Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

“Анемія”
0.55 Mb.
Назва“Анемія”
Сторінка1/7
Дата конвертації29.07.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы
Зміст
Министерство охорона здоров'я україни
Методична розробка
7. Тестовий контроль
8. Контрольні питання
1.Министерство охорона здоров'я україни
Методична розробка
7. Тестовий контроль
8. Контрольні питання
Міністерство охорони здоров'я україни
Методична розробка
Методична розробка складена асистентом О. А. Костюковою
7. Тестовий контроль
Який максимальний строк зберігання консервованої крові
Яка температура необхідна для зберігання консервованої крові в лікувальних установах
Скільки необхідно виконувати індивідуальних проб на сумісність?
Припустимий строк зберігання відмитих еритроцитів
Контрольні питання
Министерство охорона здоров'я україни
Методична розробка
7. Контрольні питання
...
Повний зміст
  1   2   3   4   5   6   7
КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. С.І.Георгієвського

Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО

«Узгоджено» «Затверджено»

Заст. декана по учбово- Зав. кафедрою

методичній роботі ФПО професор Кляритська І.Л.

_______________________ ______________________

«_08__»_______01_____2008 «_08__»______01_____2008

Методична розробка

семінару

Тема: “Анемія”

Цикл: Інтернатура за фахом “Загальна практика – сімейна медицина”

1 рік навчання

Методична розробка складена

Асистентом Костюковою О.А.._________

Затверджена на методичній нараді кафедри «__8_»_____01_______2008 р.

Переглянута на методичній нараді кафедри «___»____________2010 р.

1.Вид заняття: семінар.

2. Тривалість - 2 години

3. Учбова мета|ціль| семінару: навчити користуванню новітніми|найновішими| класифікаціями, формуванню клінічного діагнозу анемій. Освоїти підбір терапевтичних засобів|коштів| і оцінити|оцінювати| ефективність лікування анемій.

4. Оснащення заняття: таблиці, схеми, набори аналізів.

5. Попередній базис: самостійне вивчення рекомендованої літератури, матеріали лекцій.

6. Структура заняття:

Код курс /

розділ


Найменування розділів


Час в мин.

1. Визначення анемії. патогенетична класифікація анемій


20
2. Визначення кольорового показника. Нормо-, гипо- і гіперхромні анемії


10
3.Характеристика ретикулоцитов. Поняття про нормо-, гипо- і гиперрегенетарных анеміях


10
4. Класифікація гемолітичних анемій. Механізм внутріклітинного і внутрішньосудинного гемолізів


10
5.Принципи лікування гемолітичних анемій: гормонотерапія, дезинтоксикационная терапія. Свідчення до переливання препаратів крові при гемолітичних анеміях


15
6. Гіпопластична (апластическая) анемія: етіологія, її форми (ідіопатична, спадкові і придбані), клініка, лабораторні дані


15
7. Основи лікування гипо-(а) -пластической анемії. Рль спленектомії. Свідчення до пересадки кісткового мозку


10
Всього

90

8. Контрольні питання:

1. Дайте визначення анемії і назвіть 3 основних групи анемій, згідно патогенетичної класифікації

2. Як класифікуються гемолітичні анемії?

3.Охарактеризуйте основний метод лікування спадкового мікросфероцитозу

4. У чому полягають особливості лікування аутоіммунної гемолітичної анемії?

5. Охарактеризуйте лікування гіпопластичної анемії.

9.Література:

1. А.Н.Окороков Диагностика болезней внутренних органов.- Т.5.- Москва, 2002. -

2. Справочник по гематологии под ред. А.Ф. Романовой. - Ростов-на-Дону, 2001. - С. 47-131

3. Диагностика и лечение внутренних болезней под ред. Ф.И. Комарова.- Т.3.- Москва, 1996

4. А.Н. Окороков Лечение болезней сердца и сосудов / окончание / Лечение болезней системы крови. Т3.- кн. 2 .- С.

5. Шулутко Б.И. Внутренняя медицина. - “Левша. С.-Петербург”.- Ренкор. Т.2. 1999. - С. 272-275

^ МИНИСТЕРСТВО ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ім. С. І. Георгієвського

Кафедра терапії і сімейної медицини ФПО

“Узгоджено” “Затверджую”

Заст. декана по учбово- Зав. кафедрою, професор

методичній роботі ФПО Кляритська І.Л. ______________________ ______________________

“___08__” _____01___2008 р. “__08___” ______01_____2008 р.

^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

С Е М І Н А Р У

Тема: «Гострий лейкоз»

Цикл: Інтернатура за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»

1 рік навчання

Методична розробка складена

асистентом Е.А.Костюковою________

Затверджена на методичній нараді кафедри “___8__” ____01___2008 р.

Переглянута на методичній нараді кафедри “_____” ______2010 р.

1.Вид заняття: семінар

2. Тривалість - 2 години

3. Учбова мета семінару: розглянути теоретичні основи застосування препаратів цитостатичній терапії

4. Оснащення заняття: таблиці, схеми, набори аналізів, ситуаційні завдання.

5. Попередній базис: самостійне вивчення рекомендованої літератури, матеріали лекцій.

6. Структура заняття:

Код курс /

розділ


Найменування розділів


Час в мин.


02.07.04

1.Основні положення теорій патогенезу гемобластозов|

Визначення лейкозу. Диференціальний діагноз гострого і хронічного лейкозу (лейкемічний провал в ОАК), гострого миело- і лімфобластного лейкозу (цитохимическая реакція бластов на миелопироксидазу)


20
2. Основні клінічні прояви лейкозу:

-оссалгия внаслідок проростання інфільтрату під надкісницю;

-анемічний і тромбоцитопенічний синдроми, пригноблення всіх ростків кісткового мозку, що виникають в результаті;

-синдром інтоксикації – у зв'язку з приєднанням вторинної інфекції)


25
3. Визначення і діагностика нейролейкозів (у люмбальном пунктаті клітин не більше 5, немає бластів, немає білка, в/черепное тиск в нормі)

Правила проведення профілактики нейролейкозов (интралюмбальные введення цитостатиків: Метотрексат 15мг + дексаметазон 4мг + цитозар 30мг, п'ятикратно з інтервалом в 1 тиждень)


25
4. Принципи лікування гемобластозів: програми поліхіміопрепаратів. Протокол Хельтцера

Нове в лікуванні гемобластозов (флудара, мабтера, гливек)


20
Всього

90

^ 7. Тестовий контроль:

1. Головний критерій діагностики нейролейкоза:

головний біль


70

симптоми менінгіту, менінгоенцефаліту


90

високий цитоз за рахунок бластов в спинномозковій рідині


100

лихоманка


0

2. Критерії повної ремісії при гострому лейкозі:

зникнення клінічних проявів захворювання


0

нормальний склад периферичної крові, в мієлограмі не більше 5% бластних кліток, N аналіз спинномозкової рідини


100

задовільне самопочуття при нормальних показниках крові


0

нормальний склад периферичної крові


0

нормальний склад периферичної крові, збільшена селезінка


0

3. Для якого лейкозу характерна наявність "лейкемічного провалу"?

гострого миелобластного лейкозу


100

еритреми


0

хронічного мієлолейкозу


0

хронічного лимфолейкоза


0

промієлоцитарного лейкозу


90

4. Який метод лікування гострого лейкозу є основним?

глюкокортикоїди


0

антибіотики


0

монохіміотерапія


0

поліхіміотерапія


100

пересадка кісткового мозку


50

5. Який варіант гострого лейкозу найчастіше зустрічається у дорослих?

лімфобластний


0

монобластный


0

недиференційований


0

миелобластный


100

промієлоцитарний


0

^ 8. Контрольні питання:

1. Дайте визначення гемобластозів|

2. Лабораторні відмінності гострого і хронічного лейкозу

3. Диференціальна діагностика лімфо- і мієлолейкозів

4. Обгрунтуйте виникнення анемічного і геморагічного синдромів при лейкозі.

5. Обгрунтуйте появу оссалгії і інтоксикації синдромів в клініці лейкозу.

9.Література:

1. Классификация ВОЗ опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани. Семинары по гематологии. - Вып. 8.- Киев, 2001

2. Болезни крови. В.Ф.Кубышкин, Л.Н. Чернышева, В.С. Шедей. - Симферополь, 2007

3. Справочник по гематологии под ред. А.Ф. Романовой. - Ростов-на-Дону, 2001. - С. 47-131

4. Диагностика и лечение внутренних болезней под ред. Ф.И. Комарова.- Т.3.- Москва, 1996.- С. 365-443

5. Профилактика нейролейкемии.- Терапевтический архив, 1999. - № 10.- С.38-40

6. Воробьев А.Н., Балакирева Т.В. Лечение острых лейкозов у взрослых.- Москва, 1998 г.
  1   2   3   4   5   6   7

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

“Анемія” iconЕтіологія
Перніціозна анемія (мегалобластна анемія, хвороба Аддісона-Бірмера) захворювання, що характеризується мегалобластним кровотворенням...

“Анемія” iconЗда – захворювання, при якому знижений вміст заліза у сироватці крові, кістковому мозку та депо, в результаті чого порушується утворення гемоглобіну, розвивається гіпсохромна анемія та трофічні розлади у тканинах. Анемією вагітних
Організм може відновити запаси заліза на протязі 4-5 років. Якщо жінка народжує раніше цього терміну, у неї неминуче розвивається...

“Анемія” iconАnamnesis vitae
Клінічний діагноз: Вроджена несфероцитарна гемолітична анемія. Гемолітичний криз

“Анемія” iconАнемія паталогічний стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів та /або вмісту гемоглобіну в одиниці об’єму в крові
...

“Анемія” iconЛегкий 109–90 37–31 Середній
...

“Анемія” icon1 Сульфаниламидные препараты напоминают по структуре парааминобензойную кислоту. В чем состоит молекулярная основа их фармакологического эффекта? A
Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну

“Анемія” icon1 Сульфаниламидные препараты напоминают по структуре парааминобензойную кислоту. В чем состоит молекулярная основа их фармакологического эффекта? A
Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну

“Анемія” icon1 Сульфаниламидные препараты напоминают по структуре парааминобензойную кислоту. В чем состоит молекулярная основа их фармакологического эффекта? A
Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну

“Анемія” iconТернопільська державна медична академія ім І. Я. Горбачевського Кафедра пропедевтики дитячих хвороб
Хронічний холецистохолангіт середнього ступеня важкості, рецидивуючий перебіг, фаза загострення. Нейроциркуляторна дистонія за гіпотонічним...

“Анемія” iconСерповидноклітинна анемія
Приблизно 5% населення світу є носіями характерних генів, що викликають гемоглобінопатії, в основному, серповидноклітинну анемію...

Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2013
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка