Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо
51.28 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо
Дата конвертації01.08.2013
Розмір51.28 Kb.
ТипЗвіт
ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

№ 8 від 26.07.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Харківська національна академія міського господарства

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071151

1.3. Місцезнаходження. Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Революції, 12, 61002

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Якименко Олег Вікторович, проректор з адміністративно – господарчої роботи; Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Революції, 12, 2-й поверх, кабінет проректора з АГР, 61002; тел. (057) 706 15 36; факс (057) 706 15 54; e-mail:уakimenko@ksame.kharkov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги із забезпечення пропускного режиму); код за ДК 016-97: 74.60.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. . Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги із забезпечення пропускного режиму) – кількість осіб – 2; кількість людино/години – 3454

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності).

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. Дата оприлюднення 20.06.2011; номер оголошення № 093028 ВДЗ 73 (519) від 20.06.2011

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. Дата оприлюднення 11.07.2011; номер оголошення № 115937 ВДЗ 82 (528) від 11.07.2011

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. Дата оприлюднення 25.07.2011; номер оголошення № 124363 ВДЗ 88 (534) від 25.07.2011

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

5.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»;

5.2.2. Приватне підприємство «РУБІЖ – ІV»
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

5.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»: ідентифікаційний код – 31236203;

5.3.2. Приватне підприємство «РУБІЖ – ІV»: ідентифікаційний код – 33290964
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

5.4.1. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»: Україна, м. Харків, пр. 50-ти річчя ВЛКСМ, 34, кв. 60, 61052;

5.4.2. Приватне підприємство «РУБІЖ – ІV»: Україна, м. Харків, пр. Леніна, 66, кв. 187, 61103;

.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 07.07.2011р. до 10-00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 07.07.2011р. об 11-00 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2 (дві)

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. Відхилених цінових пропозицій немає.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

6.5.1. Цінова пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»: ціна – 66316,80 грн;

6.5.2. Цінова пропозиція приватного підприємства «РУБІЖ – ІV»: ціна – 69080,00 грн.


6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) __66316,80 грн. ;
             (цифрами)
шістдесят шість тисяч триста шістнадцять грн. 80 коп. з ПДВ.
                            (словами) 6.7. Дата акцепту пропозиції. 07.07.2011р.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. Ідентифікаційний код 31236203

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. Україна, м. Харків, Московський район, пр. 50-ти річчя ВЛКСМ, 34, кв. 60, 61052; тел./факс (057) 7140 543

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. Дата: 19.07.2011р; ціна: 66316,80 грн. з ПДВ (шістдесят шість тисяч триста шістнадцять грн. 80 коп. з ПДВ)

9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

11.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»;

11.1.2. Приватне підприємство «РУБІЖ – ІV»
11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

11.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю агенство комплексної безпеки «СТЕЛС»;

11.3.2. Приватне підприємство «РУБІЖ – ІV»

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

Причини та обставини, якими замовник керувався під час обрання процедури запиту цінових пропозицій, з обґрунтуванням її вибору: норма частини першої статті 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010р. № 2289-VI: «Замовник здійснює закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 200 тисяч гривень».


13. Склад комітету з конкурсних торгів _________________________________________________
                                                                                   (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). 

Голова комітету з конкурсних торгів Якименко О.В., проректор з адміністративно-господарчої роботи;

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Івасішина Н.В., юрисконсульт;

Член комітету з конкурсних торгів Великих Т.В., головний бухгалтер;

Член комітету з конкурсних торгів Стряпкова Н.Л., начальник планово-фінансового відділу;

Член комітету з конкурсних торгів Кравчук С.С., начальник відділу постачання;

Член комітету з конкурсних торгів Пан М.П., проректор з наукової і педагогічної роботи;

Секретар комітету з конкурсних торгів Шинкаренко Н.В., інженер експлуатаційно-технічного відділу

Голова комітету з конкурсних торгів,

проректор з адміністративно-господарчої роботи О. В. Якименко

Схожі:

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій N046072 від 22. 06. 2011р. Замовник: Найменування. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Ідентифікаційний код за єдрпо

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення запиту цінових пропозицій n 3 від 22. 03. 2011р. Замовник: Найменування. Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м. Севастополя Ідентифікаційний код за єдрпо

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1 від 28. 02. 2011р Замовник: Найменування. Джулинська сільська рада Ідентифікаційний код за єдрпо
Місцезнаходження. 24450, Вінницька область, Бершадський район, с. Джулинка, вул. Соборна 1
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №814 від 08. 02. 2011 Замовник: Найменування. Дп "Придніпровська залізниця" Ідентифікаційний код за єдрпо

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №842 від 12. 05. 2011 Замовник: Найменування. Дп "Придніпровська залізниця" Ідентифікаційний код за єдрпо

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №5 від 14. 03. 2011р. Замовник: Найменування: : Комунальне підприємство «Луцькводоканал» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 03339489

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №15 від 26. 09. 2011р. Замовник: Найменування: : Комунальне підприємство «Луцькводоканал» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 03339489

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпо
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпо
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №8 від 26. 07. 2011р. Замовник: Найменування. Харківська національна академія міського господарства Ідентифікаційний код за єдрпо iconІнформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник: Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. Ідентифікаційний код за єдрпо
Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська,181, 95493
Додайте кнопку на своєму сайті:
ua.convdocs.org


База даних захищена авторським правом ©ua.convdocs.org 2014
звернутися до адміністрації
ua.convdocs.org
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Випадковий документ

опубликовать
Головна сторінка