Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
26.24 Kb.
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Дата конвертації09.10.2012
Розмір26.24 Kb.
ТипНавчальний посібник
Зміст
Навчальне видання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Л.Б. Коваленко, С.О.Станішевський

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

ХАРКІВ – ХНАМГ − 2006

УДК 519.1+519.6
Л.Б.Коваленко, С.О.Станішевський. Дискретна математика: Навчальний посібник для студентів економічних, менеджерських та електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 192 с.
У посібнику викладено теорію множин і відношень; алгебру логіки і алгебру логіки висловлень і предикатів та теорію графів.

Кожен розділ складається з основних визначень, властивостей, операцій і теорем; має значну кількість розв’язаних і ілюстрованих прикладів з об’єктами дискретної природи; містить вправи для аудиторної і самостійної роботи.

Навчальний посібник буде корисним для студентів інших спеціальностей, які бажають вивчати методи дискретної математики для використання їх у природничих науках з залученням комп’ютерної техніки.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 1/11-1045 від 14.03.2006 р.


Рецензенти:

А.І.Колосов, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри «Вища математика», Харківська національна Академія міського господарства;

А.Д.Тевяшев, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Прикладна математика і обчислювальна техніка», Харківський національний університет радіоелектроніки;

С.П.Коваленко, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри «Вища математика», Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є.Жуковського «ХАІ», м. Харків
ISBN 966-695-070-7

© Коваленко Л.Б., Станішевський С.О.,

ХНАМГ, 2006

Навчальне видання
Коваленко Людмила Борисівна
Станішевський Степан Олександрович


Дискретна математика

Навчальний посібник

Редактор: М.З.Аляб’єв
Комп’ютерний набор: Л.Б. Коваленко
Комп’ютерна верстка: Є.Г.Панова


План 2006, поз. 98

Підп. до друку 10.02.06 Формат 60х81 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 10,4 Обл.-вид.арк. 11,5

Тираж 300 прим. Замовл. № ________ Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, вул. Революції, 12

Л.Б. Коваленко

С.О.Станішевський

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
ХАРКІВ – ХНАМГ − 2006

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
«Методи контролю харчових виробництв: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо №14/18 г 850 от 31. 05. 2007)
З історії україни для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2003. 416 с
Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови. Lexikologie der deutschen Sprache: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. ХХ ст.)»
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Т 82 Теорія інформації: Навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 212 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Біотехнологія рослин. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 114 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
С59 Око людини та офтальмологічні прилади: Навчальний посібник / В. М. Сокуренко, Г. С. Тимчик, І. Г. Чиж. – К.: Нтуу «кпі», 2009....
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ
Головна сторінка