Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв»
429.15 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв»
Сторінка1/5
Дата конвертації31.07.2013
Розмір429.15 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Зміст
Таблиця 1.3 – Режими обробки при свердлінні отвору
D – діаметр фрези, мм; n
Діаметр фрези D, мм
Частота обертання фрези nфр, об/хв
Визначається при виконанні роботи
Визначається при проведенні роботи
Швидкість різання V, м/хв
Sп – поперечна подача залежить від ширини круга В
Список літератури
Методичні вказівки
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3389 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт із дисципліни

«Технології машинобудівних виробництв»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

за напрямом підготовки 6.050604 Енергомашинобудування» усіх форм навчання

44444444444.jpg


Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» / укладач Д. О. Міненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 43 с.

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

ЗМІСТ

С.Лабораторна робота 1

Вивчення конструкції та технологічних можливостей вертикально-свердлильного верстата. Визначення похибок геометричної точності верстата 2А155 ………………………


5

Лабораторна робота 2

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів токарної групи. Дослідження похибки установки різця на розмір …………………………………………………


12

Лабораторна робота 3

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів фрезерної групи. Дослідження похибки закріплення заготовок у лещатах ……………………………


20

Лабораторна робота 4

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів зубообробної групи ……………………………….30

Лабораторна робота 5

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів шліфувальної групи ………………………………36

Список літератури …………………………………………….

42

Примітки:

1. Виконання кожної роботи розраховано на 3 години.

2. Кількість лабораторних робіт та їх номери визначає викладач відповідно до часу, передбаченого навчальним планом (денної або заочної форми навчання), а також виробничими можливостями лабораторії кафедри на певний час.

Наприклад, при 10-годинному плані лабораторних робіт виконують 3 найменування з 5.

Лабораторна робота 1

Вивчення конструкції та технологічних можливостей вертикально-свердлильного верстата. Визначення похибок геометричної точності верстата 2А155
1.1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є вивчення конструкції вертикально-свердлильного верстата та основних його технологічних можливостей, оволодіння навичками визначення похибок параметрів геометричної точності вертикально-свердлильного верстата.
1.2. Загальні положення

Універсальні вертикально-свердлильні верстати належать до верстатів свердлильно-розточувальної групи (рис. 1.1). сверлильныый.jpg

Рисунок 1.1 – Типова конструкція вертикально-свердлильного верстата
Фундаментна плита 1 (рис. 1.1) служить опорою для колони 2, на якій розміщено основні вузли верстата. На колоні є вертикальні напрямні, по яких рухаються стіл 6 і свердлильна головка 4 із вмонтованими в неї коробкою швидкостей та коробкою подач. Різальний інструмент (рис. 1.2) встановлюють у шпиндель 5, для цього використовують допоміжні інструменти, наприклад, свердлильні патрони, перехідні втулки з конусами Морзе. Обертання шпинделя забезпечує електродвигун 3. Заготовки типу плит, втулок, дисків, шківів закріплюють у машинних лещатах 7, встановлених на столі верстата, патронах різної конструкції (дво-, три-, чотирикулачкових). Заготовки типу вал – у призмах. Також використовують спеціальні пристрої (кондуктори), призначені для направлення різального інструмента.
инструмент с номерами.jpg

Рисунок 1.2 – Різальні інструменти, що використовують

на верстатах свердлильно-розточувальної групи:

1 – свердло; 2 – зенкер; 3 – розвертка; 4 – зенківка;

5 – мітчик; 6 – центрувальне свердло

Технологічні можливості вертикально-свердлильних верстатів дозволяють виконувати множину різноманітних технологічних переходів, які реалізують способи обробки отворів, а також обробку площин у вигляді торців отворів.

До множини таких переходів входять: свердлення та розсвердлювання (інструмент свердло); зенкерування (інструмент зенкер); розвертання (інструмент розвертка); цекування (інструмент цеківка); зенкування (інструмент зенківка); нарізання різі (інструмент мітчик) та обробка комбінованим інструментом.

Обробка на верстатах свердлильно-розточувальної групи реалізується при обертанні інструменту (головний рух – швидкість різання) та поступального переміщення (рух подачі) різального інструменту або стола з заготовкою. Параметри режимів різання встановлюють шляхом переключення спеціальних ручок, що керують переміщенням зубчастих коліс коробок швидкості та подачі.

Розрахунок режимів обробки виконують за такими формулами:

- глибина різання при свердленні дорівнює половині діаметра свердла

t = d/2 мм, (1.1)

а при розсвердлюванні та зенкеруванні – половині різниці діаметрів після (D) і до обробки (d):

t= (D – d)/2 мм; (1.2)

- швидкість різання для кожного інструменту визначають за формулою

V = πdn/1000 м/хв, (1.3)

де π = 3,14;

d – відповідний діаметр обробки, мм;

n – частота обертання заготовки, об/хв.

Кожен верстат може забезпечити певну точність обробки заготовки. Точність верстата в ненавантаженому стані – це геометрична точність верстата. Вона складається з точності геометричної форми посадочних поверхонь окремих елементів верстата, точності взаємного положення і переміщення вузлів, прямолінійності та площинності напрямних і стола та інше. Допустимі значення останніх зазначені в паспорті верстата.

Похибки параметрів геометричної точності верстата повністю або частково переносяться на оброблювану заготовку у вигляді похибок обробки. Величина цих похибок підлягає попередньому аналізу і розрахунку.
1.3. Обладнання, інструменти, матеріали

Вертикально-свердлильний верстат моделі 2А135.

Різальні інструменти, що використовуються на верстаті (свердла, зенкери, розвертки, цеківки, мітчики та інші).

Набір прихватів та підкладок, машинні лещата.

Перехідна втулка з конуса Морзе №2 на Морзе № 4.

Клин для видалення свердла зі шпинделя та молоток.

Штангенциркуль ШЦ –I-125-0,1 ГОСТ 166-89.

Заготовка (сталь 20 - 45) розміром 100х100х20 мм.

Індикатор часового типу І МИГ ГОСТ 9696-75 з ціною поділки 10 мкм та стояк для індикатора.

Таблиця 1.1 – Допустиме радіальне биття посадочної шийки шпинделя вертикально-свердлильних верстатів

Параметр верстата,

що контролюється

Допустима похибка для верстатів із діаметром шпинделя, мм
до 80

більше 80

більше 125

Радіальне биття посадочної шийки шпинделя (рис. 1.3)

0,02

0,025

0,03


Таблиця 1.2 – Результати перевірки

Параметр, що перевіряється

Результати вимірювання, мкм

1

2

3

4

Середнє значення

Радіальне биття посадочної шийки шпинделя (рис. 1.3)
1.4. Порядок виконання роботи:
1.Ознайомитися із загальними положеннями лабора-

торної роботи та законспектувати їх.
2. Ознайомитися з конструкцією верстата, органами його керування, різальними, допоміжними та вимірювальними інструментами.
3. Перевірити величину радіального биття конічного отвору шпинделя (див. рис. 1.3):

- установити стояк із індикатором на столі верстата та підвести індикатор до поверхні конічного отвору з торця шпинделя, створити натяг 1 мм і встановити стрілку на "0";

- провернути шпиндель на 1 – 2 оберти;

- записати найбільшу різницю показань до табл. 1.2;

- повторити заміри 4 рази та розрахувати середнє значення величин.
схема изм биения.jpg


Рисунок 1.3 – Схема вимірювання радіального

биття конічного отвору шпинделя:

1 – стіл; 2 – шпиндель верстата; 3 – корпус верстата

4. Обробити отвір:

- установити за допомогою перехідної втулки свердло у шпиндель верстата;

- установити та закріпити заготовку для обробки;

- установити за допомогою рукояток необхідну частоту обертання шпинделя та подачу;

- увімкнути верстат та просвердлити отвір наскрізь;

- вимкнути верстат та вийняти свердло зі шпинделя за допомогою клина та молотка;

- заміряти та записати у таблицю 1.3 дійсні розміри діаметра отвору після обробки та порівняти його з діаметром свердла.
5. Зробити висновки.
1.5. Зміст звіту:

- назва та мета роботи;

- загальні положення з рисунками 1.1 та 1.2;

- схема вимірювання геометричної точності (рис. 1.3);

- розрахунок режимів обробки заготовки та дійсні розміри отриманого отвору (табл. 1.3);

- висновки.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи програмування й алгоритмічні мови» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт Київ 2007 міністерство освіти І науки україни
...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Фізика " для студентів напрямів підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика” /укладач О. В. Лисенко. – Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Фізика " для студентів напрямів підготовки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика” /укладач О. В. Лисенко. – Суми: Сумський державний університет,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання додаткових лабораторних робіт з дисципліни " інформаційні технології" (частина ІІ) для студентів фізико-технічного інституту
Методичні вказівки до виконання додаткових лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні технології” (частина ІІ) для студентів І...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Виробництво електричної енергії»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт стане в нагоді студентам спеціальності «Електротехнічні системи...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізика конденсованого стану матеріалів» /Укладачі: В. О. Пчелінцев,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «кристалографія, кристалохімія та мінералогія»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» /укладачі: Т. П. Говорун,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного керування» / укладачі : А. В. Євтухов, О. І....
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання та електропривод" для студентів спеціальностей
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електропостачання та електропривод" для студентів спеціальностей 090303 "Шахтне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка