма
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
3. Визначення мети програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів
Ресурсне забезпечення програми
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
6. Напрями діяльності та заходи програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 07 жовтня 2011 року м.Теребовля № 613
Про проект районної програми розвитку

і функціонування української мови на

2011-2015 роки
Відповідно до листа Тернопільської обласної ради від 11.02.2011 року № 09-264, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 вересня 2011 року № 705, з метою створення належних умов для розвитку української мови, культури та історичної свідомості серед населення району:

1.Схвалити проект районної програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки/ далі – проект Програми/ , що додається.

2.Проект районної програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки подати на затвердження чергової сесії районної ради.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації з гуманітарних та політико-правових питань Шафранського В.Б.

Голова районної державної

адміністрації С.П.БІГУЛЯК

.


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

07.10.2011 р. № 613
РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки
1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Стаття 10

Конституції України,розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.09.2011 року № 705


3.

Розробник програми

Відділ освіти райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Сектор з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації; управління економіки; ; відділи освіти , культури та туризму, у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту;

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

227, 5 тис. грн.

9.1.

коштів районного бюджету

227,5тис. грн.--

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Районна програма розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки є однією із програм освітньо-культурного розвитку району , розроблена відповідно до Декларації про державний суверенітет України, Декларації прав національностей України, Закону України «Про мови», Європейської Культурної Конвенції, на виконання вимог ст.10 Конституції України, Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 вересня 2011 року № 705, що гарантує всебічний розвиток та функціонування української мови у різноманітних сферах суспільного життя.

Українська мова – потужне духовне надбання народу, важливий засіб державотворення і суспільного поступу, подальшого інтелектуального й культурного розвитку нації, збереження для сучасників і наступних поколінь унікальної інформації, витвореної нашим та іншими народами.

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива дальша розбудова Української держави. У районі існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Недостатня популяризація української мови, зокрема через засоби масової інформації, телебачення та радіо, використання мовного суржику, зниження естетики спілкування, недотримання мовних правил призводить до формування у пересіченої людини занижених вимог до використання літературної мови у побуті тощо.

У зв'язку з недостатніми розмірами державної підтримки українського книговидання, підручники, навчально-методичні посібники з української мови, культурологічні видання краєзнавчого характеру видаються невеликим накладом, тож вони не можуть цілком задовольнити потребу бібліотек навчальних закладів щодо вивчення державної мови. Доцільно їх перевидавати тиражами, які б могли задовольнити навчальні заклади, публічні бібліотеки та й просто зацікавлених громадян у поліпшенні мовних знань.

Є необхідність у посилені контролю за дотриманням законодавства про мови в рекламах, оголошеннях та використанні україномовних музичних творів, які розміщуються і виконуються у транспорті, закладах торгівлі, на вулицях, у населених пунктах тощо.

Отже, необхідно докласти всіх зусиль для розширення меж функціонування української мови, забезпечення її всебічного розвитку в області як консолідуючої сили громадянського суспільства.

Фінансування організації районних етапів міжнародних і всеукраїнських мовно-літературних конкурсів, видання навчально-методичної, довідкової літератури, СД-дисків, проведення науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів з проблем функціонування і розвитку української мови не передбачене з державного бюджету, а фінансується з районного бюджету.

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів з районного бюджету сприятиме вирішенню зазначених вище проблем.
3. Визначення мети програми

Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови в Теребовлянському районі, розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, національної свідомості у жителів району, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та виконання зобов'язань України перед Радою Європи у відповідності до Європейської культурної конвенції.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів

та джерел фінансування; терміни та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:

- реалізації державної політики як пріоритетного засобу розвитку української мови на території Теребовлянського району;

- здійснення системи заходів щодо популяризації української мови;

- розроблення науково-методичних основ викладання української мови;

- зміцнення статусу української мови як державної.

Програма реалізується протягом 2011-2015 років і не поділяється на етапи, так як заходи Програми взаємнодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

Фінансування Програми планується у межах видатків, передбачених в районному бюджеті.

Орієнтований обсяг програми визначається щороку з врахуванням конкретних завдань та наявності коштів.

Передбачається щорічне погодження з постійними комісіями з питань освіти, духовності, культури, свободи слова та з питань бюджету Теребовлянської районної ради розподілу обсягів фінансування заходів та завдань.


Ресурсне забезпечення програми

розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

17,5тис.

52,5тисяч

52,5 тис.

52,5 тис.

52,5 тис.

227,5 тисяч

Районний бюджет

17,5тис

52,5тис.

52,5тис.

52,5 тис.

52,5 тис.

227,5 тисяч
-

-

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ,

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

- створення належних умов для вивчення української мови мешканцями району з числа національних меншин;

- оптимізація мережі навчальних закладів району для безперервного виховання і навчання українською мовою;

- проведення наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;

- розширення словникової бази, створення і видання нової лінгвістичної літератури;

- сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України.

Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки;

- підтримку функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі;

- підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, література і культура, та випуску видань українською мовою;

- розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

- поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою вивчення державної мови;

- стимулювання вивчення української мови учнями та іншими мешканцями району;

- придбати до 2016 року 4 тис. дисків з українськими казками, україномовною художньою літературою для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району;

- поповнити фонди бібліотек навчальних закладів району до 2016 року 480 словниками, довідниками, книжками з культури мовлення;

- охопити протягом 2011-2015 рр. 500 вихованців загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів конкурсами творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури;

- провести 8 науково-практичних конференцій, семінарів з питань підвищення якості викладання державною мовою в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

- розробити і видати до 2016 року 45 методичних посібників для вчителів української мови і літератури, дидактичних матеріалів, збірників робіт талановитої учнівської молоді;

- охопити вихованців загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів участю в міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіадах, конкурсах з української мови і літератури;

- організувати 12 семінарів, практикумів, наукових конференцій, презентацій з української мови і літератури для 500 учасників;

- охопити 25 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів участю в обласних турах Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” серед учителів початкових класів, української мови і літератури, українознавства та народознавства;

- поповнити фонди бібліотек до 2016 року 1 тис. екземплярів видань, присвячених становленню, розвитку української мови, літератури та культури;

- охопити 15 учасників обласного конкурсу на кращу науково-дослідницьку роботу з літератури, культури рідного краю;
- провести майстер-класи, семінари щодо популяризації звичаїв та обрядів Теребовлянщини.

6. Напрями діяльності та заходи програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

2015
Заходи щодо моніторин-гу розвитку і функці-онування української мови

1.1 При проведенні державної реєстрації суб’єктів

підприємницької діяльності не порушувати Закону про мови щодо назв юридичних осіб

2011-2015

Управління економіки райдерж

адміністрації- виконавчий комітет

Теребовлянської міської ради

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.2. Забезпечити контроль за розташуванням зовнішньої реклами, використанням іншомовних рекламних вивісок

2011-2015

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчий комітет Теребовлянської міської ради

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.3. Здійснювати перевірки діяль-ності суб’єктів господарювання на предмет дотри-мання законодав-ства про захист прав споживачів і мовного питання при реалізації то-варів та наданні послуг на спожив-чому ринку району

2011-2015

Управління економіки райдержадміністрації, виконавчий комітет Теребовлянської міської ради

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову1.4 Здійснювати контроль за

2011-2015

Управління економіки райдержадміністр ації

Без фінансування

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

дотриманням мовного питання при розташуванні атрибутів зовнішньої реклами, вивісок, надання реклами в засобах масової інформації
Виконавчий комітетТеребовлянської міської ради

1.5. Заборонити спотворення української мови в зовнішній рекламі на автомобільному транспорті загального користування

2011-2015

управління економіки рай-держадміністрації, виконавчий комітет Теребовлянської міської ради

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову


1.6. Рекоменду-вати суб'єктам підприємницької діяльності випускати продукцію з відповідним маркуванням державною мовою


2011-2015


виконавчий комітет Теребоволянської

міської ї радиБез фінансу-вання


-


-


-


-


-


Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

2.

Підвищен-ня культу-ри мов-лення мешканців району за допомогою засобів масової інформації

2.1. Забезпечити ведення постійних радіопрограм підвищення культури мовлення, поширення знань з історії рідного краю

2011-2015

Сектор з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації районної державної адміністрації , виконавчий комітет Теребовлянської міської ради

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

-

5000

5000

5000

5000

Забезпечення належного рівня якості надання послуг районного радіомовлення

2012 р. – 4 радіомовні передачі

2013 р. – 4 радіомовні передачі

2014 р. – 4 радіомовних передач

2015 р. – 4 радіомовні передачі


2.2 .Широко висвітлювати хід реалізації районної програми, розвитку і функціонування української мови в засобах масової інформації

2011-2015

Сектор з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації райдержадміністра-ції, виконавчий комітет Теребовлянської міської ради

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення інформованості населення з питань функціонування та розвитку української мови і культуриРазом:20тис.

-

5т.

5т.

5т.

5т.
3.

Доступ учнівської молоді до якісної освіти

3.1. Забезпечити дисками з українськими казками, україномовною художньою літературою дошкільні, загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади району

2011-2015

Відділ освіти і науки райдержадміні-страції

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

0

10т

10т

10т

10т

Придбання дисків для дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району

2012 р. – 1тис. шт.

2013 р. – 1 тис. шт.

2014 р. – 1 тис. шт.

2015 р. – 1 тис. шт.3.2. Формувати мережу гуманітарної освіти: допрофільні, профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, школи з поглибленим вивченням української мови і літератури, зміцнювати їх навчально-методичну базу

2011-2015

Відділ освіти і науки райдерж-адміністрації,

У межах загальних бюджет-них призна-чень

-

-

-

-

-

Створення мережі класів філологічного профілю

3.3. Формувати мережу українознавчих, народознавчих музеїв у навчальних закладах

2011-2015

Відділ освіти і науки райдержадмі-ністрації

У межах загальних бюджет-них призна-чень

-

-

-

-

-

Покращення матеріальної бази музеїв для вивчення історичного минулого українського народу

3.4. Оновити і модернізувати навчально-методичну базу кабінетів української мови та літератури


2011-2015

Відділ освіти райдерж-адміністрації

У межах загальних бюджет-них призна-чень

--

-

-

Оновлення матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу

3.5 Проводити в загальноосвітніх, позашкільних,

2011-2015

Відділ освіти і райдержадміністрації

Районний бюджет у межах

5 т-

5 т

5 т

Виховання в учнів

закладах відповідні конкурси творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт з української мови і літератури
Районний методичний кабінет

загальних кошторис-них призна-чень
патріотизму, любові до рідного слова.

Охоплення конкурсами учнівської молоді:

2011 р.-100 уч.

2012 р. – 100учасників

2013 р. – 100 учасників

2014 р. – 100 учасників

2015 р. – 100 учасників

3.6. Проводити науково-практичні конференції, семінари з питань підвищення якості викладання державною мовою в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах

2011-2015

Відділ освіти райдержадміністрації, районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

-

2,5 т

2,5 т

2,5 т

2,5 т2012 - 2 заходи 2013 - 2 заходи

2014 - 2 заходи

2015 - 2 заходи

3.7. Розробити і

2011-

Відділи освіти ,

Районний5 т

5 т

5 т

5 т

Покращення

видавати методичні посібники для вчителів української мови і літератури, дидактичні матеріали, збірники робіт талановитої учнівської молоді

2015

районний методичний кабінет

бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень
інформованості педагогічних працівників з питань викладання української мови та літератури.

Видання книг:

2012 – 10 . шт.

2013 – 12 . шт.

2014 – 12 шт.

2015 – 11 шт.3.8 Проводити та брати участь у відповідних етапах міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів з української мови і літератури

2011-2015

Відділ освіти і н райдержадміні-страції, районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

5т.

5т.

5т.

5т.

5т.

Покращення роботи з талановитою учнівською молоддю.

Охоплення конкурсами:

2011 – 10 учасників

2012 – 10 учасників

2013 – 10 учасників

2014 – 10т учасників

2015 – 10 учасників

3.9 Організувати семінари, практикуми, наукові конференції, презентації з української мови і літератури

2011-2015

Відділ освіти райдержадмі-ністрації, районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-

чень

2,5т

2,5т

2,.5т

2,5т

2,5 т

Оволодіння сучасною українською літературною мовою, популяризація передового педагогічного досвіду.

2011 – 1 захід

(100 учасників)

2012 – 4 заходи (110 учасників)

2013 – 3 заходи (100 учасників)

2014 – 2 заходи (100 учасників)

2015 – 2 заходи ( 90 учасників)

-

-

--3.10.Організовувати творчі вечори, зустрічі учнів з письменниками, журналістами, творчими колективами, що популяризують українську мову

2011-2015

Відділи освіти і , культури та туризму райдержжадміністра-ції

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Залучення учнівської молоді до вивчення та поширення інформації про відомих культурно-освітніх діячів Теребовлянщини

3.11. Проводити районний тур Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року” серед учителів початкових класів, української мови і літератури, українознавства та народознавства загальноосвітніх навчальних закладів

2011-2015

Відділ освіти райдержадміністрації , районний методичний кабінет

Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призна-чень

5 т

Популяризація передового педагогічного досвіду.

Участь у районному турі:

Учасників

2011 р.-15 уч.

2012 – 15 учасників

2013 – 15 учасників

2014 – 15учасників

2015 – 15учасників
Разом:157,5т.

17,5т.

35тис.

35т.

35т.

35т.
4.

Культурна діяльність і засоби її здійснення

4.1. Поповнити фонди публічних , шкільних бібліотек району виданнями,

присвяченими становленню, розвитку української мови, літератури та культури

2011-2015

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти

Районний бюджет у межах загальних бюджет-них асигну-вань, передба-чених виконвцю5т.

5т.

5т.

5т.

Забезпечення публічних і шкільних бібліотек відповідними періодичними виданнями та книгами

2012 – 1000 шт.

2013 – 1000 шт.

2014 – 1000 шт.

2015 – 1000 шт.4.2. Створити електронну базу матеріалів (сценаріїв, конкурсів тощо) для проведення заходів з відзначення свят української мови, Дня української писемності та мови в навчальних закладах району

2011-2015

Відділи культури, освіти райдерж адміністра-ції

Без фінансу-вання

-

-

-

-

-

Популяризація кращого досвіду з проведення заходів, приурочених святам рідної мови, і його застосування на практиці

4.3. Проводити заходи, тренінги, майстер-класи, семінари щодо популяризації обрядів Теребовлянщини.

2011-2015

Відділи освіти , культури та туризму райдержадміністрації

Районни бюджет у межах загальних бюджет-них асигну-вань, передба-чених виконав-цям2,5 т

2,5 т

2,5т

2,5 т

Підготовка спеціалістів з питань популяризації звичаїв та обрядів Теребовлянщини:

2011- 0

2012- 10 сп.

2013- 10 сп.

2014 -10 сп.

2015 10 сп.


4.4. Придбати тематичні комплекти/книжкових видань та супровідних дисків /з українського фольклору для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкільних та публічних бібліотек.

2012

Відділ освіти райдерж адміністрації, кабінет соціального розвитку при відділі освіти райдержадміністрації


Районний бюджет у межах загальних кошторис-них призначень

-

5 т

5 т

5 т

5 тПопуляризація української культури, придбання комплектів:

2012 р.-50

2013р.-50

2014р.-50

2015 р.-50РАЗОМ:50тис
12,5т.

12,5т

12,5т

12,5т


ВСЬОГО:227,5т.

17,5т.

52,5т.

52,5т.

52,5т

52,5т.
7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на відділ освіти райдержадміністрації.

Виконавці, зазначені у Програмі, до10 грудня протягом терміну її реалізації інформують районну держадміністрацію про хід реалізації заходів.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Д.НАБОЛОТНИЙ

Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 11 жовтня 2011 року м. Теребовля №619
Про невідкладні заходи з попередження насильства в сім’ї” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 вересня...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23 жовтня 2009 року м. Теребовля №514 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від " 23 " жовтня 2008 року м. Теребовля №640 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 жовтня 2012 року м. Теребовля №567 од Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23 вересня 2011 року м. Теребовля №595 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 серпня 2011 року м. Теребовля №530 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2011 року м. Теребовля №769 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року м. Теребовля №471 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23 червня 2011 року м. Теребовля №395 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 жовтня 2011 року м. Теребовля №613 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 листопада 2011 року м. Теребовля №699 Про план роботи районної
Відповідно до регламенту роботи районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 20...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка